A Világ titkát őrző Nimród, Orion, Ozirisz, Mátyás király - Holló, olló, halál, újjászületés, örök élet

A Világ titkát őrző Nimród, Orion, Ozirisz, Mátyás király - Holló, olló, halál, újjászületés, örök élet

A holló minden mitológiában fontos szereppel bír. Ha összerakjuk a különböző forrásokat, tisztul a kép! Ebben nyelvünk ősgyökrendszere is segítségünkre lesz, de mindezek előtt kicsit nézzünk szét, hogy hol vagyunk a Világegyetemben, mert különben nem értjük meg az üzeneteket! A legjobb képességfejlesztés, ha megismerjük az égbolt képeit. A képes ég, képesít!
Most nem a horoszkópos dolgokról lesz szó, hanem olyan csillagképekről, melyeket a tudomány is használ! Összefésüljük az információt néhány csillagkép segítségével, melyeket a különböző kultúrák hasonló személyekkel jelölnek.
Egyszerűsödik a megértés, ha tudjuk, hogy ugyanarról a kiemelten fontos helyről van szó: Odin, Orion, Ozirisz és Nimród csillagképe a Vadász csillagkép.

A skandináv mitológia főistene: Odin. Két hollójának neve majdnem Hunor-Magor: Huginn (gondolat) és Muninn (emlékezet), ők mindenhová elkísérik gazdájukat.

Odin loával, a két hollóval és kígyóval ábrázolva
Odin lovával, a két hollóval és kígyóval ábrázolva

Odin a rúnák titkait őrzi és tanítja. Ássunk a múltba, hozzuk felszínre a régi tudást, kezdődjön a kutatás!
Odin és a kettőskereszt kapcsolata tehát előhozza a rúnákat és a rovást:

Ansuz az A-rúna neve. Az óészaki nyelvben áss (Æsir) kifejezéssel jelölik a főpanteon tagjait: Ódin, Frigg, Thor, Baldr és Týr.
A rúna jelentése Isten is lehetett.


Az A-rúna jelképi előfordulása

A kettőskereszt a Világfa egyszerűsített ábrázolása. Ez egy elölnézeti világmodell, az osztásokkal 3-5 szintet jelöl. A Világfa más néven: Isten fája, az Élet- és Tudás fájának egysége, a láthatatlan Univerzum és az anyagi Világegyetem egységét is jelenti. Az emberi testben való létezés egyúttal az anyag és a szellem kapcsolata is, a megértés és jó esetben a lelkesedés útja. A Világfa szent szintjei között ott vannak a kozmikus fokok is. Felülnézeti képe mindig négyes szimmetriával bír, a törzséből ered a négy égi folyó. A központja a törzse, a Világtengely, mely az Univerzum teremtésének központjából indul és oda is tér vissza, mely áthalad a naprendszer, a Föld és a galaxis szintjein is. Mindig van egy mag és egy hon. Föld és a magja, a naprendszer bolygói és a Nap, A Tejút négy fő karja és a magja, de ide tartozik a parányvilág is: sejt és a magja, az atom és az atommag is...

Ez tehát a felülnézeti világkép:

A felülnézeti világmodellben gyakran megjelenik az elölnézeti kép is, méghozzá négyszer.

Négyszer látjuk tehát ezt a képet, melyet rovással olvasni tudunk: "Egy Ős - Egy Isten"
Keresztet kiereszt! A négy irányban növekvő világkép egyúttal az egyik legszentebb Távol-keleti jelképet, a vajra-t is megjeleníti:


Vajra (Dorje, Bajra, Kongōsho, Bazar, Ocsir. A Világfa törzse és kiáradása), Indra ökle, az istenek fegyverzete

 

 

Naprendszerünk tehát benne van a rendszerben. Tekintsünk a Földről a galaxis magja felé!

