Világbiztonság

Nyílt Társaság

Album keresés eredménye
12 BOLYGÓ-Asztrológia-Világító bolygók-Személyiség bolygók-Transzcendens bolygók

Bolygok3.jpeg Érdekes jelenség, hogy a sumer és akkád agyagtáblákon szerepel a teljes Naprendszer képe, a távolabbi bolygókkal együtt, melyeket csak az utóbbi kétszáz évben fedeztek fel. Ugyanakkor nagyon sok agyagtáblán szerepel maga a 12. bolygó is, a Nibiru. Az Asztrológia Isten nyitva hagyott Égi Könyve.
Kínai asztrológia

Kisdorog.jpg  
Kínai asztrológia

Chinese_Zodiac___Rabbit_by_MPtribe.jpg Kínai asztrológia 2011 - a Nyúl éve
Egyiptomi asztrológia

anubis_balance.jpg  
Kínai asztrológia

asztrologia_korkereszt_sarkany.jpg  
A Táltoskirály tanítása - Egyedül is játszható, jobb agyféltekés társasjáték. Őseink hitvilága, a nyelvi gyökrendszer és a tudomány képeinek rejtett összefüggései, a képi gondolkodás fejlesztése! A mozgó fényre kattintva!

Keresés eredménye - "asztrológia"

india.jpg
Űrháború és a titokzatos lények eljöveteleEnoch könyve ami valódi űrháborúról számol be, azonban kitörölték a Bibliából.
A könyv a Genezis hatodik fejezetétől indul: miszerint Jared, Enoch apjának idején kétszáz, Őrzőnek nevezett lázadó angyal érkezett a Hermon-hegy több mint háromezer méter magas csúcsára, hogy előkészüljön a leszállásra és az emberi fajjal való keveredésre. Az angyalok megtanították a férfiaknak a fegyverek készítését, a fémek öntését, az asszonyoknak a díszítések viselését és a szépítkezést, valamint felfedték az embereknek a boszorkányságot és a szertartásos varázslást. Az ember ily módon kilépett az ősi törzsi kultúrából, egy fejlettebb kultúra pedig megtanította neki a csillagászat, az asztrológia, a meteorológia, a Nap, a Hold és a Föld titkainak tanulmányozását is. Egyes tudósok szerint magyarázat arra a hirtelen fejlődésre, mely az emberiség történetében hirtelen bekövetkezett, ugyanakkor a leszállás, a keveredés és a tanítás mind utalhat a földön kívüli civilizációval való kapcsolatfelvételre.
Folytatás a hozzászólásban.
1 hozzászólásTóthné Brigitta
S_Kawa_Kamal_fotografiaja_menyegzo_2__etnofoto_hu.jpg
Mandeus hitvilágAz „úgy Lent mint Fent” nagyon korai képzet hitviláguk alapja, a földi Ádám és fiai az Égi Ádám tükörképei, a lélek a Fény Világának része. Az ember három részből tevődik össze: a földi, materiális testből, a gyenge és önző szellemből és a lélekből.
Vallásuk alapja a gnosztikus dualizmus, ez a tisztelet övezi Sovva-t (?UBA, a hét bolygó) és a Tresszer-t (TRISAR, tizenkettő, a tizenkét asztrológiai jegy), ennek megfelelően nem a bolygókat imádják, hanem általuk valósul meg a lélek megtisztulásának útja a földi életben.
A vallás filozófiájában fontos szerepet játszik a furqáne (PURQANA), azaz a lélek visszatérése a Fény Világába, a materiális börtöntől, a földi rabságtól való szabadulás.
A Hetek, a holtak - a hét gonosz bolygó, a teremtés több szintje, a három arkangyal (Fénylény), mind egy ősi megváltás-misztérium nyomait őrzik, a Lélek útjának önmegváltó folyamatát. Megtalálhatóak a Pártus himnuszokban, a Kopt zsoltárokban, a manicheizmusban, Zoroaszter követőinél, stb.
Bővebben a hozzászólásokban
1 hozzászólásZsófia
csillagterkep-kepler.jpg
Cellarius: Harmonia A csillagképek a világ rendszereinek ábrázolásával„A világ harmóniájának” utolsó klasszikus megfogalmazója a német fizikus: Johannes Kepler (1571—1630). Korai művében, amely még elválaszthatatlan naptárkészítő és asztrológiai tevékenységétől (Mysterium Cosmographicum, 1596) azt a nézetet képviseli, miszerint Isten a bolygók teremtésekor az öt platóni szabályos testet tartotta szem előtt. A Naphoz képest legbelül az oktaéder, majd az ikozaéder, a dodekaéder, a tetraéder, és végül a kocka találhatók. Ez persze színtiszta geometriai misztika, költészet. Véleménye szerint az égitestek mozgásai többszólamú zenét alkotnak, amelyben a feszültségek szinkópák és kádenciák segítségével oldódnak fel. Ezt a hatszólamú zenét utánozza (nem tökéletesen) az emberi zene. Nehogy itt csupán analógiára gondoljunk, Kepler arra is felhívja a zeneszerzők figyelmét, hogy mindezek alapján komponáljanak hatszólamú motettát.
A teljes leírás a hozzászólásban olvasható.
1 hozzászólásTóthné Brigitta
napko.jpg
Igaz a viking napkőről szóló legenda: Először találtak fizikai bizonyítékot a tengeren való navigáláshoz használt viking napkövek létezéséreEgy viking legenda szerint izzó követ kellett a nap felé tartani, s az égitest még a legsűrűbb köd ellenére is megmutatta magát. Ez elsőre varázslatnak tűnik, a tudósok azonban miután megmérték a fény tulajdonságait, kijelentették: a polarizált fény – amely ugyanúgy viselkedik, mint a mitikus kristály – segíthette a hajósokat az Atlanti-óceán átszelésében.
A hat rombuszlappal, kétféle éllel, kétféle csúccsal rendelkező romboéder kristályt búvárok találták meg a La Manche-csatornában található kis sziget, Alderney mellett egy 1592-ben elsüllyedt hajón. A kő mellett egy pár navigációs körző is volt, ami azt sugallja, hogy a becses tárgyat a navigációs eszközökkel együtt tárolták – közölték a Rennesi Egyetem kutatói.

