A képírással kulturálódunk és emeljük az intelligenciát!

A képírással kulturálódunk és emeljük az intelligenciát!

Eltitkolt képírásunk titkai

Nyelvünk gyökrendszere kép alapú. A képírással kulturálódunk és emeljük az intelligenciát!

Az intelligencia tesztek alapja a jó képi gondolkodás, vagyis fejlett vizualizáció. Ábrákat kell képzeletben elforgatni, illetve mozgatni. Micsoda "véletlen", hogy ősi, eltitkolt tudásunk: a képírás is pont erről szól.
Nyelvünk ősi szerkezete: a mássalhangzó vázakra épülő gyökrendszer. A gyökrendszert az őselemeken és a téridő szerkezetén keresztül lehet legkönnyebben megérteni. A téridő modern kifejezésként hat, de mint az elemek rendszere, jelen van szinte minden ősi tanításban! Tűz, víz, föld, levegő, éter - ezek az elemek, melyek átmenetei összhangban vannak a tudományból ismert halmazállapot-változásokkal.
A gyökrendszer magas szintű, tudatos használatához több dimenzióban kell gondolkodni.

Az ősi szent helyek díszítései, a mennyezeti elemek, az ablakok melyek a fényt engedik be, mind információt kódolnak. Aki megérti a rendszert, az 3D-ben össze tudja illeszteni az ábrázolásokat.

A következő videó bemutatja a szakrális geometria és a szóképzés összefüggéseit.

A fény és az anyag alapszerkezete

 

A gyökrendszer annyira mély, hogy az ősi, (részben titkos) szakrális geometriát értelmezni tudjuk vele. Ez a díszítőművészet jelen van a templomok, mecsetek zsinagógák épületeiben, de a sztúpákban és ősi törzsi helyeken is. Lényegében minden valláshoz és filozófiai nézetekhez is kötődő 3-dimenziós geometria.

3-dimenzióban találkozik az ősi rejett tanítás!

Balról jobbra: A kínai asztronómia technológiájának művészete; Iblio Vatikán gyűjtemény; Dodekaéder csillag, San Marco katedrális padlózat, Velence; Budapesti Nagy Zsinagóga; Magyar fejfa, fütül való fa, gombfa, kopjafa; Az Élet virágának szerkesztéséből előjövő élek és szabályos testek rendszere videón; 3-dimenzióban találkoznak a tiltott jelképek (videó); 4-dimenziós hiperkocka és angyalok a Pannonhalmi Bencés Főapátság homlokzatán; Antik perzsa szőnyeg 7 réteg információval...

A téridő kialakulása

Ki és Be: Kiáradás és Befogadás (táguló és szűkülő Világegyetem)
Össze és Szét
Kinn és Belül

A teljesen üres és a teljesen tele minőségek találkozása: A Világegyetem két, emberi elmével felfoghatatlan állapotának találkozásából jön létre az általunk ismert Univerzum. Úgy is mondhatjuk, hogy a szűz űr és a szűz anyag találkozásából alakult ki. A rezgés nélküli anyag és az anyag nélküli rezgés. A vallásban az Úr Isten és Szűz Anya gyermeke az emberi testbe születő Jézus, aki tanít. Ugyanakkor Buddha is emberi testben tapasztalt és tanított, ahogy a többi felkent szent is. A buddhizmus szerint a halál pillanatában az őselemek egymásba olvadnak: "A halál óráján az elemek egymásba omlanak, oldódnak, a föld a vízbe, víz a tűzbe s így tovább, a mozgó életerő s az eszmélő fény mint magcsepp elválik a testgépezettől, s azoknál, kik az egyetemes Törvényt (a róla szóló tanítás révén) megismerték és követték, ez a mag az egyetemes Fénnyel és Törvénnyel egyesül: ..."
Tudományos szempontból az ősrobbanás előtti pillanatban minden egybe sűrűsödött, olyannyira, hogy összeomlott a téridő szerkezete. Egy pillanatra nem volt már több dimenzió, csak a be irány létezett.

