Világbiztonság

Nyílt Társaság

Keresés eredménye - "végtelen"

geghard-monastery10.jpg
Geghard-kolostor, ÖrményországA Geghard kolostor (örményül Գեղարդ) a 10-13. században épült, félig sziklába faragott kolostorkomplexum Örményország Kotajk tartományában. 2000 óta a Világörökség része.

A hagyomány szerint a kolostort a 4. században alapította Világosító Szent Gergely. Helyén a barlangból kifolyó forrás már a pogány időkben is szentnek számított és a kolostor egyik megnevezése is Barlangkolosotor (Ajrivank) volt. Az első kolostort az arabok a 9. században lerombolták, az akkori építményekből semmi sem maradt fent. A 4., 8. és 10. századi örmény krónikák szerint a templomok mellett lakó- és melléképületek is tartoztak hozzá. 923-ban Naszr, a kalifa alrégense kifosztotta a kolostort, többek között egyedi kéziratokat is elvitt, az épületeket pedig felgyújtotta. A romokat földrengések rongálták tovább.
RCHARD
Ashtamangala.jpg
AstamangalaAz astamangala olyan sorozat, amely nyolc szerencsejelből, szerencsejegyből vagy szerencseszimbólum, amely több indiai vallásban jelen van, köztük a hinduizmusban, a dzsainizmusban és a buddhizmusban. Az „asta” jelentése „nyolc”, a „mangala” jelentése pedig „kedvező”, „ígéretes”, „szerencsés”, vagy „áldás”, „talizmán”.

A nepáli buddhizmus astamangalái:

végtelen csomó
lótuszvirág
dhvadzsa
dharmacsakra (a nepáli buddhizmusban légy hessegető)
bumpa
aranyhal
ernyő
kagyló

A kínai buddhizmusban használatos sorrend a Csing-dinasztia idején:

dharmacsakra
kagyló
dhvadzsa
ernyő
lótuszvirág
bumpa
aranyhal
végtelen csomó
Indiai kultúra
BIG_BANG2.jpg
Fénysebességgel ütköztetett atom alatti részecskék (CERN)Ilyen mintázatot mutatnak az atom alkotóelemei: a szubatomi részecskék, amikor közel fénysebességgel ütköztetik őket.
Az abszolút nulla fokhoz közel (-271 °C), vákuumban történt az ütközés, melynek hatására ez a lenyűgöző látvány tárult a kutatók szeme elé.
Kiegészítés:
Az aranyarányú spirálok fraktális szerkezetben (önhasonulóan ismétlődően) látszanak: spirál a spirálban. További tudományos képek összehasonlítása után jól látható, hogy a végtelen szerkezetet a legjobban a vitézcsomók szemléltetik. A sujtásként is ismert mintázatok önhasonulóan ismétlődő szerkezeteket mutatnak, ugyanakkor bizonyos nagyságrendben eltérnek és ezekben az eltérésekben van a többlet információ. Ha egymás mellé tesszük a katonai hagyományőrzésből ismert sujtásokat, lényegében kirakhatjuk azt a táblázatot melyet "Az anyag alapszerkezete" néven ismerhetünk. Lásd "BSM Theory"
Kapcsolódó magyar jelkép: Világfa: "Egy Ős - Egy az Isten"
1 hozzászólásArch
lehel_kurtjenek_reszlete.jpg
Felemelt kezű köszöntés a végtelen fonat felettLehel kürtjének részlete.

Részletek a "Lehel-kürt" faragványaiból
(kiterjesztett szárnyú sas, jelet adó tenyér, cirkuszi jelenet, kentaurok)
László Gyula, Lehel kürtje. Jászberény, 1973, 14. old., 19. old. középen balra, 19. old. középen jobbra, 19. old. alsó sor jobbra. Módos Gábor felvétele. Jász Múzeum, Jászberény.
Arch
Nordic_Music_10_Hours.jpg
Zene északról!Érdekes a végtelen csomóból kialakuló madár a viking pajzs díszítésén!
Amikor ráébredsz a Világegyetem végtelenségére, hogy minden irányban és módon végtelen, így benned is az, akkor mennyei zuhanásban lesz részed. Nem csak lefelé, hanem minden irányban egyszerre...

10 óra északi zene:

