Világbiztonság

Nyílt Társaság

Album keresés eredménye
Indián horoszkóp

farkas1.jpg Indián horoszkóp Sok hasonlóságot mutat az indián asztrológia a hagyományos nyugati asztrológiával, ám a kettő között szembetűnő különbségek is vannak. Az egyik legfontosabb talán az, amit maguk az indiánok úgy fogalmaznak meg,hogy a "fehérek" a fejükkel gondolkodnak, az indiánok a szívükkel. A totemek (az állatövi jegyek) meghatározását kizárólag az állatok természetes viselkedésére, nem pedig a logikára, a racionalitásra alapozzák.
Hagan Múzeum - Hopi indián

v_bird_117221149_large.JPG Angol nyelvű oldalunkra küldték a következő képeket Hopi indián barátaink. A Hagen Site történelem előtti indián értékek feltárása és múzeum fennmaradása veszélyben van! Az edények szent jelképrendszere bemutatja nekünk a Szent Korona szimbolikáját! Hopi indián védett terület és múzeum.
Indián horoszkóp

Indián horoszkóp A totemek (az állatövi jegyek) meghatározását kizárólag az állatok természetes viselkedésére, nem pedig a logikára, a racionalitásra alapozzák.
Indián motívumok

thumb.jpg „ Hamarosan rádöbbentem arra, hogy a magyarok és az Észak-amerikai indiánok általam vizsgált népcsoportjainak kultúrájában föllelhető nagyon gyanúsan közeli vagy teljes mértékű megegyezéseknek oly magas a számuk, hogy itt magyarázatul csak a közös tőről származás jöhet szóba. „ Dr. Borvendég Deszkáss Sándor, írói nevén Fehér Szarvas /az indiánok között a 30-as években kutató magyar ember/
Indián mitológia

Big-Eaters-Wife-500-x-368.jpg Az Észak-Amerikai indiánok szimbolikáját a természet tisztelete jellemzi. A természet világában mindennek megvolt a maga szelleme és élete. Hegyen-völgyön, sivatagban és a folyóknál is vannak szent helyek, ahol kapcsolatba lehet lépni a világegyetem erőivel, s biztosítani a törzs egészségét és boldogulását.
Indián-magyar írástörténeti kapcsolatok

166913_269042766491909_266884324_n.jpg Indián-magyar írástörténeti kapcsolatok, elemzések Varga Géza írástörténésztől. A székely rovásírás eredetének négy évtizedes kutatása során nyilvánvalóvá vált, hogy a székely jeleknek a világ legtávolabbi tájain is sok megfelelője van. E cikkben a székely írás és az amerikai indiánok legkorábbi jelkészletének párhuzamait mutatom be. A kutatás története A székely rovásírás az írástörténet kevéssé kutatott eleme. Olyan írásrendszer, amely napjainkig folyamatos használatban van; az írástudomány mégsem ismeri eléggé. A szerzők nem tárták fel az írás gyökereit, nem határolták körül emlékeinek körét és nem ismerték fel a rendszerét sem (betűírásként kezelik; pedig szótag-, szó- és mondatjelei is vannak, azaz egy jellegzetes antik írás). A hagyomány még hun-szkíta eredetű írásnak tartotta, amit az újabban feltárt régészeti emlékek igazolnak. A finnugrista tudomány „szakértői” száz éven át vagy humanista kitalációnak vélték az írást, vagy egy ótürk-glagolita eredeztetést hangoztattak. A székely írás jellemzői és emlékei azonban mindkét ötletet cáfolják. Például a székely írásnak olyan jelei is vannak, amelyek a sokkal régebbi hettita hieroglif írás jeleivel megegyeznek. A humanisták azonban nem ismerhették a hettita hieroglif írást. A hettita és székely írásban rokon jelek az ótürk és a glagolita írásból is hiányoznak. Az utóbbi évtizedekben kiteljesedő alternatív kutatás a legtöbb rovásbetű esetében rekonstruálta az akrofónia folyamatát; azaz tudjuk, milyen szójelből alakult ki. Ezek a szójelek egy vallásos rendszert alkotnak, a kőkori ősvallás hieroglifái voltak. A székely írás jeleinek megfelelői sok antik írásban és preírásban (fazekasok, hímestojások, fejfák stb. jelei között) megtalálhatók. E hasonlóságok annál nagyobb számban fordulnak elő, minél korábbi emlékekről van szó. Például a legősibb sumer képjelek közül sok hasonlít a székely jelekre, de a későbbi ékjelek között már nincs hasonlóság; vagy a legkorábbi kárpát-medencei és balkáni jelrendszerekben (pl. a Tordos-Vincsa kultúra jelei között) sok a székelyhez hasonló jel; de az 1800-as években készült népi fazekasedények virágszerűvé vált jelei már eltávolodtak az eredeti lineáris formavilágtól. Az effajta hasonlóságokat a szerzők többsége vagy fel sem ismerte, vagy a véletlen egyezéssel magyarázta – azonban a véletlen matematikai ellenőrzése nélkül. A Nemetz Tiborral, a Matematikai Kutatóintézet munkatársával közösen végzett valószínűség-számítás segítségével sikerült tisztázni, hogy e hasonlóságok az írásrendszerek genetikus kapcsolatának köszönhetők.
Észak-Amerikai indián kultúra

