Világbiztonság

Nyílt Társaság

Legutóbb feltöltött

Medea-Sandys.jpg
Médeia kolkhiszi varázslónő, Hekaté papnője a görög mitológiában (méregkeveréshez használt piros fonál)Aiétész király és Idüia lánya. Héra és Aphrodité szerelmet keltettek benne Iaszón iránt, ezért segített a Kolkhiszba hajózott Iaszónnak az aranygyapjú megszerzésében. Utána megszökött Iaszónnal és az argonautákkal Iolkoszba indultak. Útközben megölte testvérét, Apszürtoszt, akit magukkal vittek.

Iolkoszban rávette Peliasz lányait, hogy öljék meg öreg édesapjukat, mert varázserejével meg fogja őt fiatalítani. Mivel az ígéretét nem teljesítette, Peliasz fia kiűzte őket a városból. Ezután Iaszón és Médeia több évig Korinthoszban, Kreón udvarában éltek. Később Iaszón elhidegült Médeiától és Kreuszát akarta feleségül venni, de Médeia egy méreggel átitatott díszköntössel megölte vetélytársnőjét. A kitűzött esküvő napján Médeia megölte saját két gyermekét is, hogy ezzel is bántsa a hűtlen Iaszónt.

Ezután Athénba repült sárkányfogaton, itt Aigeusz befogadta. A hazatérő Thészeuszt meg akarta mérgezni, de nem sikerült neki. A gyilkossági kísérlet miatt Aigeusz is elűzte, ekkor visszatért Kolkhiszba.
RCHARD2018. Január 17.
pektoraly_2.jpg
Részlet egy szkíta nyakékről - Nap és Pal szkíta testvérek története"PAL és NAP (PAL yene NAP) paléi a és napéi / (pallar yene naplar) Pal és Nap - a szkíta mitológiában, testvérek, Targötaj (szkíta király) leszármazottai. Egyetlen forrás említi őket, Szicíliai Diodorosz "Történeti Könyvtár"-a. Ezenkívül az idősebb Pliniusz megemlíti a paliták és napiták törzseit Közép-Ázsiában.

"A király leszármazottai közül két testvér bátorságával kimagaslott; egyiküket Palnak hívták, a másik pedig Nap volt. Amikor dicsőséges tetteiket végbevitték, és megosztották a királyságot egymás között, neveikről népeket neveztek el, a palamokat és a napamokat"

Diodorus szerint egyértelmű, hogy Pal és Nap leszármazottai kiemelkedően bátrak és tehetséges hadvezérek voltak, sok hódítást vittek végbe Ázsiában.

Nyelvi gyökrendszer: Világos, hogy a Nap és Pal nevek magyarul jól értelmezhetők. Világos mint a nappal!

(megjegyzés: a kép nem a szkíta testvéreket ábrázolja)
Folyt. lentebb!
2 hozzászólásRCHARD2018. Január 17.
caduceus-Whitehall_Building_in_New_York_City.jpg
Caduceus ábrázolás New York-bólAz ókori Görögországban asztrológus papok használták a caduceust az eleusziszi misztériumok alatt, mint a világban ható ellentétek szintézisének szimbóluma. A görög Hermész isten, az istenek hírnökének hagyományos ábrázolása, hogy kezében hordja a kerükeión pálcát (a rómaiak „caduceus”-nak nevezik). Pálcáján két kígyó tekereg és fölöttük egy angyalszárny található.

Whitehall épület New York City.
RCHARD2018. Január 17.
Faravahar_svg.png
Az Aveszta felépítéséből: A Jasnák (Yashna, "imádság")Az Aveszta Kr. e. I. évezredben keletkezett szent könyv, a zoroasztrizmus, más néven párszi vallás híveinek, Zarathustra követőinek könyve.
A Jasnák 72 hosszabb ima az isten (Ahura Mazdá) és a különböző szellemi lények tiszteletére, az Aveszta legfőbb liturgikus része. Ezen belül külön csoportot alkot 17 verses formájú darab, az úgynevezett gathák (ének, himnusz), az Aveszta legrégebbi darabjai, melyeket a hagyomány szerint maga Zarathustra szerzett. A könyv három, nagyjából egyforma részre oszlik. Az első rész Ormazd és a vallás más istenségeinek invokációjával kezdődik, s tartalmazza az étel-, és italáldozati rítusok szövegeit. Ezt követik a Gáthák, Zarathustra tanító, buzdító, prófétai dalai. A gáthák szövege metrikusan felépített, nyelvezete különbözik az Aveszta többi szövegének nyelvétől. A 17 himnusz közé ékelődik a Yashna Haptanghaiti (A hét fejezet jasnája). Ez a prózában írt szöveg imádságokat tartalmaz Ahura Mazdához (Ormazdhoz), az arkangyalokhoz, az igazak lelkéhez, a tűzhöz, a vízhez, a földhöz.
RCHARD2018. Január 14.
holy-grail-knights-fall-templomosok-gral.jpg
A Szent Grál képének kivetítése (médiafigyelés)A "Templomosok (Knightfall)" címmel indult TV-sorozat a templomos lovagrend történetével foglalkozik. A 2018-ban 1900 éves szervezet újra aktív. Magyarországon is szerveződnek: a Betyársereggel kötöttek szövetséget (videó lentebb).

