Ahol a tudomány és a vallások találkoznak

Ahol a tudomány és a vallások találkoznak

 

A tudomány és a vallások találkozásában: Kozmikus jelképrendszer a Szent Koronán és az Aranybullán

(Részletek a Táltoskirály tanítása című társasjáték képeiből)

Nézzük meg a naprendszerünket kívülről, a Tejút magjából, egy modellezés segítségével! Jegyezzük meg a megjelenő alakzatokat! Spirál, mag, görbülő csepp.

(A cikk jelképkereső alkalmazással van ellátva)

A Szent Korona tetején lévő Patokrátor (Ítélő) Krisztus ábrázolást a régiségben (régen, az ó időkben) csak az láthatta, aki a koronát a király fejére helyezte. A Korona egyébként egy díszes ládában volt elzárva és a koronaőrök őrizték a nap 24 órájában. Beavató korona, tehát csak a koronázások alkalmával volt látható. Ezért nincs sok hiteles ábrázolása, mert nem volt szabad lefesteni. A legrégebbi rajzát egy világuralomra törő bankárcsalád: a Fuggerek birtokolták (és mint ma is), mindent meg is tettek azért, hogy a Koronát megszerezzék...

A felülnézeti világképe a körkereszt, melynek közepén a jobb oldali kép látható. A felülnézeti világmodell tehát négy égtájat, négy irányt és a négy szent folyót is jelképezi. Ugyanakkor a közepén egy csavaros lyuk van Krisztus köldökében, ebbe van belecsavarva a gömbös kereszt. Ez jelképezi az égi-földi kapcsolatot, valamint a Szűzanya kapcsolatát Krisztussal és az Úrral. Továbbá, a csavaros lyuk jelképezi a láthatatlan világ (az űr illetve ötödik elem) kapcsolatát is az anyagi világgal. A szeplőtelen fogantatás és Krisztus teste a köldökön keresztül köti össze a tökéletes (szűz) anyagi és a teljes űr (a Világegyetem egy anyagi világ nélküli téridejének) világát is. Fontos tudnunk azt is, hogy nem az Atya van ábrázolva, hanem Jézus. Ez a tény jó alapokat adhat egy, a bankárcsaládok által finanszírozott vallásháború kirobbantásának elkerülésére.

Kozmikus jelképrendszer a Szent Koronán és az Aranybullán
(Részletek a Táltoskirály tanítása című társasjáték képeiből)

Átjárók a nagyságrendek között, láthataltan elektromágneses mezők (az erősebb sugárzásoktól védelmező mezők, mint ): 1. Nap, naprendszer 2. Egy az Isten összerovás és jogar 3. Vízszintes holdsarló és a Tejút Orion-karja 4. A Tejút galaxis kívülről az 5-ös forgó 5. Galaxisunk a Tejút 6. Naprendszerünk napszele és a csillagközi tér találkozása 7. A csillagközi tér és a Nap találkozása a Szent Koronán 8. Nap, naprendszer 9. Föld bolygó, a Pantokrátor képen a körkereszt formájú aura, a rovás-F 10. Vízszintes holdsarló, felül 4-es és alul 5-ös jelekkel 11. Gamma-sugárzás a Tejút galaxis magjából 12. Hatalmas mágneses gamma-sugárzás a galaxismagból.

A jelképrendszer 3-dimenziós mozgásban, a NASA animációján keresztül megjelenítve:
A Tejút galaxis kívülről, majd az egész naprendszer gömb illetve csepp alakja, továbbá a csillagközi por holdsarló szerű megjelenése is látható.

A nyugati civilizáció tudósai szerint, az ősiségben ilyen csillagászati információval nem rendelkezhettek! Nem ismerték a galaxisokat, sem az emberi szem számára láthatatlan energiamezőket!
A Távol-keleti tanítások szerint a Föld nem volt elzárva a kozmikus tudástól...

A következőkben egy interaktív felületet mutatunk be.

JÁTÉK VAGY VALÓSÁG? JELKÉPKERESŐ ALKALMAZÁS

Húzd a helyükre lentebb a kis képeket (a jobb felső sarokban lehet teljes képernyőre váltani)!

[h5p=69]

Krisztus trónja az Ítélő-trón, a Mérőtrón. A kabbalista hagyományban az angyalok legfelsőbb szintje a Metatron (az Úr hangját szolgáltató angyal, mert nélküle az Úr hangját az ember képtelen lenne testben elviselni), a legfelsőbb angyal neve nem meglepő módon ugyanazokból a mássalhangzókból épül fel mint a Mérőtrón. Királyi Széknek hívják még a Bibliában. A szakrális geometria tanítási rendszerének csúcsa is ez, mely a szögeken, fokokon keresztül az angyalok világának felépítését (hierarchiáját) is leírja. Ide kapcsolódik még a Távol-keleti tanításokban a galaxis közepe, a Meru-hegy. Ami az ősi múltban az Őselemek 4+1-es rendszere, az a tudományban a 4 halmazállapot és az elemi erők egysége, de erről bővebben a szakrális geometria összefoglalókban írok. Most nézzük a két fát, Krisztus trónja mellett! A két fát képzeletben egymásra lapolva (képesítve) újabb angyal ábrázolásokat kapunk. Ők a kerubok:

Kerubok a német-római császári korona egyik zománcképén

A német-római császári korona egyik zománcképe.Témája: „Kerubok között trónoló”, felirata: „Per me reges regnant”,azaz „Általam uralkodnak a királyok”. (R. Staats nyomán).Pap Gábor: A Szent Korona nevében című könyvből.