peeling_bark2.jpg Észak-Amerikai indián kenu és készítése. A nyírfa kérgét mint a bőrét egyben szedik le a fáról. Ezt rávetik a keretre. A fakéreg angolul: bark. Ebben a megjelenésben a csónak, kenu, hajó mint bárka jelenik meg előttünk.
Yokut indián kultúra

yokut-ratlesnake-buskets.jpg  
Hopi indián kultúra

hopi_Szent_Korona_II_k.jpg Köszönjük a hopi indiánoknak! A hopi indiánok mondáiban az élet és a lélek útja az Orion csillagképen keresztül vezet. Masszau hopi teremtő Isten visszatértét várják a magyarok Ősapjának csillagképéből. Angol nyelvű internetes oldalunkra küldték indián barátaink ezt a képsorozatot (Hagen Site történelem előtti indián értékek feltárása és múzeum anyagai.) Több mint figyelemre méltó jelképrendi egyezések a Szent Koronával! Hopi falvak a Vadász csillagkép elrendezésében...

Keresés eredménye - "indián"

cseroki.gif
Cseroki írásEurópai hatásra kialakult szótagírás a cseroki és más indián nyelvek számára. Betűformái sokban emlékeztetnek a latin betűkre, de azokat nem eredeti jelentésük szerint használja. Dene nyelvű példa.RCHARD
vilagtojasok_1000.jpg
Világtojás: Az Univerzum kialakulásának jelképrendszereMilyen az aranytojás? Kozmikus Buddha; Teremtésmítoszok összefüggései a szabályos testekkel és a téridő szerkezetével; Rece boga (руки бога rúki bógá) Isten keze; Báthory Erzsébet címere; Pradzsápati; Indián antikvitások (Maurice); Hidegard első sémája az Univerzumról; Kínai zodiákus vagy a Nap sárga útja a 12 állati jegyével; Palóc menyasszonyi láda; Éva a Tudás fájával (Gaius Julius Solinus könyvéből); Kelta (druida) jelkép; Világtojás kép - 'Hír-anyag-ábra' - Aranytojás (A Teremtés pillanatában: Az emberi felfogás szerinti minden forma és alakzat valamint létező és elképzelhető egyszerre jelen van.); Mexikó címere; Dogon művészet; Magyar napképek; Teknős páncél, és hang keltette formák (ábrák a dobra); Toboz (fenyőmag-fénymag) alakú szobor a Vatikán főterén; Yggdrasil, a Norvég világfa; Őr, védelmező oroszlánok Kínában; Élet magja - Magyar tánc - Metatron kocka - Videó...RCHARD
oskori_hangszerek.jpg
Őskori hangszereink Alex Horsch előadásában (kisfilm)


