Világbiztonság

Nyílt Társaság
Odin_vajra.jpg
Odin az istenek fegyverzetével nyolclábú táltoslovánSzleipnir (Sleipner, ó-norvégül Sleipnir) a skandináv mitológiában Odin szürke, erős, nyolclábú lova. Szleipnir gyorsabb, mint bármely más ló, s a szélnél gyorsabban tud vágtázni. Földön, vízen és levegőben is tud haladni. Odin nagyon szereti a lovát és a legendák szerint ő az, aki a Valhallába viszi a háborúban elesett harcosokat. A jósnő, Sigrdrivomal szerint Odin rúnákat faragott Szleipnir fogaira. Szleipnir apja Svadilfari, egy hegyi óriás (Bergrese) hatalmas fekete ménje. Ez az óriás felajánlotta, hogy épít egy erődöt az istenek otthona, Asgard körül. Ha sikerül hogy felépítse az erődöt egy szezon alatt, fizetségként a Napot, a Holdat és feleségnek Freyja istennőt kérte. Az istenek nem hitték, hogy meg tudja csinálni, és elfogadták a követeléseit. De Svadilfari erős, és az ő segítségével úgy néz ki, mintha a óriásnak mégis sikerülni fog. Az istenek kezdtek nyugtalankodni, és elküldték a ravasz Lokit, hogy valamiképpen hátráltassa az óriást. Loki egy gyönyörű szürke kancává válik, elcsábítja...RCHARD0000000000
(0 szavazat)
asgardia.jpg
Űrállam alapítását jelentette be egy csapat tudós és jogász Párizsban (képükön a magyar hagyományokból jól ismert Életmag jelkép és Hórusz szeme)Asgardia megálmodói szerint az űrnemzet célja az lenne, hogy elősegítse a világbékét, biztosítsa az új technológiákhoz való hozzáférést mindenki számára és védje a Földet a világűrből érkező fenyegetésektől.

A merész gondolatból született űrnemzet Asgard után kapta nevét, amely a skandináv mitológiában az istenek lakhelye.

A futurisztikus állam tagja lenne az ENSZ-nek, saját zászlóval, valamint himnusszal rendelkezne.

Ez azonban nem jelenti azt, hogy az űrnemzet állampolgárai kiköltöznének a világűrbe. „Fizikai értelemben véve a polgárok a Földön maradnak, mindenki a saját országában él, de egyúttal állampolgárai Asgardiának is" – mondta a lapnak Igor Asurbejli, a projekt vezetője, aki egyúttal az UNESCO űrtudományi bizottságának elnöke.

