Világbiztonság

Nyílt Társaság

A Táltoskirály tanítása - Egyedül is játszható, jobb agyféltekés társasjáték. Őseink hitvilága, a nyelvi gyökrendszer és a tudomány képeinek rejtett összefüggései, a képi gondolkodás fejlesztése! A mozgó fényre kattintva!Pír, piros, pirkad, parázs, pernye, pörzsöl, táltosparipa, ... Ugye látjuk az ősképeket amik összekötik és mozgásba hozzák ezeket a kifejezéseket? Nyelvünk ősi szerkezete, a mássalhangzó vázakra épülő gyökrendszer. A gyökrendszert az őselemeken és a téridő szerkezetén keresztül lehet legkönnyebben megérteni. Tudatos használatához több dimenzióban kell gondolkodni. Látni kell az ősképeket, melyek a mássalhangzó párokhoz, illetve a hangképzés szabályai szerinti átmenetekhez kötődnek! Ne feledjük, hogy sok ősi írás (pl. sumér, egyiptomi) valamint héber, arab, stb. csak mássalhangzókat használ(t). Modern változataikban a magánhangzók ki vannak pontozva. A nyelvek összefüggéseinek vizsgálatakor a mássalhangzó váz tehát kiemelten fontos. Ugyanakkor a magyar nyelv szerkezeti felépítésének megértéséhez is kiemelten fontos megismerni az ősi szavak kapcsolatrendszerét és azután a magánhangzók fontosságát. Gondoljunk csak az S-T-N gyökre: Isten szavunk több információt hordoz mint a sátán szó. Utóbbi a két á-val a másolásra is utal, mássalhangzó vázuk mégis megegyező. Bolyai János világhírű matematikus a magyar nyelv és a matematika összefüggéseit is kutatta; A magyar ragozó nyelv. Képmegjelenítő, képíró tulajdonságokkal bír. Ez azt jelenti, hogy képesek vagyunk képekben gondolkodni, lelki szemeinkkel látjuk amit mondunk. Elképesztő logikai rétegeket tartalmaz! Az ősgyökrendszer segítségével felbontjuk a szavakat és szógyökök, illetve hangok jelentéstartalmát vizsgáljuk. Szófordulatok segítségével egy élő, képi világ jelenik meg előttünk. Az összefüggések alátámasztásához a rovás jelkészletet is vizsgáljuk. A képekre kattintva böngészhető képi kulcsszavak és további információ érhető el. Egyes képek jelképkereső alkalmazással vannak ellátva. Jelenleg 175 képes leírás böngészhető 15 oldalon. Feliratkozás hírlevére: hirlevel@vilagbiztonsag.hu
kozepkori-szam-tablazatok.jpg
A nulla "feltalálása"Már a IV. századi hindu írásos emlékekben előfordul a nullát jelentő "szunja" ( = üresség, űr). Az i. sz. 500 körül kialakult helyiértékes írásmódban hindu csillagászok (pl. Bhászkara) az 1-9 bráhmí számjegyekhez már hozzátették a nullát. Bár nincs rá konkrét bizonyíték, de a hinduk a nullát a görögöktől vették át, majd segítségével kifejlesztették a máig ismert számírási módszert és számolási szabályokat.
Más forrás szerint: A középkorban betiltották a nullát
A nulla a majáknál és a babiloniaknál bukkan fel először a matematika történelmében, de ők csak a nagyobb számok leírásánál használták annak jelzésére, hogy az adott helyiértéken nincs semmi. Mint mondjuk a 302 számban, ahol a nulla azt mutatja, hogy egyetlen tizest sem kell hozzáadni a három százashoz és két egyeshez, hogy megalkossuk a számot.
Matematikai műveletekben használható számként az indiaiak találták fel a nullát, méghozzá egy Brahmagupta nevű csillagász a 7. században.
Gyökrendszer: semmi - szunja - szunjad unja - zéró - hulla - hullám
RCHARD0000000000
(0 szavazat)
2borito-fenyfa-proba500-A4.jpg
A fényrészecskék ütköztetéseKutatók most először tudták bizonyítani, hogy a fényrészecskék ütköztetése lehetséges.
A CERN (Európai Nukleáris Kutatási Szervezet) tudósai közvetlen bizonyítékot mutattak be a ritka folyamatra, melyben két fényrészecske (foton) nagy energián kölcsönhatásba lép majd megváltoztatja az irányát. Ez a kísérleti eredmény megerősíti a kvantumelektrodinamika egyik legrégebbi előrejelzését.

