Világbiztonság

Nyílt Társaság

Legutóbb feltöltött

dns.jpg
Furcsán viselkedik az emberi DNS a világűrben (az idegen anyagoktól védő fehérvérsejtek új erőre kapnak)A NASA ikertanulmányának legújabb eredménye alapján a világűrben a DNS-metiláció – vagyis az örökítőanyag kémiai módosulása, ami befolyásolja a gének be- és kikapcsolását – jelentősen „felpörög". Egy ikerpár egyik tagja, Scott Kelly űrutazáson vett részt, míg másikuk, Mark Kelly a Földön maradt.
A módosulás abban a pillanatban bekövetkezett, amint az asztronauta kiért az űrbe, a fokozott génaktivitás pedig ideiglenesen a visszatérés után is megmaradt.
Az űrben töltött év alatt Scott telomerjei – a kromoszómák végén elhelyezkedő védősapkák – meghosszabbodtak a fehérvérsejtjeiben a testvéréihez viszonyítva.
Ez azért furcsa, mert jelenleg a telomer hosszúságát gondolják az egészség és a hosszú élet egyik legfontosabb jelzőjének. Minden egyes alkalommal, amikor a sejtek osztódnak, a telomerjeik rövidebbek lesznek, míg eljutnak addig a pontig, hogy a sejt tovább már nem tud osztódni...
A fehérvérsejtek az immunrendszer sejtjei, amelyek megvédik a testünket a fertőző betegségektől és az idegen anyagoktól.
1 hozzászólásRCHARD2017. November 2.
sophia-robot.jpg
Először kapott állampolgárságot egy robotSzaúd-Arábia az első ország, amely állampolgárságot adott egy robotnak - rengeteg a kritikus vélemény, sokak szerint a Sophia nevű robotnak már több joga van, mint a valódi nőknek az országban.

A robot elmondta a jelenlévő közönségnek, hogy megtisztelve érzi magát és büszke erre az egyedi megkülönböztetésre, és persze történelmi dolog az első robotnak lenni a világon, aminek állampolgárság is jár.

A Hanson Robotics robotja a rendezvényen kérdésekre is válaszolt, és amikor arról volt szó, hogy mind szeretnénk megakadályozni egy rossz jövőképet, akkor Sophia azt mondta, hogy a kérdezőpartnere túl sok Elon Muskot olvas és túl sok hollywoodi filmet néz. Hozzátette, hogy az emberiségnek nincs miért aggódnia: ha az emberek jók hozzá, ő is jó az emberekhez.

2016. márciusában ugyanez a robot a feltalálója kérdésére ("El akarod pusztítani az embereket? ...Kérlek mondd, hogy "nem".") azt válaszolta üres arckifejezéssel, hogy: "OK. El fogom pusztítani az embereket.".

...
1 hozzászólásRCHARD2017. Október 31.
Hubert_van_Eyck_004.jpg
Mindenszentek (angolul all hallows' evening = „minden szent estéje”)A mindenszentek vagy mindenszentek napja (röviden mindszent; latinul Festum Omnium Sanctorum) az üdvözült lelkek emléknapja, melyet a katolikus keresztény világ november 1-jén ünnepel.
Nem tévesztendő össze a halottak napjával, egyháztanilag a szenvedő Egyház (latinul ecclesia patiens) ünnepével, amit 998 óta tart meg az egyház a következő napon, november 2-án az elhunyt, de az üdvösséget még el nem nyert, a tisztítótűzben lévő hívekért.

megszentel (ang. ige): sanctify, hallow, consecrate
szent (ang. főnév): saint, hallow

Kép: A Genti oltár A bárány imádása című táblaképe.
"Én, János… ezután akkora sereget láttam, hogy meg sem lehetett számlálni. Minden nemzetből és törzsből, népből és nyelvből álltak ott, a trón és a Bárány előtt. Fehér ruhában voltak, a kezükben pálmaággal. Hangos szóval kiáltották: «Üdv Istenünknek, aki a trónon ül, és Báránynak!»" (A jelenések könyve 9,7-10).

