Világbiztonság

Nyílt Társaság

Keresés eredménye - "szakrális geometria 3"

naprendszer1.jpg
Különös elektromágneses buborék a naprendszer határánAmikor a Voyager-1 űrszonda elhagyta a naprendszer határát, különös elektromágneses struktúrát érzékelt. A kutatók nem számítottak arra, hogy egy ilyen összetett, "mágneses buborékokból" álló, változó alakzatot találnak. A naprendszer tehát jóval nagyobb mint ahol a bolygók találhatók.

Forrás: "Így működik a Világegyetem - A Naprendszer pereme " című ismeretterjesztő film.

Kepler naprendszer modellje mégis helytálló?

A szabályos testek átmenetei:(HOW THE UNIVERSE WORKS)

RCHARD
Spherical_Harmonic_Orbitals.jpg
Elektronpályák megjelenítéseKisfilm számítógépes modellezéssel:Ezek a formák az Univerzum más szintjein is megtalálhatók (holografikus univerzum)...


Spherical Harmonic Orbitals
electrons in there orbits flowing from the High orbits to the Low orbits symmetrically
RCHARD
rovastarsas_keretes_ki-be_osszerovas.jpg
Négyből ötbe (Táltoskirály társasjáték - www.taltoskiraly.hu)A szakrális geometria egyetemes díszítőművészetének megértésében is segít a rovás. A dimenziók kapcsolatrendszere: a síkból a térbe való átmenet is ide tartozik.
A ki és a be irányok jelképrendszerét mutatja a rovás-k és rovás-b betű összevonása. A felülnézeti világképben négy négyzetből formálódik az ötödik.

Már létezik a négy irány a síkban, majd létrejön a ki és a be. Beleesünk a képbe, létrejön a 3. dimenzió.

A szakrális geometriában a harmadik dimenzióba való születés egyik ábrázolása. A kitáguló és a beszűkülő Univerzum állapotai.

A négy elemből létrejövő ötödik elem jelképe is.
Ide kapcsolódik a kiterjesztett Rubik-kocka jelképrendszere és működése, valamint a magyar köb és az angol cube szó.
Egyensúlyában a béke...
WOWSecurity
kepler-poly.jpg
Johanness Kepler rajzaiA szabályos testek az Őselemekhez vannak rendelve.
A modern tudományban a halmazállapotok.

Kepler 3D-s naprendszer modellje:A naprendszer kialakulásakor létrejövő kristályövekhez is kapcsolódik:

RCHARD
St_Petersburg_Russia_Fence_Fasces.jpg
Kétfejű birodalmi sas és fasces SzentpéterváronSzentpétervár (oroszul: Санкт-Петербург, magyar átírásban: Szankt-Petyerburg) Oroszország balti-tengeri kikötővárosa a Finn-öböl partján, a Néva-folyó torkolatában. 1703-ban alapították.
Nagy Péter cár az 1703-ban alapított erődöt saját „égi patrónusáról”, Szent Péter apostolról nevezte el. Első elnevezése a holland nyelvű Sankt Pieter Burch volt, de hamarosan a német Sankt-Petersburg oroszos alakját, a Szankt-Petyerburg elnevezést kapta.
szimbólumrendezés
eletmag-MAGYAR.jpg
3-dimenziós szabályos testek rendszereAz Élet magjából szerkeszthető szabályos testek és duálisaik a magyar hagyományban, valamint, Platón, Leonardo da Vinci, Kepler, a zsidó miszticizmus és a modern tudomány képein.
Ez az eltitkolt tudomány melyet a kabbalában úgy hívnak, hogy "az angyalok ereje". Ha összeillesztjük a különböző kultúrák legősibb díszítőművészetét akkor megkapjuk ugyanazt az összetett rendszert amit a hidrogénbomba előállításánál használtak. Az egész szakrális geometria olvasható az 1000 évig tiltott rovásírással!

Teller Ede volt az egyik vezetője a Manhattan Projektnek, mely a bombát előállította. Ő ismerte a kabbalát és később, a 60-as években Pakson ezt nyilatkozta: “…Új jeles felfedezésem, miszerint egy nyelv van, s az a magyar.”

James Moon, Teller kollégája, ugyanezzel a 3-dimenziós rendszerrel modellezi az atommagot!


Ez az anyag nem a kabbalát népszerűsíti! Folyt. lentebb!
3 hozzászólásRCHARD
szent_geometria.jpg
3-dimenzióban találkozik az ősi rejtett tanítás! A kép részletei kattintással további összefüggéseket mutatnak!Az ősi szent helyek díszítőművészete 3D-ben találkozik!

Ahogyan a tiltott jelképek 3-dimenzióban egységet alkotnak, úgy vezetnek és tanítanak bennünket a szent helyek ábrázolásai. A megoldás a fény tudatos használatában rejlik, hiszen ez kell ahhoz, hogy a vetületi ábrázolásokból összeálljon fejünkben a kép. Úton a 4. dimenzió fogalmának megértése felé...
Ez a szakrális geometria titkának megoldó kulcsa.

Balról jobbra: A kínai asztronómia technológiájának művészete; Iblio Vatikán gyűjtemény; Dodekaéder csillag, San Marco katedrális padlózat, Velence; Budapesti Nagy Zsinagóga; Magyar fejfa, fütül való fa, gombfa, kopjafa; Az Élet virágának szerkesztéséből előjövő élek és szabályos testek rendszere videón; 3-dimenzióban találkoznak a tiltott jelképek (videó); 4-dimenziós hiperkocka és angyalok a Pannonhalmi Bencés Főapátság homlokzatán; Antik perzsa szőnyeg 7 réteg információval...

Feliratokozás hírlevélre: tanfolyam@vilagbiztonsag.hu

A kép részletei kattintással további összefüggéseket mutatnak!
3 hozzászólásRCHARD
perzsa_szonyeg.jpg
Perzsa szőnyegKözépen a szakrális geometriából ismert platóni testek (3-dimenziós szabályos testek) jelennek meg több rétegen.
A szögletes kristályformák és a sejt szerű élő formák találkozása.

A 4-dimenziós hiperkocka csillag ábrázolásai:


RCHARD
heriz-antique-oriental-rug-c84d389.jpg
Antik perzsa szőnyegKifakult, de még mindig perzsel. Több rétegben mutatja be a szakrális geometria világát. Segítünk 3-dimenzióban elképzelni!

Az ősi hitvilág szerint olyan égi tudásról van szó, melyet az emberiség a történelem előtti időkben kapott...

Az intelligencia számrendszer-független megjelenítése! A szabályos testek az elemekhez is köthetők. Kepler „Mysterium Cosmographicum” című művében: a tetraéder a tűz, a hexaéder a föld, az oktaéder a levegő, a dodekaéder az Univerzumnak, az ikozaéder a víznek felel meg. A dodekaéder 12 ötszögű oldalát Platón a zodiákushoz is köti. Az 5-szög tartalmazza az aranymetszés arányt mely az élővilágban és az Univerzum nagyobb szintjén, például a galaxisok alakjában is megfigyelhető.

A szőnyeg mintázatában jól látszanak a duálisok vetületei. 3 dimenzióban az ötágú csillag, a Dávid-csillag és a nyilaskereszt! - Duálisok (3 dimenzióban 3 féle létezik):


RCHARD
eszeseknek1000.jpg
Rovással olvasható a téridő alapszerkezete!A pontból kialakul a szál. Az "SZ" a legegyszerűbb betű, egy függőleges vonás |. Felülről megkettőzve lesz belőle egy sarok forma - ez a rovás "S" ᴧ.
Mondhatjuk azt is, hogy szerbe téve (szorozva, kettő-ször) alakul ki a szálból a sarok jele.
A sarok jelét megkettőzve kialakul a sík jele: a K-betű káró: ♢. Ebből 3 kell a 3-dimenziós tér ábrázolásához. Illesztésükben megjelenik a rovás "T" betű egy alakváltozata (Y), ami összetart.
Az R, mint láthatatlan mozgató energia, az eRő jele ott van minden hajtásban.
A felhasznált betűk a tér kialakulásához: SZ-R-S-T-K.
Ismerős betűk? Szeressétek, mert a keresett rend-szerben vagyunk: "KRST". A szó jelentése: a felkent. Jézus Krisztus és Hórusz (HR KRST), valamint más szentek neveiben is megtalálható.
A magyar keresztszemes (számolásos) hímzéstechnikák olvasásának alapjai.
4 hozzászólásRCHARD
ormeny_kereszt.jpg
Örmény kereszt - Kacskaringós (khachkar vagy khatchkar) díszítésAz örmények díszített kőkeresztjeinek elnevezése "khachkar" vagy "khatchkar". Ezek a keresztek forgókkal, díszes végtelen csomókkal, illetve ornamentikus, kacskaringós ábrázolásokkal vannak ellátva. A kelta keresztekhez nagyos sok hasonlít. A kereszt az alsó körrel, mint vetületi ábrázolások összefüggnek. 3-dimenziós formavilágot alkotnak.

Magyar nyelvi, ősgyökrendszeri összefüggés: A szent ábrázolásokban gyakran használt szőlővel kapcsolatos kacs, kacs-kar amivel kapaszkodik, kacskaringó formát ad.

Jeruzsálem, örmény templom a Zion-hegyen. XIV. sz.

Egy nagyon hasonló ábrázolás:(Goshavank, 1293)
2 hozzászólásArch
kristaly_csillag.jpg
Boleit kristályA boleit gyakran szabályos kocka alakú. A képen egy olyan ritkaság látható mely 3 oktaéderből formál csillagot. Nevét felfedezésének helyéről, a mexikói El-Boleo bányáról kapta. RCHARD
274 fájl 23 oldalon 1