A kémiai vizsgálatok kimutatták, hogy a kő egy izlandi kristály, ami azért érdekes, mert eddig egyetlen ilyen leletet sem találtak a vikingek által alapított településeken. A régészek hozzátették: nem valószínű, hogy valaha előkerül egy komplett kristály a sírmellékletekből, mivel a vikingek...
2 hozzászólásVörös Sárkány
nomrod-lencse.jpg
Nimród lencséje: A legősibb ismert távcső egy darabja?A több mint 3000 éves csiszolt kristályt a mai Irak területén találták 1850-ben. A legendás archeológus kutató, Sir John Layard fedezte fel a Nimrud palota feltárása során. Jelenleg a British Museum kiállítási tárgya.
1 hozzászólásVörös Sárkány
AnticiteraMaquinaMecanismoMEU.jpg
Megfejtették az ókori számítógép működési elvét?Immáron fél évszázada próbálják megfejteni a működési elvét, és most úgy tűnik, végre sikerült. Az antikytherai mechanizmusnak nevezett első analóg számítógépet a Nap, a Hold és öt másik bolygó pontos helymeghatározására használták. Az antikytherai mechanizmusnak nevezett szerkezet 37 apró fogaskerékből, valamint olyan különleges „differenciálművekből” áll, amely segítségével még a hold különleges mozgását is sikerült leképezni.

A mostani, számítógépes tomográffal végzett vizsgálatok a szerkezet fa dobozát is „átvilágították”, amelyre a korábbi sejtések szerint a szerkezet használati útmutatóját jegyezték fel. A mostani finomfelbontású képekkel az eddig olvasható szövegmennyiség duplája vált hozzáférhetővé, továbbá megállapították, hogy a szerkezet minden eddig elképzelt mechanikai finomságot felülmúl.

