Világbiztonság

Nyílt Társaság

Keresés eredménye - "Szent Korona"

naprendeszer_tejut_magjabol_nezve.jpg
Világbiztonság videó: A fény és az anyag alapszerkezete"Tiszta energia az egész világon! Lehetséges ez? Világszintű együttműködéssel: IGEN!

Ősi tudás és a tudomány ma - Mi van a színfalak mögött? Tudnunk kell az igazságot!

Az emberek világszintű együttműködése: Szabadság, béke és fenntartható fejlődés!

Készüljön a technológiai szingularitásra! Mi rendezzük és megosztjuk az információt!

WOWS A világ első „nincs titok” szolgálata: Teljesen Nyílt Világbiztonság - Publikus!"


Nyílt Levél a Világbiztonság javaslatára létrehozott amerikai Szingularitás Egyetem részére:

http://www.vilagbiztonsag.hu/fejleszt/nyilt-levelek/szingularitas-egyetem-level.html


Kisfilm: Zuhanás képes adatbázisunkba, a nyelvi ősgyökrendszer segítségével!
A Világbiztonság nemzetközi kezdeményezésének bemutatója (2008)

Kisfilm:

WOWSecurity
decsy_samuel_szent_istvan_cipo_saru_kesztyu.jpg
Szent István kesztyűje, cipője és harisnyájaDecsy Sámuel (Rimaszombat, 1742. január 12. – Bécs, 1816. január 25.) magyar író, bölcselet- és orvosdoktor rajza. 1792-ben készült, amikor visszakerült a Szent Korona.


Woth Imre előadása: A Szent Korona a legújabb kutatások tükrében (2016)

RCHARD
cimer_olvasas_egy_vele_k.jpg
Címerünk képírásos olvasata: Légy Egy Véle!Képolvasásnál vagy szimbólumok elemzésénél ne feledjük, hogy sok ősi nyelvet mássalhangzókkal írnak. Így lényeges az e-betűsítéssel való egyszerűsítés valamint a magánhangzók forgatása. A halom betűje az L.

A kettőskereszt, mint GY-betű az egységet jelképezi,
tehát ad egy e-hangot az alapvető olvasatoknak.
A korona legegyszerűbb képjele a rovás-V (M).
1 hozzászólásRCHARD
szent_korona_leghajo_holegballon.jpg
Elkészült az ország első Szent Korona hőlégballonja!A Szent Korona Ballon megálmodója és létrehozója Mede Ferenc felvidéki vállalkozó. Neve ismerős lehet a szerves művéltség iránt érdeklődő közönség körében, mivel az elmúlt években számtalan magyarsághoz és történelmünkhöz kapcsolódó jó ügyet szolgált támogatóként és létrehozóként egyaránt. Ilyen a Felvidéken évek óta működő Baranta Völgy, ahol egyre nagyobb közösséghez jut el a szerves tudás számos rendezvény, előadás, tábor formájában.

