Világbiztonság

Nyílt Társaság

Album keresés eredménye
Sujtás - szakrális geometria és tudomány

sujtas1.jpg A Végtelen megjelenítései az elemeken keresztül: Sujtások, paszományok, népi hímzések rendszere. Ide kapcsolódóan a szakrális geometrián és a végtelen csomó jelképrendszerein keresztül bemutatott szerkezetek és alakzatok összefüggései. Az anyag alapszerkezete - tudományos elmélet képei.

Keresés eredménye - "szakrális geometria tudomány"

naprendszer1.jpg
Különös elektromágneses buborék a naprendszer határánAmikor a Voyager-1 űrszonda elhagyta a naprendszer határát, különös elektromágneses struktúrát érzékelt. A kutatók nem számítottak arra, hogy egy ilyen összetett, "mágneses buborékokból" álló, változó alakzatot találnak. A naprendszer tehát jóval nagyobb mint ahol a bolygók találhatók.

Forrás: "Így működik a Világegyetem - A Naprendszer pereme " című ismeretterjesztő film.

Kepler naprendszer modellje mégis helytálló?

A szabályos testek átmenetei:(HOW THE UNIVERSE WORKS)

RCHARD
Human-Made_Bubble_Shrouding_Earth.jpg
Új védőburok jött létre, ami segít megvédeni bolygónkat a Nap és a kozmosz káros sugaraitólAz emberiség folyamatosan változtatja környezetét, és ez igaz a Föld körüli űrre is. Aminek persze vannak negatív oldalai, például a rengeteg űrszemét, de akadnak pozitív hatásai is.

Az említett buborékot az úgynevezett hosszúhullámú rádióhullámok hozzák létre, ahogy ugyanis ezek kapcsolatba kerülnek az űr egyes részecskéivel, megváltoztatják azok mozgását. Konkrétan eltérítik azon nagyenergiájú részecskéket, amelyek a földfelszínt elérve károkat okozhatnak az élőlényekben és az elektromos rendszerekben is.

A Földnek ugyanis eleve is van egy védőbuborékja, amely megakadályozza, hogy a nagyenergiájú részecskék elérjék felszínét. A magnetoszféráról van szó, amelynek erővonalai mentén legfeljebb a sarkoknál tudnak belépni ezek a részecskék a légkörbe, és közben sarki fényt hoznak létre. A hosszúhullámú adásokból létrejövő buborék hasonló jellegű, ráadásul határa pontosan egybeesik a Van Allen-övek belső határával.

Kisfilm:

1 hozzászólásRCHARD
tukorneuron.jpg
Tükörneuron-rendszer és tudat-manipulációA tükörneuronok felfedezésére véletlenül került sor a 90-es években, majmokon végzett, motoros funkciókat vizsgáló kutatások során. Ezután, hasonló tulajdonságokkal rendelkező idegsejteket sikerült közvetlenül felfedezni emberben és madarakban is.
A tükörneuron, olyan idegsejt, amely abban az esetben is tüzel amikor az állat egy bizonyos cselekvést végrehajt és akkor is, amikor az állat megfigyeli ugyanazt a cselekvést.
Tehát az idegsejt mintegy ”tükrözi” a másik egyed tevékenységét, mintha azt, maga a megfigyelő végezné.

Néhány kutató szerint a tükörneuronok felfedezése a legfontosabb újdonságok közé tartozik az idegtudományon belül.

A kép illusztráció, de jól felhívja a figyelmet a csomópontok és a szakrális geometria összefüggéseire!

A tudat-manipulációról bővebben a hozzászólásokban!
1 hozzászólásRCHARD
85ac375ee24008fda8923ccb6e915f55.jpg
Szakrális tudomány?Hang keltette formák (cymatics), maja naptár, templomi ablakok, CERN részecskegyorsító...RCHARD
kepler-poly.jpg
Johanness Kepler rajzaiA szabályos testek az Őselemekhez vannak rendelve.
A modern tudományban a halmazállapotok.

Kepler 3D-s naprendszer modellje:A naprendszer kialakulásakor létrejövő kristályövekhez is kapcsolódik:

RCHARD
eletmag-MAGYAR.jpg
3-dimenziós szabályos testek rendszereAz Élet magjából szerkeszthető szabályos testek és duálisaik a magyar hagyományban, valamint, Platón, Leonardo da Vinci, Kepler, a zsidó miszticizmus és a modern tudomány képein.
Ez az eltitkolt tudomány melyet a kabbalában úgy hívnak, hogy "az angyalok ereje". Ha összeillesztjük a különböző kultúrák legősibb díszítőművészetét akkor megkapjuk ugyanazt az összetett rendszert amit a hidrogénbomba előállításánál használtak. Az egész szakrális geometria olvasható az 1000 évig tiltott rovásírással!

Teller Ede volt az egyik vezetője a Manhattan Projektnek, mely a bombát előállította. Ő ismerte a kabbalát és később, a 60-as években Pakson ezt nyilatkozta: “…Új jeles felfedezésem, miszerint egy nyelv van, s az a magyar.”

James Moon, Teller kollégája, ugyanezzel a 3-dimenziós rendszerrel modellezi az atommagot!


Ez az anyag nem a kabbalát népszerűsíti! Folyt. lentebb!
3 hozzászólásRCHARD
napforgo.jpg
Ősi és modern napjelképek találkozásaNap- és Tejút galaxis jelképek balra, a napkitörések tudományos megjelenítése jobbra.

Láthatjuk ahogyan a forgó galaxis jelkép a naprendszer szintjén is értelmet nyer. A csillagok kialakulásának is ilyen a szimbolikája, amikor anyagot lövell ki magából, melyből a karok lesznek, majd a bolygók alakulnak ki.

