Világbiztonság

Nyílt Társaság

Keresés eredménye - "körberajzolt"

wowsecurity_muveleti_kozponcpt15_k.jpg
Világbiztonság Nyílt Társaság - Wide Open World Security (WOWS)Különleges Értékelő Központ!

A kép részleteire kattintva vizsgálati anyagok nyílnak meg.

Ez egy olyan központ, ahol nem lehallgatnak, hanem feladatokat végeznek az emberekért.
A WOWS egy magyar kezdeményezés. Egy nyílt, politikán felül álló közösség (angolul a secret society vagyis titkos társaság elnevezéssel ellentétes open society –nyílt társaság), mely az emberek megbízható informálására alakul. Alapvetően két részből tevődik össze...
1 hozzászólásWOWSecurity
szent_geometria.jpg
3-dimenzióban találkozik az ősi rejtett tanítás! A kép részletei kattintással további összefüggéseket mutatnak!Az ősi szent helyek díszítőművészete 3D-ben találkozik!

Ahogyan a tiltott jelképek 3-dimenzióban egységet alkotnak, úgy vezetnek és tanítanak bennünket a szent helyek ábrázolásai. A megoldás a fény tudatos használatában rejlik, hiszen ez kell ahhoz, hogy a vetületi ábrázolásokból összeálljon fejünkben a kép. Úton a 4. dimenzió fogalmának megértése felé...
Ez a szakrális geometria titkának megoldó kulcsa.

Balról jobbra: A kínai asztronómia technológiájának művészete; Iblio Vatikán gyűjtemény; Dodekaéder csillag, San Marco katedrális padlózat, Velence; Budapesti Nagy Zsinagóga; Magyar fejfa, fütül való fa, gombfa, kopjafa; Az Élet virágának szerkesztéséből előjövő élek és szabályos testek rendszere videón; 3-dimenzióban találkoznak a tiltott jelképek (videó); 4-dimenziós hiperkocka és angyalok a Pannonhalmi Bencés Főapátság homlokzatán; Antik perzsa szőnyeg 7 réteg információval...

Feliratokozás hírlevélre: tanfolyam@vilagbiztonsag.hu

A kép részletei kattintással további összefüggéseket mutatnak!
3 hozzászólásRCHARD
vegtelen_csomo_ujotvenes.jpg
Jelképkereső alkalmazás - Az új 50 Ft-os elemzése (a kép részletei kattinthatók)A Szent Korona koronázási jogarán található végtelen csomó. Kontúrja, a négyzetből és ívekből álló forma önmagában is szent jelkép. Templomok alaprajzaiban és keresztény festményeken, ereklyéken is megtalálható. A jogar felülnézeti világképében megjelenő jelképrend a Tejút galaxisunk közepét mutatja. Körülötte Nap illetve naprendszer szimbolika. A naprendszer pályája a Tejút magjából nézve spirál. A jogarról aranygömbök csüngnek le, melyek szintén Nap szimbólumok. A jogar teste egy hatalmas egyiptomi hegyikristály;
A végtelen csomó alakváltozatai között már jóval ritkább ábrázolásról van szó.
További információ és jelképek érhetők el a kép részleteire való kattintással (egyedi kép nézetben).
Arch
hu_mnl_ol_p568_45_tetel_no_17_001.jpg
Rovásbetű kereső (Szegedi Zsigmond székely ábécéje)A jelek kattintásával hasonlóakat kereshetünk!

Érdekességek az alsó részben:
- A rovás-Ty betű egyúttal a 100-as jelet is hordozza.
- Rovás-P mint hármaskereszt.
- Rovás-R mint Sz.

A könyv következő oldalára az alábbiak kerültek bejegyzésre:

„Jegyz: Ez a könyv az én birtokomba 1850-ben jöven, a rongyos kutyabőr fedelére ragasztott, s az eredeti kötéshez tartozó fehér papíron találtam a tulsó oldalon látható, Hun-Scytha alphabet példányt; melly, mint látszik, ugyan azon kézzel levén írva, mellyel maga a „Diárium s. Regestum” czímlapja: bizonyos, hogy a felírt évben, azaz: 1655-ben jegyeztetett fel.

Én a könyvet, 1850. újra beköttetvén, a kérdéses lapot, a tulsó oldalra ragasztattam, mint egyik régi emlékét, azon írásmódnak; okiratul annak literaturájához.

Szigeth, majus 30. 1850.
Szilágyi István”
1 hozzászólásOktató
Ozirisz_orig_Gye_Nyame_orvos1200.jpg
Ne nyúlj bele a genetikába! (A kép egyes részletei kattintással jelképkapukat nyitnak meg)Ozirisz feje és koronája köti össze a Nyugat-Afrikai és az Árpád kori magyar tarsolyok jelrendszerét. Az egészséges élet alapja a jó sejtosztódás. "Egy Ős" jelképünk a rovás M-betűt és a szűz jelét is magában hordozza.

