Világbiztonság

Nyílt Társaság

A Táltoskirály tanítása - Egyedül is játszható, jobb agyféltekés társasjáték. Őseink hitvilága, a nyelvi gyökrendszer és a tudomány képeinek rejtett összefüggései, a képi gondolkodás fejlesztése! A mozgó fényre kattintva!A kapcsolódó információval lehetőség adódik, világunk rejtett kulturális összefüggéseinek bemutatására! A csillagképekhez kötve, minden földrészen hasonló történeteket találunk, szinte csak a szereplők nevei változnak. A Nemzetközi Csillagászati Unió által elfogadott csillagképek. Előtte 48 csillagkép volt használatban, azonban az Argonauták hajóját 1930-ban szétosztották. A hajót a következő csillagképek alkotják: Hajó fara ( Puppis), a Hajógerinc csillagkép (Carina), a Vitorla csillagkép (Vela) és a Tájoló csillagkép (Pyxis). Több új csillagképet vezettek be, így összesen a következők alkotják a jelenlegi hivatalos rendszert: Androméda, Légszivattyú, Paradicsommadár, Vízöntő, Sas, Oltár, Kos, Szekeres, Ökörhajcsár, Véső, Zsiráf, Rák, Vadászebek, Nagy Kutya, Kis Kutya, Bak, Hajógerinc, Kassziopeia, Kentaur, Kefeusz, Cet, Kaméleon, Körző, Galamb, Bereniké Haja, Déli Korona, Északi Korona, Holló, Serleg, Dél Keresztje, Hattyú, Delfin, Aranyhal, Sárkány, Csikó, Eridánusz, Kemence, Ikrek, Daru, Herkules, Ingaóra, Északi Vízikígyó, Déli Vízikígyó, Indián, Gyík, Oroszlán, Kis Oroszlán, Nyúl, Mérleg, Farkas, Hiúz, Lant, Tábla-hegy, Mikroszkóp, Egyszarvú, Légy, Szögmérő, Oktáns, Kígyótartó, Orion, Páva, Pegazus, Perzeusz, Főnixmadár, Festő, Halak, Déli Hal, Hajófara, Tájoló, Háló, Nyíl, Nyilas, Skorpió, Szobrász, Pajzs, Kígyó, Szextáns, Bika, Távcső, Háromszög, Déli Háromszög, Tukán, Nagy Medve, Kis Medve, Vitorla, Szűz, Repülőhal, Kis Róka. A csillagképek összekötik a különböző korok és népek mitológiáját.
vulpecula.jpg
Vulpecula - Róka csillagképAz eredeti neve Vulpecula cum ansere, azaz A kis róka a lúddal vagy a A kis róka és a Lúd volt. (Egy rajzon egy róka volt, lúddal az állkapcsai között.) Ebben a csillagképben találta meg Antony Hewish és Jocelyn Bell 1967-ben, Cambridge-ben az első pulzárt, a PSR B1919+21-et.

Kettőscsillag
* α Vulpeculae: vörös színű, 4.4 magnitúdós óriáscsillag. Latin nevét - Anser - ma már ritkán használják. Kísérője a tőle független, 7 ívperc távolságban lévő hatodrendű 8 Vulpeculae. A nagyon nyílt kettőscsillag kis látcsővel, binokulárral is megfigyelhető.

Mélyég-objektumok
* Messier 27 vagy NGC 6853, planetáris köd, a magyar neve Súlyzó-köd, Charles Messier francia csillagász fedezte fel 1764-ben.
* Brocchi halmaza (Collinder 399, Vállfa vagy Kabátakasztó): nyílthalmaz, az nyílvessző csillagkép és a Kis róka határán található a Vállfa csillaghalmaz, amelynek egy hatod- és egy hetedrendű csillagát összekötő szakasz közepéből, mint egy kampó, négy csillag indul ki.
dgabi10101010101010101010
(7 szavazat)
volans.jpg
Volans - Repülőhal csillagképA Repülőhal (latin: Volans) egy csillagkép. Eredetileg Piscis Volans volt neve. Nincs negyedrendűnél fényesebb csillaga.

A csillagépet Pieter Dirkszoon Keyser és Frederic de Houtman holland hajósok figyelték meg az 1500-as években. Petrus Plancius vezette be 1589-ben, és látható azon a 32,5 cm. átmérőjű éggömbön, amit Jacob Floris van Langren tett közzé Amszterdamban. A csillagkép ott van az 1597-ben vagy 1598-ban Amszterdamban Plancius és Jodocus Hondius által kiadott 35 cm-es éggömbjén, a rajza pedig először Johann Bayer német csillagász 1603-ban kiadott Uranometriájában látható.

Mélyég-objektumok
* NGC 2434
* NGC 2442
dgabi10101010101010101010
(1 szavazat)
virgo.jpg
Virgo - Szűz csillagképEgyike a 12 állatövi csillagképnek.

A Szűz kiléte bizonytalan. A történelemben azt tartják, hogy a Szűz volt majdnem minden kiemelkedő istennő, köztük Ízisz, Cybele vagy Kybele, a Magna Mater, az Istenek Anyja, Athéné, valamint Perszephoné, Zeusz és Démétér lánya is.

