Világbiztonság

Nyílt Társaság

Album keresés eredménye
Sujtás - szakrális geometria és tudomány

sujtas1.jpg A Végtelen megjelenítései az elemeken keresztül: Sujtások, paszományok, népi hímzések rendszere. Ide kapcsolódóan a szakrális geometrián és a végtelen csomó jelképrendszerein keresztül bemutatott szerkezetek és alakzatok összefüggései. Az anyag alapszerkezete - tudományos elmélet képei.

Keresés eredménye - "szakrális geometria tudomány"

tukorneuron.jpg
Tükörneuron-rendszer és tudat-manipulációA tükörneuronok felfedezésére véletlenül került sor a 90-es években, majmokon végzett, motoros funkciókat vizsgáló kutatások során. Ezután, hasonló tulajdonságokkal rendelkező idegsejteket sikerült közvetlenül felfedezni emberben és madarakban is.
A tükörneuron, olyan idegsejt, amely abban az esetben is tüzel amikor az állat egy bizonyos cselekvést végrehajt és akkor is, amikor az állat megfigyeli ugyanazt a cselekvést.
Tehát az idegsejt mintegy ”tükrözi” a másik egyed tevékenységét, mintha azt, maga a megfigyelő végezné.

Néhány kutató szerint a tükörneuronok felfedezése a legfontosabb újdonságok közé tartozik az idegtudományon belül.

A kép illusztráció, de jól felhívja a figyelmet a csomópontok és a szakrális geometria összefüggéseire!

A tudat-manipulációról bővebben a hozzászólásokban!
1 hozzászólásRCHARD
85ac375ee24008fda8923ccb6e915f55.jpg
Szakrális tudomány?Hang keltette formák (cymatics), maja naptár, templomi ablakok, CERN részecskegyorsító...RCHARD
kepler-poly.jpg
Johanness Kepler rajzaiA szabályos testek az Őselemekhez vannak rendelve.
A modern tudományban a halmazállapotok.

Kepler 3D-s naprendszer modellje:A naprendszer kialakulásakor létrejövő kristályövekhez is kapcsolódik:

RCHARD
eletmag-MAGYAR.jpg
3-dimenziós szabályos testek rendszereAz Élet magjából szerkeszthető szabályos testek és duálisaik a magyar hagyományban, valamint, Platón, Leonardo da Vinci, Kepler, a zsidó miszticizmus és a modern tudomány képein.
Ez az eltitkolt tudomány melyet a kabbalában úgy hívnak, hogy "az angyalok ereje". Ha összeillesztjük a különböző kultúrák legősibb díszítőművészetét akkor megkapjuk ugyanazt az összetett rendszert amit a hidrogénbomba előállításánál használtak. Az egész szakrális geometria olvasható az 1000 évig tiltott rovásírással!

Teller Ede volt az egyik vezetője a Manhattan Projektnek, mely a bombát előállította. Ő ismerte a kabbalát és később, a 60-as években Pakson ezt nyilatkozta: “…Új jeles felfedezésem, miszerint egy nyelv van, s az a magyar.”

James Moon, Teller kollégája, ugyanezzel a 3-dimenziós rendszerrel modellezi az atommagot!


Ez az anyag nem a kabbalát népszerűsíti! Folyt. lentebb!
3 hozzászólásRCHARD
napforgo.jpg
Ősi és modern napjelképek találkozásaNap- és Tejút galaxis jelképek balra, a napkitörések tudományos megjelenítése jobbra.

Láthatjuk ahogyan a forgó galaxis jelkép a naprendszer szintjén is értelmet nyer. A csillagok kialakulásának is ilyen a szimbolikája, amikor anyagot lövell ki magából, melyből a karok lesznek, majd a bolygók alakulnak ki.