A koncertjeimen az alábbi hangszereket szólaltatom meg:
Tapsúr: kéthúros hangszer az Altájból, Doromb: szerte a világon használt ősi hangszer, 6 lukú népi fuvola
Íj, Domra: 3 húros, pengetős hangszer, amely egész Közép-Ázsiában használatos
Kaval: 5 lukú, fúvós hangszer, amely Törökországban, Romániában, Moldvában (csángók) használatos
Tilinkó, Pásztorfurulya, Dupla furulya
Koboz, Kapud: Saját tervezésű, 4 dupla húros, pengetős hangszer, amely egyesíti a kobozt és az oudot
Fulyara: kb. 2 méter hosszú, vertikális fafúvós, amelyet hagyományosan szlovák pásztorok, a ketchua indiánok és a kínai da ihung nép használ, Sámándob
RCHARD
amaicha-pachamama-museum-tilcara.jpg
Pachamama Az Andok-hegységben élő indiántörzsek Föld istennője. Pacha Kamaq felesége. Gyermekeik: Inti a napisten és Killa holdistennő. A négy fő quechua prinszípium: Víz, Föld, Nap, hold. Az erőltetett katolicizmus után Pachamama megfelelője Szűz Mária, de mind a mai napig használják a nevét az anyatermészet szinonimájaként. Arch
hopi_Szent_Korona_II_k.jpg
Hopi szent ábrázolások és figyelmeztetés, mely a Szent Korona világképét tárja elénkA Hagen Site történelem előtti indián értékek feltárása és múzeum anyagait a hopi indián közösség küldte nekünk. Féltik több ezer éves szent helyüket az állami rombolástól.
Nézzük figyelmesen, ahogy a legapróbb részletekig felépül az elölnézeti világkép. Kiadva a Szent Korona pártaelemeit, az első Pantokrátor boltívét és benne a kocka alakú "Mérőtrónt", a Királyi széket.
A boltíves pártaelemek felépítése, a hang keltette formák megjelenése is a helyén van ábrázolva, mint ahogyan az igazgyöngyök és a csüngők is.

A hopik falvaikat Nimród csillagképének (Vadász csillagkép) földi vetületére építették. Hitük szerint az élet magvai a Tejút csillagösvényén keresztül, Ősatyjuk csillagképén át érkezett a naprendszerünkbe. Az Ő eljövetelében hisznek.

Kisfilm:Folytatás a hozzászólásokban!

3 hozzászólásRCHARD
Hopi_indian_jovendoles_joslat.jpg
A viharok és az áradások nagyobbak lesznek, jön a megtisztulás - Hopi jövendölés a világ változásárólA hopi hit szerint, ha nem vagy lelki kapcsolatban a Földdel, akkor nem jársz sikerrel.

Az idő körbejár és megújul. Először van egy tisztulási szakasz és azután következik a megújulás. Most nagyon közel kerülünk ehhez az időszakhoz. Elmondták nekünk, hogy látjuk majd Amerikát megjelenni és eltűnni. Bizonyos értelemben Amerika haldoklik, belülről. Azért mert elfelejtettük a tanításokat arról, hogyan éljünk a Földön...

Kolumbusz érkezésével kezdődött számunkra a világháború.

Kisfilm:Magyar szöveg: Wittich Eszter
Magyar hang: Both Gábor
RCHARD
ezskimo.jpg
Eszkimó művészetAz eszkimók rokon nyelvű és kultúrájú népcsoportok tagjai, akik Kelet-Szibériától Alaszkán és Kanadán át Grönlandig húzódó arktikus területeken élnek.
Az algonkin indián nyelvből származik, és az eredeti jelentése „nyers húsevő”. Kanadában például ez az elnevezés sértőnek számít. Az eszkimó elnevezést csak más népek használják, az e névvel jelölt népcsoportok között ilyen átfogó népnév nem létezik: az egyes csoportok többnyire valamilyen triviális névvel utalnak magukra: „ember” (esetleg „igazi ember” – a hitvilág megszemélyesített lényeitől való megkülönböztetés érdekében); ezenfelül legfeljebb csak egy-egy szűkebb csoportnak van valamilyen saját neve.

