Világbiztonság

Nyílt Társaság

Legújabb hozzászólás

pektoraly_2.jpg
Részlet egy szkíta nyakékről - Nap és Pal szkíta testvérek története"PAL és NAP (PAL yene NAP) paléi a és napéi / (pallar yene naplar) Pal és Nap - a szkíta mitológiában, testvérek, Targötaj (szkíta király) leszármazottai. Egyetlen forrás említi őket, Szicíliai Diodorosz "Történeti Könyvtár"-a. Ezenkívül az idősebb Pliniusz megemlíti a paliták és napiták törzseit Közép-Ázsiában.

"A király leszármazottai közül két testvér bátorságával kimagaslott; egyiküket Palnak hívták, a másik pedig Nap volt. Amikor dicsőséges tetteiket végbevitték, és megosztották a királyságot egymás között, neveikről népeket neveztek el, a palamokat és a napamokat"

Diodorus szerint egyértelmű, hogy Pal és Nap leszármazottai kiemelkedően bátrak és tehetséges hadvezérek voltak, sok hódítást vittek végbe Ázsiában.

Nyelvi gyökrendszer: Világos, hogy a Nap és Pal nevek magyarul jól értelmezhetők. Világos mint a nappal!

(megjegyzés: a kép nem a szkíta testvéreket ábrázolja)
Folyt. lentebb!
2 hozzászólásRCHARD2018. Január 17. 13:42-korRCHARD: Beküldő: Zoltán Árpád Zselicky

Még egy idexágó...
pektoraly_2.jpg
Részlet egy szkíta nyakékről - Nap és Pal szkíta testvérek története"PAL és NAP (PAL yene NAP) paléi a és napéi / (pallar yene naplar) Pal és Nap - a szkíta mitológiában, testvérek, Targötaj (szkíta király) leszármazottai. Egyetlen forrás említi őket, Szicíliai Diodorosz "Történeti Könyvtár"-a. Ezenkívül az idősebb Pliniusz megemlíti a paliták és napiták törzseit Közép-Ázsiában.

"A király leszármazottai közül két testvér bátorságával kimagaslott; egyiküket Palnak hívták, a másik pedig Nap volt. Amikor dicsőséges tetteiket végbevitték, és megosztották a királyságot egymás között, neveikről népeket neveztek el, a palamokat és a napamokat"

Diodorus szerint egyértelmű, hogy Pal és Nap leszármazottai kiemelkedően bátrak és tehetséges hadvezérek voltak, sok hódítást vittek végbe Ázsiában.

Nyelvi gyökrendszer: Világos, hogy a Nap és Pal nevek magyarul jól értelmezhetők. Világos mint a nappal!

(megjegyzés: a kép nem a szkíta testvéreket ábrázolja)
Folyt. lentebb!
2 hozzászólásRCHARD2018. Január 17. 12:24-korRCHARD: Beküldő: Zoltán Árpád Zselicky

A Facebook gyeng...
a_hiperkocka_vetuletei_Pannonhalmi_bences_foapatsag_homlokzat.jpg
Hiperkocka csillagAz eltitkolt tudomány ott van a szemünk előtt. A modernkori fizikai halmazállapotokat az Őselemeknek megfeleltetve: Tűz-plazma, Víz-folyadék, Levegő-gáz, Föld-szilárd, ezek az ősi modern párok. mindegyikhez egy 3-dimenziós szabályos test kapcsolódik. Modern számítógépes megjelenítéssel képesek vagyunk nagyon pontosan modellezni az anyagi és láthatatlan világot. Az 5. elem az elért elem, vagy éter elem (illetve értelem). Mind a 4 elemhez kapcsolódik láthatatlan formában. A modern fizikában a 4 elemi erőnek felel meg.

A negyedik illetve ötödik dimenzió fogalmának megértéséhez visznek közelebb a vilagbiztonsag.hu képtárában található ábrák.

Kapcsolódó 3-dimenziós jelkép: Rubik-kocka.