A kezdetet nevezhetjük Teremtésnek vagy ősrobbanásnak, a lényeg az, hogy van egy máig jól érzékelhető felépítése: a téridő szerkezetéről van szó.

 

Téridő szerkezet rovás: be és ki
A négy elem feletti hatalom egyik jelképe, az ötödik (nagy) négyzettel az ötödik elem elérését is szemlélteti. Az egyensúly és ezáltal a BéKe jele is.

Ősi jelképek megfejtése 3-dimenzióban

A szimbólumok titkait, illetve működésüket akkor érthetjük meg igazán, ha mozgásba hozzuk őket. Összeáll a kép, mint egy kirakósban (puzzle), amennyiben elég részletünk van hozzá.

A kirakós eredménye: a nagy kép, mely akkor lehet szép, ha minden darabja megvan. Mi a világ ősi titkainak kirakósát szeretnénk megfejteni, de korántsem biztos, hogy rendelkezésünkre áll minden szükséges darabkája. Megpróbáljuk mégis a lehetetlent és a XXI. századi számítástechnika, valamint az internet segítségével egyre több alkotóelemet szedünk össze.

Véleményünk szerint létezik egy ŐSKÓD, egy tiszta tanítási rendszer, mely a szabad emberi gondolkodás fejlesztését tanítja. Az eredete, tehát a forrása még teljesen tiszta, így vissza kell mennünk a kezdetekhez, hogy megtaláljuk. Vissza kell találnunk az ŐSFORRÁSHOZ!

A hét körből álló Élet-magja jelképet választották az űr felé

Miért szerepel ez a jelkép az űrrel kapcsolatos, legújabb, nemzetközi civil kezdeményezések logóiban? Elmagyarázzuk!
Űrállam alapítását jelentette be egy csapat tudós és jogász Párizsban (képükön a magyar hagyományokból jól ismert Életmag jelkép és Hórusz szeme). Asgardia megálmodói szerint az űrnemzet célja az lenne, hogy elősegítse a világbékét, biztosítsa az új technológiákhoz való hozzáférést mindenki számára és védje a Földet a világűrből érkező fenyegetésektől. Az űrnemzet Asgard után kapta nevét, amely a skandináv mitológiában az istenek lakhelye.

Az Élet magja jelkép a magyar kultúrában a tudást is jelképezi. Ha úgy tetszik: a testben való lét és a kozmikus intelligencia egyensúlyát. Ezért láthatjuk a legtöbb erdélyi lőporszarun (tudás) és a lisztet tároló vékákon (élet) is. A szimbólum szerkesztése rovással magyarul olvasható! Az első kör a magból, spirállal indul, melynek olvasata: Oly jó. A két kör metszésében a rovás-H betű a H-alak, ami a halak alakja, Jézus egyik jele...

A 4-dimenziós Metatron-kocka szerkesztése az Élet magjából:

Az Ószó - Jószó (Jó szólj) a teremtés illetve a Világegyetem létrejöttének képjele

Spirál-egyenes-spirál

 

Ószó (az Ős szó)

Visz a táltos a nagyvilág felé

Égigérő fánk szent szintjei a nagyvilág felé. A parányvilágban, az atomok és a fény részecskéi felé is ugyanez a szerkezet jelenik meg előttünk. Meg kell érteni az összefüggéseket, az önhasonulóan ismétlődő szerkezetek között. Ha szemből nézünk a fénybe, akkor a részecske és a hullám mozgás ugyanazt a jelképet mutatja mely a galaxisokban is megjelenik... A részecske és a hullám, a látható és a láthatatlan világok találkozása és egysége: Világegyetem. Nevezhetjük modern szóval holografikus Világegyetemnek, vagy fraktálisan ismétlődőnek, az ősi táltos hitvilágban mindez az alapműveltség része volt. Ahogy fent úgy lent...

A Táltos Király a Világfa szintjeinek őrzője. Csak a legnemesebb emberek érdemelhetik ki azt, hogy az emberiséget képviseljék, illetve testben kozmikus útra lépjenek!

