Világbiztonság

Nyílt Társaság

Keresés eredménye - "Szent Korona nemzetközi"

Felso_Pantokrator_mandala.jpg
Buddha az Élet kerekében - A Felső Pantokrátor (Ítélő Krisztus) a Szent KoronánFigyeljük meg a Pantokrátor feje melletti napjelképet, tőle jobbra! Kiáradásában (napsugaraiban) a csepp és a gömb látható. Ez a két jelkép együtt az ékkövekben is jelen van. A napkerék ugyanazt a 8-as szimmetriát hordozza mint az Élet-kereke (Dharma Chakra). A csepp és a gömb szimbólumok mindkét ereklyén információt hordoznak. Nap- és magjelképek ezek, melyek kozmológiai jelentésekkel bírnak és a szakrális geometria megértése felé visznek.

A Szent Koronán a holdsarló alatt 5, felette 4 jel látható. A négyzetes képet 24 elem keretezi: 12 igazgyöngy és 12 vörös drágakő fut körbe.
Buddha (Buda) ábrázolásán a 8-küllős Élet kereke végződik 8 hármashalomban (24 kör).1 hozzászólásRCHARD
hopi_Szent_Korona_II_k.jpg
Hopi szent ábrázolások és figyelmeztetés, mely a Szent Korona világképét tárja elénkA Hagen Site történelem előtti indián értékek feltárása és múzeum anyagait a hopi indián közösség küldte nekünk. Féltik több ezer éves szent helyüket az állami rombolástól.
Nézzük figyelmesen, ahogy a legapróbb részletekig felépül az elölnézeti világkép. Kiadva a Szent Korona pártaelemeit, az első Pantokrátor boltívét és benne a kocka alakú "Mérőtrónt", a Királyi széket.
A boltíves pártaelemek felépítése, a hang keltette formák megjelenése is a helyén van ábrázolva, mint ahogyan az igazgyöngyök és a csüngők is.

A hopik falvaikat Nimród csillagképének (Vadász csillagkép) földi vetületére építették. Hitük szerint az élet magvai a Tejút csillagösvényén keresztül, Ősatyjuk csillagképén át érkezett a naprendszerünkbe. Az Ő eljövetelében hisznek.

Kisfilm:Folytatás a hozzászólásokban!

3 hozzászólásRCHARD
ornagy-a-szent-koronarol.jpg
Világunk koronája - Egy amerikai őrnagy nyilatkozata a Szent Koronáról"Én úgy gondolom, hogy ez az egész világnak fontos. A szabadságot jelenti az egész emberiségnek. Mert ez egy szent korona. Mert nem csak egy nemzetet képvisel, hanem az egész világot. Ezt ünnepeljük itt most"

Videó:

1 hozzászólásPtah
KORUNOVACNE_SLAVNOSTI_V_BRATISLAVE.jpg
A Szent Korona mint az Égi város lebeg Pozsony felettA Szent Koronát csak koronázások alkalmával láthatták. A tetején lévő jelképrendszert pedig akkor is csak azok akik a király fejére helyezték. Beavató korona, így egyébként elzárva tartották.
A kép a következő könyv borítóján is szerepel: Jana Luková: Koronázási ünnepség Pozsonyban.
Keressük a kép eredeti változatának forrását.
RCHARD
Egikorona-Szent_korona-buddha-Jezus-Atya.jpg
Képes vagy egymásra képzelni az ábrákat? Képesítsd magad! - Ősi szent világképek találkozása a magyar Szent Korona jelképrendjében- A széleken: A buddhizmusban és hinduizmusban megjelenő 5 elem és Gábriel arkangyal szobra a Hősök terén. Ugyanaz az elrendezés, mely az Őselemeket hordozza. A Föld, Víz, Tűz, Levegő és Éter elem jelenik meg alulról felfelé. Az elért elem az éter elem, magyarul: értelem. Ami a buddhizmusban a megvilágosodás, a hinduizmusban a harmadik szem megnyitása, az ezen a szobron keresztül az angyali tudásként jelenik meg. A képességünk, a képekben való gondolkodás fejlesztése ez. Nézőpontunk kivetítése képzeletünk segítségével.

