Világbiztonság

Nyílt Társaság

Keresés eredménye - "Világfa"

mogy-2018.jpg
2017 Szeptember 30-án, 10 órai kezdettel, Négyesi Erika tanyáján, Fischerbócsán, Vukics Ferenc vezetésével elindul a 2018. évi MOGY szervezéseA rendezvény „családi összejövetel jellegű”, (önellátó). Lehet sütni, főzni, sátorozni, akár péntektől – vasárnapig.

Négyesi Erika elérhetősége: 06 20 221 3470
...

Az ábrázolásnál azt is figyelembe kell venni, hogy a kerék egy felülnézeti világkép. Így az Élet kereke megfeleltethető a Világfa törzsének (világtengelyen forog). A törzs a nyelvi gyökrendszer szerint is kapcsolódik a következőkhöz: A KeRéK útját leíró KöR, a fa KeReTe a KéRGe, stb.
Itt a törzs számokat is hordoz, méghozzá a 7 és a 12 látható. Mindkét szám a törzsek száma a történelemben.
A Világ kereke, vagy az Élet kereke számos magyarországi település címerében is megtalálható. Elnevezései még: "Dharma kereke" vagy "sors kereke". A buddhizmusban a nyolc "astamangala" szimbólum egyike. Jellemzően a nagyobb lexikonok is nyolcküllős kerékkel hivatkoznak a buddhizmusra, méghozzá a hajókormány alakúval. A dzsainizmusban is fő szimbólum. A körosztásnak, tehát a kör sokszögesítésének is jelképe, melynek legegyszerűbb megjelenítése a körkereszt...
RCHARD
2borito-fenyfa-proba500-A4.jpg
A fényrészecskék ütköztetéseKutatók most először tudták bizonyítani, hogy a fényrészecskék ütköztetése lehetséges.
A CERN (Európai Nukleáris Kutatási Szervezet) tudósai közvetlen bizonyítékot mutattak be a ritka folyamatra, melyben két fényrészecske (foton) nagy energián kölcsönhatásba lép majd megváltoztatja az irányát. Ez a kísérleti eredmény megerősíti a kvantumelektrodinamika egyik legrégebbi előrejelzését.

A kép illusztráció a Táltoskirály Tanítása című társasjátékból, mely bemutatja őseink hitvilágát. A felfedező módban egyedül is játszható játék tanítja a nyelvi gyökrendszer működését, a rovás betűk és a képírás kapcsolatrendszerét, valamint bemutatja az ősi kultúrák jelképeinek összetett rendszerét. Jobb agyféltekés képességfejlesztő játék!

www.taltoskiraly.hu

Kisfilmen a fény felépítése és megjelenése a hagyományban:

RCHARD
tejut_viz_ikoza2.jpg
VISZ A VÍZ SZÍV VISSZA - VISSZAVISZ A SZÍV - VISZ AZ ÍVA víz a négy őselem egyike. A nyelvi gyökrendszer működését jól szemlélteti, hiszen a gyökszavak sokszor visszafelé is értelemmel bírnak. Ha el tudjuk képzelni az Univerzum szintjeit, akkor a hagyomány szerinti Világfa szent fokait láthatjuk. Az örvény alakzat jelen van a csillagok kialakulásánál és a galaxis szintjén is. Az ősi hitvilágokban az űr az égi vizekhez kötődik, míg a víz, mint folyadék, a földi vizeket jelenti. A teremtés-történetekben a világ kialakulása az égi és földi vizek elválasztásával kezdődik. A játékban szereplő 160 db. képes összeállítás és az információs lapok segítenek megérteni ezt a rendszert, mely nyelvünk legősibb szintjeibe visz. Fejleszti a logikát és a memóriát is, hiszen ha látjuk a szavakban jelenlévő ősi képek összefüggéseit, akkor mindkét agyféltekénket egyszerre használjuk.
Bővebben: Táltoskirály társasjáték: http://taltoskiraly.hu/bemutato/visz-a-viz-sziv-vissza
RCHARD
fountain-tree.jpg
A forrás /The Fountain/ magyarul beszélő, amerikai romantikus drámaA film mondandójának mélyebb megértéséhez szükséges az ősi, természettisztelő népek világképének ismerete...
A főhős gyógyszerkutató, aki a rák ellenszerét keresi felesége számára. A haldokló nő egy regényt ír, melybe beleszövi kettőjük szerelmét, az elmúlástól való félelmet, illetve a másvilági lét e-világi megtapasztalását. A férj és kutatócsapata a tudományos áttörés kapujában van, de a feleség állapota rosszabbra fordul. A férj feladata eldönteni, hogy haldokló felesége mellett legyen, vagy a munkahelyén próbálja megmenteni őt. A nő megkéri, hogy fejezze majd be helyette a regényt, ami a spanyol inkvizíció idejében játszódik...
Melyikük fél jobban a haláltól és miként élik meg a nem e-világi megtapasztalásokat? A történet több létsíkon és több korban mutatja be az eseményeket, melyekben a szereplők és a kérdések azonosak. Megelevenedik a regény környezete, a maja hitvilág és a Világegyetem fája...
Videó:
https://vimeo.com/28500256
RCHARD
BIG_BANG2.jpg
Fénysebességgel ütköztetett atom alatti részecskék (CERN)Ilyen mintázatot mutatnak az atom alkotóelemei: a szubatomi részecskék, amikor közel fénysebességgel ütköztetik őket.
Az abszolút nulla fokhoz közel (-271 °C), vákuumban történt az ütközés, melynek hatására ez a lenyűgöző látvány tárult a kutatók szeme elé.
Kiegészítés:
Az aranyarányú spirálok fraktális szerkezetben (önhasonulóan ismétlődően) látszanak: spirál a spirálban. További tudományos képek összehasonlítása után jól látható, hogy a végtelen szerkezetet a legjobban a vitézcsomók szemléltetik. A sujtásként is ismert mintázatok önhasonulóan ismétlődő szerkezeteket mutatnak, ugyanakkor bizonyos nagyságrendben eltérnek és ezekben az eltérésekben van a többlet információ. Ha egymás mellé tesszük a katonai hagyományőrzésből ismert sujtásokat, lényegében kirakhatjuk azt a táblázatot melyet "Az anyag alapszerkezete" néven ismerhetünk. Lásd "BSM Theory"
Kapcsolódó magyar jelkép: Világfa: "Egy Ős - Egy az Isten"
1 hozzászólásArch
vajra_hangya_kod.jpg
Hangya-ködA Hangya-köd egy bipoláris planetáris köd a Szögmérő csillagképben.

A planetáris köd gázból és plazmából álló világító burok, amely bizonyos típusú csillagok körül képződik, az életük vége felé ledobott gázfelhőből. Elnevezésük onnan ered, hogy a kisebb távcsövekben az óriásbolygókhoz (Jupiter, Szaturnusz) hasonlónak látszanak, de valójában semmi közük a bolygókhoz; csillagokból kilökődött anyagból alakulnak ki.

A Világegyetem többi objektumához képest nagyon rövid életűnek számítanak; alig néhány tízezer évig léteznek, a Tejútrendszerben jelenleg kb. 1500 darab ismert, közülük alig 50 gömbszimmetrikus alakú. A planetáris ködök nagy jelentőségűek a csillagászat számára, mivel a kialakulásuk, életük és haláluk során lejátszódó folyamatok vizsgálata segíti a Világegyetem fejlődésének megértését.
Rovás: "Csillag robban"

A ZS a törzs betűje. Rokon jelkép a tibeti dorje (dorzse), az istenek fegyverzete. Ott kettes és 4-es szimmetriában is megjelenik. A Világfa törzse.

1 hozzászólásArch
vajra_Tarsoly.jpg
Kisfilm a jelképek átmeneteiről a különböző kultúrákban!A magyar hagyományban az Égigérő fa, vagy más néven a Világfa, illetve Isten-fája jelképezi. Minden tarsolyunkon megtalálható! Kisfilmen az ősi tudás és a modern fizika találkozása:Kulturális- és gazdasági alapokon nyugvó, Civil Újraépítő Központok szervezése. Segítsük a népeket saját hazájukban! Lépjünk fel nyíltan a korrupció ellen! Első rész: Az élet ősi jelképei a különböző kultúrákban.
Arch
danu.jpg
Danu (Duna) istennőAz ír mitológia Földanya istennője, lábainál kígyóval, csak úgy mint Szűz Mária megjelenítéseinél. A dob szerű tálban a hármas forgóval szokták ábrázolni (tirszkele). A vízben létrejövő rezgések szemléltetése is ide tartozik. Övén a csat tölgylevél. Köpenyén a Teremtés szava: az "Ószó" képírás: spirál-egyenes-spirál.Képírással az Ősföld: Óföld:A Csupros Mária (Mária-oszlop, Immaculata) Miskolcon:Ízisz és Hórusz - Szűz Mária és Jézus:Mokos istennő az élet fonalával: Magos, magas, fokos. A szláv mitológiában a Földanya aki Égigérő fává vált.
Aranyalmafa, mely az arany-arányú Világfára is utal.A kulcsszavakra kattintva lehet böngészni!
2 hozzászólásWOWSecurity
tuulimies2.jpg
Sámándobok jelképi elemzéseA Csodaszarvas és szarvas emberalakok (sámánok) kezükben összefüggő jelekkel. A sumér ékírásban is előforduló, ékíráshoz közeli jelkészletet is láthatunk.

Az alsó- középső és felső világok között utazó testvérek története elevenedik fel a dobokon. A csodaszarvas vezeti őket a Világfa szintjein át...
Arch
tierms.jpg
Sámándobok jelképi elemzéseAz egyenlőszárú-kereszt ábrázolások között a talpas kereszt és a keresztvégű kereszt is feltűnik.

Az alsó- középső és felső világok között utazó testvérek története elevenedik fel a dobokon. A csodaszarvas vezeti őket a Világfa szintjein át...
Arch
taivas.jpg
Sámándobok jelképi elemzéseNapjelképek a rovás-ly betű alakváltozatától kezdve a rovás-f betűből kiinduló fény-összerovással.

Az alsó- középső és felső világok között utazó testvérek története elevenedik fel a dobokon. A csodaszarvas vezeti őket a Világfa szintjein át...
Arch
symbolikokoelma.jpg
Sámándobok jelképi elemzéseAz alsó- középső és felső világok között utazó testvérek története elevenedik fel a dobokon. A csodaszarvas vezeti őket a Világfa szintjein át...Arch
335 fájl 28 oldalon 1