4-dimenziós hiperkocka gyűjtemény:

http://vilagbiztonsag.hu/keptar/thumbnails.php?album=695
2 hozzászólásRCHARD2018. Január 11. 10:47-korRCHARD: Óriási tudományos felfedezés: megvan a 4. dimenzió...
11684-st-john-the-evangelist-el-greco.jpg
El Greco: Szent János apostolEvangélista Szent Jánost inkább néhány másik ábrázolási típusáról ismerjük, amelyek jóval elterjedtebbek, mert mind az újszövetségi könyveken alapulnak: amikor az utolsó vacsorán Krisztus keblére hajtja fejét, amikor a kereszt alatt állnak kétfelől Szűz Máriával, és Krisztus rábízza anyját, vagy amikor Patmosz szigetén a Jelenések könyvét, illetve evangéliumát írja. A „kelyhes Jánosnak” azonban nincs bibliai forrása. Ez az ikonográfiai típus egy 2. századi apokrif műből, a János cselekedeteiből ered, amelyben az efezusi Artemisz-templom főpapja, Arisztodemosz kényszeríti az apostolt, hogy mérget igyon. A történetet a szentek legendáinak legelterjedtebb középkori gyűjteményéből, a 13. századi Legenda Aureából idézzük, az 1524-27 közötti Érdy-kódex magyarításában, Bálint Sándor Ünnepi kalendáriumának Szent János-napjáról. (Az eredeti apokrifot, ahol részletesebben is szó esik a kígyókról és más hüllőkről, az angol változatban idézzük.)...1 hozzászólásArch2018. Január 1. 06:44-korArch: „Annak utána, mikoron meg es Ázsiában prédikállana...
11750-penitent-magdalen-el-greco.jpg
El Greco: Mária Magdolna (Penitent Magdalen - Bűnbánó Magdolna)Jézus a nők lelki vezetését is vállalta, ami a férficentrikus társadalomban valóban rendkívül szokatlan volt, és ezek az asszonyok sokkal hamarabb részesültek a feltámadás hitében, mint az apostolok. Július 22. Szent Mária Magdolna napja.
Az evangéliumok Mária Magdolnája

Annak ellenére, hogy Mária Magdolna és a magdalai Mária személy- és névazonosságát sokan vitatják, úgy mutatja be őt az evangélium, mint aki a tizenkettőhöz hasonlóan követte Jézust, és vagyonából gondoskodott róla (Lk 8,2-3). Más evangéliumi szakaszok (Mk 15,40; Mt 27,56; Jn 19,25 és Lk 23,49) szerint ő volt az, aki a megfeszített Jézussal maradt a Golgotán, sőt, ő volt az, aki Jézus sírjánál először megjelent. A Mk 16,9 még azt is elmondja, hogy Jézus először egyedül Mária Magdolnának jelent meg feltámadása után. Sőt arról is tud az Újszövetség, hogy hét ördögöt űzött ki belőle (Lk 8,2; Mk 16,9), de arról, hogy ezek a szövegek ugyanarról a személyről szólnak-e, kellő információ hiányában nem lehet dönteni. ...
1 hozzászólásArch2018. Január 1. 06:16-korArch: A Mk 16,9 még azt is elmondja, hogy Jézus először ...
edward_burne_jones_17_last_sleep_of_arthur_in_avalon.jpg
Edward Burne-Jones: Artúr végső álma AvalonbanA kép 1881-1898 közt készült, Burne magnum opusaként tartják ma számon. A képen Arthur király, a brit mondakör legendás hőse látható. Érdekessége a műnek, hogy a földön fekvő korona a Szent Koronát ábrázolja. Ez a tény lehet érdekesség, de tekinthetjük jelzésértékűnek is. Arthur király és köre a szarmata lovagok. A szarmaták viszont a hunok egyik legvitézebb csoportja, akiket a Római Birodalom Aureliánus falához rendelt brit földre a betörő szászok elleni küzdelem céljából. A Magyar Szent Korona eredete még mindmáig nem tisztázott, hol készült kit koronáztak vele legelőször: Arthur királyt, Attilát, talán Nagy Károlyt (ha létezett) majd a pápa tulajdonába került és úgy kapta meg Szent István és maradt a magyarok tulajdonában.
A Szent Korona Arthúr király fejének vonalában, a földön van ábrázolva.

A "Kitalált középkor" elmélet összeköti Attila fiát Aladárt Arthúr királlyal!

