Világbiztonság

Nyílt Társaság

Album keresés eredménye
Szakrális geometria és csillag

 

Keresés eredménye - "szakrális geometria csillag"

Ceiling-of-Dolat-abad-Yazd.jpg
Iráni mecsetekSheikh lotfollah mecset, Isfahan a 4-dimenziós hiperkocka megjelenítésével.

Ezeket a formákat hangrezgéssel is létre lehet hozni. Apró szemcsékkel és dob segítségével, vagy fémlemezzel és aranyporral (cymatics). Így lényegében láthatatlan erőtereket jelenítünk meg az anyaggal.

Hasonló ábrázolás a Pannonhalmi Bencés Főapátság homlokzatán, angyalok között:Nyelvi ősgyökrendszeri összefüggések:
hang - anyag - angyal
angel - angle (angol angyal és szög, fok)
RCHARD
kepler-poly.jpg
Johanness Kepler rajzaiA szabályos testek az Őselemekhez vannak rendelve.
A modern tudományban a halmazállapotok.

Kepler 3D-s naprendszer modellje:A naprendszer kialakulásakor létrejövő kristályövekhez is kapcsolódik:

RCHARD
szent_geometria.jpg
3-dimenzióban találkozik az ősi rejtett tanítás! A kép részletei kattintással további összefüggéseket mutatnak!Az ősi szent helyek díszítőművészete 3D-ben találkozik!

Ahogyan a tiltott jelképek 3-dimenzióban egységet alkotnak, úgy vezetnek és tanítanak bennünket a szent helyek ábrázolásai. A megoldás a fény tudatos használatában rejlik, hiszen ez kell ahhoz, hogy a vetületi ábrázolásokból összeálljon fejünkben a kép. Úton a 4. dimenzió fogalmának megértése felé...
Ez a szakrális geometria titkának megoldó kulcsa.

Balról jobbra: A kínai asztronómia technológiájának művészete; Iblio Vatikán gyűjtemény; Dodekaéder csillag, San Marco katedrális padlózat, Velence; Budapesti Nagy Zsinagóga; Magyar fejfa, fütül való fa, gombfa, kopjafa; Az Élet virágának szerkesztéséből előjövő élek és szabályos testek rendszere videón; 3-dimenzióban találkoznak a tiltott jelképek (videó); 4-dimenziós hiperkocka és angyalok a Pannonhalmi Bencés Főapátság homlokzatán; Antik perzsa szőnyeg 7 réteg információval...

Feliratokozás hírlevélre: tanfolyam@vilagbiztonsag.hu

A kép részletei kattintással további összefüggéseket mutatnak!
3 hozzászólásRCHARD
9652-pattern-from-the-series-of-six-knot-albrecht-d-rer.jpg
Hatos-csomó sorozatAlbrecht Dürer alkotása.
Arch
Elsodleges.jpg
Vörös négyzet csillagköd (kisfilm)A különleges ködöt megörökítő csillagászoknak nem okozott fejtörést az elnevezés: az alakja után nemes egyszerűséggel Vörös Négyzet névvel illetik. A név találó, annál is inkább, mert a kétfős kutatócsoport egy korábban vizsgált köde a Vörös Téglalap elnevezést kapta.
A rendszerre a bipoláris ködként ismert két egyforma, egymással szembe néző kúpszerű üreg jellemző, de megfigyelhetőek még fésűszerű, küllőkre hasonlító sugárirányú fénylő sávok, amelyek esetleg a periodikus anyagledobódások keltette "fodrok" árnyékai lehetnek a központi csillag közelében lévő belső anyagkorongon. Számos hasonló kúpszerű forma ágyazódhat egymásba, egészen a komplikált rendszer központjáig, ahol egy hiperbolikus kettős kúpot keresztez egy sötét sáv. Az általunk megfigyelt tökéletes szimmetriáért az a tény felelős, hogy véletlenül pont éléről látjuk a komplexumot.

Arch
perzsa_szonyeg.jpg
Perzsa szőnyegKözépen a szakrális geometriából ismert platóni testek (3-dimenziós szabályos testek) jelennek meg több rétegen.
A szögletes kristályformák és a sejt szerű élő formák találkozása.

A 4-dimenziós hiperkocka csillag ábrázolásai:


RCHARD
large_tabriz_persian_carpet1.JPG
Perzsa szőnyegEgy antik perzsa szőnyegben legalább 5, de inkább 7 szinten jelenik meg az információ. Mintha 7 réteg egymásra helyezésével alakulna ki a kép.
A keretben a kristály szerű 8-ágú csillag és a növényi ornamentika kezd kibontakozni.
Közép felé haladva, a kereten belül, a növényi illetve a hullámos ábrázolások vannak túlsúlyban. Összetett csillag alakzatok, mint a hang keltette formák jelennek meg beljebb, a középső részen. A megjelenítés a több dimenziós kristályrendszerek megfelelője.