Mindez a Világbiztonság Nyílt Társaság 2008-as nemzetközi kezdeményezésének alapelveit tartalmazza. Wide Open World Security wowsecurity.net
Folyt. a hozzászólásban!
4 hozzászólásWOWSecurity0000000000
(0 szavazat)
411px-Ask_and_Embla_by_Robert_Engels.jpg
Ádám és Éva a skandináv mitológiábanA skandináv mitológiában Ask és Embla (Óészaki nyelven: Askr ok Embla) az első két ember, akiket az istenek teremtettek, hasonlóan Ádámhoz és Évához.
1 hozzászólásArch0000000000
(0 szavazat)
Faroe_stamp_430_The_First_Human_Beings.jpg
Ask és Embla (Óészaki nyelven: Askr ok Embla) Odin és a testvérei, Vili és Vé voltak a skandináv kozmológia mind a kilenc világának alkotói. Egyszer felvettek két fahasábot a tengerparton, és emberi alakot formáltak belőlük. Ezután Odin életet lehelt beléjük, Vili értelmet és érzelmeket adott nekik, Vé pedig érzékeket és a beszéd képességét. Ez a két ember, Ask (a férfi, jelentése: „kőrisfa”) és Embla („szilfa”) lettek az egész emberiség ősei, akik Midgardban éltek.Arch0000000000
(0 szavazat)
Forasrun_svg.png
Ansuz az A-rúna neveAz A-rúna jelképi előfordulása.
Az óészaki nyelvben áss (Æsir) kifejezéssel jelölik a főpanteon tagjait: Ódin, Frigg, Thor, Baldr és Týr.
A rúna jelentése Isten is lehetett.
Arch10101010101010101010
(3 szavazat)
mead_eagle.jpg
Odin sas formájában fogyasztja a költészet italát, a mézsört...Odin ezután csellel szerezte meg Szuttungtól a mézsört: Szuttung fivérének, Bauginak munkásait egymásnak uszította, hogy azok megöljék egymást, majd Bölverk (szó szerint: 'gonosztevő') néven Baugi szolgálatába állt helyettük, s fizetségül szolgálataiért egy kortynyit kért a költészet italából. Szuttung nem fogadta el Odin-Bölverk és Baugi megállapodását, ezért Odin-Bölverk szerzett egy Rati nevű fúrót, aminek segítségével kifúratta Baugival a sziklát, mely alatt a három mézesedény volt. Ezután Odin kígyóvá változva bekúszott a résen, s odabent három éjszaka együtt hált Gunnlöddel, a Scalmoidr őrzőjével. Ezután Gunnlödd megengedte Odinnak, hogy három kortyot igyon a mézsörből. Odin az első kortyra kiitta az első edény tartalmát, a másodikra a másodikét, a harmadikra pedig a harmadikét. Végül sassá változott, felrepült Ásgardba, s ott az ász-istenek által előre kikészített dézsákba köpte ki a költészet italát.
Magyar kapcsolat a hozzászólásokban!
2 hozzászólásArch0000000000
(0 szavazat)
800px-Walhall_by_Emil_Doepler.jpg
Valhalla / Germán mitológiaA Valhalla (ó-skandináv nevén Valholl) a skandináv mitológiában egyfajta égi palotát jelent. A skandináv mitológia "mennyországában", Azgardban helyezkedik el. Ide kerülnek a hősi halált halt harcosok. Őket a valkűrök kísérik fel a Valhallába, azon belül Odin, a főisten csarnokába. A harcos Odin nyolc lábú lován, Sleipniren vágtat fel a szivárvány hídon, mely a palota előtt ível át. Itt a harcosból einherjar válik, aki, ha eljön a világvége (Ragnarök), Odin égi seregében fog harcolni. Valhalla csarnokában helyezkedik el Odin, az istenek királyának trónusa. Mellette két farkasa, Gere és Freke, és két hollója, Huginn (gondolat) és Muninn (emlékezet), akik mindenhová elkísérik gazdájukat. Odin minden reggel kiküldi őket világunkba, Midgardba. A hollók rendszerint délre térnek vissza, és beszámolnak neki a történtekről. Odin mindig kéznél tartja varázslatos fegyverét, a Gungirt, a minden célba beletaláló lándzsát.
Tóthné Brigitta10101010101010101010
(1 szavazat)
Rigel-egyiptom.jpg
Az ókori Egyiptomban a Rigel neveVagyis Seba-en-Sah Sb3-n-S3ḥ volt, aminek jelentése lábujj csillag vagy láb csillag.

A Rigel az ötödik legfényesebb csillag, ami a közepes északi szélességekről látható.

A csillagászati navigációban fontos szerepet játszik a Rigel, mert a világtengerek mindegyikéről jól látható, mivel az ekliptika közelében helyezkedik el.

775-800 fényév távolságban lévő, többtagú csillagrendszer, legfényesebb tagja egy kék szuperóriás csillag, mely a Napnál tizenhétszer nagyobb tömegű. Abszolút fényessége a Napénak 40 000-szerese.
UV-sugárzása a Napénak 66 000-szerese.
Valószínűleg elegendő tömeget veszít ahhoz, hogy ne váljék szupernovává, végül ritka oxigén-neon fehér törpévé válik. Elérhette azt a határt, amikor héliumkészletét szénné és oxigénné alakítja.