Odin feleségének csillagképe azonos Nimródéval. Frigg, az anyaistennő rokkájának képét őrzi az Orion övét alkotó három csillag északi neve: Frigg-rokkája.
Ódin hitvese, Frigg, az asszonyok legfőbb patrónusa, a családot összetartó anyai-feleségi szeretet istennője. Oldalán, miként a korabeli háziasszonyoknak, kulcscsomó lóg: ez fejezte ki a feleség tekintélyét és hatalmát a háztartás felett, hiszen a családfő egyenrangú társaként ő tartja be a szigorú rendet a ház körüli teendőkben. Különféle, főképp tiltó szokások járultak ehhez, északon a téli napforduló napjától az újév első napjáig nem volt szabad szőni-fonni, a rokka nem mozdulhatott meg.
Így néz ki a csillagkép, mely csillagösvénybe és a galaxis magjába vezet:

 A Vadász
A különböző kultúrákban hasonló nevek: Nimród, Orion, Ozirisz és Odin csillagképe: A Vadász
Középen a három csillag az Orion öve, arról lóg a tarsoly, ahol csillagok születnek!
Bejárat a csillagösvénybe...

 

Itt egy kicsit érdemes elidőzni! Ugyanis a legfontosabb csillagképről van szó, mely összeköt bennünket a galaxis középpontjával! A Tejút magjába két út vezet: Az egyik a karon keresztül, amiben vagyunk (Orion-kar), a másik út egyenesen, a semmin keresztül. Az Orion-kart csillagok milliárdjai alkotják, íves alakjában a ragyogás jelenik meg. A Tejút magja felé tehát két út vezet, ez két minőség találkozása. Az íves út további naprendszereken keresztül vezet a magba, ez a csillagösvényünk (Csaba királyfi csillagösvénye).

Így néz ki a galaxisunk kívülről nézve (sematikus rajz), benne a narancssárga kisebb kar az Orion. Valójában hidat is képez két nagyobb kar között.

Négy nagy kar alkotja hát a galaxist, a négy paradicsomi Égi folyó megfelelője is.
A szent jelképek minden nagyságrendben, így az égen és a Földön is értelmezve vannak.
Így már könnyebb elképzelni naprendszerünk helyzetét a galaxisban és azt, hogy milyen fontos Nimród (Orion, Ozirisz, Odin) csillagképe.
Hogy még könnyebb legyen megjegyezni a galaktikus történelmünkben elfoglalt helyünket, tudnunk kell még egy csillagkép nemzetközi nevét, ez pedig a központi mag csillagképe. Szintén vadász minőség, az állatövi jegyek (zodiákus) közül a Nyilas csillagképe. Fontossága úgy aránylik a többihez mint a vadász az állatokhoz, hiszen a galaxis központját mutatja két csillagképen keresztül is.

Távoli rokonaink, a hopi indiánok az égből várják a megváltót. Falvaikat is a legnagyobb vadász csillagképének megfelelően építették:

Az Orion csillagködből induló aranyspirál

Ha jobban megnézzük a Vadász csillagképet, akkor egy spirált is felfedezhetünk benne, ami természetesen a tarsolyból indul, ahol csillagok születnek.
Ilyenkor lényegében belenézünk a galaxis karjába, mely mögött több milliárd csillag van.

A természet minden szintjén előforduló, az élethez szorosan kapcsolódó matematikai arány. A forrásában csillagok születnek!
A Vadász csillagkép tarsolyának nagyítását lentebb láthatjuk.

A Vadász csillagképet különböző neveken nagyon sok nép tiszteli. Nimród, a magyarok Ősatyjának, a világ első királyának csillagképe is.
Ezek után már nem is olyan meglepő, hogy a legnagyobb piramisok is ide vannak hangolva.

A középső három csillag (Orion-öve) alatt, közelebbről nézve egy varázsló szerű emberalakot láthatunk, akinek a keze lófejben végződik.
Amikor a NASA először publikálta a felvételt, azt írták, hogy megtalálták az égen a Mikulást. Nagyobb felbontásban látszik az arcon a szeme, szája, orra is.

