Világbiztonság

Nyílt Társaság

Keresés eredménye - "csepp és gömb"

csepp-gomb.jpg
Ősi táltos királyaink sokkal többet tudtak az Univerzumról mint amit tanítanak róluk...Fejlett kozmológia a hagyományokban és a tudományban:

Kisfilm

RCHARD
Spherical_Harmonic_Orbitals.jpg
Elektronpályák megjelenítéseKisfilm számítógépes modellezéssel:Ezek a formák az Univerzum más szintjein is megtalálhatók (holografikus univerzum)...


Spherical Harmonic Orbitals
electrons in there orbits flowing from the High orbits to the Low orbits symmetrically
RCHARD
Human-Made_Bubble_Shrouding_Earth.jpg
Új védőburok jött létre, ami segít megvédeni bolygónkat a Nap és a kozmosz káros sugaraitólAz emberiség folyamatosan változtatja környezetét, és ez igaz a Föld körüli űrre is. Aminek persze vannak negatív oldalai, például a rengeteg űrszemét, de akadnak pozitív hatásai is.

Az említett buborékot az úgynevezett hosszúhullámú rádióhullámok hozzák létre, ahogy ugyanis ezek kapcsolatba kerülnek az űr egyes részecskéivel, megváltoztatják azok mozgását. Konkrétan eltérítik azon nagyenergiájú részecskéket, amelyek a földfelszínt elérve károkat okozhatnak az élőlényekben és az elektromos rendszerekben is.

A Földnek ugyanis eleve is van egy védőbuborékja, amely megakadályozza, hogy a nagyenergiájú részecskék elérjék felszínét. A magnetoszféráról van szó, amelynek erővonalai mentén legfeljebb a sarkoknál tudnak belépni ezek a részecskék a légkörbe, és közben sarki fényt hoznak létre. A hosszúhullámú adásokból létrejövő buborék hasonló jellegű, ráadásul határa pontosan egybeesik a Van Allen-övek belső határával.

Kisfilm:

1 hozzászólásRCHARD
raven_saint_relief.jpg
Oszlopszerzetes (stylita)Oszlopos szent ábrázolása Szíriából. 4-5. század.
Latinosan stylita vagy magyarosan oszloposszerzetes nevet viselik azok az aszkéták, aki az ókor és középkor idején életük egy – jelentős – részét valamilyen oszlopon vezekelve töltötték.
Küroszi Theodorétosz szerint az első stylita Oszlopos Simeon volt, aki 423-tól kezdve 37 évig (459-ben halt meg) élt 16 méter magas oszlopán. A keresztény keleten az ő nyomán terjedt el a styliták mozgalma. A 6. században Szírián túl Mezopotámiában, Palesztinában, Egyiptomban, Bizáncban, később Oroszországban jelentek meg styliták.
RCHARD
a72507e00de03157f6068a8b14979e79.jpg
Egyiptomi lelet az Athéni Nemzeti MúzeumbólNational Archeological Museum of AthensRCHARD
atomshadow001.jpg
Egy atom árnyékaAz atomot közel abszolút nulla fokra hűtik (-273.15 Celsius), majd vákuumba helyezik ahol elektromágneses erőtérben tartják.


Ben Norton's remarkable image of an atom was runner up in the CiSRA Extreme Imaging Competition in Australia. Credit: Courtesy of Griffith University

Arch
Felso_Pantokrator_mandala.jpg
Buddha az Élet kerekében - A Felső Pantokrátor (Ítélő Krisztus) a Szent KoronánFigyeljük meg a Pantokrátor feje melletti napjelképet, tőle jobbra! Kiáradásában (napsugaraiban) a csepp és a gömb látható. Ez a két jelkép együtt az ékkövekben is jelen van. A napkerék ugyanazt a 8-as szimmetriát hordozza mint az Élet-kereke (Dharma Chakra). A csepp és a gömb szimbólumok mindkét ereklyén információt hordoznak. Nap- és magjelképek ezek, melyek kozmológiai jelentésekkel bírnak és a szakrális geometria megértése felé visznek.

A Szent Koronán a holdsarló alatt 5, felette 4 jel látható. A négyzetes képet 24 elem keretezi: 12 igazgyöngy és 12 vörös drágakő fut körbe.
Buddha (Buda) ábrázolásán a 8-küllős Élet kereke végződik 8 hármashalomban (24 kör).1 hozzászólásRCHARD
gabriel-buddha-hindu2.jpg
Elért elem - Értelem - szerbe téve: Szer elem (szent szintek)A nyugati kultúrában élő emberek 90%-a KÉPtelen elKÉPzelni valamit felülről amit oldalról lát. Nem tudnak nézőpontot váltani, mert az agyuk tele van a TV-ből jövő KÉPtelenségekkel. Nem tudják használni a teremtő KÉPességüket, hogy tudatosan alkalmazzák a fény erejét a fejükben.
Harmadik szem a hinduizmusban, megvilágosodás a buddhizmusban, a Szent Korona egységében való tanítási rendszer = angyali tudás a kereszténységben.