Minden jó KÉPesség alapja a tudatos, fejlett képi gondolkodás. Amikor el tudunk KÉPzelni valamit több dimenzióban, például egy szobrot felülnézetből, vagy annak vetületeit, árnyékait. Igen, ilyenkor a fényt használjuk a fejünkben, számítógép nélkül, 3D-ben! Ezt is tanítják az ősi képjelek összefüggései. Jó KÉPesítést és KÉPzést kívánunk!

OLY JÓ!

Rovás jó

Rovás LY és Ó: A magos kör a LY, az aranyarányú spirál az Ó. Összeolvasva: Jó, illetve Oly Jó. Könnyű megjegyezni: A jojó játék is ezt a szimbolikát hordozza.

A mélyebb értelmezéséhez ismerni kell valamennyire a rovás jelkészletet. Jeleinek átmenetei összhangban vannak a hangképző szervek működésével!

 

12 rovás ABC összehasonlítása
Érdemes több jelkészletet vizsgálni (Kép: 12 székely magyar rovás ABC összehasonlítása Fischer Károly Antal gyűjtése nyomán.)

A formák a különböző őselemekhez is kötődnek. A téridő szerkezete jelenik meg előttünk, az elemek átalakulásával. Az ősiségben a tűz-víz-föld-levegő- és éter, a modern tudományban megfeleltethető a halmazállapotok és az elemi erők változásainak. Rovás jelkészlettel olvasható, több mint 3-dimenziós megjelenítés. Véleményünk szerint, ez az ősi rejtett tudás, a titkos társaságok- és a különböző ezoterikus irányzatok tudásbázisának legfelsőbb szintjeibe vezet...

Pír, piros, pirkad, parázs, pernye, pörzsöl, táltosparipa, ... Ugye látjuk az ősképeket amik összekötik és mozgásba hozzák ezeket a kifejezéseket?

Látni kell az ősképeket, melyek a mássalhangzó párokhoz, illetve a hangképzés szabályai szerinti átmenetekhez kötődnek! Ugyanakkor már most érdemes megjegyezni, hogy a képi gondolkodás (vizualizáció) fejlett használatát a világ legnagyszerűbbnek mondott embereinek is tanítják, a Szilícium-völgyben például előadásokat tartanak erről a témáról angol nyelven. Bármennyire hihetetlen, de nem mindenki használja úgy a lelki szemét (belső látását), mint mi magyarok! A nyelvünk lényegében képez bennünket, kár, hogy sokak számára csak tudatalatt működnek a mélyebb-magasabb szintjei. Képzés, képesség, képesítés, stb. - nem véletlenül van ezekben a szavakban a "kép" ősgyök...

piros pirkad parázs pernye pörzsöl

Paripa szavunk a táltos lovat jelenti. A népmesékben a leggyengébb csikót, kérésére parázzsal eteti a szegény legény és így a csikó táltos paripává változik. Táltos paripa viszi a Táltos Királyt a Világfa szintjein át.

"ILL" szógyök Villám, pillanat, elillan, csillag, villan, csillan, szempilla, ...

"ILL" szógyök Villám, pillanat, elillan, csillag, villan, csillan, szempilla, ...

Kozmikus intelligencia - A tudás mellyel megérthetjük a vallások összefüggéseit

Az ismert Világegyetem az ősiségben a Világfával volt szemléltetve. A fa hasonlata azért is jó a tanuláshoz, mert azon kívül, hogy alacsony és magas szintjei vannak, van látható és láthatatlan része is. Tükröződik a föld feletti része és a föld alatti része: a gyökér és a lomb ágai. Van levele, melynek erezete síkban hordozza a fa 3D-s képét, valamint folyamatos növekedésben van, amíg a magból kikel és erdővé tud sokasodni. A különböző hitvilágokban a Világfa maga a Világegyetem, melynek szintjei között ott van a Föld, a naprendszer és a Tejút galaxis is.
Paradicsom szavunk jelentéseinél érdemes elidőzni kicsit! A növény termését elképzelve, kapunk egy 3-dimenziós formát, ami a világ minden szintjén jelen van: ez a tórusz. Ott van az atomok és az elektronok szintjén, a sejtek és a bolygók szintjén is. A Földet körülvevő védelmező-mező alakja is ez. A csillagok körül, így a Napunkat átölelve is ott van ez a láthatatlan elektromágneses mező. Ez tehát egy láthatatlaan erőtér, mely a Világegyetem minden szintjén jelen van. Az Univerzum alapformájának is hívják, parányvilág és a nagyvilág felé is jelentéssel bír.