A kristályok világának jelképrendje találkozik az élő anyag és a rezgés képeivel. Így is jelképezve a testben szükséges nyomelemek és a sejtek kapcsolatát, de az Élet -és Tudás fájának egységét is.
RCHARD
heriz-antique-oriental-rug-c84d389.jpg
Antik perzsa szőnyegKifakult, de még mindig perzsel. Több rétegben mutatja be a szakrális geometria világát. Segítünk 3-dimenzióban elképzelni!

Az ősi hitvilág szerint olyan égi tudásról van szó, melyet az emberiség a történelem előtti időkben kapott...

Az intelligencia számrendszer-független megjelenítése! A szabályos testek az elemekhez is köthetők. Kepler „Mysterium Cosmographicum” című művében: a tetraéder a tűz, a hexaéder a föld, az oktaéder a levegő, a dodekaéder az Univerzumnak, az ikozaéder a víznek felel meg. A dodekaéder 12 ötszögű oldalát Platón a zodiákushoz is köti. Az 5-szög tartalmazza az aranymetszés arányt mely az élővilágban és az Univerzum nagyobb szintjén, például a galaxisok alakjában is megfigyelhető.

A szőnyeg mintázatában jól látszanak a duálisok vetületei. 3 dimenzióban az ötágú csillag, a Dávid-csillag és a nyilaskereszt! - Duálisok (3 dimenzióban 3 féle létezik):


RCHARD
kristaly_csillag.jpg
Boleit kristályA boleit gyakran szabályos kocka alakú. A képen egy olyan ritkaság látható mely 3 oktaéderből formál csillagot. Nevét felfedezésének helyéről, a mexikói El-Boleo bányáról kapta. RCHARD
fenyfa_1200.jpg
Így néz ki, ha rávetítjük egy űrtávcső képét egy üres fenyőfáraA csillagokból álló Világfa a fenyőfa és a Hubble űrteleszkóp felvételéből.
A Tetejetlen fának (Isten fájának, a Világfának) egymásba nőve számtalan szintje van.
Megértéséhez a felülnézeti világképet is ismernünk kell.


- A fényt teremtő ember, mint a gyermek aki képes a hallott, vagy olvasott mesét képekké alakítani (az emberben a 7 szintje a hét energiacsokor vagy csakra)
A nagyvilág felé:
- Földünk és a magja
- Naprendszerünk és a Nap
- A Tejút galaxis és a magja
- A galaxishalmazok központja
- Folytatás a Világegyetem teremtésének központja felé...

A parányvilág felé:
- Sejtjeink és a sejtmag
- Az atomok és az atommag
- Atom alatti mérettartomány részecskéi és energiái...

A szintek szentek. Önhasonulóan ismétlődő szerkezetük van.
Az ősi felfogásban a Világfának csak az egyik felét látjuk, a gyökere a 3-dimenziós tükörképe.
Megtükrözve, ez a forma a szakrális geometriában a teremtés 2. napjának jelképe. A két kör (illetve gömb) metszése a vesica piscis:


RCHARD
napforgo.jpg
Ősi és modern napjelképek találkozásaNap- és Tejút galaxis jelképek balra, a napkitörések tudományos megjelenítése jobbra.

Láthatjuk ahogyan a forgó galaxis jelkép a naprendszer szintjén is értelmet nyer. A csillagok kialakulásának is ilyen a szimbolikája, amikor anyagot lövell ki magából, melyből a karok lesznek, majd a bolygók alakulnak ki.

Székely porszaruk:
Az Élet magjával, a Tetejetlen Világfával és szakrális geometriával díszítve.
A forrásmű: "A magyarság néprajza - Második kötet - A tárgyi néprajz második fele"; Írta: Györffy István és Viski Károly. (Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest)Kisfilm a napszél megjelenítésével - Enlil Napszél Modellező Rendszer (NASA):3 hozzászólásRCHARD
vilagfa_szintjei1200.jpg
Visz a táltos a nagyvilág feléÉgigérő fánk szent szintjei a nagyvilág felé. A parányvilágban, az atomok és a fény részecskéi felé is ugyanez a szerkezet jelenik meg előttünk. Meg kell érteni az összefüggéseket, az önhasonulóan ismétlődő szerkezetek között.
Ha szemből nézünk a fénybe, akkor a részecske és a hullám mozgás ugyanazt a jelképet mutatja mely a galaxisokban is megjelenik...

A részecske és a hullám, a látható és a láthatatlan világok találkozása és egysége: Világegyetem.
Nevezhetjük modern szóval holografikus Világegyetemnek, vagy fraktálisan ismétlődőnek, az ősi táltos hitvilágban mindez az alapműveltség része volt. Ahogy fent úgy lent.

A teremtés olvasatai
- Rovás Ó betűnk az arany-arányú spirál
- Rovás J (Ly) betűnk a mag és a kör
- A nemzetközi szakrális geometriában a teremtés
első napjának jelképe a magból áradó sprál és a
kör, melynek olvasata: Oly Jó
- Isten szent neveivel olvasva: Ó Jó
- Oh my God, Ó Istenem, Ohm Mani Padme Hum

A teremtés első napjának jelképe egyben az első Nap (mint protocsillag égitest) jelképe is
RCHARD
231 fájl 20 oldalon 1