Az éter szó a nyelvi ősgyökrendszeri elemzés szerint az ért tér mely etet.. Így ment át a latinba az ősnyelvből, amit a magyar nagyon jól megőrzött, de ezt csak a jézusi értelemben vett alázattal lehet magyarázni.
Éter ahova az ember átér - Űrtér - üres tér amit elérhetünk. Az elért elem egyes számban, szerbe téve pedig a szer elem. A teljes üresség és azon keresztül a Mindenség és örökkévalóság teljes megtapasztalása. A bolygókat, naprendszereket és galaxisokat körülvevő űrön is túl van, hiszen az nem üres. A Világegyetem első és utolsó állapota...
1 hozzászólásArch
solyom-germany-scythian.jpg
Sólyom Németországból a Ten rovásjellelA jelképrendszer gyönyörűen megjeleníti a szkíta-hun-magyar folytonosság jegyeit. A madár farkának tövében, a kulcslyukra emlékeztető részben a Ten-rovásjel látható. Szemében a csepp és a gömb. Körülöleli, körülötte jelenik meg az Élet és Tudás fájának kettőssége, melynek egysége fejével együtt ér az égig.
A csőrénél látható csepp és két spirál ugyanezt a világképet tartalmazza. Szent Koronánkon és a koronázási jogaron is megfigyelhető.

A magyar koronázási jogar naprendszer és Tejút szimbolikája:A forrás szerint 1000-ből való rekeszzománc fibula, (Schusterstraße Mainz).

RCHARD
jogar21.jpg
A magyar koronázási jogar naprendszer és Tejút szimbolikájaAhogyan azt a lenti kisfilm is bemutatja, a Nap és a naprendszer pályája spirális szerkezetet ír le.
Természetesen minden nézőpont kérdése, így kívülről, a Tejút magjából nézve láthatjuk ezt a jelképrendszert. Az Égig érő fa vagy más néven Tetejetlen fa tanításával tudjuk a nézőpontjainkat változtatni, hogy jobban megértsük a Világegyetem végtelen szerkezetét.

Két lábbal a Földön állva el kell tudnunk magyarázni az anyagba ragadó nyugati és a vallásos emberek részére is. A naprendszer mozgása valójában a fény részecskének, a fotonnak a mozgására is hasonlít és ez nem véletlen. Ez az önhasonulóan ismétlődő Univerzum szerkezeti megértése felé vezet.Atommag és elektronok, Föld magja és a Hold, a Nap és a bolygók mind hasonló rendszerben vannak. Ezek is az Égig érő Világfa szent szintjei. Az emberben is folytatódik csakra (energia csokrok), sejt és atomi szinten!


4 hozzászólásArch
nimrod-aranybulla-Szent_Korona.jpg
Videó! Hazatérés csillagösvényenAz Égigérő fa szent szintjei.
Ő szint: Te (őszinte)

Ősfény-Ösvény-Örvény

Szent Korona - Aranybulla jelképrendszer mozgásban:Nimród nevének ősgyökrendszeri elemzése a hozzászólásokban!
2 hozzászólásArch
Nimrod-aranybulla-UJ-ELES-1024.jpg
Kozmikus jelképrendszer a Szent Koronán és az Aranybullán (A kép részletei jelképkapukat nyitnak meg.)Átjárók a nagyságrendek között, védelmező mezők:
1. Nap, naprendszer
2. Egy az Isten összerovás és jogar
3. Vízszintes holdsarló és a Tejút Orion-karja
4. A Tejút galaxis kívülről az 5-ös forgó
5. Galaxisunk a Tejút
6. Naprendszerünk napszele és a csillagközi tér találkozása
7. A csillagközi tér és a Nap találkozása a Szent Koronán
8. Nap, naprendszer
9. Föld bolygó, a Pantokrátor képen a körkereszt formájú aura, a rovás-F
10. Vízszintes holdsarló, felül 4-es és alul 5-ös jelekkel
11. Gamma-sugárzás a Tejút galaxis magjából
12. Hatalmas mágneses gamma-sugárzás a galaxismagból

NASA animáció:A galaxis magjából kitörő gamma-sugárzás alakja a Fermi űrtávcső mérései alapján:


3 hozzászólásArany Sárkány
52 fájl 5 oldalon 1
A Táltoskirály tanítása - Egyedül is játszható, jobb agyféltekés társasjáték. Őseink hitvilága, a nyelvi gyökrendszer és a tudomány képeinek rejtett összefüggései, a képi gondolkodás fejlesztése! A mozgó fényre kattintva!