Égigérő fánk minden szintjén jelen van egy láthatatlan védelmező mező, formája a fánk (sütemény) alakjához hasonlít.

Égigérő fánk az Univerzum fája. Minden szintjén jelen van egy láthatatlan védelmező mező, formája a fánk(!) (sütemény) alakjához hasonlít. Fontos megjegyezni, hogy a világfa láthatatlan teréről van szó, ugyanis a "Fa tér" ott van mindenben és mindenkiben láthatatlanul, csak úgy mint az Atyai minőség az egyistenhívő vallásokban! A Fa-tere tehát a megfoghatatlan, mindenben és mindenkor jelenlévő.

Miért titkoltak ezek a nyelvi és képi rétegek?

Röviden azért, mert az összefüggések bemutatásával fény derül a magyar nyelv ősiségére. Felületes tanulmányozója sajnos szinte mindenbe mindent "belemagyaráz", a rendszert jól ismerő viszont több szinten tudja értékelni a kultúrák és a nyelvek összefüggéseit. A jelképek olvasása képírással történik, ez pedig a hivatalos, nyugati történelem előtti időkbe vezet...

Emeli az intelligenciát és elmélyíti a kultúrák ismeretét...
Kevésbé befolyásolható, önálló gondolkodással bíró embereket ad a világnak. Aki jobban megismeri ezt a rendszert, az fejben képes összetett gépeket, vagy épületeket megtervezni. Egyszerűen több fényt képes a fejében használni. Nem a fantáziája játszik vele, hanem fordítva: irányítottan használja a vizuális gondolkodását, könnyebben meg tud tisztulni a reklámoktól és felnőtt tartalmaktól. Magas szintű meditációs gyakorlatokat tud fejleszteni. Utazik a Világegyetem szintjei között. Itt érdemes azért megállni egy percre! A különböző miszticizmusok, ezoterikus tanok használják ennek a tudásnak a töredékeit, de nem magyarul! A kabbalista rabbik például figyelmeztetnek, hogy nem megfelelő használattal a testelhagyásos élmények akár kómához is vezethetnek. Magyarul: aki nem önzetlenül használja a rendszert, az a belső csillagkapu nyitogatásával akár pokoli síkokra is kerülhet! A magyar nyelv azonban segít, mert egyszerre vagyunk a szögletes, kristályos és az indás, növényi jelképrendszerekben. Az Élet- és a Tudás fájának egysége a Világfa (Isten fája, Tetejetlen fa).

A formák 3-dimenzióban a Világegyetem erőtereinek alapszerkezetét, a tóruszt (tér-őst) jelenítik meg.

Ha megnézzük az egészséges sejtosztódás illetve a DNS megkettőződésének folyamatát mikroszkóppal, akkor olvasni tudjuk amit látunk. Az olvasatok pedig megegyeznek ősi szent Istenneveinkkel. Egy Ős, Egy Anyja, Egy Atya, Jó Jehszus jön. Él Eljön. - Ezek az olvasatok tárulnak fel a képírással:

A Bibliában szereplő nevek magyarul értelmezhetők?

Pár árad a dicső honból, csomópontból: a Paradicsomból! ... Ez a "szójáték" hivatalosan nem létezik, vagy csakis a hétszeres véletlen műve. A (ma még) hivatalos álláspont szerint, a magyar nyelvbe a latin szó tárgyesetes (paradisum) alakjával került át. A matematikai esély egy átvett szóból a teljes történet kibontakozására nagyjából nulla. Így tehát, vagy a magyar szó került át a latinba, vagy csoda történt anyanyelvünk segítségével. Ugyanez a helyzet a latin Ether szóval. Az ötödik elem magyarul az ért-tér, az űrtér (nem azonos a világűrrel, mert az nem üres), de mondhatjuk azt is, hogy a tér ahova az ember átér. A négy elem feletti hatalom (egyensúly) megtalálása után megnyíló magasabb dimenzió. Az elért elem tehát az ötödik elem, ami maga az igaz ért-elem tehát értelem.