A szerkezet eredete viszont egyelőre továbbra is a homályba vész.
Vörös Sárkány
Graf_von_Saint_Germain.jpg
Saint-Germain gróf: Amerikai teozófusok csak „a magyar mester” címen emlegetik.Mindenki bizonyítottnak látta, hogy ez a rendkívüli ember értett minden mágikus művészethez, beavatottja volt a Kabbalának, asztrológiának, alkímiának, és nagymestere volt a templomosoknak, a szabadkőműveseknek és/vagy a rózsakereszteseknek. Talán Bulwer-Lytton híres rózsakeresztes regénye, a „Zanoni” is róla szól. (Ő állítólag 1860 körül találkozott vele.) Cagliostro, a kor másik híres-hirhedt mágus-kalandora szerint a gróf avatta be őt az egyiptomi szabadkőművességbe. Mindenesetre néhány évvel állítólagos halála után rengetegen látták egy szabadkőműves konferencián. Rózsakeresztes kapcsolatairól kevesebb az adat, azidőtájt ők nagyobb titokban működtek. Minden okunk megvan azt feltételezni emellett, hogy a Föld legnagyobb titkos társaságainak egyik legmagasabb rangú vezetője is volt. Mint élő Adeptus, bolygónk fejlődését és az emberiség szellemi fejlődését irányító Nagy Fehér Testvériség nevében van jelen ma is.1 hozzászólásArch
Maria_Orsic.jpg
Maria Orsic, Zágrábi médium1917-ben három jeles német okkultista, báró Rudolf Von Sebottendorf, Karl Haushofer, Gurdjieff tanítványa, és Lothar Waiz a Societas Templi Marcioni (ez a rend a Templomosok örököseinek tartotta magát) Prelate Gernot-ja (templomos jogörökös), valamint egy zágrábi médium, Maria Orsic (a későbbiekben a Vril Társulat egy vezető egyénisége és médiuma) találkozót tartott egy bécsi kávéházban. A témák az okkult, az asztrológia és az ezoterikus tanok voltak. Mindannyiuknak kimerítő ismerte volt a Golden Dawn tanításairól, rítusairól és bizonyos ázsiai titkos iskolák tanairól. A jelenlévő négy személyt különösen ez utóbbi témakör foglalkoztatta, ugyanis Sebottendorf és Haushofer már többször bejárták Indiát és Tibetet, s az ott megismert tanítások nagy hatással voltak a nézeteikre. Karl Haushofer az Első Világháború idején kapcsolatba került az egyik legnevezetesebb ázsiai titkos társasággal, az 1409-ben megalapított tibeti dGe-lugs-pa, vagyis „sárgasapkás renddel”, amibe még be is avatták őt. Tóthné Brigitta
Bonyolult_rendszerek_vegtelen_folyamatanak_fazisokra_tagolodasa.jpg
Bonyolult rendszerek végtelen folyamata fázisokra tagolható, funkciók meghatározhatók• A bonyolult rendszer sorozatszerű / fázisokra osztható, illetve a szereplőinek racionális cselekvése függ az előző állapotuktól. Ezt úgy kell értelmezni, hogy bár folyamatos a változás, a tevékenységben illetve a fejlődésben meghatározhatók szakaszok. Például így készülnek az évi ciklus havi bontásai és azok jellemzése. Tulajdonképpen ez történt akkor is, amikor az évet 12 állatövi jegyre osztották, és ebből következik, hogy az egyes állatövi jegyek sajátos jellemzőkkel rendelkeznek, továbbá ezek a tulajdonságok függnek ez előző jegyekben elért fejlettségi szinttől. Mivel a fejlődés ciklikus, ahogy minden évben körbefutnak a hónapok is, bizonyos jellemzők visszatérően ismétlődhetnek. Az évi tevékenység szakaszolt, benne a különböző funkciók végrehajtása (pl. vetés, aratás, költségvetés készítés… stb.) szabályok által meghatározottak. Például egy ilyen szabály: a borsót legkésőbb márciusig el kell vetni. Az állapottér szabályozottsága előfeltétele a hatékony munkavégzésnek. Mária Magdolna
Astrological_Chart_-_New_Millennium.JPG
Állatövi jegyAz állatövi jegy tizenkét részre (csillagjegyre) osztja az ekliptikát, azaz azt az utat, amin a Nap a Földről nézve végighalad egy év alatt. Az ókori Babilonból származik; ez az első ismert égi koordináta-rendszer. Ma az asztrológiában használják.

A nyugati és az indiai (védikus) asztrológia ugyanazokat a jegyeket ismeri; a fő eltérés, hogy a nyugati a tropikus, míg a védikus a szidereális asztrológiát használja. A tavaszpont precessziója következtében a csillagképek helyzete változik az égen, és a tropikus asztrológia állatövi jegyei már nem felelnek meg az égen található csillagképeknek, míg a szidereális asztrológiában igen.

A kínai asztrológiában nemcsak a hónapokhoz, hanem az egyes évekhez is hozzárendelik az állatövi jegyeket; itt más nevük van.
RCHARD
zodiakus~0.jpg
Szimbólumok üzenete / ZodiákusA zodiákus jegyeit négy, egyenként három tagból álló csoportra osztják, amely csoportokhoz egy-egy meghatározott elem (tűz, víz, levegő, föld) tartozik. Az egyes elemek képviselte csoportokhoz bizonyos jellegzetességek is kapcsolódnak: a tűzjegyek (a Kos, az Oroszlán és a Nyilas) szülöttei energikus személyiségek; a vízjegyekben (a Halak, a Rák és a Skorpió) születetteket érzelmesség, erős intuitív képesség jellemzi; a levegőjegyűeket (a Vízöntő, az Ikrek és a Mérleg) az intellektualitás határozza meg; míg a földjegyűek (a Bak, a Bika és a Szűz) gyakorlatias jellemek. Ezen felül a tűz- és a levegőjegyek az extrovertált, kifelé irányuló típushoz tartoznak, a víz- és a földjegyek viszont introvertált, a belső élmények iránt fogékonyabb típusokat foglalnak magukban.

Mi is az elemek alapján történő felosztás szerint vesszük a következőkben sorra az asztrológiai jegyeket.
elemzés a hozzászólásban.....
1 hozzászólásTóthné Brigitta
Chinese_Zodiac2C_or_Yellow_Pathof_the_Sun2C_with_its_twelve_animal_signs_-_the_Mouse2C_Cow2C_Tiger2C_Rabbit2C_Dragon2C_Serpent2CHorse2C_Ram2C_Ape2C_Hen2C_Dog2C_and_Pig.jpg
Kínai zodiákus vagy a Nap sárga útja a 12 állati jegyével - Az egér, tehén, tigris, nyúl, sárkány, kígyó, ló, kos, majom, tyúk, disznóVilágképek a Földek könyvéből. Ősi feljegyzések és térképek alapján összeállított könyv 1928-ból. (The Book of Earthsby Edna Kenton) További információ cím alapján kereshető!
RCHARD
184 fájl 16 oldalon 1
A Táltoskirály tanítása - Egyedül is játszható, jobb agyféltekés társasjáték. Őseink hitvilága, a nyelvi gyökrendszer és a tudomány képeinek rejtett összefüggései, a képi gondolkodás fejlesztése! A mozgó fényre kattintva!