Világbiztonság

Nyílt Társaság

A Táltoskirály tanítása - Egyedül is játszható, jobb agyféltekés társasjáték. Őseink hitvilága, a nyelvi gyökrendszer és a tudomány képeinek rejtett összefüggései, a képi gondolkodás fejlesztése! A mozgó fényre kattintva!Lázár deák 1528-as térképe; Magyarország termálvíz nagyhatalom; Magyar Autonóm Tartomány (1952-1968); Európa 1000-ben; Vármegyék Magyarországon; Ptolemaiosz világtérképe; Piros szín a világ zászlaiban; Szkíta települések térképe; ... Egyedi kép nézetben minden térképhez böngészhető kulcsszavak, illetve kapcsolt képi összefüggések jelennek meg!
cimerek-europaban.png
Európai címerekA címer általában pajzson viselt, meghatározott szabályok szerint megszerkesztett színes jelvény, melyet egy család, intézmény vagy testület a saját maga identifikálására örökletes, állandó jelleggel használ.

Pajzs alakú rajzolat nélkül az emblémát nem lehet címernek tekinteni. Mégis sok ország használ pajzs nélküli államcímert, főleg azon ázsiai országok melyek nem rendelkeznek heraldikai tradíciókkal. Néhány európai ország is ide tartozik, mint például az egykori kommunista rezsimek államcímerei, sőt napjainkig Olaszország címere is.

Egyes heraldikusok a pajzson kívül használt címernek tekintik a zászlón, nyeregtakarón, köpenyen, sisakon vagy pecséten ábrázolt jelképet, a sisakdíszt, és minden olyan jelvényt, mely a címer funkcióját tölti be, ha megfelel bizonyos egyéb feltételeknek is.
RCHARD0000000000
(0 szavazat)
visegrad-group.png
Az Intermarium csoportok1. A Visegrádi Együttműködés (vagyis visegrádi országok, visegrádi négyek vagy V4-ek) Csehország, Lengyelország, Magyarország és Szlovákia regionális szervezete.

2. Dnyeper Csoport (Fehéroroszország avagy Belarusz Köztársaság és Ukrajna)

3. Balkán Csoport (Bulgária, Szerbia, Románia)
RCHARD0000000000
(0 szavazat)
Three_Seas_Initiative.png
Három Tenger Kezdeményezés (2016)Az Adriai-, a Balti- és a Fekete-tenger között fekvő 12 ország, az Európai Unió tagállamainak közös fellépése. Angol rövidítése: BABS (Baltic, Adriatic, Black Sea Initiative.)

Lengyel elképzelés alapján, történelmi előzmények ismeretében jött létre 2016-ban. Az államok együttműködése mindenekelőtt gazdasági célok közös elérésére irányul.

Ausztria, Bulgária, Csehország, Észtország, Horvátország, Magyarország, Lengyelország, Lettország‎, Litvánia, Románia, Szlovákia és Szlovénia.
Történelmi előzmények:
Międzymorze (angolul: Intermarium) néven ismert együttműködés.
RCHARD0000000000
(0 szavazat)
Meldeman-Plan.jpg
Bécs térképe 1530-ból (Középen a Szent István-katedrális)Bécs első török ostroma (Türkenbelagerung) 1529. szeptember 27-től október 16-ig tartott. Az osztrák főváros ekkor szenvedte el az első közvetlen támadást az Oszmán Birodalomtól. I. Szulejmán szultán már évekkel ezelőtt eltervezte, hogy Bécset meghódítja, de a város védői megtartották a császárvárost. Szulejmán nem tett le később sem arról, hogy elfoglalhassa, annak ellenére, hogy ez első nagy külpolitikai kudarca volt. 1532-ben próbálkozott másodjára Bécs ostromával, de I. Ferdinánd főherceg és V. Károly császár nagyszámú haderőt vont össze a város alatt. A szultán ekkor Kőszeget ostromolta, melynek két oka lehetett: vagy az, hogy elhúzza az időt, így ne kelljen a német haderővel megütköznie, vagy Károlyt és Ferdinándot keletre akarta csalni.