A Biblia tele van magyar nyelven, több szinten értelmezhető összefüggésekkel. 

Az ember teremtésének ősgyökrendszeri értelmezései: Adám Ádám a világnak, vevém belőle ívét (bordáját -rovás-N- az ív, a Nő betűje) Évát. Adás-Vétel-Kiáradás (A paradicsomból, pár a dicső honból). A nevek a szakrális geometria alapjait, a téridő szerkezetének kialakulását is szemléltetik. A dimenziók kialakulásakor nincs értelmezése az egyenesnek a görbe nélkül és fordítva. Ahogyan a férfinek a nő nélkül... A fény kettős természete: a hullám és részecske, valamint az egyenes és spirális terjedés is ide tartozik.

Az ember teremtésének ősgyökrendszeri értelmezései: Adám Ádám a világnak, vevém belőle ívét (bordáját) Évát. Adás-Vétel-Kiáradás (A paradicsomból, pár a dicső honból). A nevek a szakrális geometria alapjait, a téridő szerkezetének kialakulását is szemléltetik. A fény kettős természete a hullám és részecske, valamint az egyenes és spirális terjedés is ide tartozik.

Mit szól ehhez a tudomány?

A világhírű SETI kutató csillagász, Seth Shostak úgy véli, hogy az emberek már ma is képesek a csillagközi űrutazásra. Ehhez nem embereket szállító, fénysebességgel száguldó űrhajókra van szükség, hanem csak az emberi genomot kellene szétsugározni a világűrbe. Adás-vétel majd újrateremtés az anyagi világban. Valójában a fehérjék "maguktól" állnak össze, de hogy honnan jön a rezgés azt ők még nem tudják...

Az emberi DNS-t sugároznák a világűrbe: A láthatatlan információ-sugárzás és az anyag kapcsolata a teremtésben, a kiáradó férfi és a befogadó anyagi - anyai - női minőség találkozása.

Értelmezés eltérő szinteken, hasonló jelentéstartalommal

Az Élet magjának érkezése (jelen esetben az anyagi világban, a női testben).

A megtermékenyítés során a petesejtbe jutó hímivarsejt farok része leválik. Videó:

 

Képekkel kifejezve ugyanez történik egy bolygó megtermékenyülése során. A kívülről érkező Élet magját tartalmazó égitest egy része leválik: az égből érkező ég.
A meteorit vagy üstökös belső része (mely egy másik bolygóból is származhat), megmarad, a külső rész fertőtlenítődik az űrben rárakódott anyagoktól.
Ez a tudományban a pánspermia elmélet, miszerint az élet alkotó elemei eljuthatnak egyik bolygóról a másikra, sőt akár csillagrendszerek között is terjedhetnek.

Ősnyelven értjük a Tóra első sorát oda-vissza!

Érdekesség: A Teremtés könyvének eredeti első sora csak mássalhangzókat tartalmaz: BRSTBRLHMTHSMJMVTHRC
Egyszerűsítéssel (E-betűsítéssel) magyarul értelmezhető tehát a Tóra első sora!
Ez a Teremtés könyvének első sora.
BeeReSzTe BeéRe LeHMeTHSz MéJeM VeTHE RéC
Beereszté beéré lehmeth(sz) szemmé méjem vette rész
Visszafelé: Szeretve méjem szét mellé ér betesz szerbe

A szótagolás változtatásával még több jelentést kapunk, gyakorlatilag egy teljes fejezet bontakozik ki előttünk!
Ha valaki szeretne belekötni a mondat végén levő C-SZ (hangképzés alapú váltásba), annak a következő sorok elolvasását ajánlom!
Rész és Rece összefüggés a Czuczor Fogarasi szótárban: RECZE(re-cze) fn. tt. reczé-t. Apró szemű hálóhoz hasonló szövet, vagy fonat, vagy kötés, vagy varrat, mely bizonyos ruhanemüekre kelméül, vagy cziczomául szolgál. Recze fejkötő, recze-csipke. Reczével szegélyezett kendő, szoknya. Apró szemü recze.

