Világbiztonság

Nyílt Társaság

Keresés eredménye - "találat életfa oroszlán"

The_Cylinder_of_King_Sausetar-king-sausetar-300x149.jpg
Sausetar király cilinderérőlThe Cylinder of King Sausetar (Courtesy of Khorasani, 2006, pp.320). This is the odlest evidence of the Lion-Sun motif as noted by Nayernuri (1965, pp. 78).
Keresés a képtárban: Szárny és Nap
RCHARD
Life_tree_with_two_Lion_Men_on_either_side_800-750_BC.jpg
Életfa és oroszlánokOroszlánemberek az életfa motívum két oldalán
ie. 800-750
Ankara Múzeum - Anatoliai civilizációk
RCHARD
Herakles_Nemean_lion_Louvre_L31-.jpg
Herkules és az oroszlánHéraklész órákat töltött az oroszlán megnyúzásával, sikertelenül; fokozatosan töltötte el a düh, mivel úgy tűnt, nem tudja véghezvinni első feladatát. Athéné, egy vén szipirtyó formájában, volt az, aki rávezzette a nagyerejű hőst arra, hogy a legmegfelelőbb eszköz az állat bőrének lenyúzására maga az állat karmai. Ezzel az apró isteni beavatkozással Zeusz fia teljesítette próbáját.
Ezt követően pajzsként hordta magán a sérthetetlen bőrt. Eurüsztheosz annyira megrémült Héraklész hatalmas erejétől, hogy egy föld alá rejtett rézhordóba bújt, valahányszor a városhoz érkezett a próbáit teljesítő hős, s csak futárán, Kopreuszon keresztül kommunikált vele.
RCHARD
Nemean_lion_herkules.jpeg
Héraklész - Herkules és az oroszlánHéraklész tizenkét feladatának első próbája volt a Nemeai oroszlán legyőzése, s miután ezt végrehajtotta, a lenyúzott bőrét el kellett vinnie Tirünsz királyának, Eurüsztheosznak.
Az oroszlán rettegésben tartotta Nemea környékét, s olyan bőrrel rendelkezett, mely vastagsága miatt áthatolhatatlan minden fegyvernek. Mikor Héraklész először mérkőzött meg vele, összes harci eszköze – íja és nyilai, saját maga által vágott olivafa-buzogánya és bronzkardja csődöt mondott. Végül elhajította mindet és puszta kézzel küldte földre az oroszlánt, karját lenyomta a torkán megfullasztva a fenevadat. Más variációk szerint egyszerűen megfojtotta.
RCHARD
sumir141.jpg
Sumér tábla: Gilgames (Nimród, Nemrót, Herkules) és a sérthetetlen bőrű oroszlán küzdelmeSin-leqe-uninni, a Kr. e. XII. században élt babiloni írnok Gilgames személyéhez fűződő sumir eredetű népmeséket dolgozott egybe, s kikerekedett belőle a 12 táblás Gilgames eposz. Eredetileg a csillagos égen lejátszódó történetet a földön Gilgames, Uruk királya és hű társa, Enkidu személyesíti meg. Az ékiratokban Izdubarnak, a fényes fokos gyermekének nevezett Gilgames az Oroszlán csillagképből indul, társa Enkidu az Ikrek csillagképben jelenik meg, s csatlakozik hozzá. A XIX. században Gilgames személyét teljes joggal azonosították Nimróddal, ki „hatalmas volt az Úr elôtt”, és népének épített városokat létesített. A két, látszólag különböző személyt sok azonos vonás kapcsolja egybe. Városépítők, ugyanazon városban uralkodtak, ugyanazon tulajdonságokkal rendelkeztek, s ebből kifolyólag a kalandjaik is azonosak lehettek. A bibliai Nimród, a „hatalmas vadász az Úr előtt”, – a sumir ékiratokban az „ég hűséges pásztora”– felkerült az égre, Orion csillagképként ragyog az égbolton.1 hozzászólásRCHARD
Kerman_rug_two_dervishes.jpg
Perzsa szőnyeg, Kerman, IránÉgig érő fa oroszlán őrökkel
In the Kerman rug below, which we will see “in the wool” later, two dervishes flank cypress trees, which in turn flank the tree of life. Lions, the ancient symbol of Persia, are on either side at the top of the field.
admin
The_tree_of_life_is_an_ancient_motif_of_Iranian_art_with_a_history_stretching_back_to_prehistorical_times.jpg
Égig érő Világfa IránbólQashqa'i, dated 1327 A.H./1909 (210 x 98 cm)
The tree of life is an ancient motif of Iranian art with a history stretching back to prehistorical times. It was especially popular with the Sasanids and may be seen on many of their articles and fabrics. The placement of a lion beneath the Tree of Life is also fairly often encountered in Sasanid art. In this rug a lion or camel is placed in the shade of each branch
admin
iron-foo-dog_85.jpg
Őr, védelmező oroszlánok KínábanÉlet-magja és Élet-virága térben ábrázolva
Szimbolikusan az Élet fájának, az Égig érő fának a 3 dimenziós megjelenítése utalva a Világtojásra.

