Világbiztonság

Nyílt Társaság

Album keresés eredménye
Szakrális geometria és csillag

 

Keresés eredménye - "szakrális geometria csillag"

nagykep-szakralis-taltos-jo.jpg
Első nap: Csillag születésKépírásunk fejleszti a vizuális gondolkodást! A csillagok születésénél aranymetszés arányú spirálokat és köröket figyelhetünk meg. A csillagközi térben összesűrűsödött anyag a középpontban eggyé válik. A gyűrűből később több gyűrű, majd bolygók alakulnak ki. Egy űr gyűrű (GY Űr) - rovás jó... A rovás GY-betűt függőlegesen kell keresni, ez az az erő, ami összenyomja (gyűri) a gyűrű anyagát bolygókká...

A képi összeállítás a Táltoskirály tanítása című ismeretterjesztő játékból való: www.taltoskiraly.hu

www.taltoskiraly.hu
RCHARD
naprendszer1.jpg
Különös elektromágneses buborék a naprendszer határánAmikor a Voyager-1 űrszonda elhagyta a naprendszer határát, különös elektromágneses struktúrát érzékelt. A kutatók nem számítottak arra, hogy egy ilyen összetett, "mágneses buborékokból" álló, változó alakzatot találnak. A naprendszer tehát jóval nagyobb mint ahol a bolygók találhatók.

Forrás: "Így működik a Világegyetem - A Naprendszer pereme " című ismeretterjesztő film.

Kepler naprendszer modellje mégis helytálló?

A szabályos testek átmenetei:(HOW THE UNIVERSE WORKS)

RCHARD
Ceiling-of-Dolat-abad-Yazd.jpg
Iráni mecsetekSheikh lotfollah mecset, Isfahan a 4-dimenziós hiperkocka megjelenítésével.

Ezeket a formákat hangrezgéssel is létre lehet hozni. Apró szemcsékkel és dob segítségével, vagy fémlemezzel és aranyporral (cymatics). Így lényegében láthatatlan erőtereket jelenítünk meg az anyaggal.

Hasonló ábrázolás a Pannonhalmi Bencés Főapátság homlokzatán, angyalok között:Nyelvi ősgyökrendszeri összefüggések:
hang - anyag - angyal
angel - angle (angol angyal és szög, fok)
RCHARD
kepler-poly.jpg
Johanness Kepler rajzaiA szabályos testek az Őselemekhez vannak rendelve.
A modern tudományban a halmazállapotok.

Kepler 3D-s naprendszer modellje:A naprendszer kialakulásakor létrejövő kristályövekhez is kapcsolódik:

RCHARD
szent_geometria.jpg
3-dimenzióban találkozik az ősi rejtett tanítás! A kép részletei kattintással további összefüggéseket mutatnak!Az ősi szent helyek díszítőművészete 3D-ben találkozik!

Ahogyan a tiltott jelképek 3-dimenzióban egységet alkotnak, úgy vezetnek és tanítanak bennünket a szent helyek ábrázolásai. A megoldás a fény tudatos használatában rejlik, hiszen ez kell ahhoz, hogy a vetületi ábrázolásokból összeálljon fejünkben a kép. Úton a 4. dimenzió fogalmának megértése felé...
Ez a szakrális geometria titkának megoldó kulcsa.

Balról jobbra: A kínai asztronómia technológiájának művészete; Iblio Vatikán gyűjtemény; Dodekaéder csillag, San Marco katedrális padlózat, Velence; Budapesti Nagy Zsinagóga; Magyar fejfa, fütül való fa, gombfa, kopjafa; Az Élet virágának szerkesztéséből előjövő élek és szabályos testek rendszere videón; 3-dimenzióban találkoznak a tiltott jelképek (videó); 4-dimenziós hiperkocka és angyalok a Pannonhalmi Bencés Főapátság homlokzatán; Antik perzsa szőnyeg 7 réteg információval...

Feliratokozás hírlevélre: tanfolyam@vilagbiztonsag.hu

A kép részletei kattintással további összefüggéseket mutatnak!
3 hozzászólásRCHARD
9652-pattern-from-the-series-of-six-knot-albrecht-d-rer.jpg
Hatos-csomó sorozatAlbrecht Dürer alkotása.
Arch
Elsodleges.jpg
Vörös négyzet csillagköd (kisfilm)A különleges ködöt megörökítő csillagászoknak nem okozott fejtörést az elnevezés: az alakja után nemes egyszerűséggel Vörös Négyzet névvel illetik. A név találó, annál is inkább, mert a kétfős kutatócsoport egy korábban vizsgált köde a Vörös Téglalap elnevezést kapta.
A rendszerre a bipoláris ködként ismert két egyforma, egymással szembe néző kúpszerű üreg jellemző, de megfigyelhetőek még fésűszerű, küllőkre hasonlító sugárirányú fénylő sávok, amelyek esetleg a periodikus anyagledobódások keltette "fodrok" árnyékai lehetnek a központi csillag közelében lévő belső anyagkorongon. Számos hasonló kúpszerű forma ágyazódhat egymásba, egészen a komplikált rendszer központjáig, ahol egy hiperbolikus kettős kúpot keresztez egy sötét sáv. Az általunk megfigyelt tökéletes szimmetriáért az a tény felelős, hogy véletlenül pont éléről látjuk a komplexumot.