A nyelvi gyökrendszert külföldi nyelvészek is előszeretettel használják, ezzel az eljárással mutatják be a különböző szavak nyelvek közötti átmeneteit. A gyökök értelmezései a mássalhangzó vázakra épülnek. Ezt azzal is indokolják, hogy az ősi szent szövegek nagy részét mássalhangzó írással írták. Egyszerűen kihagyták a magánhangzókat, kipontozták (pukntálták) a szövegeket. A mai hivatalos Biblia eredeti héber változata is így készült. A magánhangzók jelentésváltoztató hatásáról talán elég annyit mondani, hogy az Isten és a Sátán szavunknak ugyan megegyezik a mássalhangzó váza, utóbbiban azonban mégis kevesebb az információ, alacsonyabb szintet képvisel és duplázás, másolás van benne.

A föld elem egyik gyöke az SZ-K. A szilárd halmazállapot jele a kocka (ide tartoznak: köb, cube (angol kjúb), köt, kosz, koszka). Akkor értjük meg igazán, ha magunk elé képzelünk egy kiszáradt földdarabot, melyből eltávozott a víz, a levegőn keresztül, a tűző Nap hatására.

Metatron vagy Mérőtrón?

A gyökrendszer nem minden szóval működik! Vannak jövevényszavak és kivételek, melyek erősítik a szabályokat. A szék például elvont tanításba vezet. A legszentebb szék a Bibliában leírt királyi szék: A kockából kivont kocka adja a királyi széket amin a Pantokrátor (ítélő) Krisztus ül. Hívhatjuk mérő-trónnak is.

Alsó Pantokrátor - Ítélő Krisztus-ábrázolás a Szent Koronán. Kezében magot tart, a trón két oldalán 'Élet -és Tudásfa' motívumokkal.

Metatronnak hívják az angyalok hierarchiájának legfelsőbb szintjét. Meta jelentése: "ugyanaz". A Mérőtrónban ül Krisztus, de valójában a Trón is az Ő része. Ha letakarjuk a trónt, akkor a lótuszülésben ülő Buddha jelképét kapjuk. A szögletes szakrális geometria a kristályos jelképekkel már ismerős lehet. A fenti videóban bemutatott, 4-dimenziós Metatron-kocka szerkesztését is szemlélteti. A szabályos, szöges ábrázolásokat egészíti ki a két fa a trón mellett: Az Élet- és Tudás fája, melyek Krisztus felé hajlanak. Így a növényi élővilág is ábrázolva van. Ez az összetett jelképrendszer jelenik meg a kezdő videóban, mely bemutatja a naprendszer mozgását a Tejút közepéből nézve.

Naprendszerünk spirális pályája a Tejút szintjéről nézve

Az ősi gyökszavak mássalhangzó változással mentek át a különböző nyelvekbe. A változás azonban nyomon követhető. Mássalhangzó átmenetek a hangképzés szerint:Mássalhangzó átmenetek a hangképzés szerint

A gyökrendszer Magyarországon szinte tiltott tudásnak minősül! Hazánkban Czuczor Gergely (1800-1866) költő és nyelvész, az Akadémia tagja dolgozta ki a gyökrendszer alapú szótár alapjait, az akkori Magyar Tudományos Akadémia felkérésére. A munkát nem tudta befejezni, mert 1849-ben, a szabadságharc bukásakor bebörtönözték és a fogságban meghalt.
Később Fogarasi János (1801-1878) kúriai bírót, nyelvészt, az Akadémia tagját bízták meg a munka befejezésével...

