Világbiztonság

Nyílt Társaság

A Táltoskirály tanítása - Egyedül is játszható, jobb agyféltekés társasjáték. Őseink hitvilága, a nyelvi gyökrendszer és a tudomány képeinek rejtett összefüggései, a képi gondolkodás fejlesztése! A mozgó fényre kattintva!A világon csak egy Szent Korona van. Léteznek még letűnt szent birodalmak koronái, de Szent Korona mindig is csak egy volt! Nimród és ítélő Atilla koronája. Minden ősi, természetet -és embert tisztelő vallással összeköttetésben áll. Az Szent Égi Várost és a szakrális geometrián keresztül a Világegyetem szerkezetét jeleníti meg nekünk. Olyan, mintha egyben láthatnánk a templomok, mecsetek, zsinagógák, sztúpák, perzsa szőnyegek és ősi törzsi díszítőrendszerek elrejtett, több dimenziós mondanivalóját, szent ábrázolásait. A szakrális geometrián keresztül kapcsolódik a különböző szent épületek és díszítések szimbolikájához és arányaihoz. A Szent Korona működik, ha anyagi szerkezetébe bele is nyúltak az idők során. Hiba lenne egy teljesen átfogó, a világ minden kultúráját feldolgozó munka előtt hozzányúlni a mai megjelenéséhez. A változtatások egyúttal történelmi jelentőségű nyomok, bűnjelek is... Alakjával és díszítőművészetével leképzi a különböző világvallások jelképrendszereit. A három nagy egyistenhívő valláson kívül a dzsain, a buddista, a hindu, a maja, és más világnézetek találkozásában hozza a szakrális geometria magas szintű összefüggéseit. Így a naprendszer arányait és a közös kozmológiát is bemutatja.
Felso_Pantokrator_mandala.jpg
Buddha az Élet kerekében - A Felső Pantokrátor (Ítélő Krisztus) a Szent KoronánFigyeljük meg a Pantokrátor feje melletti napjelképet, tőle jobbra! Kiáradásában (napsugaraiban) a csepp és a gömb látható. Ez a két jelkép együtt az ékkövekben is jelen van. A napkerék ugyanazt a 8-as szimmetriát hordozza mint az Élet-kereke (Dharma Chakra). A csepp és a gömb szimbólumok mindkét ereklyén információt hordoznak. Nap- és magjelképek ezek, melyek kozmológiai jelentésekkel bírnak és a szakrális geometria megértése felé visznek.

A Szent Koronán a holdsarló alatt 5, felette 4 jel látható. A négyzetes képet 24 elem keretezi: 12 igazgyöngy és 12 vörös drágakő fut körbe.
Buddha (Buda) ábrázolásán a 8-küllős Élet kereke végződik 8 hármashalomban (24 kör).1 hozzászólásRCHARD0000000000
(0 szavazat)
hopi_Szent_Korona_II_k.jpg
Hopi szent ábrázolások és figyelmeztetés, mely a Szent Korona világképét tárja elénkA Hagen Site történelem előtti indián értékek feltárása és múzeum anyagait a hopi indián közösség küldte nekünk. Féltik több ezer éves szent helyüket az állami rombolástól.
Nézzük figyelmesen, ahogy a legapróbb részletekig felépül az elölnézeti világkép. Kiadva a Szent Korona pártaelemeit, az első Pantokrátor boltívét és benne a kocka alakú "Mérőtrónt", a Királyi széket.
A boltíves pártaelemek felépítése, a hang keltette formák megjelenése is a helyén van ábrázolva, mint ahogyan az igazgyöngyök és a csüngők is.

A hopik falvaikat Nimród csillagképének (Vadász csillagkép) földi vetületére építették. Hitük szerint az élet magvai a Tejút csillagösvényén keresztül, Ősatyjuk csillagképén át érkezett a naprendszerünkbe. Az Ő eljövetelében hisznek.

Kisfilm:Folytatás a hozzászólásokban!

3 hozzászólásRCHARD10101010101010101010
(1 szavazat)
Yamantaka-mandala.jpg
Az égi palotaBuddhista mandala. Yamantaka égi palotája, aki legyőzte a halált és az újjászületést.
A felülnézeti és elölnézeti világképek találkozásában a Szent Korona 3-dimenziós szerkezete.

Az Égi város képe jelenik meg előttünk, a világképek kapcsolatában. Dőlt kereszt a tetején, csüngők lógnak róla...

3-dimenziós Yamantaka madala képekkel:

Hetvenkét sztúpa alkotja a világ legnagyobb buddhista templomát Borobudur-ban. A Szent Korona keresztpántján levő átfúrt gyöngyszemek száma szintén 72. Hetvenkettő a nyugati kereszténységben Jézus gyógyító tanítványainak a száma. Szinte minden vallásban fontos szerepe van. Angyalok és démonok hierarchiája (Shemhamphorasch)
RCHARD10101010101010101010
(2 szavazat)
ornagy-a-szent-koronarol.jpg
Világunk koronája - Egy amerikai őrnagy nyilatkozata a Szent Koronáról"Én úgy gondolom, hogy ez az egész világnak fontos. A szabadságot jelenti az egész emberiségnek. Mert ez egy szent korona. Mert nem csak egy nemzetet képvisel, hanem az egész világot. Ezt ünnepeljük itt most"

Videó:

1 hozzászólásPtah10101010101010101010
(3 szavazat)
KORUNOVACNE_SLAVNOSTI_V_BRATISLAVE.jpg
A Szent Korona mint az Égi város lebeg Pozsony felettA Szent Koronát csak koronázások alkalmával láthatták. A tetején lévő jelképrendszert pedig akkor is csak azok akik a király fejére helyezték. Beavató korona, így egyébként elzárva tartották.
A kép a következő könyv borítóján is szerepel: Jana Luková: Koronázási ünnepség Pozsonyban.
Keressük a kép eredeti változatának forrását.
RCHARD8888888888
(5 szavazat)
Egikorona-Szent_korona-buddha-Jezus-Atya.jpg
Képes vagy egymásra képzelni az ábrákat? Képesítsd magad! - Ősi szent világképek találkozása a magyar Szent Korona jelképrendjében- A széleken: A buddhizmusban és hinduizmusban megjelenő 5 elem és Gábriel arkangyal szobra a Hősök terén. Ugyanaz az elrendezés, mely az Őselemeket hordozza. A Föld, Víz, Tűz, Levegő és Éter elem jelenik meg alulról felfelé. Az elért elem az éter elem, magyarul: értelem. Ami a buddhizmusban a megvilágosodás, a hinduizmusban a harmadik szem megnyitása, az ezen a szobron keresztül az angyali tudásként jelenik meg. A képességünk, a képekben való gondolkodás fejlesztése ez. Nézőpontunk kivetítése képzeletünk segítségével.

- Buddha (Búda) mellett a fáklyák alakja, csavart tővel és hajlított csepp alakú lánggal, a fény és az anyagi világ találkozására is utal. Ugyanez jelenik meg a Szent Korona első Pantokrátor képén, a kínai teremtésmítosz istenpárjának ábrázolásában, valamint a tudományban is. A Tejút magjából nézve naprendszerünk pályája spirál alakú. Középen, a rovás-TY mint az Atya jele is ezt tartalmazza.
1 hozzászólásSzakrális geometria10101010101010101010
(10 szavazat)
Buddha-Jezus-Tibet-Aranybulla-k.jpg
Azonos szent világképek a Föld távoli kultúráiban (A kép egyes részletei jelképkapukat nyitnak meg)A rezgés és az anyag kettősségéből létrejövő fény megjelenése ugyanúgy ide tartozik mint a Magközpontú gondolkodás további szintjeinek értelmezése. Önhasonulóan ismétlődő (fraktális illetve holografikus) szerkezet jellemzi Univerzumunkat.
Ősmag nyelvi összefüggés: Gyertya - Gyere Atya.

Ezt a mozgást a dupla spirállal lehet legjobban megjeleníteni. Kapcsolódó jelkép: a két kígyóból álló Caduceus. (Lásd bővebben a kattintható kulcsszavakkal a kisfilm alatt!) A mozgás vonatkoztatási rendszer kérdése. A Tejút magjához képest a Nap is spirális pályán kering.

Tudjuk, hogy a Szent Koronán bemutatott jelképrendszer a modern tudomány eredményeit is megjeleníti, méghozzá művészi szinteken ábrázolva. A Naprendszer, a helioszférikus mező (csepp és gömb) és a holdsarló alakú napszél is megjelenik. A Tudás és Élet fája tartalmazza a spirált.

Alsó Pantokrátor:Felső Pantokrátor:1 hozzászólásRCHARD10101010101010101010
(8 szavazat)
Szent_Korona_Templom2.jpg
Ősi templom Mexikóban a Szent Korona elölnézeti világmodelljével (A kép részletei kattintással jelképkapukat nyitnak meg)A Leveles kereszt temploma Mexikóban.
Magos műveltség! (Templo de la Cruz Foliada - Palenque)
A kép előterében a Világegyetem azték és maja jelképe a Chakana (lépcsős kereszt) látható, mely többek között Szent Péter zománcképén is feltűnik. Halmozott jelképi egyezések!
A Chakana (lépcsős kereszt) mint felülnézeti világmodell a felfelé vezető utak központjában található. Az egyik út a Szent Korona elölnézeti világmodelljének megfelelő templomhoz vezet. Világképek találkozása ez az út. A Korona felülnézeti világképe felé szintén áthaladunk ezen az összetett jelképen. A tanítás egyik lényeges mondanivalója a több szempontból való megközelítése a végtelennek.

Nemzeti Antropológiai Múzeum, Mexikóváros
Víz Őselem - Istenség szobor koronával:További kulturális kapcsolatok: Piros-fehér-zöld zászló, szent madár, hét honfoglaló törzs és még sok más:
Folytatás a hozzászólásokban!
6 hozzászólásRCHARD10101010101010101010
(8 szavazat)
Szent_Korona-Mandala.jpg
Ősi szent világképek találkozása (Népek-nemzetek barátsága: Tibet és Magyarország)Beavatás a több dimenziós gondolkodásba. A végtelen megközelítése a rezgés keltette formákon keresztül.
A szent égi város szimbolikája minden ősi kultúrában jelen van.
A Szent Korona felülnézeti képét csak a koronázást végző személyek láthatták!


Az eljárást egy lemezen szemléltetjük. Apró szemcsék olyan formákat alkotnak melyek a világ számos szent jelképrendszerében megjelennek. A Szent Korona felülnézeti képét is láthatjuk. A buddhista mandalákat színes porszemekből állítják össze.A Világegyetem rezgése az ami a sejtek alkotóelemeit, a fehérjéket is összeilleszti.

Folytatás a hozzászólásokban!
3 hozzászólásRCHARD10101010101010101010
(11 szavazat)
Szent_Korona-teljes1-szimbolumokkal.jpg
A világ egyetlen Szent Koronájának jelképrendszereVilágunk kultúráinak szent jelképrendszerei a Korona szimbolikáján keresztül!
A Szent Korona részletei és az alsó sávon felsorolt jelképek kattintással kereshetők!

A Szent Korona a világnak

Reméljük tudta is mit mond az amerikai őrnagy, de megvalósítani csak mi lehetünk képesek. Nőjetek fel hozzá!A koronáknak három típusát ismerjük:

1. a házi korona, melyre semmiféle megkötés nem vonatkozik;
2. az országló korona, melyet az uralkodóknak meghatározott alkalmakkor viselni kellett, és
3. a beavató korona, melynek analógiái csak Belső-Ázsiában vannak; európai képviselője egyedül a Magyar Szent Korona. Ezt az uralkodó csak koronázáskor viselheti, amúgy két koronaőr őrzi. Rajtuk kívül csak a nádorispán nyúlhat hozzá, aki koronázáskor párnán a helyszínre viszi és az érsek helyezi a király fejére. A magyarok királyainak koronája az államiság jelképe lett, ebből alakult ki a világon egyedülálló Szentkorona Tan.

6 hozzászólásadmin10101010101010101010
(20 szavazat)
Pantokrator_-_Itelo_Krisztus-abrazolas_a_Szent_Koronan.jpg
Pantokrátor Krisztus "Mérőtrón" - Életmag - Fénymag - BölcsességAlsó Pantokrátor - Ítélő Krisztus-ábrázolás a Szent Koronán.
Kezében magot tart, a trón két oldalán 'Élet -és Tudásfa' motívumokkal.
Az élet alapját jelképezik, és a tudást amivel a gondolkodó embernek rendelkeznie kell. Tudományos szempontból az úgynevezett „pánspermia-ősmag” elmélet szerint az élet csírái (magvai) jelen vannak az Univerzumban és speciális körülmények között képesek eljutni egyik bolygóról a másikra (esetleg csillagközi távolságokat is megtehetnek).

A Metatron itt mint királyi szék, "Mérő trón" (Méta-trón) jelenik meg. A metatron kocka értelmét és szógyökrendi elemzését lásd lentebb a hozzászólások között!

8 hozzászólásRCHARD10101010101010101010
(12 szavazat)
Slide36.JPG
Naprendszer szimbolika (Navaratna ékkőrend és buddhista Dharmacsakra mint Élet kereke szimbólum)Szent Korona
Navaratha rend
Precessziós dőlés 23.5 fok.A korona egyik legbecsesebb történelmi ereklyénk. A legendák ködébe vesző korai történetéről, gyönyörű zománcképeinek eredetéről évszázadok óta viták folynak. Sokkal kevesebb szó esik a koronát díszítő több mint négyszáz kisebb-nagyobb igazgyöngyről és drágakőről. Az uralkodói koronákra mindig is a legértékesebb drágakövek kerültek, a középkorban főként rubin, zafír és smaragd. Akkoriban a drágakövek nagyságát értékelték leginkább. Nem csiszoltak rájuk lapokat, és színük tisztaságára sem ügyeltek annyira. A Szent Korona kövei is – egy későbbi pótlást kivéve – csak legömbölyítettek, és némelyikük zavaros színű.A korona ékkövei nem egyszerű díszítőelemek. Mágikus erőt tulajdonítottak nekik, értékük a király hatalmát mutatta, és további jelképes értelmet is hordoztak.
1 hozzászólásadmin10101010101010101010
(4 szavazat)
14 fájl 2 oldalon 1
A Táltoskirály tanítása - Egyedül is játszható, jobb agyféltekés társasjáték. Őseink hitvilága, a nyelvi gyökrendszer és a tudomány képeinek rejtett összefüggései, a képi gondolkodás fejlesztése! A mozgó fényre kattintva!