Világbiztonság

Nyílt Társaság

Keresés eredménye - "apostol"

Bertalan-Kapolna-Pecs-Gyukes.jpg
A Bertalan monda PécsettBertalan vértanúságára utal az a jellemző pécsi monda is, amely a városhoz tartozó gyükési szőlők között emelkedő barokk Bertalan-kápolnához fűződik. Az itt buzgólkodó remeték a török elől a Mecsek erdőségeibe menekültek. Bertalan barát azonban a helyén maradt, és a kápolna kincseit egy közeli barlangba rejtette el. A törökök követelték rajta a kincseket. Ő azonban a rettenetes kínzások ellenére sem árulta el, hol vannak. Lekísérték a hegyről és egy présház mellett elevenen megnyúzták, bőrét karjára vetették, és most már megengedték neki, hogy visszamenjen a kápolnához. Amikor azonban odaért, összeesett és meghalt. A törökök ezeknek láttára annyira megrémültek, hogy még a tájára sem mertek menni többé a kápolnának.RCHARD
Szent-Janos-k.jpg
Maja Világegyetem modell, azték kereszt jelképrend a Szent Korona zománcképeinSzent János apostol képén a lépcsős kereszt (Chakana) a spirállal együtt szerepel. Hasonlóan a maják Világegyetem jelképéhez.
A Szent Korona világképe elénk tárja a szakrális geometriát, a rezgés keltette energiaformák világát, valamint a főbb és kisebb vallások jelképrendszerét.
További összefüggések összefoglaló cikk formájában:
http://vilagbiztonsag.hu/fejleszt/szakralis/vilagvallasok-es-szent-korona.html
Arch
Szent-Janos-k.jpg
Magas kultúra, magos egyezések! Szkíta világmodell a Szent Koronán.A paziriki szkíta szőnyegek halmozott jelképi hasonlóságokat mutatnak János apostol zománcképével. Az Égig érő fa kultúrája, azonos világmodell.

Magas szintű találatok, jól alátámasztott egyezések melyek Szent János nevében is fellelhetők: Szkíta Szent János:
SCSIOHS.

Maja Egy-Isten jelkép és világmodell a Hunab Ku.
Az örök körforgás, a galaxisok szimbolikája.
Egyes kutatók szerint keresztény hatásra jött létre.1 hozzászólásRCHARD
kaldi_biblia_k.jpg
Szent BibliaAz első teljes katolikus bibliafordítást, mintegy válaszul Károlyi teljesítményére, a jezsuita Káldi György készítette: Szent Biblia. Az egész Keresztyénségben bévött Régi Deák betűből. Magyarra fordította ... Káldi György pap. Bécs. 1626 (RMK I.551).1 hozzászólásTóthné Brigitta
jesus-ufo-rafaell.jpg
Vizsgálat: UFO ábrázolás Raffaello festményénEgyes források szerint a Vatikáni Múzeumban (olaszul: Musei Vaticani) található freskó, "titkolt eredetije" űrhajót ábrázol.
Megkerestük a világhálón keringő kép (bal oldalt látható) legnagyobb felbontású változatát. Pontos forrás megjelölést sajnos itt sem találtunk.
Nicolai Levashov ezoterikus UFO-kutatóhoz is kötődik ez a kép. Ő maga egy kisfilmben is beszámol róla. Sajnos több olyan hasonló képpel említi egy szinten, melyeknek eredetisége sokkal nehezebben kérdőjelezhető. Továbbiakat lásd: "középkori UFO"-kulcsszóra kattintva.
A bal oldali kép hamisításra utaló jegyeket tartalmaz. A feltételezett repülő csészealjból áradó fény digitális fehér (RGB 255). Ez azt jelenti, hogy szinte bizonyos: számítógéppel készült retusálás található rajta.

A jobb oldalon látható freskó alkotója: Raffaello Sanzio da Urbino (1483 – 1520) A mű címe: Transfiguration (átváltozás)