A Szűz csillagkép a babiloni időkben a termékenységet szimbolizálta, kalászként értelmezték, legfényesebb csillagának, a Spicának a neve annyit tesz: búzaszem. Istárral is kapcsolatba hozható, hiszen ő volt a termékenység istennője a mezopotámiai mitológiában.

A görögök Démétért látták benne, a rómaiak Cerest, később azonban Aestrae-vel, az igazság istennőjével azonosították, amint a mérleggel áll ítélkezésre készen. A kereszténység terjedésével a görög-római mondák elhalványultak, a középkorban azonban mint Szűz Máriát tartották számon.
dgabi10101010101010101010
(2 szavazat)
vela.jpg
Vela - Vitorla csillagképAz ókori görög csillagképet, az Argo Navis-t (Argonauták hajója) Nicolas Louis de Lacaille apát, francia csillagász három részre osztotta: a Hajógerinc csillagképre, a Hajófar csillagképre és a Vitorla csillagképre. (Más forrás a Tájoló csillagképet a hajó negyedik részének tekinti.)

Mélyégi objektumok
* IC 2391
* NGC 3132
dgabi10101010101010101010
(2 szavazat)
ursa_minor.jpg
Ursa Minor - Kis Medve csillagképAz ókori görögök a Nagy Medve csillagképben és a Kis Medve csillagképekben Kallisztót és Arkaszt vélték látni. Egy másik változatuk szerint a Boötes volt Arcas, a Kis Medve pedig egy kutya. Ez magyarázza a Polaris egykori nevét: ’’Kutyafarok’’. A Kis Medve egykori neve ’’Dragon szárnya’’ is volt.

A Kis Medvét, mint csillagképet minden bizonnyal Thalész vette át az egyiptomi csillagászatból a görög csillagképek közé. Számos nép körében Kis Göncölként ismerték: négy csillaga a kocsit, három csillaga a rudat alkotják. Ámde ez a hét csillag a Nagy Göncöl hét csillagával szemben meglehetősen halovány.

A Polaris 360 fényévnyire van a Földtől. F8 színképtípusú, felszíni hőmérséklete 6300 K, tömege nyolcszorosa, (más adat szerint a tömege 4,3(±25%), 430 fényévnyire van tőlünk), fényereje körülbelül 1600-szorosa a Napénak. Radiális sebessége -17 km/s. A fényessége négynaponként 2,02 - 2,01m között változik. 2100-ban lesz legközelebb az Északi Pólushoz. A 9m-s kísérője már kis távcsővel észlelhető.
dgabi10101010101010101010
(4 szavazat)
ursa_major.jpg
Ursa Major - Nagy Medve csillagképA Nagy Medve csillagkép hét legfényesebb csillaga alkotja a Göncölszekeret.

Neve a görög mitológiából ered. Kallisztó nimfa hiába tett szüzességi fogadalmat, nem tudott ellenállni Zeusznak. A kapcsolatból fiú született, a neve Arkasz. Artemisz istennő megölte a nimfát, de Zeusz az égre helyezte Kallisztót a fiával együtt, ők a Nagy- és a Kis Medve. Héra istennő még a halott vetélytársnőjére is haragudott, és kijárta, hogy az anya és fia soha ne fürödhessenek meg a hűsítő óceánban (a két csillagkép a valóságban is cirkumpoláris).

A magyar kultúrkörben Nagy Medve 7 csillagából a középső, legfényesebb rész a Göncölszekér. A magyar mondavilágban Göncöl csodatevő táltos volt, értett az állatok nyelvén, ismerte a gyógyfüveket, betegeket gyógyított. Amikor eltörött a szekerének a kereke, hiába várt segítséget az emberektől, ezért a szekérrel együtt az égbe repült. Más monda úgy tartja, hogy Göncöl az ég kapuőre, csak ő engedhet bárkit az Öregisten elé, de egyesek úgy tartották, hogy ő maga az Öregisten.
1 hozzászólásdgabi10101010101010101010
(5 szavazat)
tucana.jpg
Tucana - Tukán csillagképA Tukán egyike azoknak a csillagképeknek, amelyeket Petrus Plancius vezetett be Pieter Dirkszoon Keyser és Frederick de Houtman megfigyelései alapján. Először egy 35 cm. átmérőjű éggömbön tette közzé 1597-ben vagy 1598-ban Amszterdamban Plancius és Jodocus Hondius. Csillagatlaszban először 1603-ban jelent meg Johann Bayer Uranometriájában. A csillagkép Dél-Amerika és Közép-Amerika jellegzetes, vastag csőrű madarát ábrázolja.

Többtagú rendszer
* ß Tucanae: hat csillagból álló laza csoport. A két legfényesebb csillag a ß1 és a ß2, a fényrendjük 4m és 5 m között van, 27 szögmásodpercre vannak egymástól. Őket mintegy 9 szögperc távolságról kíséri a ß3 Tucanae.