Bővebben a hozzászólásokban...
2 hozzászólásMagánnyomozó2017. December 28. 18:10-korRCHARD:
A Szent Korona Arthúr király feje mellett, a föl...
Papa_Ioannes_Vicesimus_Secundus.jpg
XXII. János pápa - A Gyeretyánt említő pápai bullaA magyar történettudomány egyik legrejtélyesebb, legizgatóbb kérdése XXII. János avignoni pápának egyik bullája volt. Ezt az írást ugyanis a pápa bizonyos Jeretann ( Jeretyány - Gyeretyán) nevű, ázsiai magyar fejedelemhez intézte 1329 októberében. A fejedelmet "Magyarország katolikus fejedelmei, királyai leszármazottjának" nevezi. Noha Raynaldus a bulla kivonatos szövegét már több mint egy évszázada közölte hatalmas gyűjteményében, történetíróink sem annak teljes, hiteles szövegét, sem a szöveg értelmét nem ismerték. A magyar történetírást nem érheti e téren vád, mert szakembereink nem egyszer felfigyeltek erre az érdekes és oly homályosnak tetsző bullára, itt-ott bele is szőtték fejtegetéseik menetébe, de óvakodtak attól, hagy a rejtélyes irat magyarázatába, vagy boncolgatásába bocsátkozzanak.

Nyelvi gyökrendszer: Gyeretyán - Gere Atya - Gyertya - Jer

A vatikáni Regeszta- gyűjteményben sikerült az eredeti bulla nyomára akadnom és a Magyar Nemzeti Múzeum Országos Széchenyi Könyvtárának Igazgatóságán...
1 hozzászólásRCHARD2017. December 23. 19:08-korRCHARD: A vatikáni Regeszta- gyűjteményben sikerült az ere...
matrix-univerzum--kvantumszamitogepek-szoftverei3.jpg
Programozók is lehetnek az isteneinkSeth Lloyd, az MIT (Massachusetts Institute of Technology) kvantummechanikai mérnöke még 2001-ben megkísérelte felbecsülni, hogy mennyi erőforrás kellene egy univerzum méretű szimulációhoz. Megpróbálta megállapítani, hány „számítógépes műveletet” végzett az univerzum az ősrobbanás óta, mennyi az összes eddig lezajlott esemény száma. Arra az eredményre jutott, hogy egy ilyen szimulációt lehetetlen megalkotni: a történtek megismétléséhez, a valóság utolsó atomig hű, tökéletes másolatának létrehozásához több energia kell, mint amennyi az univerzumban van. A szimulációhoz szükséges számítógép nagyobb lenne, mint az univerzum, és az idő a programban lassabban ketyegne, mint a valóságban.
Az univerzum egy tökéletlen másolata viszont sokkal kevesebb számítógépes erőt igényelne. Egy ilyen "lebutított kozmoszban" a mikroszkopikus világ és a távoli csillagok fényének finom részleteit csak azon ritka alkalmakkor kéne betölteni, amikor az értelmes lakók tudományos felszereléssel tanulmányozzák ezeket. Mihelyt...
2 hozzászólásPtah2017. December 23. 19:01-korRCHARD: Elvégeztek egy tudományos kutatást arra vonatkozóa...
20171121csillagkozi-aszteroida1.jpg
Földönkívüli űrszonda is lehet az aszteroidának hitt objektumA mellékelt kép csupán illusztráció, mivel távolsága miatt nem rendelkezünk részletes információval. A Green Bank teleszkóppal 10 órán keresztül fogják vizsgálni a naprendszeren kívülről érkező, furcsa alakú objektumot. Mérete futballpálya nagyságú. A tudósok azt fogják megfigyelni, hogy elhagyják-e rádióhullámok a felszínét. Ha nem, akkor szerintük furcsa alakú kisbolygóról van szó.

Jelenleg aszteroidaként van nyilvántartva "A/2017 U1 - Oumuamua" néven, melynek jelentése hawaii nyelven: "Először elérni, első elérés"

A kutatók szerint nagyon kicsi az esélye annak, hogy idegen űreszközzel van dolgunk, ennek ellenére egy vizsgálatot mindenképp megér a dolog.

Kapcsolódó képünk egy méretben és alakban körülbelül megegyező hajópárost ábrázol.