Considering that the dragon is the sacred symbol of imperial China, guardian lions are powerful and miraculous protectors that stand in front of the Chinese imperial palaces, emperors' tombs and government offices since Han Dynasty (206 BC-220 AD).
admin
Balustrade_relief2C_c_762-776_AD.jpg
Balustrade relikvia Balustrade relikvia isz. 762-776 - Olaszország
Balustrade relief, c.762-776 AD, inscribed by the Patriarch Sigualdo/Sigvald (762-776 AD). Cathedral Baptistery, Cividale, Italy.
RCHARD
Karpat-medence.jpg
Sumér pecséthengerrel készült agyagtáblaInanna, Életmag, Nimród, Életfa, Oroszlán, Bárány, Hal, Madár, Víz, Föld, Levegő...
Az agyagtábla sumér pecséthengerrel készült. A tábla, így a történet négy irányból olvasható: Fentről a madár és Inanna alakja jelenik meg amint az éltető vizet hozza. Lentről az életfa és Nimród a földből kelnek ki (víz). Jobb oldalon a két irányba néző Nimród köti össze a történetet...
1 hozzászólásadmin
Honfoglalaskori_hajfonatkorong.jpeg
Honfoglalás kori hajfonat korongGriff szerű, csőrös oroszlán ábrázolás életfával.

RCHARD
Honfoglalaskori_hajfonatkorong_3.JPG
Honfoglalás kori hajfonat korongGriff szerű szárnyas ábra.
A magyarság eredettudata a vízözön korszakáig vezet vissza.

A víz okozta pusztulás után újjászülető élet és emberi kultúra forrásának hordozója, közvetítője. Az özönvíz után az elsüllyedt földrész, Atlantisz ősi tudását hoztuk magunkkal a Kárpát-medencébe. Ezért történhetett meg, hogy az özönvíz után az eredendő tudás a víz által el nem borított területről, a Kárpát-medencéből terjedt el a Föld többi tájára.

Xenofon írja: Európában az özönvíz óta szkíták uralkodnak.
Josefus Flavius zsidó krónikás ie. 37-ben írta: Magóg és Gomer népei már a vízözön után itt voltak olyan területen, ahol előtte még senki nem járt. Területük Spanyol-ország déli tájaitól a Don folyóig terjedt. Magóg a róla elnevezett magarokat alapította, a görögök őket szkítáknak nevezik.
Azaz szűzfoglalással, a Vízözön után érkeztünk a Kárpát-medencébe és nem más népektől sajátítottuk ki 1000 évvel ezelőtt a területet! Ez alapján történelmünk sem csupán az elmúlt 1000 évből áll!
1 hozzászólásRCHARD
19 fájl 2 oldalon 1