Világbiztonság

Nyílt Társaság

A Táltoskirály tanítása - Egyedül is játszható, jobb agyféltekés társasjáték. Őseink hitvilága, a nyelvi gyökrendszer és a tudomány képeinek rejtett összefüggései, a képi gondolkodás fejlesztése! A mozgó fényre kattintva!Duálisok (3 dimenzióban 3 féle létezik); Kardasev-skálát meghaladó fejlettségű multidimenziós civilizáció; Szabályos testek átalakulása; Élet magja - Magyar tánc - Metatron kocka - Videó; Kristályrendszerek táblázata; Szabályos testek és térhálóik;
naprendszer1.jpg
Különös elektromágneses buborék a naprendszer határánAmikor a Voyager-1 űrszonda elhagyta a naprendszer határát, különös elektromágneses struktúrát érzékelt. A kutatók nem számítottak arra, hogy egy ilyen összetett, "mágneses buborékokból" álló, változó alakzatot találnak. A naprendszer tehát jóval nagyobb mint ahol a bolygók találhatók.

Forrás: "Így működik a Világegyetem - A Naprendszer pereme " című ismeretterjesztő film.

Kepler naprendszer modellje mégis helytálló?

A szabályos testek átmenetei:(HOW THE UNIVERSE WORKS)

RCHARD0000000000
(0 szavazat)
kepler-poly.jpg
Johanness Kepler rajzaiA szabályos testek az Őselemekhez vannak rendelve.
A modern tudományban a halmazállapotok.

Kepler 3D-s naprendszer modellje:A naprendszer kialakulásakor létrejövő kristályövekhez is kapcsolódik:

RCHARD0000000000
(0 szavazat)
szent_geometria.jpg
3-dimenzióban találkozik az ősi rejtett tanítás! A kép részletei kattintással további összefüggéseket mutatnak!Az ősi szent helyek díszítőművészete 3D-ben találkozik!

Ahogyan a tiltott jelképek 3-dimenzióban egységet alkotnak, úgy vezetnek és tanítanak bennünket a szent helyek ábrázolásai. A megoldás a fény tudatos használatában rejlik, hiszen ez kell ahhoz, hogy a vetületi ábrázolásokból összeálljon fejünkben a kép. Úton a 4. dimenzió fogalmának megértése felé...
Ez a szakrális geometria titkának megoldó kulcsa.

Balról jobbra: A kínai asztronómia technológiájának művészete; Iblio Vatikán gyűjtemény; Dodekaéder csillag, San Marco katedrális padlózat, Velence; Budapesti Nagy Zsinagóga; Magyar fejfa, fütül való fa, gombfa, kopjafa; Az Élet virágának szerkesztéséből előjövő élek és szabályos testek rendszere videón; 3-dimenzióban találkoznak a tiltott jelképek (videó); 4-dimenziós hiperkocka és angyalok a Pannonhalmi Bencés Főapátság homlokzatán; Antik perzsa szőnyeg 7 réteg információval...

Feliratokozás hírlevélre: tanfolyam@vilagbiztonsag.hu

A kép részletei kattintással további összefüggéseket mutatnak!
3 hozzászólásRCHARD0000000000
(0 szavazat)
Skythian_archer_Louvre_sagaris6.jpg
Szkíta szent fokos: Sagaris (szög-erős)A médek, perzsák, pártusok, kusánok, szakák, szkíták egyik fegyvere. A legendák szerint az amazonok is használták.

Kép: Szkíta íjász fokost tart egy 2500 éves vázán.

Az elnevezés magyar ősgyökrendszeri elemzése:
A szög és a fok összefügg. A g-k hangképzése szerint váltópár.
Ezzel a módszerrel fogós és szökős szögekről beszélhetünk.

Geometriai értelemben a szögeket illetve fokokat hegyesszögekre és tompaszögekre osztjuk.