Székely porszaruk:
Az Élet magjával, a Tetejetlen Világfával és szakrális geometriával díszítve.
A forrásmű: "A magyarság néprajza - Második kötet - A tárgyi néprajz második fele"; Írta: Györffy István és Viski Károly. (Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest)Kisfilm a napszél megjelenítésével - Enlil Napszél Modellező Rendszer (NASA):3 hozzászólásRCHARD
light-split-into-spectrum-by-prism.jpg
Fehér fény felbontása prizmávalA fehér fény összetett fény, vagyis több, különböző színű (hullámhosszú, frekvenciájú) fény keveréke. Az eltérő hullámhosszúságú fénynyalábok két közeg határán kissé eltérő szögben törnek meg. Emiatt a prizma alkalmas az összetett fény felbontására és – mivel a fénytörésnél a fénysugár útja megfordítható – újraegyesítésére.
A prizma olyan átlátszó anyagból készült test, melynek optikai sűrűsége eltér a környezet (többnyire a levegő) optikai sűrűségétől. Emiatt a fény terjedési sebessége a prizmába lépve megváltozik, és a fénynyaláb megtörik. A fénysugár a prizmában tovább halad, majd az újabb határfelülethez érve ismét megtörik. Az egyszerű prizmára eső fénysugár tehát általában kétszer törik meg: a prizmához érve és a kilépéskor.
RCHARD
lazarkabbala01.jpg
Vörös zsinórt viselő kába kabbalisták!Hollywood-i sztároktól a kormányok vezetőin keresztül egészen magas szintekig használják a kabbalista jelképeket.

Ősi, rejtett tudás mely a szakrális geometriából és az ősnyelvből építkezik.

Bár a képen szereplő személyek ezt nem tudják, de a kabbala még tiszta alapjait adó szakrális geometria magyarul olvasható. Isten ősi szent neveivel értelmezhetjük azt amit a téridő szerkezetének hívnak. Ehhez ismerni kell a rovás betűit. Templomok, sztúpák, zsinagógák, mecsetek, törzsi szent helyek ábrázolásaiban találkozhatunk ezzel a rendszerrel. A modern tudomány megértésében is segít, hiszen ez maga az írott, történelem előtti tudomány. Az őselemek és a halmazállapotok összefüggései több dimenzióban a hozzászólások között!
1 hozzászólásTTF
20150210a-gimball-dron-az-egyik.jpg
A világ első repülő labda drónjaA fejlesztők első sorban a mentési munkálatok megkönnyítésére készítették el ezt a robotot. Fontos szempont, hogy az ütközésektől nem sérül és nem is sért meg senkit.
Épületekben, kis helyiségekben, csővezetékekben is remekül működik. Mindenhol ahova befér és van levegő. A földön gurulva is működik. Az anyagok fejlődésével (könnyű giroszkópok, könnyebb akkumulátorok és üvegszálas erős kötések) egyre gyorsabban fejlesztik az ehhez hasonló eszközöket.
jelennek meg a hasznos eszközök.
Elnevezése: Gimball

Már várjuk a defibrillátorral kombinált változatot...
1 hozzászólásArch
panspermia-k1200.jpg
Az élet magjának érkezése (magyar nyelvi ősgyökrendszer Biblia kapcsolat)A megtermékenyítés során a petesejtbe jutó hímivarsejt farok része leválik. Videó:Érdekesség: A Teremtés könyvének eredeti első sora csak mássalhangzókat tartalmaz:

BRSTBRLHMTHSMJMVTHRC

BeeReSzTe BeéRe LeHMeTHSz MéJeM VeTHE RéC
Beereszté beéré lehmeth(sz) szemmé méjem vette rész

Visszafelé:
Szeretve méjem szét mellé ér betesz szerbe

A téridő szerkezetének megjelenítése:A kisfilmben a következő szimbólumok láthatók: Mag, Tejút (a négy égi folyó), Naprendszer, Föld, életfa, Égig érő fa, az Élet magja...
Pánspermia (sperma, mag) egy tudományos hipotézis, miszerint az élet „magjai” jelen vannak mindenhol az Univerzumban és a földi élet is ilyen magvakból jöhetett létre, valamint ugyanígy más lakható bolygók is megtermékenyülhettek.2 hozzászólásRCHARD
CoRuFe.png
Fém központú bór nanokerekek atomi szintenA bór a periódusos rendszer kémiai elemeinek egyike. Vegyjele B, rendszáma 5. Régies magyar elnevezése a bórany.
Mivel a csillagok nukleoszintézise során nem, kizárólag a kozmikus sugárzás általi spalláció (=felhasadás) révén keletkezik, a bór ritka elem a Naprendszerben és a földkéregben egyaránt. A Földön a bór a természetben gyakrabban előforduló vegyületei, a borát ásványok vízoldhatósága révén koncentrálódik. Ezeket sókőzetek (evaporitok) formájában - mint például bórax és kernit - ipari méretekben bányásszák.
A kémiailag kötetlen bórt a félfémek közé sorolják, kis mennyiségben megtalálható a meteoroidokban, de a Földön nem fordul elő a természetben. A nagyon tiszta bór ipari előállítása nehézségekbe ütközik, mivel az elem hajlamos makacs vegyületeket alkotni kis mennyiségű szénnel és más elemekkel. A bórnak több allotróp módosulata is létezik: az amorf bór barnásfekete por, míg a kristályos bór fekete, igen kemény (a gyémánt után a második legkeményebb anyag...
RCHARD
134 fájl 12 oldalon 1