Székely porszaruk:
Az Élet magjával, a Tetejetlen Világfával és szakrális geometriával díszítve.
A forrásmű: "A magyarság néprajza - Második kötet - A tárgyi néprajz második fele"; Írta: Györffy István és Viski Károly. (Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest)Kisfilm a napszél megjelenítésével - Enlil Napszél Modellező Rendszer (NASA):3 hozzászólásRCHARD
light-split-into-spectrum-by-prism.jpg
Fehér fény felbontása prizmávalA fehér fény összetett fény, vagyis több, különböző színű (hullámhosszú, frekvenciájú) fény keveréke. Az eltérő hullámhosszúságú fénynyalábok két közeg határán kissé eltérő szögben törnek meg. Emiatt a prizma alkalmas az összetett fény felbontására és – mivel a fénytörésnél a fénysugár útja megfordítható – újraegyesítésére.
A prizma olyan átlátszó anyagból készült test, melynek optikai sűrűsége eltér a környezet (többnyire a levegő) optikai sűrűségétől. Emiatt a fény terjedési sebessége a prizmába lépve megváltozik, és a fénynyaláb megtörik. A fénysugár a prizmában tovább halad, majd az újabb határfelülethez érve ismét megtörik. Az egyszerű prizmára eső fénysugár tehát általában kétszer törik meg: a prizmához érve és a kilépéskor.
RCHARD
lazarkabbala01.jpg
Vörös zsinórt viselő kába kabbalisták!Hollywood-i sztároktól a kormányok vezetőin keresztül egészen magas szintekig használják a kabbalista jelképeket.

Ősi, rejtett tudás mely a szakrális geometriából és az ősnyelvből építkezik.

Bár a képen szereplő személyek ezt nem tudják, de a kabbala még tiszta alapjait adó szakrális geometria magyarul olvasható. Isten ősi szent neveivel értelmezhetjük azt amit a téridő szerkezetének hívnak. Ehhez ismerni kell a rovás betűit. Templomok, sztúpák, zsinagógák, mecsetek, törzsi szent helyek ábrázolásaiban találkozhatunk ezzel a rendszerrel. A modern tudomány megértésében is segít, hiszen ez maga az írott, történelem előtti tudomány. Az őselemek és a halmazállapotok összefüggései több dimenzióban a hozzászólások között!
1 hozzászólásTTF
20150210a-gimball-dron-az-egyik.jpg
A világ első repülő labda drónjaA fejlesztők első sorban a mentési munkálatok megkönnyítésére készítették el ezt a robotot. Fontos szempont, hogy az ütközésektől nem sérül és nem is sért meg senkit.
Épületekben, kis helyiségekben, csővezetékekben is remekül működik. Mindenhol ahova befér és van levegő. A földön gurulva is működik. Az anyagok fejlődésével (könnyű giroszkópok, könnyebb akkumulátorok és üvegszálas erős kötések) egyre gyorsabban fejlesztik az ehhez hasonló eszközöket.
jelennek meg a hasznos eszközök.
Elnevezése: Gimball

Már várjuk a defibrillátorral kombinált változatot...
1 hozzászólásArch
panspermia-k1200.jpg
Az élet magjának érkezése (magyar nyelvi ősgyökrendszer Biblia kapcsolat)A megtermékenyítés során a petesejtbe jutó hímivarsejt farok része leválik. Videó:Érdekesség: A Teremtés könyvének eredeti első sora csak mássalhangzókat tartalmaz:

BRSTBRLHMTHSMJMVTHRC

BeeReSzTe BeéRe LeHMeTHSz MéJeM VeTHE RéC
Beereszté beéré lehmeth(sz) szemmé méjem vette rész