Érdekes összefüggés adódik egy másik szent fokos rendszerrel kapcsolatban. Elszökik vagy megfogható: A szakrális geometriában évezredek óta használt szabályos testekről van szó. 90-foknál nagyobb szögeket tartalmazó 3-dimenziós szabályos testeket nem tudjuk a csúcsaiknál fogva 3 ujjal megfogni és felemelni. A 90-fokos és ennél kisebb hegyesszögű csúcsokkal bírókat viszont meg tudjuk fogni és tartani.Teremtésmítoszok összefüggései a szabályos testekkel és a téridő szerkezetével...
1 hozzászólásRCHARD10101010101010101010
(2 szavazat)
Eletmag-jo-szinkod-jpg.jpg
A titkos társaságok jelképrendszere, a keresztény, az iszlám és a zsidó kabbala alapjai magyarul olvashatók! A kép részletei kattinthatók!A titkos társaságok jelképrendszerei, a keresztény, az iszlám és a zsidó kabbala alapjai, melyek összekötik a tudományt az ősi tudással. A Föld legősibb jelképrendszerének szerkesztése magyarul olvasható! A templomok, mecsetek, zsinagógák, sztupák és más szent helyek szakrális építészetében és díszítőelemeiben megtalálható jelképrendszer. Megtanítja, hogy miként lehet megérteni a téridő fizikáját, az elemek és a csakrák rendszerének összefüggéseit.
A helyes színkód az elemekre vonatkozóan:
- Tűz elem, plazma halmazállapot - vörös.
- Föld elem, szilárd halmazállapot - sárga.
- Levegő elem, gáz halmazállapot - fehér
- Víz elem, folyadék halmazállapot - kék
- Éter elem, elért elem, értelem, megvilágosodás, 5. elem, négy láthatatlan elemi erő egysége - lila.


6 hozzászólásArch10101010101010101010
(4 szavazat)
szabalyos-testek-szinkod.jpg
Teremtésmítoszok összefüggései a szabályos testekkel és a téridő szerkezetévelEz is egy "szent fokos" rendszer. A szögek lehetnek fogósak és elengedősek, attól függően, hogy 90 fok alattiak vagy felettiek.
A szabályos testek színkódjai összerendelik őket a modern halmazállapotokkal, illetve az Őselemekkel is. Ide kapcsolódik tehát a Világtojás teremtésmítosza is. Miután kettévált, a sárgájából lett a Föld (föld elem), a fehérjéből pedig a Menny (itt levegő elem).
A kocka a föld elem, míg az oktaéder (nyolc oldalú) a levegő elem megfelelője. Párjuk duálist alkot a téridő szerkezetében. 6 oldal és nyolc szög - nyolc oldal és hat szög.

Mózes I. könyve 1. rész 1. Kezdetben teremté Isten az eget és a földet.

Az éter mint égi víz és a víz elem mint földi víz megfelelői duális párt alkotnak. Elválasztásukkal kapcsolatban:

A Károli Gáspár féle XVI. századi Bibliában:
1Móz 1,6
És monda Isten: Legyen mennyezet a víz között, a mely elválaszsza a vizeket a vizektől.
1Móz 1,7
Teremté tehát Isten a mennyezetet, és elválasztá a mennyezet alatt való vizeket, a mennyezet felett való vizektől.
1 hozzászólásSzakrális geometria10101010101010101010
(1 szavazat)
Eletmag.jpg
A Föld kultúráit összekötő szakrális geometria (A kép részletei kattintással jelképkapukat nyitnak meg)A szakrális geometriát a különböző szent ábrázolásokban és az építészetben is megfigyelhetjük. Ez az értékrendszer visszavezet bennünket a történelem előtti időkbe, ahol a maga sokszínűségében egy univerzális emberi kultúrát jelenít meg előttünk. A szakrális arányok és ábrázolások a Föld számos szent helyén ma is megtalálhatók. Talán úgy érthető meg a legkönnyebben mint egy világnézet ami a szimbolikus egyezések alapján mutatja be a különböző kultúrák közös gyökereit. Vallásos szimbólum-rendszerek összefüggései, magában foglalva a végtelent, a tér-időt, az intelligenciát és megjelenési formáit. Az általánosan elfogadott nézet szerint a geometria és a matematikai arányosság megtalálható a hullámokban (a zenében, a fényben, stb) így a kozmológiában is.

Segítségével kiterjeszthető az emberi gondolkodás, könnyebb megérteni a modern tudományt, és a különböző tudományos elméleteket.
1 hozzászólásRCHARD10101010101010101010
(4 szavazat)
Eletmag-k.jpg
Szakrális geometria a magyar népművészetbenA Teremtés első napjának rovásos olvasata: Oly jó, tehát még nincs rossz. Az Élet-magjának szerkesztésében a két kör a teremtés második napját jelképezi. Székely-magyar rovás jelkészlettel olvasható szent geometria. A szakrális geometria rendszere szinte minden ősi vallásban megjelenik. Épületek alaprajzaiban, díszítéseiben, ünnepi szertartásokban, sőt a zenében és a kozmológiában is. Ide tartozik a sejtosztódás, a kristályrendszerek és a bolygómozgások megjelenítése is. Az ősi tudomány eszközeivel egy igen fejlett világkép tárul elénk, mely eléri, sőt meghaladja a mai tudomány vívmányait. A Téridő fizika szintén ide tartozik. Az Őselemek jelentéseit a modern halmazállapotokra és az elemi erőkre vonatkoztatva, képesek vagyunk formákon keresztül bemutatni az anyag és a tér alapszerkezetét.
Tűz: plazma; Víz: folyadék; Föld: szilárd; Levegő: gáz; ...
A titkos társaságok tudásának alapja megtalálható az élő magyar hagyományban.
Bővebben: http://www.vilagbiztonsag.hu/fejleszt/szakralis/egy-s.html
1 hozzászólásRCHARD0000000000
(0 szavazat)
google2013apr15.jpg
A Google keresőlapjának változó képe2013. április. 15.
Kattintással kereshető jelképek: Ikozaéder és tetraéder szabályos testek.
X = V - E + F = 2:
Az Euler-féle poliédertételre utal.

