Képi gondolkodás, tudatos szóképzés (vizualizáció) a magyar szógyökrendszer támogatásával!

Képi gondolkodás, tudatos szóképzés (vizualizáció) a magyar szógyökrendszer támogatásával!

Rezgésszint emelkedés? Tudatos szóképzés (vizualizáció) a magyar szógyökrendszer támogatásával!

A világ ébred, de nekünk magyaroknak külön feladatunk is van!

Igen, a szakrális geometria adja meg az alapokat. Az élő nyelv pedig a teljes megoldást:

Kedves Olvasó! Légy őszinte magadhoz! Mennyire használod tudatosan vizuális képzelőerőd? Fantáziád erejének használata helyett inkább a filmek érdekelnek? Legalább gyermekeidnek add meg az esélyt, hogy magasabb szinten használják gondolkodásukat! Olvass nekik és ne a TV elé ültesd őket!
Amint azt látni fogod (már ha van időd és energiád ezt a cikket végig olvasni) a képzelőerő, a képi megjelenítés, illetve a "harmadik szem" használata bizonyos megközelítésben erősebb bármely anyagi világban létező pajzsnál vagy fegyvernél. A nyelvünk szógyökrendszer alapú tanulása ehhez a legjobb alapokat adja.

Sokan beszélnek új korszak eljöveteléről, a negyedik dimenzióba való születésről, stb. Mi az amerikai kutatóval, Temple Grandinnel értünk egyet, aki szerint a képekben való gondolkodásé a jövő. Mondandóját azzal egészítjük ki, hogy a magyar nyelv segítségével ezt a tudást a legkönnyebb elsajátítani.
A kutatónő a Szilikon-völgyben tart előadást ahol számos magas beosztásban dolgozó szakember hallgatja. A jól funkcionáló autistaként minősített kutató igen népszerű és sikeres ebben a közegben.

A jelen feladatai vezetnek a jövőbe. Ezek között pedig ott van a magyar nyelvbe kódolt képi gondolkodás illesztése a kimondott szó értelmével. Szógyökrendszer alapú képírás... Ezt a mai átlagember nem, vagy csak félig-meddig használja tudatosan. Az irányított vizuális gondolkodással az emberi elme képes felülemelkedni bármely számítógép adta lehetőségen. Ehhez más nyelvterületen autista aggyal kell születni, ami a társadalomba való normális beilleszkedést gátolja.

2012 október 6-7-én nemzetközi hírű nyelvész professzorok részvételével Czuczor-Fogarasi emlékkonferenciát rendeztek Budaörsön a szótár első megjelenésének 150. évfordulója alkalmából:

A mi élő nyelvünk az egészséges elme és gondolkodás fejlesztésére lett kitalálva. Ezzel élt vissza sok idegenszívű tudós, akik szervezetten tudtak gondolkodni, míg a hazai népességet agyondolgoztatták társaik. Most is ez megy, nem hagyják az embereket a saját kultúrájukat megismerni, azt amit módszeresen több száz éve próbálnak kiirtani. A nyelv pedig ott dolgozik a tudatalatti-feletti szinteken, egy kvantumszámítógépnek megfeleltethető agy képében. Működik a szent élő program, csak épp a kultúrát mint használati utasítást próbálják elvenni, összezavarni. A magán és mássalhangzók megfelelően súlyozott forgatásával és a tájszólások adta "gombinációk" tiszteletben tartásával egy összetett és logikusan felépített képi világ tárul elénk.

Az élő magyar nyelv szógyök rendszerét nehéz egyszerűen képes formában megjeleníteni. Egy élettel teli, több dimenziós holografikus fraktál. A fraktális ismétlődés mindenben jelen van, csak eltérő szinteken jelenik meg előttünk. A valódi információ a kultúrák adta sokszínűségben van.
Nyelvünk szógyökrendszere gyakorlatilag Világegyetemünk szerkezetét képes megjeleníteni:

Fraktális (ismétlődő) szerkezetek a természetből és matematikai képletek segítségével (Mandelbrot-féle -Teknősbéka és kígyó alakú- és egy részletének nagyítása; Hópehely; Páfrány; Apophis programmal generált; Julia készlet; Romanesco brokkoli)

Fraktális (ismétlődő) szerkezetek a természetből és matematikai képletek segítségével (Mandelbrot-féle -Teknősbéka és kígyó alakú- és egy részletének nagyítása; Hópehely; Páfrány; Apophis programmal generált; Julia készlet; Romanesco brokkoli)

Forradalmi hangulatban a világ! Nagyobb szükség van a különböző kultúrák sokszínű átfedéseinek, közös gyökereinek bemutatására mint valaha!

