Világbiztonság

Nyílt Társaság
Mozaik válogatás
mithrasz.jpg
2200 éves mozaik egy ősi görög városbanA mai Törökország területén.

Videó:

RCHARD0000000000
(0 szavazat)
roth-13.jpg
Szűz Mária és Jézus a Szent KoronávalRóth Miksa műve mozaikból.
Számos hazai és külföldi elismerésben részesült: 1898-ban elsőként neki ítélték az Iparművészeti Állami Aranyérmet, az 1900-as párizsi világkiállításon ezüst, az 1902-es torinói és az 1904-ben St. Louis-i (USA) világkiállításon pedig aranyéremmel tüntették ki. Idehaza megkapta a Ferenc József Rend lovagi fokozatát. A mozaikkészítés technikájának megújításáért az olasz király aranyérmét nyerte el.
Arch0000000000
(0 szavazat)
ancient-greek-mosaic-excavation-zeugma-12.jpg
2000 éves mozaik TörökországbólA görög kultúra nyomai Törökországban, Zeugma városban.
A gyönyörű díszítések hamarosan víz alá kerülnek.
Ptah9999999999
(1 szavazat)
fez.jpg
Iszlám művészetAz Iszlám Közösség oldaláról.Szakrális geometria0000000000
(0 szavazat)
Dionysos_mosaic_from_Pella.jpg
Dionysos párduccalMozaikkép.
Dionysos riding a panther, mosaic floor in the 'House of Dionysos' at Pella, late 4th century BC, Pella, Archaeological Museum.
RCHARD0000000000
(0 szavazat)
Abraham_meets_Melchisedech_-San_Marco-.jpg
Magasságos Isten: Él Eljön - Elyōn (maszoréta), ʾĒl ʿElyōn (szamaritánus) - A Biblia újra és újra hangsúlyosan élő Istennek nevezi IstentIdézetek Mózes első könyvéből (Teremtés könyve, Genezis)
Mózes I. könyve 14. rész
18.
Melkhisédek pedig Sálem királya, kenyeret és bort hoza; ő pedig a Magasságos Istennek papja vala.
19.
És megáldá őt, és monda: Áldott legyen Ábrám a Magasságos Istentől, ég és föld teremtőjétől.
20.
Áldott a Magasságos Isten, a ki kezedbe adta ellenségeidet. És tizedet ada néki mindenből.

Különböző nyelveken: Magasságos Isten, most high God (English - King James), Gottes des Höchsten (Deutsch - Luther), Elyōn (maszoréta), ʾĒl ʿElyōn (szamaritánus).