- Buddha (Búda) mellett a fáklyák alakja, csavart tővel és hajlított csepp alakú lánggal, a fény és az anyagi világ találkozására is utal. Ugyanez jelenik meg a Szent Korona első Pantokrátor képén, a kínai teremtésmítosz istenpárjának ábrázolásában, valamint a tudományban is. A Tejút magjából nézve naprendszerünk pályája spirál alakú. Középen, a rovás-TY mint az Atya jele is ezt tartalmazza.
1 hozzászólásSzakrális geometria
Buddha-Jezus-Tibet-Aranybulla-k.jpg
Azonos szent világképek a Föld távoli kultúráiban (A kép egyes részletei jelképkapukat nyitnak meg)A rezgés és az anyag kettősségéből létrejövő fény megjelenése ugyanúgy ide tartozik mint a Magközpontú gondolkodás további szintjeinek értelmezése. Önhasonulóan ismétlődő (fraktális illetve holografikus) szerkezet jellemzi Univerzumunkat.
Ősmag nyelvi összefüggés: Gyertya - Gyere Atya.

Ezt a mozgást a dupla spirállal lehet legjobban megjeleníteni. Kapcsolódó jelkép: a két kígyóból álló Caduceus. (Lásd bővebben a kattintható kulcsszavakkal a kisfilm alatt!) A mozgás vonatkoztatási rendszer kérdése. A Tejút magjához képest a Nap is spirális pályán kering.

Tudjuk, hogy a Szent Koronán bemutatott jelképrendszer a modern tudomány eredményeit is megjeleníti, méghozzá művészi szinteken ábrázolva. A Naprendszer, a helioszférikus mező (csepp és gömb) és a holdsarló alakú napszél is megjelenik. A Tudás és Élet fája tartalmazza a spirált.

Alsó Pantokrátor:Felső Pantokrátor:1 hozzászólásRCHARD
Szent_Korona_Templom2.jpg
Ősi templom Mexikóban a Szent Korona elölnézeti világmodelljével (A kép részletei kattintással jelképkapukat nyitnak meg)A Leveles kereszt temploma Mexikóban.
Magos műveltség! (Templo de la Cruz Foliada - Palenque)
A kép előterében a Világegyetem azték és maja jelképe a Chakana (lépcsős kereszt) látható, mely többek között Szent Péter zománcképén is feltűnik. Halmozott jelképi egyezések!
A Chakana (lépcsős kereszt) mint felülnézeti világmodell a felfelé vezető utak központjában található. Az egyik út a Szent Korona elölnézeti világmodelljének megfelelő templomhoz vezet. Világképek találkozása ez az út. A Korona felülnézeti világképe felé szintén áthaladunk ezen az összetett jelképen. A tanítás egyik lényeges mondanivalója a több szempontból való megközelítése a végtelennek.

Nemzeti Antropológiai Múzeum, Mexikóváros
Víz Őselem - Istenség szobor koronával:További kulturális kapcsolatok: Piros-fehér-zöld zászló, szent madár, hét honfoglaló törzs és még sok más:
Folytatás a hozzászólásokban!
6 hozzászólásRCHARD
Szent_Korona-Mandala.jpg
Ősi szent világképek találkozása (Népek-nemzetek barátsága: Tibet és Magyarország)Beavatás a több dimenziós gondolkodásba. A végtelen megközelítése a rezgés keltette formákon keresztül.
A szent égi város szimbolikája minden ősi kultúrában jelen van.
A Szent Korona felülnézeti képét csak a koronázást végző személyek láthatták!


Az eljárást egy lemezen szemléltetjük. Apró szemcsék olyan formákat alkotnak melyek a világ számos szent jelképrendszerében megjelennek. A Szent Korona felülnézeti képét is láthatjuk. A buddhista mandalákat színes porszemekből állítják össze.A Világegyetem rezgése az ami a sejtek alkotóelemeit, a fehérjéket is összeilleszti.

Folytatás a hozzászólásokban!
3 hozzászólásRCHARD
Szent_Korona-teljes1-szimbolumokkal.jpg
A világ egyetlen Szent Koronájának jelképrendszereVilágunk kultúráinak szent jelképrendszerei a Korona szimbolikáján keresztül!
A Szent Korona részletei és az alsó sávon felsorolt jelképek is kattintással kereshetők!