A világban jelenleg folyó változásokat fizetett csoportokkal befolyásolják több kevesebb sikerrel. Az ellenállást az internetes közösségek és kis helyi TV-adók adják. Hogy kik vannak a rossz oldalon? Azok akik az eddigi háborúkat pénzelték. Mindkét oldalt ellátták anyagi forrásokkal és utasításokkal. Titkos társaságok és publikus cégek irányítói. A 2006-os magyarországi események indították el azt a folyamatot amit a világban tapasztalunk. Nekünk magyaroknak továbbra is példát kell mutatnunk a többi nép számára. Bármely fegyveres konfliktus kirobbanása esetén az irányítás nagyobb valószínűséggel közvetve a Rotchildok, Rockefellerek és hasonlók kezébe kerülhet. Ezzel a módszerrel meg tudnák valósítani az új világrendjüket. A helyi kultúrákat és nemzeteket még jobban elnyomva, az embereket becsipezve, totális megfigyeléssel és tudatmanipulációval irányítva. Az eszközeik megvannak de most épp félni kezdtek a szabad emberek felől érkező változástól.

Koponya és Csontok: Titkos társaság

Kép: Koponya és csontok. Titkos társaság melyből a világ vezetői kerülnek ki. Vigyázat! A titkos társaságok semmit sem bíznak a véletlenre. Nem csak a mindent látó szem és a szabadkőműves körző, vonalzó a jelképük. Szinte mindegyik szent, ősi jelképrendszert alkalmazzák! Részletesen kifejtve cikkünk az oldal alján elérhető "Korszellem (Zeitgeist) elemzés".

A valódi erőt az emberi gondolkodás és képzelőerő képviseli az Univerzumban. Ezzel el is jutottunk egy másik nagyságrendhez, ti. a Földre nem kell feltétlenül mint zárt rendszerre tekinteni. A földi túlnépesedés problémája tehát egy teljesen más szemszögből is megoldható...

Ezoterikusoknak:

Eközben meg kapjuk a különböző "chanelling" meg "fénylénnyé válok" tanításokat, miközben a valódi kihívást a szén alapú testben megszerzett tapasztalatok megélése jelenti. Folyamatosan érkezik a fősodratú médiából az idegen "kultúra" romboló ereje, azért, hogy elválassza az embereket egymástól. Azért, hogy lerombolja a közösségi érzést, hogy undort és gyűlöletet gerjesszen egymás irányában. Most már odaáig fajult, hogy az ember a saját testétől is inkább külön akar válni... Pedig minden ami őshonos élő ezen a bolygón az teremtve lett. A természet, az élővilág a legfejlettebb önszerveződő nanotechnológia. Hatalmas értéket képvisel a Világegyetemben. Annak is érték aki naprendszereket és galaxisokat rak össze és szed szét csak úgy hobbiból...

Mindennek megvan a helye és ideje. Vizsgáljuk és dokumentáljuk a különböző test-elhagyásos élményeket. Ezeket a halál utáni létezést is bizonyítható élményeket és megélésük mikéntjét fejleszteni lehet. Mégsem mondjuk azt, hogy minden szabadidőnket erre a témakörre fordítsuk! Hatalmas problémák vannak az elsődleges anyagi síkon! Rengeteg ébredező (járó-kelő) embert félrevezetnek a különböző, általában igen jól fizetett "hírhozók". Mesterek akik megmondják, hogyan kell gondolkodni, miként kell viselkedni. A félrevezetés mesterei. Angyalok, földönkívüli civilizációk küldöttei és hírhozói.

Galaktikus föderáció és hasonlók: "a fénylénnyé válás küszöbén..."

Csak egyszerű logikai megközelítésben: Milyen jogon mond bármit is egy fénylény "angyal" aki nem szén alapú hagyományos testben jelenik meg? Félreértés ne essék! Tiszteljük az angyalokkal kapcsolatos ősi tanításokat (égi intelligens lényeket, szeráfokat, entitásokat, dzsinneket, stb.), de főleg a Jézus Krisztusi tanokat illetve a szeretet erejét. Erre épül a nyelvünk, ez tartja össze a valóságunkat. De mindennek megvan a maga helye. Ahol fénylények vannak, ott van fényerő is. Ezáltal van kevésbé fényes és szürkébb is. Ha máshol nem akkor legalább a közegben ahol élnek. (Természetesen spirituális, illetve megítélési, viselkedési mintákról is szó van, lásd pl. angyalok háborúja. Hívők és kételkedők...) Ha nem így lenne nem lenne értelme a létüknek.
Gondolkozzatok! Egy galaktikus kapcsolatfelvétel esetén arra van szükség, hogy minél többféle gondolkodásmód képviselőit előtérbe állítsuk! A földi vallások mindegyike hordozza magában a különböző égi lényekkel való kapcsolatok nyomait! Szerintetek véletlen, hogy a népszerű Zeitgeist (korszellem) című filmsorozat, mely bemutatja a legkülönbözőbb vallások összefüggéseit is, a "napimádat" hangsúlyozásával az ősi tudás ellen hangol?

Van ide vonatkozóan nagyon fontos magyar vonatkozású "hír" is. Az összes fontosabb szent jelzője a felkent, vagyis "KRST". Ez a jel Krisztuson, Mithrászon, Hóruszon, Krisnán és a tökéletességet jelképező kristályon keresztül Szent István névjegyében is megtalálható!

