Világbiztonság

Nyílt Társaság

Legutóbb feltöltött - Arch

suvegcs.jpg
Újabb hazatéréskori süvegcsúcsra leltek, ezúttal Jászberény mellettA 10. századból származó tárgyak 2016 tavaszán kerültek elő a földből, a Jászberény melletti homokbányából.
A tárgyak nagy része vasból készült, de van közöttük egy majd 11 centiméter magas, aranyozott ezüstlemezből készült is. A gömbdíszben végződő kúpos tárgy egykor viselője süvegének tetejét díszíthette.
Hasonló süvegcsúcsból eddig még csak egyetlen egy darabot találtak a Kárpát-medencében. A Beregszászon talált, három darabban előkerült süvegcsúcshoz hasonló, palmettás díszítést láthatunk rajta. A jászberényi süvegdísz és a hozzá köthető többi lelet is teljesen épségben megmaradt, így pontosan meg lehet határozni a tárgyak korát.
1 hozzászólásArch2017. Október 22.
aratokoszoru-3.JPG
AratókoszorúRendszerint az aratás utolsó vagy utolsó előtti napján fonják az aratók búzakalászból. Formája különböző: csigaszerű, korona vagy koszorú alakú. A nagyobb koszorút általában vesszővázra fonják. Virágokkal, különböző színű szalagokkal díszítik.Arch2017. Október 20.
aratokoszoru-2.jpg
Aratókoszorú - Szakramentom Elnevezése változó: esőzsák (Szentes), szakramentom (Zenta), áldozókoszorú (Hasznos), kalászkoszorú (Homokterenye), búzakoszorú (Szemere) stb. Legáltalánosabb az aratókoszorú név. Az aratókoszorú elkészítése rendszerint a marokszedő feladata, a kaszás csak a kalászok válogatásában és a vagdalásban segít. Aratás után a kész aratókoszorúval az aratók ünneplő ruhában vonultak be a gazda vagy a földesúr portájára (aratóünnep). Az aratókoszorút kézben, rúdon vagy fejre helyezve vitték; a koszorút vagy vivőjét a gazda, gazdasszony, a földesúr, az ispán vagy a bandagazda vízzel öntözte meg.

A "szakramentUm" szó jelentése: szentség; isteni kegyelmet közvetítő szent aktus.
*saq- '(össze)köt, megköt(öz), korlátoz, megszorít, bekerít, körülkerít, körülzár, (meg)véd, oltalmaz, megóv'
Sacer, sacra, sacrum 'szent istenségnek ajánlott, valamely istenségnek szentelt, szent szertartásra rendelt'

A kerecsensólyom elnevezései:

Saker (angol, német); Falcó sacre (katalán); Faucon sacre (francia); Saker faucon (skót); Sakervalk
Arch2017. Október 20.
aratokoszoru.jpg
Aratókoszorú - EsővarázsErdélyben, ha az aratómenet a falun haladt át, a lakosok a koszorút és vivőjét csuromvizessé öntözték. A vízzel való leöntésnek bőségvarázsló, esővarázsló (esővarázslás) célja is van. A gazda megköszöni az aratókoszorút és áldomást isznak. Gyakran étellel is megvendégelik az aratókat. Az aratókoszorút általában az első házban (a tisztaszobában) a mestergerendára akasztják, az asztal fölé. Vetéskor a szemeket kimorzsolják belőle és összekeverik a vetőmaggal, hogy biztosítsák a jövő évi termést. Arch2017. Október 20.
danubianridervotiveBostonMuseumofFineArts.jpg
Római plakett"A dunai lovas kultuszához"

Az égi lovas a Világfa tetején egyértelműen Mithrász jegyeit hordozza.
Kapcsolódó: Táltos hitvilág
A táltos egyik legfontosabb jellemzője a „révülés”, ami egyfajta meditáció. A révülés során távolról gyógyíthat vagy a lelke messzire szállhat, akár a csillagok közé. A révülés folyamatát legjobban és legpontosabban a „Mirkó királyfi” című székely népmesénk őrizte meg.

Érdekes adalék, hogy a kereszténység hatására egyes legendák Jézus Krisztust az égi táltos néven emlegetik. Szent László királyunkat gyakran emlegették mint „táltos király”-t, táltos lovának a neve „Szög” volt.