A kép illusztráció a Táltoskirály Tanítása című társasjátékból, mely bemutatja őseink hitvilágát. A felfedező módban egyedül is játszható játék tanítja a nyelvi gyökrendszer működését, a rovás betűk és a képírás kapcsolatrendszerét, valamint bemutatja az ősi kultúrák jelképeinek összetett rendszerét. Jobb agyféltekés képességfejlesztő játék!

www.taltoskiraly.hu

Kisfilmen a fény felépítése és megjelenése a hagyományban:

RCHARD0000000000
(0 szavazat)
nagykep-szakralis-taltos-jo.jpg
Első nap: Csillag születésKépírásunk fejleszti a vizuális gondolkodást! A csillagok születésénél aranymetszés arányú spirálokat és köröket figyelhetünk meg. A csillagközi térben összesűrűsödött anyag a középpontban eggyé válik. A gyűrűből később több gyűrű, majd bolygók alakulnak ki. Egy űr gyűrű (GY Űr) - rovás jó... A rovás GY-betűt függőlegesen kell keresni, ez az az erő, ami összenyomja (gyűri) a gyűrű anyagát bolygókká...

A képi összeállítás a Táltoskirály tanítása című ismeretterjesztő játékból való: www.taltoskiraly.hu

www.taltoskiraly.hu
RCHARD0000000000
(0 szavazat)
kvantumugras.jpg
A kvantumugrás szintjei és színei (szín és szint)A felforrósított gázt prizmán át nézve vonalak rajzolódnak ki. Nem olyan folytonos színkép amit egy metszett üvegtárgy vetít az asztalra (vagy a fény felé fordított CD-k DVD-k vékonyrétegei), hanem jól elkülönült vonalak. A fény nem egybefüggő teljes szivárvánnyá terül szét, hanem éles, határozott színű vonalakat rajzol ki. Igazi rejtély, nehezen értelmezhető jelenség volt ez.

Niels Bohr magyarázata szerint ez a jelenség az elektronpályák miatt alakul ki. Az elektronok ugyanis átugranak egyik pályáról a másikra, nem pedig folyamatosan mozogva teszik meg az utat.

Ez egy igazi eltérés a kvantumvilág és a nagyvilág objektumai között. Olyan mintha a naprendszer bolygói teleportálni tudnának a pályák között.


Kisfilmben a 3. perctől:Nyelvi gyökrendszer: elkülönülő színek mutattak rá az eltérő szintekre. Színek-szintek...
RCHARD0000000000
(0 szavazat)
ember-enber.jpg
Az ember amikor énbe ér...Születésünk előtt még nem rendelkezünk fejlett énképpel. Szívünk együtt dobog édesanyánk szívével, a nagyvilágba való megérkezésünk után eszmélünk rá arra, hogy életünkben először vagyunk egyedül. A sírást csak az anyai ölelés tudja megszüntetni.
Az ember fejlődése során kialakul az énképe, ez azt is jelenti, hogy énbe ér. Beér... beérik a tudás egy szintje, éberré válik, majd új szint nyílik meg. Énbe-ért "enberből" emberré kell válni. Fel kell ismerni a közösségi létezés magasabb szintjét, a család és a nemzet fontosságát, azt, hogy mit jelent a "mi". Az ember társas, több síkon létező, közösségi lény.

A nyelvi gyökrendszerben az N-B és M-B olyan közel van egymáshoz, hogy sokan észre sem veszik, ha magas egójukra utalva "enbernek" hívjuk őket.

A férj és feleség két egyén, együtt alkot egységet: egy "énpár".

