Világbiztonság

Nyílt Társaság

Keresés eredménye - "címer heraldika"

mogy-2018.jpg
2017 Szeptember 30-án, 10 órai kezdettel, Négyesi Erika tanyáján, Fischerbócsán, Vukics Ferenc vezetésével elindul a 2018. évi MOGY szervezéseA rendezvény „családi összejövetel jellegű”, (önellátó). Lehet sütni, főzni, sátorozni, akár péntektől – vasárnapig.

Négyesi Erika elérhetősége: 06 20 221 3470
...

Az ábrázolásnál azt is figyelembe kell venni, hogy a kerék egy felülnézeti világkép. Így az Élet kereke megfeleltethető a Világfa törzsének (világtengelyen forog). A törzs a nyelvi gyökrendszer szerint is kapcsolódik a következőkhöz: A KeRéK útját leíró KöR, a fa KeReTe a KéRGe, stb.
Itt a törzs számokat is hordoz, méghozzá a 7 és a 12 látható. Mindkét szám a törzsek száma a történelemben.
A Világ kereke, vagy az Élet kereke számos magyarországi település címerében is megtalálható. Elnevezései még: "Dharma kereke" vagy "sors kereke". A buddhizmusban a nyolc "astamangala" szimbólum egyike. Jellemzően a nagyobb lexikonok is nyolcküllős kerékkel hivatkoznak a buddhizmusra, méghozzá a hajókormány alakúval. A dzsainizmusban is fő szimbólum. A körosztásnak, tehát a kör sokszögesítésének is jelképe, melynek legegyszerűbb megjelenítése a körkereszt...
RCHARD
cimerek-europaban.png
Európai címerekA címer általában pajzson viselt, meghatározott szabályok szerint megszerkesztett színes jelvény, melyet egy család, intézmény vagy testület a saját maga identifikálására örökletes, állandó jelleggel használ.

Pajzs alakú rajzolat nélkül az emblémát nem lehet címernek tekinteni. Mégis sok ország használ pajzs nélküli államcímert, főleg azon ázsiai országok melyek nem rendelkeznek heraldikai tradíciókkal. Néhány európai ország is ide tartozik, mint például az egykori kommunista rezsimek államcímerei, sőt napjainkig Olaszország címere is.

Egyes heraldikusok a pajzson kívül használt címernek tekintik a zászlón, nyeregtakarón, köpenyen, sisakon vagy pecséten ábrázolt jelképet, a sisakdíszt, és minden olyan jelvényt, mely a címer funkcióját tölti be, ha megfelel bizonyos egyéb feltételeknek is.
RCHARD
Meldeman-Plan.jpg
Bécs térképe 1530-ból (Középen a Szent István-katedrális)Bécs első török ostroma (Türkenbelagerung) 1529. szeptember 27-től október 16-ig tartott. Az osztrák főváros ekkor szenvedte el az első közvetlen támadást az Oszmán Birodalomtól. I. Szulejmán szultán már évekkel ezelőtt eltervezte, hogy Bécset meghódítja, de a város védői megtartották a császárvárost. Szulejmán nem tett le később sem arról, hogy elfoglalhassa, annak ellenére, hogy ez első nagy külpolitikai kudarca volt. 1532-ben próbálkozott másodjára Bécs ostromával, de I. Ferdinánd főherceg és V. Károly császár nagyszámú haderőt vont össze a város alatt. A szultán ekkor Kőszeget ostromolta, melynek két oka lehetett: vagy az, hogy elhúzza az időt, így ne kelljen a német haderővel megütköznie, vagy Károlyt és Ferdinándot keletre akarta csalni.