Royal-Athena Galleries, 153 East 57th Street, New York, NY 10022 (Art of the Ancient World IX, no. 135); purchased from Royal-Athena Galleries by Herbert C. Lust III; gift of Herbert C. Lust III to MFA, December 18, 1996
Arch2017. Október 15.
Boomerang_nebula.jpg
Bumeráng csillagködA Kentaur csillagképben látható. Az ismert Világegyetem leghidegebb része. Az abszolút nulla fokhoz közel: (−272.15 °C; −457.87 °F).
Katalógusneve: LEDA 3074547. A Hubble űrteleszkóp képe.
Arch2017. Február 25.
66954B.jpg
Atom alatti (szubatomi) részecskék mintázataA képet egy művész készítette a CERN részecskegyorsító eredményei alapján.
1 hozzászólásArch2017. Február 25.
BIG_BANG2.jpg
Fénysebességgel ütköztetett atom alatti részecskék (CERN)Ilyen mintázatot mutatnak az atom alkotóelemei: a szubatomi részecskék, amikor közel fénysebességgel ütköztetik őket.
Az abszolút nulla fokhoz közel (-271 °C), vákuumban történt az ütközés, melynek hatására ez a lenyűgöző látvány tárult a kutatók szeme elé.
Kiegészítés:
Az aranyarányú spirálok fraktális szerkezetben (önhasonulóan ismétlődően) látszanak: spirál a spirálban. További tudományos képek összehasonlítása után jól látható, hogy a végtelen szerkezetet a legjobban a vitézcsomók szemléltetik. A sujtásként is ismert mintázatok önhasonulóan ismétlődő szerkezeteket mutatnak, ugyanakkor bizonyos nagyságrendben eltérnek és ezekben az eltérésekben van a többlet információ. Ha egymás mellé tesszük a katonai hagyományőrzésből ismert sujtásokat, lényegében kirakhatjuk azt a táblázatot melyet "Az anyag alapszerkezete" néven ismerhetünk. Lásd "BSM Theory"
Kapcsolódó magyar jelkép: Világfa: "Egy Ős - Egy az Isten"
1 hozzászólásArch2017. Február 25.
2012-protostar-ic.gif
Egy protocsillag ábrázolás, mely mozgatva 3D-s tórusz formát ad ki magábólHa görgetjük a képernyőt akkor több, 3-dimenziós tóruszt láthatunk, bár a kép maga nem változik. Ilyen alakú erőterek veszik körül az égitesteket és a sejteket, illetve atomokat is.
(Optikai csalódás, illetve a monitor pixelméretéből adódó változás)
Arch2017. Február 22.
ket_feketelyuk_osszeolvadasa.jpg
Két fekete lyuk összeolvadása: Háromezer szupernóva energiájaGravitációs hullámok: egyszerre három világraszóló felfedezés a fizikában
Összeütközött két fekete lyuk egy messzi galaxisban. Az esemény során korábban soha nem látott mennyiségű energia szabadult fel. A háromezer szupernóva-robbanásnak megfelelő energiát az Einstein által száz éve megjósolt gravitációs hullámok vitték el, amelyeket most először sikerült közvetlenül érzékelni, és amelyek pontosan kirajzolták az ütközés drámai körülményeit.
Felfedezték a gravitációs hullámokat. Az egyszerű mondat mögött egy százéves elmélet, több évtizedes műszerfejlesztés és több mint egymilliárd dolláros befektetés áll. A világegyetem jobb megértését segítő, alapvető eredmény született a tudományban, az alapkutatás látványos sikeréről van szó.Több magyar kutatócsoport is része a LIGO Tudományos Együttműködésnek, amely a felfedezést tette. A hazai munka oroszlánrészét a Frei Zsolt által irányított, 2007-ben létrejött Eötvös Gravity Research Group kutatócsoport végezte...
1 hozzászólásArch2017. Február 22.
urhajos_ikrek.jpg
Űrhajós ikertestvérek - Szinte minden életfunkciót megváltoztat az űrPublikálták a NASA ikerkísérletének első eredményeit. A Kelly testvérek egypetéjű ikrek, és mindketten űrhajósok. Egyikük azonban tízszer annyi időt töltött „odakint”, így a kettejük együttes vizsgálatával információt kaphatunk arról, hogy hogyan hatnak a kozmoszban töltött hónapok az emberi szervezetre, miközben kizárhatjuk az eltérő génállomány okozta különbségeket. Az eredmények egy része – totálisan ellentmondva a várakozásoknak – arra utal, hogy az űr egyenesen megfiatalítja a szervezetet.
Scott Kelly azzal vált (űrhajós bajtársai között is különösen) ismertté, hogy ő lett a legtöbb időt űrben töltött amerikai asztronauta. 2015–2016-ban egyhuzamban majdnem egy teljes évet (340 napot) időzött a Nemzetközi Űrállomás súlytalanságában, egyéb küldetéseivel együttvéve pedig összesen 520 napot volt a Földön kívül. Ez rettentően hosszú idő, de közel sincs ahhoz, hogy az egész világon csúcstartónak mondhassa magát. E cím egy orosz kozmonautát, Genagyij Padalkát illeti, aki a Miren és...
1 hozzászólásArch2017. Február 22.
image_7.jpeg
A boszniai piramisok környékérőlA boszniai piramisok közelében talált oszlop.

(ACADEMY OF HUMAN UNIVERSAL ENERGY AND SPIRITUALITY)
1 hozzászólásArch2017. Február 21.
11297 fájl 942 oldalon 1
A Táltoskirály tanítása - Egyedül is játszható, jobb agyféltekés társasjáték. Őseink hitvilága, a nyelvi gyökrendszer és a tudomány képeinek rejtett összefüggései, a képi gondolkodás fejlesztése! A mozgó fényre kattintva!