A Czuczor Fogarasi Szótár
A XIX. századi Czuczor Fogarasi Szótár 113 000 szócikket tartalmaz, köztük a korabeli helyneveket. Nyelvtana szerint a magyar gyöknyelv. Hangjaink „érteményt” hordoznak, szavaink rendszert alkotnak, s a mintegy 2400 gyök toldalékolásából keletkeztek és keletkeznek. A képzők, jelek és ragok az őket alkotó hangok „érteményük” szerint módosítják-alakítják az általuk kiegészített gyök jelentését. A szótár elsősorban „belhasonlításra” törekszik, de megadja közel 50 nyelv szavait is, melyekkel a magyar szavak kapcsolatban állhatnak.„A nagy magyar szótár belső elrendelésének s miképeni kidolgoztatásának terve. Utasításul a magyar Tudóstársaság tagjainak”című, 1840-ben kelt MTA irat bízta meg véglegesen Czuczor Gergely (1800-1866) bencés szerzetest, költőt és nyelvészt az Akadémia tagját a szótár elkészítésével és Fogarasi János (1801-1878) kúriai bírót, nyelvészt, az Akadémia tagját a munka fölügyeletével...

 

Ez az összefoglaló csak egy töredékét mutatja be annak a tudásbázisnak, melyet egy emberi felügyelettel működő mesterséges intelligencia modellezéssel tudunk szemléltetni.
Összességében, közel 30.000 képes leírást használunk, a világ különböző kultúráiból és a tudomány területeiről. A képek milliós nagyságrendű összeköttetéssel, vizuális hasonlóságokon keresztül is böngészhetők. A csatolások szavakon és szófordulatokon keresztül is működnek. Az adatbázis felépítése, illetve növekedése, hasonlít egy emberi agy neuronhálózatához. A képi összefüggések folyamatosan épülnek: hasonlóan ahhoz az állapothoz, amikor visszatér valakinek az emlékezete, illetve javul a problémamegoldó képessége... A képi adatbázist a magyar szógyökrendszer (ősgyökrendszer) műveleteivel is lehet használni (keresés reguláris kifejezésekkel). A hangképző szervek működésének megfelelően, a mássalhangzó vázakban tárolt információ is megjeleníthető.

Összefoglaló

Minden magyar? Verjük a mellünket a világ népei előtt? Nem! Ezt a tudást az ősi hitvilágok legnagyobb tiszteletben tartásával lehet csak megélni, fejleszteni, illetve elsajátítani. A magyar népművészet és kultúra hatalmas értéket ad az emberiség szellemi örökségéhez. Ugyanakkor, a természet sokszínűségének megőrzéséről és a szabad emberi gondolkodás fontosságáról is szól. A Világfa tanítása sok nép kultúrájában megőrződött. Az eltérő nyelvek és hagyományok mind hozzáadnak valamit a Tanhoz, mely a földi élővilág- és az emberi faj illetve szellemiség védelmét szolgálja. Ez az ősi bölcsesség az egyensúly felé vezető utak megtalálását is tanítja, mind az anyagi, mind a szellemi világban. A lelkesedés útjai felé vezet, melyek kiegészítik egymást, csak úgy, mint az Ősforrásukban még tiszta hitrendszerek, melyek elutasítják a vallási fanatizmust. A világ szellemi kincseit jóra és rosszra egyaránt fel lehet használni. titkos társaságok évszázadok óta használják saját céljaik elérésére. Világunk jelenlegi problémáit nemzetközi civil összefogással lehet enyhíteni! Ehhez megfelelő alapokat ad a különböző kultúrákba kódolt információ illesztése. Bővebben a következő cikkben írunk a megvalósíthatóságról: Civil Újraépítő Központokat a menekültek országaiba!

További összefüggések (160 képes leírással, az ősgyökrendszer témakörből): Világbiztonság Intelligens Képtár

 

Megrendelhető Czuczor-Fogarasi szótár: Maghun Világörökség és Hagyomány

Megrendelhető XIX. századi szótár

Amennyiben hasznosnak találta a cikket, úgy arra kérjük, hogy támogassa munkánkat! Jelenleg 30.000 képes leírásból dolgozunk. Különleges adatbázisunkat szeretnénk továbbfejleszteni, hogy más népekkel együttműködve, egy nemzetközi oktatási rendszert dolgozzunk ki. Köszönjük!

Tovbbi részletek és titkok a Táltoskirály tanításában!

A Táltoskirály tanítása

Támogatás...