Ozirisz és Ízisz neveiben szerepel a szűz (sz-z) ősgyök. Kettőjük találkozásában jelenik meg az anyagi és szellemi világunk egysége. Ízisz ábrázolásai is mozgásban tartják a rendszert. Képzeljük el, hogy szárnyait összezárja
Folytatás a rovás-TY jelén át:

A tiszabezdédi tarsolyon a kereszt adja a jelképi kaput a rovás TY-betű két pontjához. Kinyitásnál a tarsoly az Atya jelét is megjeleníti. Egységet alkot a rovás N-el ami az ív, a holdsarló, a női minőség, az anyagi világba való befogadás és visszatükrözés jelképe. Gyermekük Hórusz, akit sokszor sólyom képében ábrázolnak.4 hozzászólásRCHARD
Nimrod_csillagkepe.jpg
Krónikáink a magyarokat Noé két fiától, Chámtól vagy Jáfettől eredeztetik (A kép részletei kattintással kapukat nyitnak meg...)A Képes krónika-család és a Tarih-i Üngürüsz a bibliai Chámon és Kuson keresztül Nimródtól származtatja a hunokat és a magyarokat.
Nimród az ókorban nagyon népszerű volt, számos néphagyomány, sok-sok feljegyzés és könyv emlékezik meg róla. Josephus Flavius szerint Nimród kezdeményezte Bábel tornyának az építését (a Károli Bibliában e tényt név nélkül említtetik), amely áttételesen az eladdig egy nyelven beszélő nép nyelvének összezavarodását okozta. A zsidó Hagadda Nimródot Ábrahám kortársának, a bálványimádás és a tűztisztelet megalapítójának tartja. A szíreknél Ábrahám Nimródot égő kemencébe vetette, mert nem akart felhagyni a bálványimádással. Az arab hagyomány Nimródnak ró fel minden rosszat és jót. Chorenei Moses szerint Nimród birodalma az örmény hegyekig nyúlt. Mások azonosítják az asszír Ninussal, Ninive alapítójával. Az óbabiloni korból származó un. „Nabateus mezőgazdaság” c. arab könyvben az áll, hogy Nimród annak a babiloni dinasztiának az élén áll, amelyet kánaáninak neveztetnek.
2 hozzászólásRCHARD
szabadsag-sapka.jpg
A szkíta fejfedő mint a szabadság jelképe (a kép egyes részletei kattintással jelképkeresőt nyitnak)Szkíta fejfedők: A szabadság jelképe összeköti a különböző világnézeteket és vallásokat.
- A három mágus ábrázolása a kereszténységben.
- Mithrász a római császárkor egyik legnagyobb istene, a perzsa vallás megváltója.
- A zoroasztrizmus (vagy mazdaizmus) az iszlám térhódítása előtti régi iráni vallás.
- A szkíták viseletének elfogadott ábrázolása.
- Arkhimédész természettudós, ókori szicíliai mérnök, fizikus, csillagász, filozófus. A legnagyobb ókori matematikus.
- A Közép-Amerikai országok címereiben a mindent látó szemet takarják ki vele.
- Az Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozatán: A mindent látó szem és a Római Köztársaság hatalmi jelvénye, a vesszőnyaláb (fasces) is feltűnik. Látható továbbá a farkába harapó kígyó, az uroborosz is.
Arch
Nimrod-aranybulla-UJ-ELES-1024.jpg
Kozmikus jelképrendszer a Szent Koronán és az Aranybullán (A kép részletei jelképkapukat nyitnak meg.)Átjárók a nagyságrendek között, védelmező mezők:
1. Nap, naprendszer
2. Egy az Isten összerovás és jogar
3. Vízszintes holdsarló és a Tejút Orion-karja
4. A Tejút galaxis kívülről az 5-ös forgó
5. Galaxisunk a Tejút
6. Naprendszerünk napszele és a csillagközi tér találkozása
7. A csillagközi tér és a Nap találkozása a Szent Koronán
8. Nap, naprendszer
9. Föld bolygó, a Pantokrátor képen a körkereszt formájú aura, a rovás-F
10. Vízszintes holdsarló, felül 4-es és alul 5-ös jelekkel
11. Gamma-sugárzás a Tejút galaxis magjából
12. Hatalmas mágneses gamma-sugárzás a galaxismagból

NASA animáció:A galaxis magjából kitörő gamma-sugárzás alakja a Fermi űrtávcső mérései alapján:


3 hozzászólásArany Sárkány
Buddha-Jezus-Tibet-Aranybulla-k.jpg
Azonos szent világképek a Föld távoli kultúráiban (A kép egyes részletei jelképkapukat nyitnak meg)A rezgés és az anyag kettősségéből létrejövő fény megjelenése ugyanúgy ide tartozik mint a Magközpontú gondolkodás további szintjeinek értelmezése. Önhasonulóan ismétlődő (fraktális illetve holografikus) szerkezet jellemzi Univerzumunkat.
Ősmag nyelvi összefüggés: Gyertya - Gyere Atya.