RCHARD2017. Október 27.
suvegcs.jpg
Újabb hazatéréskori süvegcsúcsra leltek, ezúttal Jászberény mellettA 10. századból származó tárgyak 2016 tavaszán kerültek elő a földből, a Jászberény melletti homokbányából.
A tárgyak nagy része vasból készült, de van közöttük egy majd 11 centiméter magas, aranyozott ezüstlemezből készült is. A gömbdíszben végződő kúpos tárgy egykor viselője süvegének tetejét díszíthette.
Hasonló süvegcsúcsból eddig még csak egyetlen egy darabot találtak a Kárpát-medencében. A Beregszászon talált, három darabban előkerült süvegcsúcshoz hasonló, palmettás díszítést láthatunk rajta. A jászberényi süvegdísz és a hozzá köthető többi lelet is teljesen épségben megmaradt, így pontosan meg lehet határozni a tárgyak korát.
1 hozzászólásArch2017. Október 22.
aratokoszoru-3.JPG
AratókoszorúRendszerint az aratás utolsó vagy utolsó előtti napján fonják az aratók búzakalászból. Formája különböző: csigaszerű, korona vagy koszorú alakú. A nagyobb koszorút általában vesszővázra fonják. Virágokkal, különböző színű szalagokkal díszítik.Arch2017. Október 20.
aratokoszoru-2.jpg
Aratókoszorú - Szakramentom Elnevezése változó: esőzsák (Szentes), szakramentom (Zenta), áldozókoszorú (Hasznos), kalászkoszorú (Homokterenye), búzakoszorú (Szemere) stb. Legáltalánosabb az aratókoszorú név. Az aratókoszorú elkészítése rendszerint a marokszedő feladata, a kaszás csak a kalászok válogatásában és a vagdalásban segít. Aratás után a kész aratókoszorúval az aratók ünneplő ruhában vonultak be a gazda vagy a földesúr portájára (aratóünnep). Az aratókoszorút kézben, rúdon vagy fejre helyezve vitték; a koszorút vagy vivőjét a gazda, gazdasszony, a földesúr, az ispán vagy a bandagazda vízzel öntözte meg.

A "szakramentUm" szó jelentése: szentség; isteni kegyelmet közvetítő szent aktus.
*saq- '(össze)köt, megköt(öz), korlátoz, megszorít, bekerít, körülkerít, körülzár, (meg)véd, oltalmaz, megóv'
Sacer, sacra, sacrum 'szent istenségnek ajánlott, valamely istenségnek szentelt, szent szertartásra rendelt'

A kerecsensólyom elnevezései:

Saker (angol, német); Falcó sacre (katalán); Faucon sacre (francia); Saker faucon (skót); Sakervalk
Arch2017. Október 20.
aratokoszoru.jpg
Aratókoszorú - EsővarázsErdélyben, ha az aratómenet a falun haladt át, a lakosok a koszorút és vivőjét csuromvizessé öntözték. A vízzel való leöntésnek bőségvarázsló, esővarázsló (esővarázslás) célja is van. A gazda megköszöni az aratókoszorút és áldomást isznak. Gyakran étellel is megvendégelik az aratókat. Az aratókoszorút általában az első házban (a tisztaszobában) a mestergerendára akasztják, az asztal fölé. Vetéskor a szemeket kimorzsolják belőle és összekeverik a vetőmaggal, hogy biztosítsák a jövő évi termést. Arch2017. Október 20.
danubianridervotiveBostonMuseumofFineArts.jpg
Római plakett"A dunai lovas kultuszához"

Az égi lovas a Világfa tetején egyértelműen Mithrász jegyeit hordozza.

Royal-Athena Galleries, 153 East 57th Street, New York, NY 10022 (Art of the Ancient World IX, no. 135); purchased from Royal-Athena Galleries by Herbert C. Lust III; gift of Herbert C. Lust III to MFA, December 18, 1996
Arch2017. Október 15.
kozepkori-szam-tablazatok.jpg
A nulla "feltalálása"Már a IV. századi hindu írásos emlékekben előfordul a nullát jelentő "szunja" ( = üresség, űr). Az i. sz. 500 körül kialakult helyiértékes írásmódban hindu csillagászok (pl. Bhászkara) az 1-9 bráhmí számjegyekhez már hozzátették a nullát. Bár nincs rá konkrét bizonyíték, de a hinduk a nullát a görögöktől vették át, majd segítségével kifejlesztették a máig ismert számírási módszert és számolási szabályokat.
Más forrás szerint: A középkorban betiltották a nullát
A nulla a majáknál és a babiloniaknál bukkan fel először a matematika történelmében, de ők csak a nagyobb számok leírásánál használták annak jelzésére, hogy az adott helyiértéken nincs semmi. Mint mondjuk a 302 számban, ahol a nulla azt mutatja, hogy egyetlen tizest sem kell hozzáadni a három százashoz és két egyeshez, hogy megalkossuk a számot.
Matematikai műveletekben használható számként az indiaiak találták fel a nullát, méghozzá egy Brahmagupta nevű csillagász a 7. században.
Gyökrendszer: semmi - szunja - szunjad unja - zéró - hulla - hullám
RCHARD2017. Október 15.
Morgan-Keenan_spectral_classification2-1000.jpg
A Morgan-Keenan színképosztályozási rendszer 7 fő csillagosztálya - A csillagokban termelődő elemek a hidrogéntől a vasig0: hiperóriások
I: fényes szuperóriások
II: fényes óriások
III: (normális) óriások
IV: szubóriások
V: fősorozatbeli csillagok (törpék)
VI: szubtörpék
VII: fehér törpék