Euler poliédertétele alapján minden konvex poliéderre teljesül az alábbi összefüggés:

c + l = é + 2,

ahol a c a csúcsok száma, az l a lapok száma, az é pedig az élek száma.
RCHARD10101010101010101010
(1 szavazat)
szakralis.jpg
A szakrális geometria összefüggései népművészetünkkel, a téridő fizikával és tiltott jelképekkelSegítségével kiterjeszthető az emberi gondolkodás, könnyebb megérteni a modern tudományt, és a különböző tudományos elméleteket. Lásd pl.: Húrelméletek és „M” elmélet melyek szerint nem csak az általunk megélt 3+1 dimenzió létezik, hanem 11, 12, illetve 26. Ezek az elméletek általában nem számolnak a filozófiai aspektusokkal, mint például: ha a különböző dimenziók érintkeznek illetve bármilyen hatással vannak egymásra, akkor nem érdemes számolni őket, hiszen változásukból adódóan megszámlálhatatlanok. Az intelligencia és az idő hatására megváltozó anyagi tér illetve a megfigyelő tudatos léte is újabb kérdéseket vet fel.

A szent geometria az egyetemes tudás megértéséhez viszi közelebb tanulmányozóját.
4 hozzászólásSzakrális geometria10101010101010101010
(7 szavazat)
metatroncube.jpg
Élet magja, Élet virága, szabályos testek, Metatron kocka Az öt szabályos test rendszere, Brahms: Magyar tánc No. 5

Elemek-Tér-Idő-Modellek mozgásban. Halmazállapot változások.
A kép és zene változásának matematikai hasonlósága nem véletlen, a csárdás táncról van szó. A 3 dimenziós térben matematikai értelemben 5 szabályos test létezik. Természetesen ezekből is végtelen van, de be kell vezetni a számoláshoz több dimenziót. Magyarul: az érzékelő számára csak modellezés, vagy fantázia segítségével megjelenő valóság. A Metatron-kocka időben változó szabályos testek átformálása. A Végtelen különböző megközelítései a kör négyszögesítésén (Pi) és a "Jó"- jelen (Fibonacci, "Fí" spirál) keresztül.
Bővebben: http://www.vilagbiztonsag.hu/fejleszt/szakralis/egy-s.html
3 hozzászólásRCHARD10101010101010101010
(11 szavazat)
Other_partial_dyson_shells_such_as_Kepleria_support_themselves_using_drive_sail_technology_or_by_other_exotic_means.png
Kardasev-skálát meghaladó fejlettségű multidimenziós civilizációSzakrális megközelítésben a skála nem mérvadó.
Oda tartozunk ahol (innen nézve) bármi megtörténhet...

A Kardasev-skála (jellemzően elképzelt idegen, az emberinél fejlettebb) civilizációk technológiai fejlettségének mérőeszköze, melyet Nyikolaj Kardasev szovjet csillagász javasolt először, 1964-ben. A skála elméleti, mivel jelenleg csak az emberi civilizációt ismerjük. Alapvetően három fokozatba sorolja a civilizációkat:
1-es típus: bolygójának;
2-es típus: csillagának és bolygórendszerének;
3-as típus: galaxisának erőforrásait (teljes mértékben) uralja.
A skálán a fokozatok között törtszámokkal jellemezhető fejlettségi szintek is elképzelhetőek, ez esetben az emberi civilizáció fejlettsége napjainkban 0,7-0,75 között van.

A hipertér definíciói a hozzászólásokban!
2 hozzászólásArch9999999999
(5 szavazat)
26 fájl 3 oldalon 1
A Táltoskirály tanítása - Egyedül is játszható, jobb agyféltekés társasjáték. Őseink hitvilága, a nyelvi gyökrendszer és a tudomány képeinek rejtett összefüggései, a képi gondolkodás fejlesztése! A mozgó fényre kattintva!