Ember, enber, énpár, énbe ér, mibe ér...
RCHARD0000000000
(0 szavazat)
kiderul-beborul.jpg
A szakrális geometria egyetemes díszítőművészete magyarul olvasható!A rovás K és B betűk a ki- és be irányokat is jelképezik. A táltos-rovás illetve hadi-rovás a képírás alapja. Működésének szintjeit a sík és a tér kialakulásán keresztül lehet megérteni.
Vezető fizikusok szerint az ősrobbanás előtti pillanatban minden egybe sűrűsödött. Olyannyira, hogy még a dimenziók is egymásba omlottak, egy pillanatra csak egy sík, majd csak a be irány létezett...
RCHARD0000000000
(0 szavazat)
tejut_viz_ikoza2.jpg
VISZ A VÍZ SZÍV VISSZA - VISSZAVISZ A SZÍV - VISZ AZ ÍVA víz a négy őselem egyike. A nyelvi gyökrendszer működését jól szemlélteti, hiszen a gyökszavak sokszor visszafelé is értelemmel bírnak. Ha el tudjuk képzelni az Univerzum szintjeit, akkor a hagyomány szerinti Világfa szent fokait láthatjuk. Az örvény alakzat jelen van a csillagok kialakulásánál és a galaxis szintjén is. Az ősi hitvilágokban az űr az égi vizekhez kötődik, míg a víz, mint folyadék, a földi vizeket jelenti. A teremtés-történetekben a világ kialakulása az égi és földi vizek elválasztásával kezdődik. A játékban szereplő 160 db. képes összeállítás és az információs lapok segítenek megérteni ezt a rendszert, mely nyelvünk legősibb szintjeibe visz. Fejleszti a logikát és a memóriát is, hiszen ha látjuk a szavakban jelenlévő ősi képek összefüggéseit, akkor mindkét agyféltekénket egyszerre használjuk.
Bővebben: Táltoskirály társasjáték: http://taltoskiraly.hu/bemutato/visz-a-viz-sziv-vissza
RCHARD0000000000
(0 szavazat)
alagut-fellegut.jpg
Játék a szavakkal: Ha van "al-lag-út" akkor értelmesnek kell lennie annak is, hogy "fel-leg-út"Alagút és felleg út
Kapcsolódó kifejezések a Czuczor-Fogarasi szótárban:

(al-ag) fn. tt. alag-ot. Általán, földalatti üreg, pincze, bolt, menet, utvonal. Különösen bányászi ért. vízirányos földalatti menet, nyílás, melyen részint a vizet elvezetik, részint fris léget bocsátanak be, részint a bányahegy belsejét kutatják. A német Stollen után átalakítva: istály. Helyes alkotásu új szó.

(alag-sor) ösz. fn. Több ágra szakadó alagszerkezet, p. pinczei alagsor.

(aszt-al-ag) fn. tt. asztalag-ot. Mértani ért. asztalhoz hasonló hosszukás négyszögü lap, melynek általellenes oldalai nem párhuzamosak. (Trapezium).

(áz-al-ag) fn. tt. ázalag-ot. A vízben, szeszes italokban, s más folyékony testekben létező parányi állatkák. (Infusoria). Máskép: ázbarcsa.
RCHARD0000000000
(0 szavazat)
kalasha.jpg
KalashaA Kalasha a Védákban az élet forrása.

Nyelvi gyökrendszer: Kelés, keleszt (kikelés) kalász és kalács.

Kapcsolódó: Síva hegye: Kailásza-hegy, Kailash-hegy (Mount Kailash)

A képen szereplő díszítések rendszere jól ismert a magyar népművészetből és a Szent Koronán megjelenő jelképrendszerből. Kiemelt képi kulcs kattintható lentebb: "csavarodó csepp"- mely a jinjang felé visz...

Soma-Kalasha, Chandra-Kalasha, Indra-Kumbha, Purnaghata, Purna-Virakamsya, Bhadra ghata, Mangala ghata.
RCHARD0000000000
(0 szavazat)
csimpanz.jpg
A csimpaszkódó csimpánzok - Honnan ered a szó?A csimpánz szó hivatalos eredete szerint az angolból terjedt el (Chimpanzee, a bantu nyelvből átvéve, 1738).
Ennek ellenére, a magyar nyelvben egy sor összetett tulajdonságot leír, mely a majomra jellemző: csimpaszkodik.