Vizsgálat folytatása a hozzászólásokban!
3 hozzászólásArch
Flag_of_Europe_svg.png
Az Európai Unió zászlaja kék háttéren tizenkét aranycsillagból áll."És láttaték nagy jel az égben: egy asszony, ki a Napba vala felöltözve, és lábai alatt vala a Hold, és az Ő fejében tizenkét csillagból korona"
az állatöv (zodiákus) 12 jele
12 hónap egy évben
12 óra egy óralapon
12 olümposzi isten
a XII táblás törvény, a római jog egyik korai forrása
12 apostol
a Kerekasztal 12 lovagja
Bizonyítatlan feltevések egész sora szerint a számnak további jelentése is van. Többek között az, hogy hasonlít Szűz Mária tizenkét csillagból álló koronájához, ami gyakran előfordul a római katolikus egyházi művészetben, azt a feltevést sugallta, hogy a zászló része egy összeesküvés-elméletnek, melynek célja a katolikus egyház hatalmának növelése vagy a Német-római Birodalom újjáélesztése. Néhány vallásos szervezet ennek az ellenkezőjéről van meggyőződve, és úgy vélik, a csillagok a babiloni mítoszban szereplő Mennyek Királynőjét jelképezik, és arra utalnak, az EU vezetőségére jelentős hatással van egy egyházellenes mozgalom. A legtöbb hatóság az efféle feltevéseket kitalációnak tartja.
RCHARD
Mani.jpg
Szimbólumok üzenete / MániMáni az isteni küldött, a Fény apostolaként hirdette és tanította azt a belső utat, melyet a gnosztikus bölcsességtan minden időkben más más köntösben ugyan, de ugyanazzal céllal közvetített az embereknek: a bennünk lakozó isteni szikrát, a fény magját életre kell kelteni és az ember teljes újjászületésével felemelni az eredeti hazájába, Isten birodalmába. Máni közössége hatalmas hatósugarú körben tanúskodott erről az útról, és a maniheizmus számtalan ember számára vált a gnosztikus bölcsesség egyetemessége eleven jelképévé. Keresztény, perzsa, buddhista de még kínai gondolatkörben is elterjedtek a tanai és a maniheus bölcsesség mindenhol az adott nép nyelvén és jelképrendszerén keresztül szólalt meg.
folytatás a hozzászólásban......
1 hozzászólásTóthné Brigitta
kodex1.jpg
Fémkódexek /Jordániából– A papiruszra vagy pergamenre írt szövegeket lehet utólag javítani?
Gondolom, igen.
– Nos, a fémkódexek készítői pont ezt akarták elkerülni, hiszen, amit egyszer fémbe öntöttek, azt nem lehet később változtatni. Nyilvánvaló, hogy ezek a könyvek nem napi használatra készültek. Nem olvasták őket úgy, mint ahogy a papirusztekercseket. A kész könyveket még le is zárták, majd elásták egy barlangban, ahonnan csak most egy váratlan áradás nyomán kerültek elő.
Ha nem a közösségnek írták, akkor kinek?
– Valószínűleg azt akarták, hogy bármi is történik velük, megmaradjon az üzenetük és titkaik a jövő számára. A Jelenések könyvében János apostol is beszél lepecsételt könyvekről, amelyeket csak egy bizonyos időben lehet majd felnyitni. Számomra úgy tűnik, hogy nem láthatta akárki a könyveket. Például a szentélyben lévő templomi menóra ábrázolása szigorúan tilos volt abban az időben Izraelben, mivel az Isten jelenlétében állt, és csak a főpap láthatta.
Tóthné Brigitta
Szent_Bertalan_szobra_a_milanoi_domban.jpg
Hogyan lehetséges, hogy Bertalan apostol neve a bőrtelenségre utal?Az apostol akit megnyúztak... Az ősi szent iratok csak mássalhangzó vázakat tartalmaznak. A magánhangzók a nyelvekben felcserélődnek. Ennek ellenére Bertalan neve magyarul a legfontosabb tulajdonságára utal: bőrtelen. Bartholomew, neve arámiul ezt jelenti: Talmai fia (Bar-Talmaj).

Bertalanról Marco d'Agrate híres szobra emlékezik meg, amely a milánói dómban látható. Karján tartja lenyúzott bőrét. Ábrázolásain jobb kezében késsel és a lehúzott bőrrel, baljában könyvvel láthatjuk. Templomai sok városban megtalálhatók, Rómában, Velencében, Brassóban. Hírhedt-híres emlékeztető az 1572-es Szent Bertalan-éj. Ekkor Párizsban és Párizs környékén több mint tízezer protestánst, hugenottát öltek meg. Ünnepét XII. Piusz pápa vezette be 1955-ben.
Folytatás a hozzászólásokban!
3 hozzászólásRCHARD
Sant_Bertolomeu_450px-Sant_Bertolomeu.jpg
Szent Bertalan Tolmai fiaTolmai fia, egyike a 12 apostolnak, Szent János Nátánaelnek nevezi, és így teljes neve Nátánael, Tolmai fia. Az evangéliumot Özséb egyháztörténete szerint Jemen tartományban, Boldog-Arábiában hirdette. Innen északnyugati Ázsiába ment és ott Hierapolisz frígiai városban Szent Fülöp apostollal találkozott. Innen Likaoniába, végül Nagy Örményországba ment. Itt halt vértanúhalált Albanopolisz városban. Astyages, a király öccse ugyanis elfogatta és elevenen megnyúzatta majd keresztre feszíttette. Emlékét a görög egyház június 11-én üli meg. RCHARD
Sanamu_ya_Mt__Bartolomayo_katika_Kanisa_kuu_la_Milano.jpg
Szent Bertalan szobra a milánói dómbanKezében könyv melynek borítóján a szakrális geometria virágmintákon keresztül jelenik meg.

Szent Bertalan az Úr tizenkét apostolának egyike, de nagyon keveset tudunk róla. Már a neve körül is nehézségek vannak, mert a négy apostolnévsorban (Mk 3,18; Mt 10,3; Lk 6,14; ApCsel 1,13) Fülöp mellett szerepel mint Bertalan; ugyanakkor Szent János evangéliumában ugyancsak Fülöppel együtt jelenik meg, de Natánael néven (Jn 1,45-- 50). Valószínűnek látszik, hogy a Bertalan -- ami a Bartholomeus vagy Bartalmaj, azaz Talmai fia magyarosított formája -- a családi, a Natánael pedig a személyneve. Az ilyen kettős elnevezések akkoriban gyakoriak voltak (lásd Simon, Jónás fia).
RCHARD
Saint_barthelemy.jpg
Szent Bertalan apostol mártíromsága (Giovanni Battista Tiepolo festménye)Bertalan apostol ereklyéi a 6. században kerültek Lipari szigetére. 938-ban III. Ottó császár Beneventóból Rómába vitette az ereklyéket, ahol a Tiberis szigetén templomot épített az apostol tiszteletére. E szigeten a pogány Rómában a gyógyítás istenségének, Asclepiusnak volt a szentélye. A keresztény Rómában pedig Bertalan lett a gyógyítások égi pártfogója. Az apostol koponyáját 1238 óta a frankfurti dómban őrzik.

A középkori naptárakban a 9. század óta június 24-én vagy augusztus 25-én említik az ünnepét. 1568-ban vették fel a római naptárba, augusztus 24-re.
RCHARD
124 fájl 11 oldalon 1