Kép: Ábrahám találkozása Melkhisédekkel (San Marco mozaikja)
2 hozzászólásArch10101010101010101010
(2 szavazat)
800px-Ostia_antica-02.jpg
A Neptun-fürdő mozaikjai (Ostia Antica, Hostiae)Ostia Antica Róma kikötője volt a Tyrrhén-tenger partján a Tiberis torkolatánál Latiumban. Nevét a latin ostium 'száj, torkolat' szóból eredeztetik. A régészeti emlékek tanúsága szerint a Kr. e. IV. században alapították, bár a mitologikus történetírás alapítását a Kr. e. VII. századra teszi és Róma legendás királyához, Ancus Martiushoz köti. RCHARD0000000000
(0 szavazat)
800px-Roman_Baths2C_Bath_-_Sea_Horse_Mosaic.jpg
Tengeri ló egy római fürdő mozaikjánA mozaikok, mint az egész ókori művészet, elbeszélő jellegűek, történetet vagy eseményt jelenítenek meg nagy természetességgel. A mozaikokat a görögök fejlesztették ki, mégis a római művészet által vált elterjedtté. A rómaiak fürdőépületeiket, középületeiket, lakóházaik padlóját díszítették mozaikokkal. A mozaikok falfestmények változataiként jöttek létre. A mozaikkészítés változatos és összetett mesterség volt: számos ágát (padló-, fal-, mennyezet-mozaik) és technikáját különböztették meg. Például az üvegmozaikot úgy állították elő, hogy az üvegmasszához színezőanyagot kevertek, az olvasztás után lappá hengerelték, majd gyémántvágóval feldarabolták. A hatalmas Római birodalom különböző területein jól megkülönböztethető stílusváltozatok jöttek létre, Itáliára például a fekete-fehér, Afrika mozaikjaira viszont a többszínű technika volt jellemző. A többrétegű finom szemcséjű alapozásra gyakran előre megrajzolták a mintát.RCHARD4444444444
(1 szavazat)
San_Apollinare_in_Nuovo__-_haromkiralyok.jpg
A három király imádása a ravennai San Apollinare Nuovo bazilika mozaikján (6–7. század)A bibliai napkeleti bölcsek a csillag vezetésével keletről Betlehembe érkeztek, hogy hódoljanak Jézusnak, a zsidók új királyának. Szokás őket három királyoknak is nevezni, ám a Biblia nem nevezi őket királyoknak, és nem beszél arról sem, hogy hárman volnának. A Biblia szóhasználata alapján helyesebb a napkeleti bölcsek elnevezés. A keresztény hagyomány névvel is illeti őket, magyar nevük: Gáspár, Menyhért és Boldizsár.
Máté leírása egyszerűen bölcsekről beszél többes számban. Nem említi, hogy hányan voltak. Mégis elterjedt vélekedés, hogy három bölcsről van szó. Ennek alapja az általuk hozott háromféle ajándék: „Kinyitották kincsesládáikat, és ajándékokat adtak neki: aranyat, tömjént és mirhát.” Ennek megfelelően a VI. század körül három nevet adnak a mágusoknak. Megjegyzendő, hogy az örmények szerint a bölcsek száma 12 volt.
1 hozzászóláscsovelák9999999999
(2 szavazat)
374835_269606903102162_1567473317_n.jpg
Jóma ligatúra és Nap jelképAzték pajzs tollmozaik díszítése a Jóma ligatúrával és a Nap jelképével; eurázsiai párhuzamok: székely „ly” (lyuk); kínai „Nap”; székely „j” (jó „folyó”); csukcs „jó”; székely „m” (magas); kínai „kaptató” jelek.
K. Andrea10101010101010101010
(4 szavazat)
800px-Baptistery_Arians06.jpg
Ariánus keresztelőkápolna mennyezeti mozaikja, körben az apostolok alakjaivalAz arianizmus Arius-nak és követőinek (az ariánusoknak) mozgalma volt a 4. században, amelyet később eretnekségnek nyilvánítottak. Legfőbb tétele, hogy a Fiú-isten nem öröktől való, csupán az Atya-isten "teremtménye", amivel sokak szerint Jézus isteni voltát, s egyúttal a Szentháromság tanát tagadja. Az arianizmus tanait már az első nikaiai zsinat (325) vitatta, de Arius és követői néhány módosítást eszközöltek tanaikon és így az egyházi hatóságok csak az első konstantinápolyi zsinaton, 381-ben ítélték el szervezetileg. Ennek ellenére a Nyugatrómai Birodalom szétesése után több, pl. a gótok által alapított európai országban hivatalos államvallás lett. A toledói gót királyságban egészen a harmadik toledói zsinatig (589).
A lengyel testvérek nevű kora újkori vallási szektát szintén szokás (lengyel) ariánusoknak nevezni, jóllehet az ókori arianizmussal közvetlen kapcsolatban nem álltak. Továbbá vallástörténetileg az erdélyi magyar Unitarianizmust szintén szokás ezzel a kategóriával összefüggésbe hozni.
Arch0000000000
(0 szavazat)
Europa_velificans2C__her_fluttering_tunic_____in_the_breeze__28mosaic2C_Beirut_National_Museum29.jpg
Európé elrablásaBeirutArch0000000000
(0 szavazat)
13 fájl 2 oldalon 1