Világbiztonság

Nyílt Társaság

Keresés eredménye - "rovás"

wolfenbutteli-rovasemlek2.jpg
Wolfenbütteli rovásemlék Ágost wolfenbütteli herceg florilegiumábólA 2015-ben elkészült dolgozatukban a szerzők bemutatják a lelet megtalálásának körülményeit, illetve el is olvasssák azt. Nem meglepő, hogy ismét egyházi szöveget rejtő rovásemlék került elő – ezúttal németországi könyvtárból. A kéziratos könyvben váratlanul tárult a kutatók elé a rovásos magyar nyelvemlék.

A 438. oldalon az “Alphabetum Valach” cím alatt a cirill ábécé román változatát találjuk, a lap alsó felén pedig rovásos szöveg olvasható magyar nyelven.

"Minden állat dicsír Úristen tégedet.
Mert ő meghallgatott én könyörgésemben:
Bűnöm megbocsátta nagy kegyességéből:
Kit míeltem vala én gyarló testemmöl.
Sokszor én szüvemet hozzája fordítom
Mikor szükségemet valamiben látom
Ottan hallgat engem az én üdvezítőm:
Semmiben nem késik én édes táplálóm."

Förköli Gábor és Tubay Tiziano elemzése.
http://rovas.info
RCHARD
fedorova_9.jpg
Ezüst karpánt.Volgai Bolgárország. A rovás "Ószó" jelével, mely kiegészülve az ős-szó olvasatot adja.RCHARD
2borito-fenyfa-proba500-A4.jpg
A fényrészecskék ütköztetéseKutatók most először tudták bizonyítani, hogy a fényrészecskék ütköztetése lehetséges.
A CERN (Európai Nukleáris Kutatási Szervezet) tudósai közvetlen bizonyítékot mutattak be a ritka folyamatra, melyben két fényrészecske (foton) nagy energián kölcsönhatásba lép majd megváltoztatja az irányát. Ez a kísérleti eredmény megerősíti a kvantumelektrodinamika egyik legrégebbi előrejelzését.

A kép illusztráció a Táltoskirály Tanítása című társasjátékból, mely bemutatja őseink hitvilágát. A felfedező módban egyedül is játszható játék tanítja a nyelvi gyökrendszer működését, a rovás betűk és a képírás kapcsolatrendszerét, valamint bemutatja az ősi kultúrák jelképeinek összetett rendszerét. Jobb agyféltekés képességfejlesztő játék!

www.taltoskiraly.hu

Kisfilmen a fény felépítése és megjelenése a hagyományban:

RCHARD
nagykep-szakralis-taltos-jo.jpg
Első nap: Csillag születésKépírásunk fejleszti a vizuális gondolkodást! A csillagok születésénél aranymetszés arányú spirálokat és köröket figyelhetünk meg. A csillagközi térben összesűrűsödött anyag a középpontban eggyé válik. A gyűrűből később több gyűrű, majd bolygók alakulnak ki. Egy űr gyűrű (GY Űr) - rovás jó... A rovás GY-betűt függőlegesen kell keresni, ez az az erő, ami összenyomja (gyűri) a gyűrű anyagát bolygókká...

A képi összeállítás a Táltoskirály tanítása című ismeretterjesztő játékból való: www.taltoskiraly.hu

www.taltoskiraly.hu
RCHARD
kiderul-beborul.jpg
A szakrális geometria egyetemes díszítőművészete magyarul olvasható!A rovás K és B betűk a ki- és be irányokat is jelképezik. A táltos-rovás illetve hadi-rovás a képírás alapja. Működésének szintjeit a sík és a tér kialakulásán keresztül lehet megérteni.
Vezető fizikusok szerint az ősrobbanás előtti pillanatban minden egybe sűrűsödött. Olyannyira, hogy még a dimenziók is egymásba omlottak, egy pillanatra csak egy sík, majd csak a be irány létezett...
RCHARD
csodaszarvas~0.jpg
Csodaszarvasok kozmikus ábrázolásaA Csodaszarvas az Univerzum anyagi-anyai megjelenítése. A spirál-egyenes-spirál az égitestek találkozását is jelképezi. Rovás megfelelője: Ó SZ Ó, így a teremtés ősi szavát, az "ószó"-t is megjeleníti. Kör közepén ponttal a rovás LY-betűnk. Így együtt, a képírásos olvasat lehet jó szó(l)j is. Az agancsok madárfejben végződnek, így utalva a turul-csodaszarvas találkozásra.
Szkíta régészeti lelet.

Lentebb, a kattintható kulcsszavakkal böngészhetők a jelképi hasonlóságok!
RCHARD
Veszprem-Kadarta-Gelemer.jpg
Hazatéréskori korongokPalmettás díszítésű felülnézeti világmodell ábrázolás.

A feltárás helye: Veszprém-Kádárta-Gelemér.
RCHARD
DESY_SCICOMLAB_cold_greenish_print_thumbnail.jpg
Molekuláris fekete lyukat hozott létre a legerősebb röntgenlézerKépzeljük el, hogy egy adott pillanatban a Földet érő összes napfényt egy körömnyi nagyságú területre fókuszáljuk. Ha a hatást megszorozzuk százzal, nagyjából kapizsgálhatjuk, mire is képes a világ legerősebb röntgenlézere.

Egy kutatás során tudósok egy csoportja úgy döntött, hogy ezt a bivalyerős lézert egyetlen molekulára irányítja. Az eredmények megdöbbentették a szakembereket, ugyanis egy molekuláris méretű (nem klasszikus értelemben vett) „fekete lyuk" jött létre, ami mindent magába szippantott a környezetéből.
„A korábbi mérésekből kiindulva egyáltalán nem ilyen eredményre számítottunk" – mondta Sebastien Boutet, a Stanfordi Lineáris Gyorsítóközpont (SLAC) kutatója, a felfedezést közlő tanulmány egyik szerzője.
Amikor Boutet és kollégái a SLAC röntgenlézerét hasonló molekulákra irányították, a jódatom egy furcsa „üres térré" vált, amely miniatűr fekete lyukként kezdte magához vonzani a molekula elektronjait.
...
1 hozzászólásRCHARD
azt-mondja-ajj.jpg
Azt mondja: állj!Áj - angolul szem (eye). Szól-száj - angolul lélek szeme (soul's eye). Mindez egy Á-Ly rovás ligatúrában. Magyarázat?

Az angol szem "eye" kimondva "áj" - nem túl régi angol szó. Az "ég" (ege, aege) szavakból származtatják. Ha feltételezzük a magyar kapcsolatot, akkor az ég, mint: parázslik, fénylik jelentéskapcsolatból is eredhet. Rovással a lyuk betűje, melyben ott van a mag. Tudni kell még, hogy angolul az "áj" azt is jelenti: Én. Véleményem szerint a szabadkőműves jelkép, illetve vallásos szimbólum magyar nyelvi kapcsolata egyértelmű.

c. 1200, from Old English ege (Mercian), eage (West Saxon) "eye; region around the eye; apperture, hole," from Proto-Germanic *augon (source also of Old Saxon aga, Old Frisian age, Old Norse auga, Swedish öga, Danish øie, Middle Dutch oghe, Dutch oog, Old High German ouga, German Auge, Gothic augo "eye").
RCHARD
neutron_stars_colliding_neutron_csillag_utkozes.jpg
Összeolvadó neutroncsillagokból jöhetett létre az arany és a nehezebb anyagokA legújabb kutatások szerint az arany létrejöttéhez neutroncsillagok összeütközése vezethetett. Mint tudjuk, központi csillagunk, a Nap létrejötte előtt létezett egy elődcsillag, ami felrobbant. Így jöttek létre a nehezebb elemek, egészen a vasig. Ennek a csillagnak az anyagából állt össze később a Föld és a Nap. Azonban az arany létrejöttéhez ez nem volt elég, ehhez előtte olyan hatalmas energiára volt szükség, mely neutroncsillagok összeütközésekor szabadul fel. Mindannyian csillagokból lettünk...

A neutroncsillagok olyan szinten összesűrítik magukban az anyagot, hogy gyakorlatilag egy 20 km átmérőjű atomnak felelnek meg.

Kisfilm:Nyelvi gyökrendszer: Aranyarányú spirálokból születik meg az arany.
A spirál rovásos olvasata: Ó.
RCHARD
66954B.jpg
Atom alatti (szubatomi) részecskék mintázataA képet egy művész készítette a CERN részecskegyorsító eredményei alapján.
1 hozzászólásArch
Hun_kincs.jpg
Hun leletek Telki határában2016 februárjában máig a Kárpát-medencében egyedülálló, hun kori leletet szolgáltatott be a Magyar Nemzeti Múzeumnak Ehmann Gábor. A beszolgáltatás nyomán a Nemzeti Múzeum régészei a helyszínen műszeres leletfelderítést folytattak, illetve még folyamatban lévő tervásatást kezdtek. A munkában a leletek beszolgáltatója végig segédkezett, általa sikerült tisztázni a lelőkörülményeket és azonosítani a korábban megtalált leletek előkerülésének helyét is.
Az összesen 125 tételből álló lelet több szempontból is kivételes jelentőséggel bír a korszak leletanyagában.
RCHARD
755 fájl 63 oldalon 1
A Táltoskirály tanítása - Egyedül is játszható, jobb agyféltekés társasjáték. Őseink hitvilága, a nyelvi gyökrendszer és a tudomány képeinek rejtett összefüggései, a képi gondolkodás fejlesztése! A mozgó fényre kattintva!