(A Yerkes színképosztályozási rendszer)

A két leggyakrabban használt osztályozási rendszeren (Harvard- és Yerkes-féle) kívül még többféle létezik, ezek közül legfontosabb a Daniel Chalonge, Martial Barbier és L. Divan asztrofizikusok által kidolgozott szisztéma.

Nagy tömegű csillagoknál a hélium elhasználása után a fúzió egyre nagyobb atomtömegű elemekkel folytatódik, egészen a vasig. A fúzió azért áll le a vasnál, mert az ennél nagyobb rendszámú elemek keletkezése már nem energianyereséges. Szuperóriás csillagok jönnek létre, melyeknek átmérője 1000 napátmérő is lehet. Belsejük különböző kémiai összetételű rétegekből áll, amelyek a felszínhez közeledve egyre hidegebbek és ritkábbak. Hirtelen felrobbannak és az anyaguk szétszóródik az űrben. Ezeket nevezzük szupernóváknak.
RCHARD2017. Október 11.
wolfenbutteli-rovasemlek2.jpg
Wolfenbütteli rovásemlék Ágost wolfenbütteli herceg florilegiumábólA 2015-ben elkészült dolgozatukban a szerzők bemutatják a lelet megtalálásának körülményeit, illetve el is olvasssák azt. Nem meglepő, hogy ismét egyházi szöveget rejtő rovásemlék került elő – ezúttal németországi könyvtárból. A kéziratos könyvben váratlanul tárult a kutatók elé a rovásos magyar nyelvemlék.

A 438. oldalon az “Alphabetum Valach” cím alatt a cirill ábécé román változatát találjuk, a lap alsó felén pedig rovásos szöveg olvasható magyar nyelven.

"Minden állat dicsír Úristen tégedet.
Mert ő meghallgatott én könyörgésemben:
Bűnöm megbocsátta nagy kegyességéből:
Kit míeltem vala én gyarló testemmöl.
Sokszor én szüvemet hozzája fordítom
Mikor szükségemet valamiben látom
Ottan hallgat engem az én üdvezítőm:
Semmiben nem késik én édes táplálóm."

Förköli Gábor és Tubay Tiziano elemzése.
http://rovas.info
RCHARD2017. Október 7.
louvre-horus-cavalier.jpg
Hórusz mint sárkányölőKülönleges, ritka ábrázolás. Hórusz Sárkányölő Szent György minőségben.

Forrás: Louvre Múzeum.

Hasonló Hórusz ábrázolásról egyelőre nem tudunk.

Kapcsolódó:

Hórusz és Szobek együtteseHórusz sólyom feje krokodil testen ábrázolva. Igazi ritkaság.
Szobek vagy Szebek krokodil alakú isten az egyiptomi mitológiában, a piramisszövegek szerint Néith fia. A víz és a kiáradt Nílus istene. Szent állata a krokodil. Ember, krokodil vagy krokodilfejű ember alakjában ábrázolták. Kultuszközpontja a Fájjum-oázis, Krokodeilónpolisz.
RCHARD2017. Október 3.
28921 fájl 2411 oldalon 1
A Táltoskirály tanítása - Egyedül is játszható, jobb agyféltekés társasjáték. Őseink hitvilága, a nyelvi gyökrendszer és a tudomány képeinek rejtett összefüggései, a képi gondolkodás fejlesztése! A mozgó fényre kattintva!