Mélyégi objektumok
* 47 Tucanae (NGC 104) gömbhalmaz
* NGC 362 gömbhalmaz
* Kis Magellán-felhő
dgabi10101010101010101010
(2 szavazat)
triangulum_australe.jpg
Triangulum Australe - Déli háromszög csillagképA csillagépet Pieter Dirkszoon Keyser és Frederic de Houtman holland hajósok figyelték meg az 1500-as években. Petrus Plancius vezette be 1589-ben, és látható azon a 32,5 cm. átmérőjű éggömbön, amit Jacob Floris van Langren tett közzé Amszterdamban. A csillagkép ott van az 1597-ben vagy 1598-ban Amszterdamban Plancius és Jodocus Hondius által kiadott 35 cm-es éggömbjén, a rajza pedig először Johann Bayer német csillagász 1603-ban kiadott Uranometriájában látható.

Latinul Déli háromszögnek hívják, megkülönböztetve az északi égbolton lévő Háromszögtől.

Mélyég-objektumok
* NGC 6025 nyílthalmaz
dgabi10101010101010101010
(2 szavazat)
triangulum.jpg
Triangulum - Háromszög csillagképA csillagkép története visszanyúlik a babiloni időkhöz, bár nem tudni, miért ezt a három szerény csillagot választották. Az ókori görögök Deltotonnak hívták, mivel alakja erősen hasonlít a görög delta betűre.

A római mitológia szerint Ceres, mint a mai szicíliai Enna város védnöke Jupiternél közbenjárt, hogy Szicíliát emelje a mennyekbe. Így a szigethez hasonló háromszögű csillagképet, mint Szicília égi megfelelőjét tisztelték. Olyan feltevés is akad, miszerint a Nílus szintén termékeny földű deltáját jelképezi.

Mélyég-objektumok
* M33 (NGC 598) spirálgalaxis
dgabi10101010101010101010
(1 szavazat)
telescopium.jpg
Telescopium - Távcső csillagképA Távcső (latin: Telescopium) egy jellegtelen csillagkép a déli égbolton. Nicolas Louis de Lacaille abbé, francia csillagász vezette be. A jelenlegi név a görög telescope latin formája.

A csillagkép Nicolas Louis de Lacaille (1713-1762) abbétól, a francia csillagásztól kapta a nevét, aki nagyon tisztelte a távcsövet, mint a csillagászati megfigyelés fontos eszközét. Az abbé Jacques Cassini tanítványa is volt. Az elnevezés a görög nyelvből került át a latinba.
A jellegtelen csillagkép eredetileg egy csörlőn álló nagy távcsövet ábrázolt.

"Elveszett" csillagok
* ß Tel = η Sagittarii,
* γ Tel = G Scorpii,
* θ Tel = d Ophiuchi,
* σ Terl = HD 168905[1] a Déli Korona csillagképben.
dgabi10101010101010101010
(1 szavazat)
taurus.jpg
Taurus - Bika csillagképEgyike a 12 állatövi csillagképnek.

A téli égbolt egyik meghatározó csillagképe.

A Taurus csillagkép nagyon régi, valószínűleg a rézkorban (más néven ’’kő-rézkor’’), vagy talán már a kőkorszakban is ismerték.
* A Müncheni Egyetem tanára, Michael Rappenglück úgy véli, hogy a Lascaux-i barlangban található, i.e. 15000 évvel ezelőtt készült egyik festmény a Taurus csillagképet ábrázolja.
* A Taurus jelölte ki a tavaszpontot a rézkorban és a korai bronzkorban (ez volt a „Bika kora"). Az időszámítás előtti 23. században a Plejádok voltak a legközelebb a tavaszponthoz.
* Bikakultusz volt Mezopotámiában és Krétán is. A görög mitológiában Zeusz egy fehér bika alakjában rabolta el Europét, a föníciai hercegnőt, és Kréta szigetére úszott vele.
* A csillagképnek köze lehet Héraklész 7. feladatához is: Kréta szigetén megszelídítette a Poszeidón által megőrjített bikát, és az állat átúszott vele Argoszra.

1 hozzászólásdgabi10101010101010101010
(8 szavazat)
sextans.jpg
Sextans - Szextáns csillagképÓkori megfelelője nincsen, a csillagképet Johannes Hevelius jelölte ki 1690-ben. Ez a konstelláció egyke azoknak, amelyeket Hevelius a Prodromus Astronomiae című munkájában vezetett be azzal az indokkal, hogy a csillagképeknek nem volt nemzetközileg elfogadott határa, ezért a még üresen álló helyeket kis csillagképekkel ki kellett tölteni.

Mélyég objektumok
* NGC 3115 elliptikus galaxis
dgabi10101010101010101010
(1 szavazat)
88 fájl 8 oldalon 1
A Táltoskirály tanítása - Egyedül is játszható, jobb agyféltekés társasjáték. Őseink hitvilága, a nyelvi gyökrendszer és a tudomány képeinek rejtett összefüggései, a képi gondolkodás fejlesztése! A mozgó fényre kattintva!