A külföldi források szerint a város ostromában 6000 magyar lovas is részt vett. Hiteles feljegyzések ezt nem támasztják alá, viszont nagyszámú magyar kísérő az oszmán hadsereg mellett jelen lehetett.
RCHARD
Manchu.jpg
A mandzsu nép jelképeSaját írással rendelkezik, amelyet Kína meghódítása előtt dolgoztak ki az ujgur írásból. Nurhacsi vezér (1559-1626) rendelte el a mandzsu írásrendszer kidolgozását 1599-ben, a klasszikus mongol írásból. Ennek a betűírásnak a különlegessége, hogy akárcsak a mongolt – és annak ősét, az iszlám előtti régi ujgur írást – ezt is fentről lefelé írják, az oszlopok pedig balról jobbra haladnak. Fonetikáját a dzsürcsi írásból kölcsönözte. A legtöbb betűnek van szó eleji, szó közbeni és szóvégi alakja. A magánhangzóknak ezen kívül egyedülálló alakjuk is létezik. Néhány mássalhangzó aszerint is különböző formát ölt, hogy milyen magánhangzó előzi meg, vagy következik utána.
A mandzsu nyelv az altaji nyelvcsaládon belül a mandzsu-tunguz nyelvek családjába tartozik. Legközelebbi rokonai a Szibériában beszélt even és evenki nyelvek és a Kínában 20 ezer ember által beszült sibo nyelv. Kihalófélben levő nyelv: a ma elő közel tízmillió mandzsu nemzetiségű lakosságon belül kevesebb, mint 70 ember beszéli anyanyelvként.
RCHARD
Otranto-Stemma.png
Otrantó olasz város címereOtranto város Olaszország Puglia régiójában, Lecce megyében. Hírnevét az itt tenyésztett lófajtának (murgese) köszönheti.

1480. augusztus 10-én török had szállt partra Otrantónál. Mátyás király, apósa, Ferdinánd nápolyi király megsegítésére 1000 főnyi magyar különítményt küldött az Appennini-félszigetre, aminek szintén Magyar Balázs volt a vezetője és visszavette Otrantót a törököktől.
RCHARD
771px-Escudo_del_Pais_Vasco_svg.png
Baszkföld címereBaszkföld (baszkul: Euskadi, spanyolul: País Vasco) Spanyolország önálló autonóm közössége az ország északi részén. Kiterjedése: 7234 km² – ezzel a 13. legnagyobb spanyol tartomány.
409-ben, amikor a nyugati gótok megtámadták Hispániát, a terület lakosai alánok és szvévek voltak. A nyugati gótokat a század végén a frankok űzték ki.

581-ben a baszkföldi főúr megalapította Victoriaco (ma: Vitoria) települést. A 8. században átmenetileg az arabok foglalták el a területet, de 778-ban Roland őrgróf kiűzte őket.

816 és 851 között a keresztény Iñigo Arista uralkodott Baszkföldön, és a területet Pamplonához csatolta.
Arch
cimer_olvasas_egy_vele_k.jpg
Címerünk képírásos olvasata: Légy Egy Véle!Képolvasásnál vagy szimbólumok elemzésénél ne feledjük, hogy sok ősi nyelvet mássalhangzókkal írnak. Így lényeges az e-betűsítéssel való egyszerűsítés valamint a magánhangzók forgatása. A halom betűje az L.

A kettőskereszt, mint GY-betű az egységet jelképezi,
tehát ad egy e-hangot az alapvető olvasatoknak.
A korona legegyszerűbb képjele a rovás-V (M).
1 hozzászólásRCHARD
bonfini.jpg
Antonio Bonfini: Mátyás király Herkulesre úgy tekintett, mint a magyarok őséreBonfini olasz történetíró szerint Herkules a szkíták őse. Könyvében Aquileia ostrománál Atilla így fohászkodik: "Te pedig Mars atyánk, győzhetetlen Herkules, és ti mind, istenek, igazoljátok e jövendölést, óvjátok népeteket, amelyet az emberiség ostoraként kibocsátottatok..."

Mátyás király címere a Herkules-kúton:Mátyás Herkulesre úgy tekintett, mint a magyarok ősére. Herkules története sok azonosságot mutat Gilgames és Nimród mitológiájával.*

A Herkules kút másolata a visegrádi királyi palota díszudvarában:* Szántai Lajos előadása a hozzászólásokban!