Krisztus aurája a föld rovásjelét is hordozza, a körkeresztet, ami az F-betű. Mellette két körben a Nap és a Hold jelei láthatók. Itt már át is érünk a buddhizmusba és dzsainizmusba, a fák alakjával és csavarodó törzsével megerősítve (itt az elölnézeti világmodell Krisztus-képével összehasonlítva):

A magyar kultúra megtanítja több nézőpontból értékelni a világot.
(Részletek a Táltoskirály tanítása című társasjáték képeiből)

A magyar kultúra megtanítja több nézőpontból értékelni a világot. A jelképi hasonlóságok nem kizárják, hanem erősítik a különböző gondolkodásmódokat.A Buddhát ábrázoló képek között a Szent Korona alsó Pantokrátor zománcképe látható. Figyelemre méltó a Jézus felé hajló Élet és Tudás fájának ábrázolása, mely a dzsainista Buddha festményen mint fáklya jelenik meg. A két fa egysége a jézusi tudatosodás és lelkesedés útjára, az Égig érő fa egységére is utal.A két gondolkodásmód, a világi és a szakrális egyensúlya adja az égi tudást és bölcsességet. Ekkor használjuk mindkét agyféltekét egyszerre a meditáció illetve a révülés (éber álom, vallásos élmény) átélése során. Így az ember a szívével és az eszével együtt hozza meg a döntéseit, melyek szabad akaratból, az égi tudás tiszteletben tartásával együtt képződnek és mondatnak. A magyar nyelv képesítő tulajdonsága (képekben való gondolkodás) a legjobb alapokat adja az ősi összefüggések magyarázására. A révülés során a nyelvi ősgyökök kimondásával képeket látunk.

Navaratna: A kilenc ékkő rendje

A következő többszörös jelképi átmenetet a nyolcas szimmetriát hordozó napszimbólum tárja elénk. A nap sugarait itt cseppek és gömbök alkotják és nyolc van belőlük, akárcsak felülnézetből a nagy ékkövek száma. A jelképpel a hindu naprendszer szimbólum tanítási rendszerébe jutunk. a neve: Navaratna. Előfordulása világvallásokban: hindu, dzsain, buddhiista és szikh.

Navaratna naprendszer jelkép

A cseppek és a gömbök tehát ott vannak a napjelképben, Krisztus bal oldalán, de megfigyelhetjük a négyzet körül is folyamatosan ezt a jelképrendszert. A piros színű ékköveket a lyukas igazgyöngyök váltják a négyzet szélein. A legenda szerint ezek az igazgyöngyök Szűz Mária nyakláncából valók. A halmozott jelképi egyezésekkel és a 24-es számmal újabb Buddha ábrázolásba jutunk:

 Buddha az Élet kerekében - A Felső Pantokrátor (Ítélő Krisztus) a Szent Koronán
(Részletek a Táltoskirály tanítása című társasjáték képeiből)

Buddha az Élet kerekében - A Felső Pantokrátor (Ítélő Krisztus) a Szent Koronán

Figyeljük meg a Pantokrátor feje melletti napjelképet, tőle jobbra! Kiáradásában (napsugaraiban) a csepp és a gömb látható. Ez a két jelkép együtt az ékkövekben is jelen van. A napkerék ugyanazt a 8-as szimmetriát hordozza mint az Élet-kereke (Dharma Chakra). A csepp és a gömb szimbólumok mindkét ereklyén információt hordoznak. Nap- és magjelképek ezek, melyek kozmológiai jelentésekkel bírnak és a szakrális geometria megértése felé visznek. A Szent Koronán a holdsarló alatt 5, felette 4 jel látható. A négyzetes képet 24 elem keretezi: 12 igazgyöngy és 12 vörös drágakő fut körbe. Buddha ábrázolásán a 8-küllős Élet kereke végződik 8 hármashalomban (24 kör).

 Emberi felügyelettel működő mesterséges intelligencia modellezés

A képi összefüggések folyamatosan épülnek: körülbelül úgy, mint amikor visszatér valakinek az emlékezete, illetve javul a problémamegoldó képessége... A képi adatbázist a magyar szógyökrendszer (ősgyökrendszer) műveleteivel is lehet használni (keresés reguláris kifejezésekkel). A hangképző szervek működésének megfelelően, a mássalhangzó vázakban tárolt információ is megjeleníthető.

 

Kapcsolódó gyűjtemény