A külföldi források szerint a város ostromában 6000 magyar lovas is részt vett. Hiteles feljegyzések ezt nem támasztják alá, viszont nagyszámú magyar kísérő az oszmán hadsereg mellett jelen lehetett.
RCHARD0000000000
(0 szavazat)
intermarium.jpg
Intermarium (Prométheusz-terv)Az Intermarium a két világháború között Lengyelországot vezető mélyen oroszellenes Józef Piłsudski marsall geopolitikai terve volt egy Közép- és Kelet-Európát magába foglaló országok közötti szövetségi rendszer létrehozására, mely a Balti-tenger és Fekete-tenger közötti tér politikai-katonai-gazdasági egységesítését szolgálja. Pilsudski ettől remélte a földrajzilag a gazdasági (Németország), és katonai (Oroszország-Szovjetunió) pólusok között elhelyezkedő Lengyelország nagyhatalmi státuszának térnyerését. Mivel Pilsudski a lengyel történelmi (téves) és saját katonai tapasztalatainál fogva az Orosz Birodalmat, és annak utódállamát a Szovjetuniót állandó veszélynek ítélte meg, ezért az Intermarium-tervet egy tágabb, általa elképzelt geopolitikai stratégiába integrálta. Ez a stratégia az un. Prométheusz-terv volt, amely az orosz vezetés által egy államföderációba integrált népek nacionalista területi mozgalmainak támogatásával az ország területi egységének felbontását célozta meg. RCHARD0000000000
(0 szavazat)
magyarorszag_elnevezesie_mas__nyelveken_terkep.png
Hogy hívják máshol Magyarországot?Magyarország neve az európai és a környező országokban.
Arch0000000000
(0 szavazat)
Tabula_hungariae_Lazar_deak_terkepe.jpg
Lázár deák 1528-as térképeA Lázár térkép Magyarország első fennmaradt, nyomtatott térképe, amelyet a feltehetően a magyar Lázár deák készített 1528 előtt. A térképen fel van tüntetve a Tisza mellett „Alpárfelső” temploma. A napokban feltehetően ennek a templomnak az ásatása kezdődött el a Tőserdei Pálinkaház területén.
A térkép délnyugat-északkeleti fekvésű. A körülbelül 85 x 65 centiméteres térkép a 16. század első fele Magyar Királyságának állapotát és településszerkezetét mutatja be, külön színekkel jelölve a törökök által addig elfoglalt délvidéki területeket. Tekintettel arra, hogy határon kívül csak déli területeket ábrázol, készítésének célja a török elleni felkészülés, a végvárrendszer bemutatása lehetett. Részletességére jellemző, hogy az ábrázolt települések egy része eltűnt a törökökkel vívott harcok során, illetve a hódoltság idején.

A térkép a középkori Magyar Királyság területét foglalja magában, a balkáni melléktartományokkal együtt.
Folytatás a hozzászólásokban!
1 hozzászólásArch10101010101010101010
(1 szavazat)
termalviz.jpg
Magyarország termálvíz nagyhatalomJól látszik a föld alatt megbúvó egészséges kincs a Kárpát-medencében.RCHARD10101010101010101010
(1 szavazat)
terkep-kinagyitott-k-k.jpg
Magyar Autonóm Tartomány (1952-1968)A Magyar Autonóm Tartomány (MAT, románul Regiunea Autonomă Maghiară) 1952. szeptember 21-én szovjet nyomásra jött létre Romániában, Marosvásárhely központtal. 1968-ban szüntették meg.
Létét az újonnan elfogadott román alkotmány szavatolta. Állítólag Sztálin addig nem volt hajlandó rábólintani az új román alkotmányra, amíg az elő nem írta a MAT létrehozását.
A Magyar Autonóm Tartományt alkotó rajonok korábban Maros Tartományhoz (Maros, Gyergyó) és a Brassó központú Sztálin Tartományhoz (Csík, Udvarhely, Sepsiszentgyörgy, Kézdivásárhely) tartoztak. Több járás alkotott egy rajont és több rajon alkotott egy tartományt.

A tartomány területe 13 550 km², lakossága kb. 731 000 fő volt, 10 rajonból állt, és magába foglalta a Székelyföld nagy részét.
1 hozzászólásArch10101010101010101010
(1 szavazat)
terkep-k.jpg
Magyar Autonóm Tartomány (1952-1968)Az 1956-os népszámlálás szerint a lakosság 77,3%-a volt magyar (székely), 20,1% román, 1,5% roma, 0,4% német és 0,4% zsidó. A hivatalos nyelv a román és a magyar volt.
Észak-Erdély 1940. augusztus 30-i Magyarországhoz való visszacsatolása után a székelyföldi magyarok újból a magyar államhoz kerültek, de hamarosan olyan háborús idők következtek, hogy szó sem lehetett a székely önkormányzatiság újraélesztéséről. 1944 augusztus 23-án Románia átállt a szövetségesek oldalára. Ezt követően 1944 őszétől folyamatos atrocitások érték az észak-erdélyi magyarokat, köztük a tömbben élő székelyeket is. A sorozatos atrocitások miatt 1944. november 14-én szovjet katonai közigazgatást vezettek be Észak-Erdélyben.
Arch0000000000
(0 szavazat)
1401275_730156347013209_2038964798_o.jpg
Európa 1000-benÉrdekes térkép, amin 1000-ben Erdélyt önálló országként mutatják be aminek Gyula volt a neve. Ajtony fejedelemsége szintén szerepel.RCHARD10101010101010101010
(1 szavazat)
Krasso-szoreny.png
Krassó-Szörény vármegye térképenKrassó-Szörény vármegye (latinul: Krassoensis, Crassoviensis, Krassovinis et Severinensis): közigazgatási egység volt a Magyar Királyság délkeleti részében. Jelenleg Románia része.RCHARD0000000000
(0 szavazat)
208 fájl 18 oldalon 1
A Táltoskirály tanítása - Egyedül is játszható, jobb agyféltekés társasjáték. Őseink hitvilága, a nyelvi gyökrendszer és a tudomány képeinek rejtett összefüggései, a képi gondolkodás fejlesztése! A mozgó fényre kattintva!