A film második részében, egy kivetített képen jelenik meg a Szent Grál. A kehely alakú keretben a háromszirmú liliomot láthatjuk. Ez a jel a film szerint arra utal, hogy a Grál Franciaországban van. Az anjou liliom elterjedt ábrázolása azonban nem így néz ki, annak szélei lefelé görbülnek. Ez a jelkép a magyar palmettás mintázatokban figyelhető meg. A csokorpálmás díszítés a tarsolyaink központi eleme.
A templomosok, illetve templomos lovagrend (latinul: milites templi) az egyik leghíresebb keresztény harcos szerzetesrend, egyházi lovagrend volt.

A Templomos Lovagrendtől kapott ajándékot a Betyársereg:

Arch2018. Január 5.
Ambrosius_Benson_-_Mary_Magdalene_-_WGA1890-1200.jpg
Ambrosius Benson: Mary MagdaleneA Szent Grált több elmélet is összeköti Mária Magdolnával. Dan Brown amerikai regényíró szerint a grál valójában Mária Magdolna méhe, melyből Jézusnak gyermeke született. Leszármazottai a Merovingok.

Figyeljük meg a kezében tartott edény díszítését! A magyar hagyományból jól ismert palmettás elemek mellett a magos kör (rovás ly) is feltűnik. A kiemelt jelkép (hun tulipán) felső része is megtalálható rajta.

Nyelvi gyökrendszerünk szerint a következő önhasonulóan ismétlődő ősi szavaink összefüggnek:
Kehely - Két hely - Kétely - Kegyhely
Tengely - Tégely - Henger - Tenger (Űr)

A "hely" szó képírással, a szakrális geometriában, a teremtés második napját jelképezi, két egymást metsző körben. 3D-ben tórusz!Jézus jele a hal alak. Benne a Teremtés ábrázolása a szakrális geometrián keresztül.
Hallak és látlak. Szeretlek, szerrel etetlek. Haladás csak akkor van, ha hal adáskor hálóadás is történik. Ezért jár a hálaadás.
Arch2018. Január 1.
mari_scary.jpg
Clive Hicks-Jenkins: Mari LwydDél-Wales népszokásaiban maradt fenn Mari Lwyd (mári lúid) ábrázolása.

Egy ló koponyáját rúdra téve, egy vászonnal magát eltakaró ember ijesztgeti a népet. Legkorábbi fennmaradt említése az 1800-as évekből való. Karácsony táján a beöltözött emberek így kérnek ételt és italt a házak lakóitól...
Arch2018. Január 1.
Merson_Rest_on_the_Flight_into_Egypt.jpg
Menekülés EgyiptombaJézus születése után a Biblia leírja, hogy a Szent családnak, Józsefnak, Máriának és gyermekének Jézusnak menekülnie kellett Heródes elől. A leírtak szerint Heródes Juda római fennhatóságú kormányzója tudomást szerzett arról, hogy Izrael királya a megváltó megszületett. Józsefet, Jézus nevelő apját álmában egy angyal figyelmeztette, hogy a gyermek Jézus életére törnek, és azt a tanácsot adta meneküljenek Egyiptomba.

Kép: Luc-Olivier Merson, 1879: Rest on the Flight into Egypt (19th-century historicism, MFA Boston)
RCHARD2017. December 25.
Papa_Ioannes_Vicesimus_Secundus.jpg
XXII. János pápa - A Gyeretyánt említő pápai bullaA magyar történettudomány egyik legrejtélyesebb, legizgatóbb kérdése XXII. János avignoni pápának egyik bullája volt. Ezt az írást ugyanis a pápa bizonyos Jeretann ( Jeretyány - Gyeretyán) nevű, ázsiai magyar fejedelemhez intézte 1329 októberében. A fejedelmet "Magyarország katolikus fejedelmei, királyai leszármazottjának" nevezi. Noha Raynaldus a bulla kivonatos szövegét már több mint egy évszázada közölte hatalmas gyűjteményében, történetíróink sem annak teljes, hiteles szövegét, sem a szöveg értelmét nem ismerték. A magyar történetírást nem érheti e téren vád, mert szakembereink nem egyszer felfigyeltek erre az érdekes és oly homályosnak tetsző bullára, itt-ott bele is szőtték fejtegetéseik menetébe, de óvakodtak attól, hagy a rejtélyes irat magyarázatába, vagy boncolgatásába bocsátkozzanak.

Nyelvi gyökrendszer: Gyeretyán - Gere Atya - Gyertya - Jer

A vatikáni Regeszta- gyűjteményben sikerült az eredeti bulla nyomára akadnom és a Magyar Nemzeti Múzeum Országos Széchenyi Könyvtárának Igazgatóságán...
1 hozzászólásRCHARD2017. December 23.
Coa_Hungary_Family_Bercsenyi_svg.png
A Bercsényi család címereBalra Jeruzsálem címere, jobbra fehér egyszarvú ló (unikornis).
A székesi nemes, báró és gróf Bercsényi család a legnevezetesebb magyar történelmi családok egyike.
RCHARD2017. December 18.
1024px-GA_Ordre_du_Saint-Sepulcre_svg.png
A szent sír lovagrend címereKözépen a jeruzsálemi kereszt vörös színű változata.RCHARD2017. December 18.
640px-Armoiries_de_Jerusalem_svg.png
Jeruzsálemi keresztA jeruzsálemi királyság címere (1099-1291).RCHARD2017. December 18.
28945 fájl 2413 oldalon 1
A Táltoskirály tanítása - Egyedül is játszható, jobb agyféltekés társasjáték. Őseink hitvilága, a nyelvi gyökrendszer és a tudomány képeinek rejtett összefüggései, a képi gondolkodás fejlesztése! A mozgó fényre kattintva!