Bal oldalon a süveges alak, kezéből növekszik a táltos paripa

M42-es mélységobjektum

A Táltos-Mágus alakja kiemelve egy 4000-éves Nimród ereklye segítségével:


Figyeljük meg kezében a kettőskereszt előképét, az Égigérő fát és a Csodaszarvast!

Ugye emlékszünk még Nimród legendájára? Fiai a Csodaszarvast követve találják meg (az anyagi világban) a női minőséget.

Térjünk vissza Odin feleségéhez, Fríghez, aki az égigérő Földanyát is jelképezi!
Ő azonos a szláv mitológia Mokos-Makos Földanya istennőjével: Magos, Makkos Tölgy hölgy...
 

Tehát, Odin felesége Fríg. Az ő rokkáján jelenik meg az élet fonala (az emberek élete), gyakran ábrázolják kígyóval és (h)ollóval, ami elvágja azt. A holló mint a révész madara és az olló mint az életfonál elvágó így már érthető. Holló, halál, ugyanazok a mássalhangzók, de ennél többről van szó.

Az ukrán hagyomány szerint, a Paradicsomban a holló színes volt, de az emberekkel együtt kiűzetett, ő is elvesztette halhatatlanságát. A legenda szerint a hollóknak a Paradicsomban színes tolluk volt, a bűnbeesés után azonban dögevőkké váltak, ezért tollruhájuk megfeketedett. Az idők végezetén, az új Paradicsomban visszakapják színes tollukat, és károgásuk kellemes énekké változik.

Látszik, hogy hollószerű és elég érdekesen udvarol:
 

 

Apollón és a holló - de furcsa összecsengés

Már megint a magyar holló szó és a görög nevű istenség nevében is szerepel.
Hogy még érdekesebb legyen: A görög mitológiában Apollón vízért küldi el a hollót. Ennyi maradt meg, hogy vízért. De vajon milyen vízért, ha nem az élet vizéért? A holló elrepül az élet vizéért, de a vizikígyóval (hydra) a csőrében jön vissza. Ez a Hidra. Na innentől lesz érdekes a történet, a holló csőrében a kígyóval, és az örök életről szóló történettel...


Hydra (Vizikígyó) csillagkép (Keresztény csillagképek Julius Schiller, 1627 - Coelum Stellatum Christianum). A Hydra (Északi Vízikígyó) a legnagyobb a 88 csillagkép közül. A görög mitológiában Héraklész második feladata az volt, hogy ölje meg Hydrát, a sokfejű szörnyet. Ismert az a történet is, mely szerint Korvusz, a Holló feladatául kapta, hogy hozzon vizet Apollónak egy kupában. A kupa vagy Serleg csillagkép és a Holló csillagkép a Hydra csillagkép hátán látható. Igen, jól látja a tisztelt olvasó, a Frigyládát és egy hajót is itt mutat a régi csillagtérkép. Ez az Argó hajó, melyre később még visszatérünk...

Előtte azonban fontos megérteni valamit a vizikígyó csillagképpel kapcsolatban. Mit is szimbolizál a kígyó? Van-e olyan jelképe a kígyónak, mely az örök megújulást, örökkévalóságot, így az örök életet jelképezi? Természetesen van. A farkába harapó kígyó, melyet úgy hívnak: Uroborosz. A következő összefüggéseket emeli ki jelképrendszer elemző intelligens képtárunk:

Biológiai halhatatlanság

Tudnunk kell, hogy az öregedést a kettős spirál alakú DNS végeinek bomlása okozza. Minden sejtosztódásnál csökken valamelyest az a speciális védelem ami a kibomlást megakadályozza. A telomer (vagy teloméra) a kromoszómát alkotó DNS-szál két végén található rövid, többszörösen ismétlődő szakasz. Szerepe kettős: megakadályozza, hogy a kromoszómavégek összetapadjanak, valamint a sejtosztódás során védi a DNS-t a folyamatos rövidülés káros hatásaitól. A sejtek minden egyes osztódása során a kromoszómák DNS-láncának vége valamelyest rövidül.
A hydrák viszont arról híresek (és ez tudományos tény), hogy nekik nincs spirál DNS-ük. Van viszont kör alakú DNS a sejtjeikben. A hydrák olyan édesvízi állatok, melyek nem poszt-mitotikus sejtekből állnak. Mivel sejtjeik folyamatosan osztódnak, ez kiszűri a hibákat és a mérgeket a szervezetből. Megállapították, hogy a hydrák sejtjei nem öregednek és ezért biológiailag halhatatlanok, bár az még nem ismert, hogy hogyan képesek a telomerek rövidülését megakadályozni.