Ide tartoznak még: csimp, csimb, hinbál, csomb, csimba, cimpa, cimbál, stb...

A kép jól mutatja be a következő szógyökök átalakulását: mp-mb; nd-ng-nt;

A Czuczor-Fogarasi szótár kapcsolódó szócikkei:

- CSIMB
(csim-b) elvont vagy elavult törzs, melyből 1) csimbók, csimbókos származtak, mely értelemben am. csomb, a csomó rokona. 2) csimba, csimbál, csimbálkodik stb. szók törzse, s rokon azon him vagy hin gyökkel, melyből himbál, hintál származnak.
- CSIMBA
(csim-ba vagy csim-b-a) fn. tt. csimbá-t. Himba, hinta, lóba, lóga, pl. midőn két egymástól néhány lépésnyire távol álló vastagabb karóra, fára, gerendára kötelet akasztanak, s a kötélre ülőt lógázzák. Kézzel taszigálni, kötéllel rángatni a csimbát.
1 hozzászólásRCHARD0000000000
(0 szavazat)
neutron_stars_colliding_neutron_csillag_utkozes.jpg
Összeolvadó neutroncsillagokból jöhetett létre az arany és a nehezebb anyagokA legújabb kutatások szerint az arany létrejöttéhez neutroncsillagok összeütközése vezethetett. Mint tudjuk, központi csillagunk, a Nap létrejötte előtt létezett egy elődcsillag, ami felrobbant. Így jöttek létre a nehezebb elemek, egészen a vasig. Ennek a csillagnak az anyagából állt össze később a Föld és a Nap. Azonban az arany létrejöttéhez ez nem volt elég, ehhez előtte olyan hatalmas energiára volt szükség, mely neutroncsillagok összeütközésekor szabadul fel. Mindannyian csillagokból lettünk...

A neutroncsillagok olyan szinten összesűrítik magukban az anyagot, hogy gyakorlatilag egy 20 km átmérőjű atomnak felelnek meg.

Kisfilm:Nyelvi gyökrendszer: Aranyarányú spirálokból születik meg az arany.
A spirál rovásos olvasata: Ó.
RCHARD0000000000
(0 szavazat)
18_maracz_hz-600x800.jpg
A gyökrendszerről ír Marácz László professzor, az Amszterdami Egyetem oktatójaMítosznak kiáltják ki azt, hogy ügynökök működtek közre a finnugor rokonság elméletének diadalra juttatásában. De könyvében említ és azonosít néhány egykori titkos ügynököt az osztrák belügyi papírok alapján. Mi az igazság ebben?

– Indiában is ugyanez a probléma, az angol gyarmatosítók az indogermán nyelvcsalád elméletét terjesztették, de voltak, akik ellenálltak és a szanszkritot nem fogadták el indogermán nyelvként. A finnugor elméletet olyan emberek írták, alakították és találták ki, akiknek nem volt érdeke, hogy kiderüljön a magyar nyelv eredeti szerkezete. Czuczorékat például Toldy Ferenc végig figyelte, ő és Hunfalvyék a Habsburg birodalmi rendszernek voltak az itteni megbízottjai, mindezt be lehet bizonyítani a kémaktákkal. Feladatuk a manipuláció volt, s nyelvészeti munkájuk is ilyen irányba mutat. A későbbi állapotról úgy is lehetne fogalmazni, hogy a régi imperialista kivonult, de a szellemi hagyatéka itt maradt. Valamiért nem akarják leleplezni az együttműködőket, ez is jelzi, hogy még mindig...
1 hozzászólásRCHARD0000000000
(0 szavazat)
187 fájl 16 oldalon 1
A Táltoskirály tanítása - Egyedül is játszható, jobb agyféltekés társasjáték. Őseink hitvilága, a nyelvi gyökrendszer és a tudomány képeinek rejtett összefüggései, a képi gondolkodás fejlesztése! A mozgó fényre kattintva!