Arch
koronazasi_jogar_oroszlannal_egyiptomi_hegyikristaly.jpg
Grandpierre Atilla: A magyar királyi jogar eredetérőlA magyar királyi jogar díszített nyelén hegyikristály gömbfej ül. rajta három stilizált oroszlán és és egy végtelenített, önmagába visszatérő jel, a „varázskötés” látható.
A jogar nyelét rovátkolt, vékony drótból hajlított, ismétlődő mintázat díszíti. Királyi jogarunk előzményeit az ősi eurázsiai műveltségben találjuk meg, amely a Kárpát-medencétől Mezopotámiáig, Árpád népének közép-ázsiai hazájáig terjed.
RCHARD
image685.jpg
Kelta végtelen fonatHármas szimmetriát hordozó kelta végtelen csomók.Arch
Galactic_Center_1024x1024.jpg
Ősrobbanás: egy kezdeti pont, ahonnan közösen indulhatunk el a megértés útjainMi legyen a központ, honnan kezdjünk az értelmezést egy végtelen rendszerben? K mint kezdet? R mint erő, áradás, energia? Ó mint ősi? Többféleképpen lehet belekezdeni. Lehetne B mint be, vagy K mint ki...
A teremtés rendszerét nyelvünk több szinten, érthetően magyarázza. Érni szeretnénk, megérni, elérni, érteni, beérni. Ez a magyarázat kezdődjön az R hanggal! Mondjuk azért, mert az ősrobbanást tekintjük kezdetnek. Robban, árad az energia, az erő. Erek erednek a központból, az origóból. Sugarak, árak áradnak rend szerint, tehát rendesen rendben. A robbanás egy nagy erejű kiáradás 3-dimenzióban. Ez eddig rendben van, de az ősrobbanás előtt volt egy összehúzódás, a Világegyetem egy pontba sűrűsödött. A galaxisok egy Nap méretű égitestbe, majd a Nap egy atom nagyságúba sűrűsödött és így tovább. Minden anyag egy pici pontba, olyan kicsibe, amiben még egy atom sem férne el, tehát az anyag csak energia.
Sőt, még kisebb pontba sűrűsödött a minden, olyannyira, hogy nem volt még ... (folytatás a hozzászólásokban...)
1 hozzászólásArch
O_Foldanya.jpg
Föld - Ősföld- Óföld - Földanya magyar képírássalA Föld szóban szerepel az öld felszólítás, de ugyanakkor a Föld öld -összefüggést még tovább bontva, az öl már önmagában végtelenül kétértelmű. Utal az anyaölre amiből születünk. Az él szóba megy át. Innentől kezdve az egyensúly megértése felé vezet a szó. Ugyanúgy mint a STN ősgyök. A nyelvünk a kettősség megtapasztalását is tanítja, a végletek találkozását egy-egy szóban, vagy ősgyökben. A Föld szó rovásképeiben a körkereszt, Isten pecsétje jelenik meg, majd egy forgó spirál benne, (ó-ból ő). Ez a születő életre is utal, mert a magzat képe a rovás-ő. Ezután a hármashalom (L) és a DŐLő kereszt (D) növekszik. Természetesen lentről fölfelé építve a képet, összességében úgy néz ki mint a gömb alakú Földből kinövő hármashalom, tetején egy kereszttel.
Figyeljük meg Szűz Mária lábai alatt a kígyót, mely a Földre tekeredik. Lábainál a holdsarló: a rovás-ny betű is látható.

Térben, mozgásban megjelenítve:

1 hozzászólásArch
Caduceus-kundalini.jpg
Révüléskor az egész agy aktív, mindhárom része használatban van, a szívvel egységbenA hármashalom jelképrendszere több szinten is megjelenik. Nem csak földrajzi helyeken és teremtéstörténetekben, de az ember fejében is. Az agy három részének egysége: a két agyfélteke és agyunk legősibb része, a köztiagy, melyet hüllőagynak hív a tudomány. A meditáció vagy révülés alkalmával, a köztiagyban lévő tobozmirigy aktiválódik. Ide tartozik a lelki szemünk használata, vagy más kultúrákban a harmadik szem megnyitása. A kettőskereszt a végtelen egységet jelenti az éggel. A hétszer vágott Árpád-sáv az emberben lévő 7 csakrára, a korona a koronacsakrára is utal.
A szárnyas Nap, mint a megvilágosodás és az égbemenetel jelképe is ide tartozik.
Evolúciós szempontból nézve, a két agyfélteke közötti köztiagy az agyunk legősibb része. Már a hüllőkben is jelen van.Énképhálós "énképhalom": Az agy hálózata a neuronhálózat. Az agy (más néven agyvelő; ógörögül ἐγκέφαλον, enképhalon, „a koponyában”)
3 hozzászólásArch
Woman_teaching_geometry.jpg
Középkor: Egy asszony geometriát tanítElső látásra úgy tűnik, hogy a tanulók közül valaki eltakarja az arcát, mintha valami szentségtelen dolgot látna. A kéz azonban az asztalhoz legközelebb álló férfié. Ennek az alaknak nagyon különös az arca. Az ilyen ábrázolásokban semmi sem véletlen. Vagy üzen az alkotó valamit az intelligensebb embereknek, vagy később, a hamisítók rejtettek el az adott információt...
Az asztal eltérő nézőpontból van ábrázolva, ami gyakori a középkori krónikákban.

Képes kézirat a XIV. század elejéről.
British Library (c. 1309)
Arch
magyar_minta_001.jpg
Nincs megfelelő állami támogatás, nincs megfelelő vásárlóerő, így pusztul az ősi kultúraAz önhasonulóan ismétlődő szerkezetet a fonal és az anyag spirális, illetve rácsos megjelenése is érzékelteti. Sajnos egyre több értéket veszítünk el a hagyományainkból. A több ezer technikából jóformán csak a kalocsait és a matyót ismerik az emberek. Nem tisztelik azt az értéket, mely a világon egyedülálló gazdagsággal mutatja be az ősi tudományt, a természet és az ember, így a szabad gondolkodás tiszteletét. Összeköti a Föld távoli kultúráit és megteremti a lehetőséget az építő jellegű párbeszédre. Ezt a magyar értéket ma szinte alig védi valami. A hagyományőrzők közül sokan éheznek! Nincs megfelelő állami támogatás, nincs megfelelő vásárlóerő, így pusztul az ősi kultúra. TEGYÜNK RÓLA, HOGY EZ NE ÍGY LEGYEN! A világon dollármilliárdokat költenek különböző ezoterikus tanfolyamokra, melyek képei mind érintik ezt az összetett jelképrendszert. A magyar hagyomány megmagyarázza a spirituális és az anyagi világ kapcsolatát!
A jelképeket egyedi kép nézetben lehet böngészni!
Arch
296 fájl 25 oldalon 1
A Táltoskirály tanítása - Egyedül is játszható, jobb agyféltekés társasjáték. Őseink hitvilága, a nyelvi gyökrendszer és a tudomány képeinek rejtett összefüggései, a képi gondolkodás fejlesztése! A mozgó fényre kattintva!