Arch
perzsa_szonyeg.jpg
Perzsa szőnyegKözépen a szakrális geometriából ismert platóni testek (3-dimenziós szabályos testek) jelennek meg több rétegen.
A szögletes kristályformák és a sejt szerű élő formák találkozása.

A 4-dimenziós hiperkocka csillag ábrázolásai:


RCHARD
large_tabriz_persian_carpet1.JPG
Perzsa szőnyegEgy antik perzsa szőnyegben legalább 5, de inkább 7 szinten jelenik meg az információ. Mintha 7 réteg egymásra helyezésével alakulna ki a kép.
A keretben a kristály szerű 8-ágú csillag és a növényi ornamentika kezd kibontakozni.
Közép felé haladva, a kereten belül, a növényi illetve a hullámos ábrázolások vannak túlsúlyban. Összetett csillag alakzatok, mint a hang keltette formák jelennek meg beljebb, a középső részen. A megjelenítés a több dimenziós kristályrendszerek megfelelője.

A kristályok világának jelképrendje találkozik az élő anyag és a rezgés képeivel. Így is jelképezve a testben szükséges nyomelemek és a sejtek kapcsolatát, de az Élet -és Tudás fájának egységét is.
RCHARD
heriz-antique-oriental-rug-c84d389.jpg
Antik perzsa szőnyegKifakult, de még mindig perzsel. Több rétegben mutatja be a szakrális geometria világát. Segítünk 3-dimenzióban elképzelni!

Az ősi hitvilág szerint olyan égi tudásról van szó, melyet az emberiség a történelem előtti időkben kapott...

Az intelligencia számrendszer-független megjelenítése! A szabályos testek az elemekhez is köthetők. Kepler „Mysterium Cosmographicum” című művében: a tetraéder a tűz, a hexaéder a föld, az oktaéder a levegő, a dodekaéder az Univerzumnak, az ikozaéder a víznek felel meg. A dodekaéder 12 ötszögű oldalát Platón a zodiákushoz is köti. Az 5-szög tartalmazza az aranymetszés arányt mely az élővilágban és az Univerzum nagyobb szintjén, például a galaxisok alakjában is megfigyelhető.

A szőnyeg mintázatában jól látszanak a duálisok vetületei. 3 dimenzióban az ötágú csillag, a Dávid-csillag és a nyilaskereszt! - Duálisok (3 dimenzióban 3 féle létezik):


RCHARD
kristaly_csillag.jpg
Boleit kristályA boleit gyakran szabályos kocka alakú. A képen egy olyan ritkaság látható mely 3 oktaéderből formál csillagot. Nevét felfedezésének helyéről, a mexikói El-Boleo bányáról kapta. RCHARD
fenyfa_1200.jpg
Így néz ki, ha rávetítjük egy űrtávcső képét egy üres fenyőfáraA csillagokból álló Világfa a fenyőfa és a Hubble űrteleszkóp felvételéből.
A Tetejetlen fának (Isten fájának, a Világfának) egymásba nőve számtalan szintje van.
Megértéséhez a felülnézeti világképet is ismernünk kell.


- A fényt teremtő ember, mint a gyermek aki képes a hallott, vagy olvasott mesét képekké alakítani (az emberben a 7 szintje a hét energiacsokor vagy csakra)
A nagyvilág felé:
- Földünk és a magja
- Naprendszerünk és a Nap
- A Tejút galaxis és a magja
- A galaxishalmazok központja
- Folytatás a Világegyetem teremtésének központja felé...

A parányvilág felé:
- Sejtjeink és a sejtmag
- Az atomok és az atommag
- Atom alatti mérettartomány részecskéi és energiái...

A szintek szentek. Önhasonulóan ismétlődő szerkezetük van.
Az ősi felfogásban a Világfának csak az egyik felét látjuk, a gyökere a 3-dimenziós tükörképe.
Megtükrözve, ez a forma a szakrális geometriában a teremtés 2. napjának jelképe. A két kör (illetve gömb) metszése a vesica piscis:


RCHARD
233 fájl 20 oldalon 1