Kézjegye tartalmazza Hórusz ősi elnevezését: HR KRST illetve Mithras (Mithrász) és Kerecsen (Karácsony) nevet. Hórusz és Mithrász születését december 25-éhez kötik. Szent Istvánt egyes források szerint 1000. december 25-én koronázták királlyá Esztergom városában. Más források szerint december 24-én.
 

Hórusz (HR-KRST) - Kerecsen (Karácson) - sólyom -  kifejezések előfordulása a képes adatbázisban:

(Négy kép véletlenszerű megjelenítése melyek valamilyen okból kapcsolódnak a fenti kifejezésekhez. A képes adatbázis fejlesztésébe bárki bekapcsolódhat, regisztrálhat az adatbázisba és saját képtárat hozhat létre.)

 

{module 147}

 

Egy vallásos ember sokkal könnyebben fel tud dolgozni olyan információt melyhez alapvetően a testétől való elvonatkoztatás szükséges. Pl. Az emberi agy és test felépítése égi lények által akik a Teremtő tiszteletére cselekedtek.

Példa: Ősi egyiptomi ábrázolások. Az agy legősibb része mely sólyom alakot formál.

Közben összeomlóban van a tudományos mítosz, a Relativitás-elmélet. Mint olvashatjuk: a fénynél gyorsabb részecskéket mértek. Ezt persze még évekig fogják értékelni, bizonyítani, de aki tud a sorok között olvasni az látja, hogy a mérési eredmények több mint helytállók (Cikk). A világ visszatér egy sokkal fejlettebb tudáshoz ami a szakrális geometrián érthető meg legkönnyebben. A téridő szerkezetének és a sejtosztódás ábrázolásának művészete mely a legmagasabb szintű tudományt tárja elénk!

A negyedik dimenzió azt is jelentheti, hogy felveszed a tudatos kapcsolatot felsőbb éneddel. Ez nem azt jelenti, hogy a jelenlegi létezési formádat meg kéne tagadnod, vagy undorodni kell tőle! Fontos, hogy angyalt ne imádjatok! Tartsátok tiszteletben a külföldi kultúrák tanításait, de a saját nyelveteken megőrzötthöz kötődjetek leginkább! Minden csodálatos dolog, az összes ezoterikus irányzat által képviselt elvont tanok megjelennek a szakrális magyar történelemben és a Szent Korona-tanban. A Szent Korona szerkezete elénk tárja a szakrális geometriát, a hangok keltette formák világát, a több dimenziós modellezést, a főbb és kisebb vallások jelképrendszerét. Ezen kívül a Naprendszer és a Világegyetem felépítését, a látható és láthatatlan részekre is vonatkoztatva. A Teremtés mikéntjének megértéséhez visz közelebb. Ha megérted akkor egy újabb szint nyílik meg előtted. Ez is végtelen mint az emberi elme határtalansága, ha a Végtelen gondolatával foglalkozol.

Az eltitkolt technológiák melyek a tiszta energia előállításával kapcsolatosak mind ezt a rendszert használják. A keresztény hitrendszeren és a szakrális történelem személyein keresztül tudjátok ezt legkönnyebben megérteni. Ugyanakkor a Végtelen Világmindenség szerkezete, az Egy Teremtő tisztelete az elemeken, halmazállapotokon keresztül is megjelenik. Amit ma tudománynak neveznek, a régi hitvilágból táplálkozik...

Szóval Te is csillagkapu vagy, egy sokkal fejlettebb mint amilyeneket az anyagi világban mint eszközöket őriznek. Készüljetek a nyitásra, de értékrendszerrel, nem csak úgy "beleszállunk" az ismeretlenbe. A csillagtérképeink a különböző kultúrákban az emberiség és az égi kisérőink galaktikus történelmét őrzik. A hozzájuk tartozó mitológiákkal Egyetemben. Ajánlott irodalom: Aranybulla, Szent Korona-tan és kutatása!

 

Aranybulla: Nimród a hatalmas vadász és az Orion csillagkép. Naprendszerünktől a Tejút galaxisig és tovább. A jelképrendszer átvezet bennünket a nagyságrendek között.

Nimród és az Orion csillagképNaprendszerünktől a Tejút galaxisig és tovább. A jelképrendszer átvezet bennünket a nagyságrendek között.

Galaxisunk a Tejút

Kisfilm: Vadász (Nimród, Orion, Ozirisz) csillagkép; Napfelkelte a világűrből - Kelta kereszt - A Tejút, a négy égi folyó és a kisebb ötödik, az Orion kar - Az Orion karban helyet foglaló Naprendszerünk - A Nap keltette csepp alakú helioszférikus mező és a holdsarló (pajzs) alakú ütközési zóna - Naprendszer, Nap Föld, Hold

Hét pecsét: az Aranybulla megerősítése és szimbolikája

 

Tags: