Világbiztonság

Nyílt Társaság

Keresés eredménye - "ABC"

wolfenbutteli-rovasemlek2.jpg
Wolfenbütteli rovásemlék Ágost wolfenbütteli herceg florilegiumábólA 2015-ben elkészült dolgozatukban a szerzők bemutatják a lelet megtalálásának körülményeit, illetve el is olvasssák azt. Nem meglepő, hogy ismét egyházi szöveget rejtő rovásemlék került elő – ezúttal németországi könyvtárból. A kéziratos könyvben váratlanul tárult a kutatók elé a rovásos magyar nyelvemlék.

A 438. oldalon az “Alphabetum Valach” cím alatt a cirill ábécé román változatát találjuk, a lap alsó felén pedig rovásos szöveg olvasható magyar nyelven.

"Minden állat dicsír Úristen tégedet.
Mert ő meghallgatott én könyörgésemben:
Bűnöm megbocsátta nagy kegyességéből:
Kit míeltem vala én gyarló testemmöl.
Sokszor én szüvemet hozzája fordítom
Mikor szükségemet valamiben látom
Ottan hallgat engem az én üdvezítőm:
Semmiben nem késik én édes táplálóm."

Förköli Gábor és Tubay Tiziano elemzése.
http://rovas.info
RCHARD
mandzsu.gif
Mandzsu írásA mandzsu, mongol és kalmük nyelv írása, amely az arabhoz hasonlító folyóírás, de függőlegesen halad. Betűírás, amelyben a mássalhangzók alakot változtatnak a hozzájuk csatolt magánhangzóktól függően. Kalmük nyelvű példa.
A Csing-dinasztia megalapítása után körülbelül kétszáz évig a mandzsu volt a kínai kormányzat elsődleges nyelve.
RCHARD
cseroki.gif
Cseroki írásEurópai hatásra kialakult szótagírás a cseroki és más indián nyelvek számára. Betűformái sokban emlékeztetnek a latin betűkre, de azokat nem eredeti jelentésük szerint használja. Dene nyelvű példa.RCHARD
szingalez.gif
Szingaléz írás A Srí Lankán beszélt szingaléz nyelv írása, amely a déli bráhmi csoportba tartozik.RCHARD
Lontara_script.jpg
Lontara ABCBUGINÉZ. A Celebesz szigetén beszélt buginéz és makaszar nyelv írása, a keleti bráhmi írások közé tartozik.RCHARD
naput_abc.jpg
Tanuljuk a rovásírást és a képírást!Könyvek rendelhetők a Maghun Világörökség webáruházból!

A napút ABC-je, Fejlesztő feladatok rovásírással 5-9 éves gyermekeknek, Új rovásírás tankönyv és szakköri ötlettár, Rovásírásos memóriajáték, Attila ifjúsága rovásírás olvasókönyv, Összerovás gyakorlatok haladóknak, Kárpát-medencei birtoklevelünk, a rovásírás, Őseink írása társasjáték és még sok más!

A képi gondolkodás fejlesztésének legjobb alapja a rovás!

Minden betű ősképeket hordoz. Ha megtanuljuk tudatosan használni lelki szemünket, látni ezeket a képeket, akkor egy új világ nyílhat meg előttünk! Azok a gyerekek akik elsajátítják a rovásírást, 12 éves kor felett az összerovást, a képírás titkos szintjét is elkezdik tanulni. Ők nyerik a tanulmányi versenyeket és a legjobb hatásfokkal használják képességeiket.
A könyvek most kedvezményes áron rendelhetők! Kattintson a képre album nézetben!Webáruház
Arch
bashkir_runic.gif
Baskír rovásírásVessük össze a magyar rovással:

RCHARD
Inscription_on_Golden_horn_of_Gallehus.jpg
Rúnákkal díszített kürtA dél-jyllandi Gallehusban talált két 5. századi aranykürt rúnáinak részlete.

Az Idősebb Futhark ABC a skandináv nyelvek ősének, az óészaki nyelvnek (urnordisk, urnordiska) a leírására szolgált. Huszonnégy rúnából áll, amelyeket gyakran háromszor nyolcas sorokba rendezve ábrázolunk, utalva a skandináv klánokra (ætt). A legkorábbi ismert, betűrendbe állított teljes készlet körülbelül Kr. u. 400-ból származik; ez a híres gotlandi Kyvler-kő.

Az eredeti kürtöket a XIX. században ellopták és beolvasztották. A ma megtekinthető kürtök a feljegyzések és rajzok alapján elkészített másolatok. Egyébként a másolatokat is többször ellopták múzeumokból.

RCHARD
szc3a9kely-abc.jpg
Rovás ABC-k összehasonlításaTizenkét ABC összehasonlítása Zsupos Zoltán összeállításában.RCHARD
hu_mnl_ol_p568_45_tetel_no_17_001.jpg
Rovásbetű kereső (Szegedi Zsigmond székely ábécéje)A jelek kattintásával hasonlóakat kereshetünk!

Érdekességek az alsó részben:
- A rovás-Ty betű egyúttal a 100-as jelet is hordozza.
- Rovás-P mint hármaskereszt.
- Rovás-R mint Sz.

A könyv következő oldalára az alábbiak kerültek bejegyzésre:

„Jegyz: Ez a könyv az én birtokomba 1850-ben jöven, a rongyos kutyabőr fedelére ragasztott, s az eredeti kötéshez tartozó fehér papíron találtam a tulsó oldalon látható, Hun-Scytha alphabet példányt; melly, mint látszik, ugyan azon kézzel levén írva, mellyel maga a „Diárium s. Regestum” czímlapja: bizonyos, hogy a felírt évben, azaz: 1655-ben jegyeztetett fel.

Én a könyvet, 1850. újra beköttetvén, a kérdéses lapot, a tulsó oldalra ragasztattam, mint egyik régi emlékét, azon írásmódnak; okiratul annak literaturájához.

Szigeth, május 30. 1850.
Szilágyi István”
2 hozzászólásOktató
Alfabeto_iberico.png
Ibér ábécéAz ibér nyelv (spanyolul: lengua ibérica) ismeretlen eredetű kihalt ókori ragozó nyelv (vagy nyelvjárások összessége), amelyet a mai Franciaország déli részétől az Ibériai-félsziget keleti és délkeleti részéig (a mai Katalónia, Aragónia és Navarra széle, Valencia és Murcia tartományok, illetve Andalúzia keleti része), illetve valószínűleg még a Baleár-szigeteken is beszéltek. A nyelv önelnevezése nem ismert, az ibér szó görög eredetű.Oktató
southwest_iberian.gif
Délnyugati ibér ábécéAz ibér törzsek nyelvéről vagy nyelveiről nem sokat tudunk; létezésüket mindössze rövid feliratokból és helységnevekből ismerjük, azonban ezek közül sem mindegyiket sikerült teljes mértékben megfejteni. Annyi bizonyos, hogy nem indoeurópai nyelv volt, és eddig semmilyen más nyelvvel nem tudták bizonyíthatóan rokonítani.Oktató
261 fájl 22 oldalon 1
A Táltoskirály tanítása - Egyedül is játszható, jobb agyféltekés társasjáték. Őseink hitvilága, a nyelvi gyökrendszer és a tudomány képeinek rejtett összefüggései, a képi gondolkodás fejlesztése! A mozgó fényre kattintva!