1 hozzászólásArch
Caduceus-kundalini.jpg
Révüléskor az egész agy aktív, mindhárom része használatban van, a szívvel egységbenA hármashalom jelképrendszere több szinten is megjelenik. Nem csak földrajzi helyeken és teremtéstörténetekben, de az ember fejében is. Az agy három részének egysége: a két agyfélteke és agyunk legősibb része, a köztiagy, melyet hüllőagynak hív a tudomány. A meditáció vagy révülés alkalmával, a köztiagyban lévő tobozmirigy aktiválódik. Ide tartozik a lelki szemünk használata, vagy más kultúrákban a harmadik szem megnyitása. A kettőskereszt a végtelen egységet jelenti az éggel. A hétszer vágott Árpád-sáv az emberben lévő 7 csakrára, a korona a koronacsakrára is utal.
A szárnyas Nap, mint a megvilágosodás és az égbemenetel jelképe is ide tartozik.
Evolúciós szempontból nézve, a két agyfélteke közötti köztiagy az agyunk legősibb része. Már a hüllőkben is jelen van.Énképhálós "énképhalom": Az agy hálózata a neuronhálózat. Az agy (más néven agyvelő; ógörögül ἐγκέφαλον, enképhalon, „a koponyában”)
3 hozzászólásArch
visegrad_06_04_061.jpg
Mátyás címere a Herkules kútról A díszkút különleges jelentősége és értéke alapján szükséges arról is megemlékezni, hogy ki volt ennek a csodálatos díszkútnak a mestere. Korábban már szóltunk arról, hogy ezt a hatalmas alkotást Giovanni Dalmata és az irányítása alatt dolgozó építőműhely készítette. A kisebb tehetségű szobrászok közül munkatársa volt Giovanni di Jacopo da Como (a má sik néven Giovanni Ricci), a Visegrádi Madonna néven ismert vörös márvány, a kápolna be járata fölötti körszelet alakú ívmező (lunetta) mestere. A Herkules-kút legfontosabb részei: a gyermek Herkulest ábrázoló szobor, a hatalmas kúttálat tartó puttók, az oldallapok mé lyített tükréből kiemelt címerpajzsok az ő keze munkáját dicsérik, de a geometrikus és növényi díszek megmunkálását segédei készítették.

Giovanni Dalmata Mátyás király meghívását akkor kapta, amikor már nemzetközi szempontból is jelentős művész volt. Dalmáciában, Trau városában született, de a művészeti pá lyára Itáliában készült fel. Tanulmányainak nagyobb részét Lombardiában végezte.
RCHARD
visegrad_06_04_059.jpg
A Herkules-kút másolata a visegrádi királyi palota díszudvarábanMátyás Herkulesre úgy tekintett, mint a magyarok ősére. Herkules története sok azonosságot mutat Gilgames és Nimród mitológiájával.*

A visegrádi palota királyi lakóépületében, a belső díszudvar közepén állt a Herkules-kút. A szökőkút a magyarországi reneszánsz egyedülálló emléke, mintaképei az olasz quattrocento szökőkútjai voltak. Nyolcszögű medencéjének kávalapjain szalagokkal átkötött gyümölcsfüzérek között Mátyás címerei jelennek meg. A puttók által tartott, drágakőmotívumokkal ékesített kerek kúttál fölé magasodott a kútszobor: Herkules és a lernai hydra küzdelme. A kút vízsugarai az állat torkaiból szökkentek ki. A Mátyás korabeli művészetben Herkules alakja a hadvezér királyra, ez esetben a gyermekként ábrázolt Herkules Corvin János hercegre utal. A kutat készítő szobrászműhely vezető mestere Giovanni Dalmata lehetett.

* Szántai Lajos előadása a hozzászólásokban!
1 hozzászólásRCHARD
vilagtojasok_1000.jpg
Világtojás: Az Univerzum kialakulásának jelképrendszereMilyen az aranytojás? Kozmikus Buddha; Teremtésmítoszok összefüggései a szabályos testekkel és a téridő szerkezetével; Rece boga (руки бога rúki bógá) Isten keze; Báthory Erzsébet címere; Pradzsápati; Indián antikvitások (Maurice); Hidegard első sémája az Univerzumról; Kínai zodiákus vagy a Nap sárga útja a 12 állati jegyével; Palóc menyasszonyi láda; Éva a Tudás fájával (Gaius Julius Solinus könyvéből); Kelta (druida) jelkép; Világtojás kép - 'Hír-anyag-ábra' - Aranytojás (A Teremtés pillanatában: Az emberi felfogás szerinti minden forma és alakzat valamint létező és elképzelhető egyszerre jelen van.); Mexikó címere; Dogon művészet; Magyar napképek; Teknős páncél, és hang keltette formák (ábrák a dobra); Toboz (fenyőmag-fénymag) alakú szobor a Vatikán főterén; Yggdrasil, a Norvég világfa; Őr, védelmező oroszlánok Kínában; Élet magja - Magyar tánc - Metatron kocka - Videó...RCHARD
1594 fájl 133 oldalon 1
A Táltoskirály tanítása - Egyedül is játszható, jobb agyféltekés társasjáték. Őseink hitvilága, a nyelvi gyökrendszer és a tudomány képeinek rejtett összefüggései, a képi gondolkodás fejlesztése! A mozgó fényre kattintva!