Visszafelé:
Szeretve méjem szét mellé ér betesz szerbe

A téridő szerkezetének megjelenítése:A kisfilmben a következő szimbólumok láthatók: Mag, Tejút (a négy égi folyó), Naprendszer, Föld, életfa, Égig érő fa, az Élet magja...
Pánspermia (sperma, mag) egy tudományos hipotézis, miszerint az élet „magjai” jelen vannak mindenhol az Univerzumban és a földi élet is ilyen magvakból jöhetett létre, valamint ugyanígy más lakható bolygók is megtermékenyülhettek.2 hozzászólásRCHARD
CoRuFe.png
Fém központú bór nanokerekek atomi szintenA bór a periódusos rendszer kémiai elemeinek egyike. Vegyjele B, rendszáma 5. Régies magyar elnevezése a bórany.
Mivel a csillagok nukleoszintézise során nem, kizárólag a kozmikus sugárzás általi spalláció (=felhasadás) révén keletkezik, a bór ritka elem a Naprendszerben és a földkéregben egyaránt. A Földön a bór a természetben gyakrabban előforduló vegyületei, a borát ásványok vízoldhatósága révén koncentrálódik. Ezeket sókőzetek (evaporitok) formájában - mint például bórax és kernit - ipari méretekben bányásszák.
A kémiailag kötetlen bórt a félfémek közé sorolják, kis mennyiségben megtalálható a meteoroidokban, de a Földön nem fordul elő a természetben. A nagyon tiszta bór ipari előállítása nehézségekbe ütközik, mivel az elem hajlamos makacs vegyületeket alkotni kis mennyiségű szénnel és más elemekkel. A bórnak több allotróp módosulata is létezik: az amorf bór barnásfekete por, míg a kristályos bór fekete, igen kemény (a gyémánt után a második legkeményebb anyag...
RCHARD
greek-roman-ikosahedron.jpg
I. századból való kőkristály kocka X és vele szemben I jelölésekkel20 oldalú ikozaéder kristály. Kultúra: Római birodalom?
Méret: 1.5-1.7 cm.
British Múzeum, Római és görög antikvitások részlege.

A British Múzeum alapjait 1753-ban egy londoni orvos, bizonyos Sir Hans Sloane (1660-1753) fektette le végrendeletében. 71 ezer növény- és állatpéldányt tartalmazó gyűjteményét valamint könyvtárát II. Györgyre hagyta s örököseinek 20 ezer fontot (mai áron 2 millió fontot) kért cserébe. 1753. június 7-én a parlament jóváhagyásával törvénybe iktatták a British Múzeum létrejöttét.

1756-ban az első múmia és koporsó kiállítása idején egy könyvtáros, hat kurátor, egy portás, egy küldönc, két teremőr és négy segítő tartozott a személyzethez. A közgyűjtemény 1759 óta ingyenesen fogadja látogatóit. A természettudományi gyűjtemény 1881 óta külön múzeumban kerül bemutatásra.
Arch
legesfold.jpg
Az Ősi tanítások használata a modern tudományban (Az oxigén és a szilícium atommagszerkezete)Dr. Moon, Teller Ede kollégája volt. Együtt fejlesztették ki a magfúzión alapuló hidrogénbombát, melyekkel ma már képesek lehetünk az egész Földünket elpusztítani. Mag-tudást használtak, méghozzá az ősi múltban meglévő tudást, melyet Platón, Arisztotelész, Leonardo da Vinci is ismert részleteiben. Az ősi mágusok tudása ez, a magősöké, akik a természet és a szabad gondolkodás tiszteletével együtt oktatták ezt a rendszert. A fény nyelvén oktatták a fény és az anyag alapszerkezetét és a szeretet fontosságát. Ezt a rendszert szedték elő a világháború idején Teller és kollégái és kifejlesztették a leggyilkosabb fegyvert amit a Föld népei még sosem láttak. Ősi szakrális geometria a modern tudásban...
Dr. Moon javaslata szerint az első stabil atommagszerkezet kocka alakban formálódott. Ez 8 protont jelent az oxigén atommagjának megfelelően (a). Hat újabb proton hozzáadásával újabb szabályos forma, az oktaéder jön létre. Összességében ez a szabályos eloszlás a szilícium atommag 14 protonjának szimmetriáját mutatja.
RCHARD
133 fájl 12 oldalon 1