A Szent Korona a világnak

Reméljük tudta is mit mond az amerikai őrnagy, de megvalósítani csak mi lehetünk képesek, nőjetek fel hozzá.A koronáknak három típusát ismerjük:

1. a házi korona, melyre semmiféle megkötés nem vonatkozik;
2. az országló korona, melyet az uralkodóknak meghatározott alkalmakkor viselni kellett, és
3. a beavató korona, melynek analógiái csak Belső-Ázsiában vannak; európai képviselője egyedül a Magyar Szent Korona. Ezt az uralkodó csak koronázáskor viselheti, amúgy két koronaőr őrzi. Rajtuk kívül csak a nádorispán nyúlhat hozzá, aki koronázáskor párnán a helyszínre viszi és az érsek helyezi a király fejére. A magyarok királyainak koronája az államiság jelképe lett, ebből alakult ki a világon egyedülálló Szentkorona Tan.

5 hozzászólásadmin
Pantokrator_-_Itelo_Krisztus-abrazolas_a_Szent_Koronan.jpg
Pantokrátor Krisztus "Mérőtrón" - Életmag - Fénymag - BölcsességAlsó Pantokrátor - Ítélő Krisztus-ábrázolás a Szent Koronán.
Kezében magot tart, a trón két oldalán 'Élet -és Tudásfa' motívumokkal.
Az élet alapját jelképezik, és a tudást amivel a gondolkodó embernek rendelkeznie kell. Tudományos szempontból az úgynevezett „pánspermia-ősmag” elmélet szerint az élet csírái (magvai) jelen vannak az Univerzumban és speciális körülmények között képesek eljutni egyik bolygóról a másikra (esetleg csillagközi távolságokat is megtehetnek).

A Metatron itt mint királyi szék, "Mérő trón" (Méta-trón) jelenik meg. A metatron kocka értelmét és szógyökrendi elemzését lásd lentebb a hozzászólások között!

8 hozzászólásRCHARD
Slide36.JPG
Naprendszer szimbolika (Navaratna ékkőrend és buddhista Dharmacsakra mint Élet kereke szimbólum)Szent Korona
Navaratha rend
Precessziós dőlés 23.5 fok.A korona egyik legbecsesebb történelmi ereklyénk. A legendák ködébe vesző korai történetéről, gyönyörű zománcképeinek eredetéről évszázadok óta viták folynak. Sokkal kevesebb szó esik a koronát díszítő több mint négyszáz kisebb-nagyobb igazgyöngyről és drágakőről. Az uralkodói koronákra mindig is a legértékesebb drágakövek kerültek, a középkorban főként rubin, zafír és smaragd. Akkoriban a drágakövek nagyságát értékelték leginkább. Nem csiszoltak rájuk lapokat, és színük tisztaságára sem ügyeltek annyira. A Szent Korona kövei is – egy későbbi pótlást kivéve – csak legömbölyítettek, és némelyikük zavaros színű.A korona ékkövei nem egyszerű díszítőelemek. Mágikus erőt tulajdonítottak nekik, értékük a király hatalmát mutatta, és további jelképes értelmet is hordoztak.
1 hozzászólásadmin
Hangos-szakralis-formak.youtube
Forma változások hangra: templomok, sztúpák, mecsetek, zsinagógák és más szent helyek díszítőművészetének alapja - VIDEÓ A Szent Korona felülnézeti képe is megjelenik!

Szakrális formák változását szemlélteti a kisfilm.
Egy fémlapra apró szemcséket (liszt) szórva, majd hanghullámokkal azokat mintázatba rendezik.

A mandala négyzetes részét 3 dimenzióban "összehajtva" megkapjuk a Szent Korona felülnézeti képét.
Felülnézetből csak a koronázást végző személyek láthatták!A Szent Korona pártaelemek elkészítésének egy lehetséges szakrális módja a forró, folyékony arany és zománc hangkezelése.
A zöldes színű, aranyba foglalt anyag egy áttetsző, vékony zománc réteg mely az üvegnél is törékenyebb. általában a zománccal csak mint bevonattal szoktunk találkozni, a Szent Koronán hordozó nélkül, az anyagában arany mintázattal együtt találjuk meg.
12 hozzászólásadmin
13 fájl 2 oldalon 1