El tudjuk képzelni, hogy Apollón hollójának története és a vizikígyó (hydra), valamint a halhatatlanság véletlenül ennyi szálon összefüggne?
Menjünk tovább és keressünk olyan ábrázolásokat, ahol a holló csőrében az örökkévalóságot jelképező jelképet találunk! Nem kell messzire mennünk.

Mátyás király és a Pálosok címerében szerepel a holló, a csőrében cipóval illetve gyűrűvel. Mátyás nem csak a bibliai történeteket ismerte (Noé a galambok előtt hollót röptet), hanem tudott mindent ami mitológia, legyen görög vagy más. Hunyadi a neve, az elmúlást (el-hunyást) is jelképezi. Szóval címerében ott a holló és ráadásul gyűrűvel! A kígyónak van egy örök megújulást jelképező alakja, amikor gyűrűt formál, önmagába harap (uroborosz). Szóval ezek a dolgok összefüggnek, akárcsak az égbolton a holló története. A modern tudomány pedig ugyanerről beszél: A biológiailag halhatatlan élőlények között ott van a hydra. A DNS-e nem a szokásos, két összefonódó kígyó alakú, hanem kör alakú.


Mátyás király címere a hollóval


A pálos rend címere

A pálos rend az egyetlen magyar alapítású férfi szerzetes remete rend. A rendet Boldog Özséb esztergomi kanonok alapította, amikor 1250-ben egyesítette a Patacs-hegyi és a pilisi remetéket.

Mátyás korában teljesen egyértelmű volt, hogy a magyar királyok Atillán keresztül, Nimródtól származnak. A Hunyadiak is kapcsolódnak az Árpád-házhoz, igaz, nem törvényes házasság útján. Nimród több keresztény forrásban is úgy jelenik meg, mint akit az Úr villám tüzében, élve ragadott az égbe és istenné tette. Élve elragadás (Mennybemenetel) egyébként nem sok alkalommal fordul elő a hivatalos Bibliában sem.

Illés (Éliás) próféta és Énokh találkozása - Remete Szent Pál és Szent Antal találkozása
Két teljesen eltérő kor, más személyek, mégis jelentős jelképi egyezések! Ismétlődő történet. Mesterséges intelligencia modellezésünk ajánlásával: Közös képi és járulékos kulcsok: boltív, két szent; találkozás, holló, kenyér, barlang... Az egyház két szentet ismer, akik még életükben az égbe mentek: "Énok kétséget kizárva felragadtatott, és Illés szintén. Egyikük sem látott halált, hanem haláluk minden bizonnyal késleltetve van. Mindketten fenntartatnak a halál elszenvedésére, hogy majd a vérükkel olthassák ki az Antikrisztus erejét. "Érdekes, hogy Szent Antal is átélt angyalok általi felemelkedést, de a démonok az égben megszakították azt...

Ugye emlékszünk még az égi történetre, melyben az Argó hajó szerepel? Az Aranygyapjú visszaszerzéséről szól. Az Argó hajó egy képen van szerepeltetve a frigyládával, a hollóval és a serleggel. Ez a hajó egy fekete színű tengerben utazik, ahol sziklák csapódnak össze. Ismerünk ilyen tengert, úgy hívják: világűr és aszteroidák.
Hogy mi köze mindehhez Mátyás királynak? Nos, a Katolikus lexikon szerint Mátyás király az Aranygyapjas rend tagja volt...

 

Folytatás:
Összefoglaló kiadványunk társasjáték formában az egész családnak: