Világbiztonság

Nyílt Társaság

Keresés eredménye - "mandala"

Ashtamangala.jpg
AstamangalaAz astamangala olyan sorozat, amely nyolc szerencsejelből, szerencsejegyből vagy szerencseszimbólum, amely több indiai vallásban jelen van, köztük a hinduizmusban, a dzsainizmusban és a buddhizmusban. Az „asta” jelentése „nyolc”, a „mangala” jelentése pedig „kedvező”, „ígéretes”, „szerencsés”, vagy „áldás”, „talizmán”.

A nepáli buddhizmus astamangalái:

végtelen csomó
lótuszvirág
dhvadzsa
dharmacsakra (a nepáli buddhizmusban légy hessegető)
bumpa
aranyhal
ernyő
kagyló

A kínai buddhizmusban használatos sorrend a Csing-dinasztia idején:

dharmacsakra
kagyló
dhvadzsa
ernyő
lótuszvirág
bumpa
aranyhal
végtelen csomó
Indiai kultúra
Felso_Pantokrator_mandala.jpg
Buddha az Élet kerekében - A Felső Pantokrátor (Ítélő Krisztus) a Szent KoronánFigyeljük meg a Pantokrátor feje melletti napjelképet, tőle jobbra! Kiáradásában (napsugaraiban) a csepp és a gömb látható. Ez a két jelkép együtt az ékkövekben is jelen van. A napkerék ugyanazt a 8-as szimmetriát hordozza mint az Élet-kereke (Dharma Chakra). A csepp és a gömb szimbólumok mindkét ereklyén információt hordoznak. Nap- és magjelképek ezek, melyek kozmológiai jelentésekkel bírnak és a szakrális geometria megértése felé visznek.

A Szent Koronán a holdsarló alatt 5, felette 4 jel látható. A négyzetes képet 24 elem keretezi: 12 igazgyöngy és 12 vörös drágakő fut körbe.
Buddha (Buda) ábrázolásán a 8-küllős Élet kereke végződik 8 hármashalomban (24 kör).1 hozzászólásRCHARD
Celtic_Gold-plated_Dis_cAuvers-sur-Oise_Val-d_Oise.jpg
Kelta aranylemez az Ős-szó vagyis Ószó jellelA felülnézeti világkép négyes szimmetriájában a négy szív jelenik meg a teremtés központja körül. Képírással, magyarul tudjuk olvasni!
A szív alakokban belül a jinjang megfelelője. Ebből a cseppekből álló kettős spirálból, illetve görbékből tevődik össze a görbe-egyenes-görbe jelalak. Ennek az olvasata az Ószó.
Az Ős-szó tehát az Ószó, ami a teremtés kezdetére utal.

Az Ős-szó - Ószó mint termetés szavának modern kozmológiai megjelenítése (ó: a spirál, sz: az egyenes, majd ó: a spirál):A leletből jól látható a jinjang és a görbe csepp alakzat átmenete mely a Szent koronán is kettősségben jelenik meg. A buddhizmusban a fényt tartó lángok, a kereszténységben az Élet és a Tudás fájának jelképi átmenetei. A két fa Jézus Mérőtrónja mellett Ő maga (Metatrón).A trónok kialakítása a lótuszülés képét is tartalmazza.
1 hozzászólásRCHARD
gabriel-buddha-hindu2.jpg
Elért elem - Értelem - szerbe téve: Szer elem (szent szintek)A nyugati kultúrában élő emberek 90%-a KÉPtelen elKÉPzelni valamit felülről amit oldalról lát. Nem tudnak nézőpontot váltani, mert az agyuk tele van a TV-ből jövő KÉPtelenségekkel. Nem tudják használni a teremtő KÉPességüket, hogy tudatosan alkalmazzák a fény erejét a fejükben.
Harmadik szem a hinduizmusban, megvilágosodás a buddhizmusban, a Szent Korona egységében való tanítási rendszer = angyali tudás a kereszténységben.

Az éter szó a nyelvi ősgyökrendszeri elemzés szerint az ért tér mely etet.. Így ment át a latinba az ősnyelvből, amit a magyar nagyon jól megőrzött, de ezt csak a jézusi értelemben vett alázattal lehet magyarázni.
Éter ahova az ember átér - Űrtér - üres tér amit elérhetünk. Az elért elem egyes számban, szerbe téve pedig a szer elem. A teljes üresség és azon keresztül a Mindenség és örökkévalóság teljes megtapasztalása. A bolygókat, naprendszereket és galaxisokat körülvevő űrön is túl van, hiszen az nem üres. A Világegyetem első és utolsó állapota...
1 hozzászólásArch
Egigerofa_maghun_elolnezeti_es_felulnezeti_vilagmodellek_a_magyar_kulturaban9k.jpg
A magyar Árpád-kori leletek Távol-keleti összefüggéseiből - Az Égi városA tiszabői teremtésjelkép a felülnézeti világképet tárja elénk a magyar nyelv ősgyökrendszeri összefüggéseivel. A képírás szent szintjei jelennek meg számunkra.

A rendszer mozgásban a téridő felépítését mutatja be, a Szent Korona kereszt szakrális geometriájával 3D-benEgy a tér (terem), kettő a tő, három a fa egysége: A Teremtő Egy szent hármassága.

Kiemelten fontos képi kulcs lentebb: csokorpálma
1 hozzászólásRCHARD
jodob_jofok.jpg
Képírással jelennek meg a világ legszentebb jelképeiJófokos dob! A Szent Korona felülnézeti világképével, a rajta szereplő 8-sugarú Napjelképpel jól összehangolva, mely így szeretettel együtt dobban. Együtt a hindu naprendszerrel (Navaratna) és a buddhista Élet-kerekével.

Dharma Chakra Buddha mandala
Középen a nyolcas szimmetriát mutató Élet kerekével:Figyelmes szemlélő még több összefüggést fedezhet fel a Szent Koronával!

Jódob - jófok: LY, D, B, F, K: ezek a hangok, a hallhatatlan H-val együtt lefedik a mássalhangzók fajtáit a hangképzést illetően:

1 hozzászólásRCHARD
Yamantaka-mandala.jpg
Az égi palotaBuddhista mandala. Yamantaka égi palotája, aki legyőzte a halált és az újjászületést.
A felülnézeti és elölnézeti világképek találkozásában a Szent Korona 3-dimenziós szerkezete.

Az Égi város képe jelenik meg előttünk, a világképek kapcsolatában. Dőlt kereszt a tetején, csüngők lógnak róla...

3-dimenziós Yamantaka madala képekkel:

Hetvenkét sztúpa alkotja a világ legnagyobb buddhista templomát Borobudur-ban. A Szent Korona keresztpántján levő átfúrt gyöngyszemek száma szintén 72. Hetvenkettő a nyugati kereszténységben Jézus gyógyító tanítványainak a száma. Szinte minden vallásban fontos szerepe van. Angyalok és démonok hierarchiája (Shemhamphorasch)
RCHARD
Clipboard03~1.jpg
Ábrák a dobra! Hanggal létrehozott formák az ősi módszerrel (írül a dob: bodhrán)Hang hatására a dobon állóhullámok jönnek létre. A rászórt szemcsék így ábrákat alkotnak. Abrakadabra: ábrák a dobra...

Kisfilm:A körkeresztet, a rovás F betűt is láthatjuk. Apró darabkák a dobra.

A dob ősi ír elnevezése: bod-hrán (ősgyökrendszeri összefüggés a dob-szavunkkal).
3 hozzászólásArch
fold-venusz.jpg
A Föld és a Vénusz "tangója" a Nap körülKisfilmen:

1 hozzászóláskalemandra
5-szirom-egyszeru-feher_hatter.jpg
Ciklois görbe, saját rajzA Spirograph nevű programmal készítettem, mely innen ingyenesen letölthető: www.mathiversity.com/
kalemandra
csillagember.jpg
Kapcsolatteremtés a Tudat-felettivel azaz 4 dimenziós létezőnkkel (Agyi neuronhálózatunk, az Univerzum szerkezete és az Égig érő fa)A kapcsolat alapja a fény. A szabad akaratból eredő képesség, tehát a teremtő erővel bíró gondolatok képi megjelenítése.
A sík és a tér, majd világok kialakítása...

Szent Korona kereszt: Születés a 4. dimenzióba
Élet-magja gömbökkel, 3 dimenzióban megjelenítve. Így nézve 4 szirmú virágot, alakot alkot.

Térfordulatok az örök élet és a halál szimbólumán keresztül:

Sol (latinul Nap) Sóly-om az én Napom, a bennem élő fény.Én a fény vagyok, a szabad, szárnyaló képzelet. Az Égígérő fa vagyok, az ágaimon fészket raknak az ég madarai.Összpontosítok, fészket rakok. Mag-tudatú jel-én-lét-ben vagyok. A szer-etet.
A "tört-én-elem-et" összerakom a magyar nyelv ősgyökrendszerével.Élek, szakrális sark-árnyak, elemekEgy az Isten!
1 hozzászólásRCHARD
abrakadabra-k.jpg
Lebegés hanggal - Abrakadabra - Ábrák a dobra Hangrezgés keltette állóhullámok a térben.
Ezt a tudást nem vehetik el tőlünk. Ez belülről fakad!
A Világegyetem egyetemes rezgése ami megjelenik előttünk. Az anyagi világ ettől létezik. Az emberi tudat az összekötő kapocs az éteri és az anyagi világ között.

Az eljárást egy lemezen szemléltetjük. Apró szemcsék olyan formákat alkotnak melyek a világ számos szent jelképrendszerében megjelennek. A Szent Korona felülnézeti képét is láthatjuk.Megfelelő helyzetű hangforrásokkal lebegtetni lehet tárgyakat:
A Világegyetem rezgése az ami a sejtek alkotóelemeit, a fehérjéket is összeilleszti.
2 hozzászólásRCHARD
117 fájl 10 oldalon 1
A Táltoskirály tanítása - Egyedül is játszható, jobb agyféltekés társasjáték. Őseink hitvilága, a nyelvi gyökrendszer és a tudomány képeinek rejtett összefüggései, a képi gondolkodás fejlesztése! A mozgó fényre kattintva!