Az eszkimó nyelvek az eszkimó-aleut nyelvcsalád nagyobbik ágát alkotják. Az eszkimó nyelveket inkorporáló és poliszintetikus vonások, ergatívuszi szerkesztés jellemzik, a nyelvcsalád kisebbik ágára, az aleutra e vonások kevésbé jellemzőek. Az egyéb nyelvekkel való rokonítások vitatottak..

Kép:Eszkimó "turul", bálnacsigolyából faragva.
Inuit Art, Heard Museum
Arch
noahsflood.jpg
Özönvíz"A krík indiánok úgy hitték,a világ akkor keletkezett,amikor egy hegy emelkedett ki a Nunne Chaha nevű óceánból,amelyről aztán a hegy is a nevét kapta. A hegy volt a lakóhelye a Lélegzet Urának.Ő a szigetkirályságát víz és földkörök váltakozó rendszerével alakította ki és a hegy tetején formálta meg az első embereket agyagból.Nekik adta a Napot,hogy imádják és a középpontból kijelölte a négy irányt. Sokáig békességben éltek a teremtmények,de erre ráunva önző okokból háborúzni kezdtek egymással. A Lélegzet Ura megbüntette őket és hatalmas özönvizet küldött Nunne Chahára elpusztítva a szigetet. Néhány túlélő átkelt az óceánon és ők lettek az indián törzsek első főnökei..."
Bővebben a hozzászólásokban..
1 hozzászólásIbolya
indian_symbols.jpg
Indián jelképekEndrődi Sándor gyűjtéséből.1 hozzászólásEndrődi Sándor
koponyahangszer.jpg
A koponya alakú halálsíp a világ legfélelmetesebb hangszereAz ember ereiben szinte megfagy a vér, amikor meghallja ennek a hangszernek a hangját:

Azték szertartásokon és csatákban egyaránt használták.Meg akarom mutatni, megosztani veletek, ezt a nagyon különleges eszközt. Mi halálsípnak hívjuk. Az aztékok speciális ceremóniákon használták (a halál napja), és akkor is amikor háborúban álltak más törzsekkel. Olyankor több mint 100 halálsíppal meneteltek és hatalmas zajt csináltak, egyúttal erős pszichológiai hatást keltettek az ellenségben. Szóval ez egy elég félelmetes eszköz és nagyon egyedi. Szóval ez a halálsíp.

A jáde koponya változat hangja:


RCHARD
8X8X8Fractal-StarOctahedron.gif
Önhasonulóan ismétlődő szerkezetek8-as szimmetriával rendelkező 3-dimenziós oktaéderből módosított vetületek.
Fraktál szerkezetek, melyek az ásványok -és az atomi szinteken is megfigyelhetők.
Rokon jelkép a lépcsős kereszt, mely az amerikai indián kultúrában a chakana, az élő Univerzum jelképe.
Szakrális geometria
10448749_942666609082123_7298891293041324643_n.jpg
Ősi egyiptomi leletbe rejtett Élet magjaA különböző kultúrákat összekötő ősi jelkép minden földrészen fellelhető. Szent helyeken, ókori és középkori ábrázolásokon minden ősi vallással összeköt. A teremtés 6 illetve 7 napját jelképező körök (halmok, almok) a szakrális geometria ősi tudásába avatnak be. Kevés ma is élő kultúrában maradt meg ez a szent jelképrendszer. A magyar népművészetben és az amerikai indián hagyományban még fellelhető.
Hórusz Ozirisz és Ízisz gyermeke. Az egyiptomi kultúra istengyermeke. Mindkét szülő elnevezésében szerepel a teremtő szűzi minőség (sz-z szógyök).
A sólyom szeme tartalmazza az arany-arányú (aranymetszés) spirált, felette a megvilágosodást és a belső látást is jelképező felkelő Nap.
Az országalma jelképnek megfelelő shen gyűrűt és ankhot tart. Az örök élet szimbólumai így az alfa és az omega jelet egyaránt hordozzák.

A belső látás fejlesztése, a tudatos hang és a kép alapú gondolkodás, illetve a megvilágosodás jelképrendszere:


2 hozzászólásArch
275 fájl 23 oldalon 1