(UFO-k Hollandia felett )Kisfilm:

1 hozzászólásRCHARD2017. December 15. 01:17-korRCHARD: Hasonló alakú és méretű objektumok:
Az Ap...
800px-BD_Weighing_of_the_Heart.jpg
A Holtak KönyveHalál utáni élet
Az egyiptomiaknak részletesen kidolgozott elképzelésük volt a halál utáni életről, bonyolult szertartásokkal törekedtek a test és a lélek felkészítésére a békés halál utáni életre. A lélekkel és a halál utáni élettel kapcsolatos hiedelmek központjában a test, vagyis a Ba megőrzése állt (a lélek pedig a Ka). Ennek érdekében magas szintre emelték a balzsamozás művészetét, hogy megőrizzék az egyéneket az öröklét számára. Eredetileg a holtakat nádgyékénybe csavarva temették a forró homokba. Így a maradványok gyorsan kiszáradtak, megelőzve a bomlást, majd ezt követően eltemették az illetőt. Később már fából készült síremlékeket emeltek. A mumifikáció bonyolult folyamata a 4. dinasztia idejében alakult ki. Ennek során a lágyrészeket eltávolították, a helyüket megtisztították és kitöltötték nátronsóval, majd az egész testet beborították vele.
Jobban szemügyre véve a képet láthatjuk, hogy a felső szinten 12 szent alak ül. Balról az első és negyedik széken két személy foglal helyet.
2 hozzászólásadmin2017. December 14. 13:10-korRCHARD: Nagyobb kép ajánlása:

hippocampus-magneses-reszecskek.jpg
Az agyban megtalálható mágneses tulajdonsággal bíró részecskék: MagnetitPásztázó-elektronmikroszkópos kép az emberi agy hippocampus (kampós) részéből: magnetit részecskék

A hippokampusz (hippocampus) az előagy (nagyagy) egy része, az emberben a halántéklebeny csúcsában, a kéreg (a hatrétegű neocortex) alatt található képlet, a gerincesekben az archicortexet (archipalliumot) képezi. Ötrétegű kéregből épül fel (allocortex). Nevét az emberi agy koronális metszetében megjelenő, csikóhalra (lat. Hippocampus) emlékeztető, görbült formájáról kapta. A primitív emlősökben az agykéreg felszínének 30-40%-át is kiteszi, az emberben ez az arány már elenyésző.

A magnetit (Haidinger, 1845) , vagy más nevein: mágnesvasérc, mágnesvaskő egy vastartalmú szabályos rendszerű oxidásvány amely a spinellcsoport ásványegyüttes tagja. Ikerkristályai gyakoriak. A legfontosabb vasérc.
1 hozzászólásRCHARD2017. December 5. 03:48-korRCHARD: A genetikailag módosított "Magneto" fehé...
banyanfa2.jpg
A banyanfa erdőnyi járatai (Thaiföld) - A halhatatlan fa - Magyarul lehetne barlangfa vagy bányafa?!A fügefélék családjába tartozó Banyan-fa (Ficus bengalensis) India nemzeti fája. Egyes források szerint Buddha egy ilyen fánál világosodott meg. Nagy Sándor egy banyan fa alatt pihent meg hétezer fős seregével.
A központi oszlopfa körül lenövő léggyökerek újabb és újabb fáknak látszanak és járatokat képeznek.
Az idősebb banyánfák esetében nagyon jellegzetesek a vastag fás törzzsé növekedő léggyökerek, amelyek megkülönböztethetetlenné válnak az eredeti törzstől. Az öreg fák úgy terjeszkednek oldalirányban, hogy ezeket a támasztógyökereket használják nagy területek lefedésére.
Európai nevét eredetileg az indiai fügére használták, mert a fa árnyékában gyakran húzódnak meg az indiai kereskedők.

Gudzsaráti nyelven a banya szó jelentése "boltos" vagy "kereskedő"és nem "fa".

Az egyértelműsítést megnehezíti, hogy a banyán neve nem indiai jövevényszó, mivel a fa eredeti neve vata (szanszkrit), vagy modern változatban bargad (hindi).

A magyarban még nincs meghonosodott alak... - De lehetne barlang- vagy bányafa! -
1 hozzászólásRCHARD2017. December 3. 02:24-korRCHARD: A banyanfa központi, függőleges járata:

...
5141 fájl 429 oldalon 1
A Táltoskirály tanítása - Egyedül is játszható, jobb agyféltekés társasjáték. Őseink hitvilága, a nyelvi gyökrendszer és a tudomány képeinek rejtett összefüggései, a képi gondolkodás fejlesztése! A mozgó fényre kattintva!