Ezt a mozgást a dupla spirállal lehet legjobban megjeleníteni. Kapcsolódó jelkép: a két kígyóból álló Caduceus. (Lásd bővebben a kattintható kulcsszavakkal a kisfilm alatt!) A mozgás vonatkoztatási rendszer kérdése. A Tejút magjához képest a Nap is spirális pályán kering.

Tudjuk, hogy a Szent Koronán bemutatott jelképrendszer a modern tudomány eredményeit is megjeleníti, méghozzá művészi szinteken ábrázolva. A Naprendszer, a helioszférikus mező (csepp és gömb) és a holdsarló alakú napszél is megjelenik. A Tudás és Élet fája tartalmazza a spirált.

Alsó Pantokrátor:Felső Pantokrátor:1 hozzászólásRCHARD
102_6666.JPG
Rovásírásos társasjáték (A kép egyes részletei, kattintással jelképkapukat nyitnak meg)Ismerd meg és add át gyermekeidnek őseink több ezer éves tudását, a róva írás jeleinek használatát!

Ki kell vágni a betűket a vonalak mentén,majd jól összekeverni és kiosztani 6-6 betűt játékosonkét. ( max. 2 személy játszhatja egyszerre.) A betűkből szókirakósdit játszunk, lerakva őket keresztben és vízszintesen.... Egyszóval keresztrejtvényt játszunk... Egy-egy szó kirakása után a játékosok feltöltik a betűkészletet, húznak a kupacból.
Ha valaki nem tud egyetlenegy szót sem letenni, egyszer a játék folyamán kicserélheti mind a 6 betűjét az asztalon lévő megmaradt betűkből. Ezt persze csak akkor tudja megtenni, ha van elég....
A győztes a legtöbb szót kirakó.

Új! A Táltoskirály tanítása a rovásíráson kívül, az ősi jelképek jeletését is bemutatja:Megrendelhető itt
1 hozzászólásMetatron
Eletmag.jpg
A Föld kultúráit összekötő szakrális geometria (A kép részletei kattintással jelképkapukat nyitnak meg)A szakrális geometriát a különböző szent ábrázolásokban és az építészetben is megfigyelhetjük. Ez az értékrendszer visszavezet bennünket a történelem előtti időkbe, ahol a maga sokszínűségében egy univerzális emberi kultúrát jelenít meg előttünk. A szakrális arányok és ábrázolások a Föld számos szent helyén ma is megtalálhatók. Talán úgy érthető meg a legkönnyebben mint egy világnézet ami a szimbolikus egyezések alapján mutatja be a különböző kultúrák közös gyökereit. Vallásos szimbólum-rendszerek összefüggései, magában foglalva a végtelent, a tér-időt, az intelligenciát és megjelenési formáit. Az általánosan elfogadott nézet szerint a geometria és a matematikai arányosság megtalálható a hullámokban (a zenében, a fényben, stb) így a kozmológiában is.

Segítségével kiterjeszthető az emberi gondolkodás, könnyebb megérteni a modern tudományt, és a különböző tudományos elméleteket.
1 hozzászólásRCHARD
Szent_Korona_Templom2.jpg
Ősi templom Mexikóban a Szent Korona elölnézeti világmodelljével (A kép részletei kattintással jelképkapukat nyitnak meg)A Leveles kereszt temploma Mexikóban.
Magos műveltség! (Templo de la Cruz Foliada - Palenque)
A kép előterében a Világegyetem azték és maja jelképe a Chakana (lépcsős kereszt) látható, mely többek között Szent Péter zománcképén is feltűnik. Halmozott jelképi egyezések!
A Chakana (lépcsős kereszt) mint felülnézeti világmodell a felfelé vezető utak központjában található. Az egyik út a Szent Korona elölnézeti világmodelljének megfelelő templomhoz vezet. Világképek találkozása ez az út. A Korona felülnézeti világképe felé szintén áthaladunk ezen az összetett jelképen. A tanítás egyik lényeges mondanivalója a több szempontból való megközelítése a végtelennek.

Nemzeti Antropológiai Múzeum, Mexikóváros
Víz Őselem - Istenség szobor koronával:További kulturális kapcsolatok: Piros-fehér-zöld zászló, szent madár, hét honfoglaló törzs és még sok más:
Folytatás a hozzászólásokban!
6 hozzászólásRCHARD
22 fájl 2 oldalon 1