Csillagászati besorolása: fényes óriás, változócsillag, fedési kettőscsillag.
Oktató10101010101010101010
(1 szavazat)
Rigel-2006-02-23-f20-auto-15s-187of2537.jpg
Rigel szuperóriás, kettőscsillagA Rigelre általában úgy gondolnak, mint az Orion nyugati térdére, neve azonban azt sugallja, hogy inkább a lábat jelöli (Oriont elképzelhetjük úgy, mint aki felemeli az elöl lévő lábát, hogy lesújtson a bikára a bunkójával). Paul Kunitzsch szerint a Rigel nevet először i.sz. 1000 körül már használták a nyugati kultúrában, amikor átvették az arab rijl al jauza kifejezést (=Dzsauza lába). Nem tudjuk, ki volt Dzsauza, de a kifejezés Orionra mint nőnemű lényre utal.
A középkori arab csillagász, Al Szufi szerint a Rigel neve Ra’i al Dzsauza (=Dzsauza pásztora). A pásztor tevéi az Alpha Orionis (Betelgeuse), Gamma Orionis (Bellatrix), Kappa Orionis (Saiph) és a Delta Orionis (Mintaka).
Néhány száz évvel ezelőtt néhány szaktekintély a Rigel nevet Regel vagy Riglon formában írta. Egyes költők az Algebar vagy Elgebar nevet használják a Rigelre.

Hozzászólásokban: A szufi negyven szabálya - Elif Shafak: Szerelem.
1 hozzászólásOktató10101010101010101010
(1 szavazat)
250px-Rigel_sun_comparision.jpg
A Rigel (β Orionis, Beta Orionis, Béta Orionis)Az Orion csillagkép legfényesebb csillaga, a két lábát alkotó csillag közül a jobb oldali. A Rigel az ötödik legfényesebb csillag, ami a közepes északi szélességekről látható, és összességében a hetedik legfényesebb az égbolton.

R. H. Allen „Az északiak csillagászata” c. könyvében („the Norsemen’s astronomy”) azt állítja, hogy a Rigel Orwandil (Orion) nagylábujja. A másik nagylábujj valószínűleg fagyási sérülést szenvedett a gigászi Orwandil utazása során, ezt Thor letörte és felhajította az északi égboltra. A lábujj ott látható mint Alcor, egy negyedrendű csillag, amit szabad szemmel is látni lehet a Mizar mellett, a Göncölszekér nyelének görbületénél.
Oktató0000000000
(0 szavazat)
Edda.jpg
Edda-énekekAz Edda-énekek, kettő a 13. századból származó óizlandi istenes és hősi ének gyűjtemény. Mind a két Edda a 13. századba Izland lakosságának a keresztény hitre térítését követően került leírásra mindkettőben találhatunk a skandináv mitológia isteneihez és skandináv mitológiai hősökhöz kapcsolódó dalokat.

Az Edda-énekek 16 istenekről és 24 hősökről, hősi tettekről, szóló éneket tartalmaz. A következő énekek a Regius kódexben találhatók.

kép: Az Edda izlandi kiadásának címlapja
RCHARD0000000000
(0 szavazat)
The_Ride_of_the_Valkyrs.jpg
A valkűrök lovaglása - John Charles Dollman, 1909.A valkűrök a skandináv mitológiában úgynevezett diszek (dísir), kisebb jelentőségű istenségek, Odin szolgálói. A feladatuk az volt, hogy kiválasszák a csatában elesettek közül a leghősiesebbeket, és a Valhallába vigyék őket, hogy einherjarok legyenek belőlük. Az einherjarokra Odinnak volt szüksége, hogy az oldalán küzdjenek a világvégén (Ragnarök) elkövetkező előre megjósolt csatában.
Azonban úgy tűnik, hogy nem volt éles különbség a valkűrök és a nornák – a végzet istennői – között. Például Skuld egyszerre volt norna és valkűr, és a Darraðarljóð szerint a valkűrök szövik a háború hálóját.

A modern művészetekben a valkűröket néha szárnyas lovakon száguldó gyönyörű védelmező szüzekként (Shieldmaiden) ábrázolják, sisakban, lándzsákkal felfegyverkezve. Azonban a „valkűr lova” egy metafora volt a farkasra (lásd Rök rúnakő), így a közhellyel ellentétben a valkűröknek nem voltak szárnyas lovai. A hátasaik inkább rémisztő farkasfalkák voltak, akik a halott harcosok tetemeinél gyülekeztek.
Arch10101010101010101010
(2 szavazat)
24 fájl 2 oldalon 1