szentkoronaballon.hu
http://szentkoronaballon.hu

Essék néhány szó a Szent Koronáról és magyar királyokról Szántai Lajos előadásában.Mivel a Szent Korona hivatalos (értsd: akadémiai) megítélése több, mondhatnánk nagyon durva csúsztatáson alapszik, a teljesebb megítélés kedvéért erőst javasoljuk a mellékelt előadás megtekintését!1 hozzászólásRCHARD
St_Petersburg_Russia_Fence_Fasces.jpg
Kétfejű birodalmi sas és fasces SzentpéterváronSzentpétervár (oroszul: Санкт-Петербург, magyar átírásban: Szankt-Petyerburg) Oroszország balti-tengeri kikötővárosa a Finn-öböl partján, a Néva-folyó torkolatában. 1703-ban alapították.
Nagy Péter cár az 1703-ban alapított erődöt saját „égi patrónusáról”, Szent Péter apostolról nevezte el. Első elnevezése a holland nyelvű Sankt Pieter Burch volt, de hamarosan a német Sankt-Petersburg oroszos alakját, a Szankt-Petyerburg elnevezést kapta.
szimbólumrendezés
Tiara.jpg
Szarmatának mondott szkíta tiaraKözépen, a Földanyát jelképező női alakból növekszik a Világfa melyet szarvasok őriznek. Ez a történet mindkét irányban folytatódhatott, ezt más koronák is megerősítik. Gyöngyök és csüngők is láthatók rajta, csak úgy mint a Szent Koronán. A Szent Korona abroncsának felépítéséhez igen hasonló korona.
Földanya, Nagyboldogasszony, az anyai és szűz anyagi minőség tisztelete ment át a kereszténységbe Szűz Mária által.
RCHARD
Tiara2.jpg
Szarmata arany korona a Földanya és a Világfa tiszteletével (a Szent Korona részének megfelelő)Ahol a halál nem létezik, az egy magasabb szintű valóság. A közös történelmi valóságunkat, melyet ezen a létsíkon élünk meg, ne keverjük teljesen össze a spirituális létsíkkal! Itt van halál, nemzethalál és Föld bolygó halál is előfordulhat. Más kérdés, hogy más valóságokba egyesek át tudnak jutni, vagy meg tudják teremteni, de a felelősségünk ebben a valóságban óriási.
Itt és most van tennivalónk, emberi testben, a Földanya élő anyagának védelme érdekében. A természet sokszínűségének védelme ugyanúgy feladatunk mint a szabad emberi gondolkodás kiteljesedésének segítése. Mária Országa a Földanya Országa. Hatalmas szellemi erővel rendelkezhetünk ami az anyagi világban is meg tud nyilvánulni. Az ember a kapocs a Világegyetem anyagi és a láthatatlan része között.
A spirituális világhoz való kapcsolódásra nem mindenki képes. Vannak akiket jó útra kell téríteni, mások pedig élősködésre és élvezetek átélésére rendezkedtek be. Akik tudnak kapcsolódni, azok tudják a dolgukat. Válogatott megtisztulásra van szükség...
RCHARD
Caduceus-kundalini.jpg
Révüléskor az egész agy aktív, mindhárom része használatban van, a szívvel egységbenA hármashalom jelképrendszere több szinten is megjelenik. Nem csak földrajzi helyeken és teremtéstörténetekben, de az ember fejében is. Az agy három részének egysége: a két agyfélteke és agyunk legősibb része, a köztiagy, melyet hüllőagynak hív a tudomány. A meditáció vagy révülés alkalmával, a köztiagyban lévő tobozmirigy aktiválódik. Ide tartozik a lelki szemünk használata, vagy más kultúrákban a harmadik szem megnyitása. A kettőskereszt a végtelen egységet jelenti az éggel. A hétszer vágott Árpád-sáv az emberben lévő 7 csakrára, a korona a koronacsakrára is utal.
A szárnyas Nap, mint a megvilágosodás és az égbemenetel jelképe is ide tartozik.
Evolúciós szempontból nézve, a két agyfélteke közötti köztiagy az agyunk legősibb része. Már a hüllőkben is jelen van.Énképhálós "énképhalom": Az agy hálózata a neuronhálózat. Az agy (más néven agyvelő; ógörögül ἐγκέφαλον, enképhalon, „a koponyában”)
1 hozzászólásArch
roth-13.jpg
Szűz Mária és Jézus a Szent KoronávalRóth Miksa műve mozaikból.
Számos hazai és külföldi elismerésben részesült: 1898-ban elsőként neki ítélték az Iparművészeti Állami Aranyérmet, az 1900-as párizsi világkiállításon ezüst, az 1902-es torinói és az 1904-ben St. Louis-i (USA) világkiállításon pedig aranyéremmel tüntették ki. Idehaza megkapta a Ferenc József Rend lovagi fokozatát. A mozaikkészítés technikájának megújításáért az olasz király aranyérmét nyerte el.
Arch
archi_regnum_04.jpg
Előadás: Archiregnum (Első, Szent Királyság - a lét törvényének ismerője)A középkori bankárcsaládok és a Magyar Királyság szembenállásáról, a Szent Korona-tan alkalmazásáról mely nem engedte a földek és a vagyon elvételét. Olyan alkotmányjogi és gazdasági háttere volt az országnak, hogy egyedüliként tudott ellenállni a bankárok által irányított kamatos-kamaton alapuló, rabszolgatartó birodalmaknak.

Dr. Tóth Zoltán József - Mátyás király és a Szent Korona-tan (hanganyag):

1 hozzászólásRCHARD
veto1.jpg
A Szent Korona vétójoga a pápaválasztásnál Legutoljára Ferenc József vétózott 1903-ban.

A magyar király apostol! Nem olyan mint a többi európai király, nem apostoli, hanem apostol! A küldetése nem csupán az országra vonatkozik, hanem egyetemes.

Kisfilm:A magyar királynak vétójoga volt a pápaválasztásnál. A jog a Szent Koronához kötődött, s utoljára Ferenc József élt vele, amikor a szabadkőműves hírében álló Rampolla bíboros megválasztását kívánta megakadályozni. Ilyen joga a magyar királyon kívül egyetlen európai uralkodónak sem volt.
A Szent Korona tanról és a tan mai értelmezéséről beszél a csütörtökön este és szombaton délelőtt az m1-en jelentkező Nemzeti nagyvizitben Tóth Zoltán József jogtörténész.
1 hozzászólásRCHARD
fuzer_cimere.jpg
Füzér település címerének jelképrendszeri elemzése1205 és 1209 között Bánk bán volt Abaúj vármegye ispánja, a falu is az ő birtoka volt. Füzér története szorosan egybekapcsolódik a füzéri váréval, ami egy vulkáni eredetű dombon áll. A vár egyik legkorábbi váraink egyike, a tatárjárás előtt épült, 1235-ben már állt. II. András megvásárolta a várat, innentől a hozzá tartozó falvakkal együtt királyi birtok volt.

A vár és a hozzá tartozó település a 16. századtól Perényi Imréé, majd a Báthoriaké, a Nádasdyaké, majd a Károlyiaké volt. 1526–1527-ben ebben a várban őrizték a magyar koronát.
RCHARD
348 fájl 29 oldalon 1