Világbiztonság

Nyílt Társaság

A Táltoskirály tanítása - Egyedül is játszható, jobb agyféltekés társasjáték. Őseink hitvilága, a nyelvi gyökrendszer és a tudomány képeinek rejtett összefüggései, a képi gondolkodás fejlesztése! A mozgó fényre kattintva!Az ujgur egy tízmilliós nép, amely túlnyomó részt Kína nyugati részén, Hszincsiang Ujgur Autonóm Tartományban él. Hazájukat egymás között Ujgurisztánnak, illetve Kelet-Turkesztánnak hívják. A húszmilliós Hszincsiang Kína egyik legnagyobb területű tartománya; fővárosa Ürümcsi. Területén, amely 16-szor nagyobb Magyarországnál, 13 etnikum él, legnagyobb lélekszámban az ujgurok. Az ötven éve tartó erőszakos kínai betelepítések miatt már arányuk 50 százalék alá csökkent.
Uyghur_man_kashkar.jpg
UjgurokAz ujgurok egyik ága korábbi birodalmuk szétbomlása után 840-ben Kelet-Turkesztánban telepedett le, ez a terület a híres selyemút révén már az ókorban is fontos kereskedelmi csomópont volt. Az ujgurok több vallást is gyakoroltak. Eleinte buddhisták voltak, ezt igazolják a máig fennmaradt buddhista templomok és kolostorok. A 10. században főleg török hatásra felvették az iszlám hitet. Kínai források szerint az ujgurok már ebben az időszakban is híres gyógyítók voltak.

Kelet-Turkesztán több mint ezer éven át szabad állam volt. Megnevezését orosz türkológusok alkották a 19. században, azelőtt a terület Kínai Turkesztánként volt ismert a nyugati világban. Hol Kína oldalán, hol ellenségeként, de véres csaták árán sikerült megőriznie függetlenségét. 1876-ban a kínai császári seregek elfoglalták a területüket. Ujgur források szerint a kínaiak a betörés során egymillió őslakost mészároltak le.
RCHARD0000000000
(0 szavazat)
Manchu.jpg
A mandzsu nép jelképeSaját írással rendelkezik, amelyet Kína meghódítása előtt dolgoztak ki az ujgur írásból. Nurhacsi vezér (1559-1626) rendelte el a mandzsu írásrendszer kidolgozását 1599-ben, a klasszikus mongol írásból. Ennek a betűírásnak a különlegessége, hogy akárcsak a mongolt – és annak ősét, az iszlám előtti régi ujgur írást – ezt is fentről lefelé írják, az oszlopok pedig balról jobbra haladnak. Fonetikáját a dzsürcsi írásból kölcsönözte. A legtöbb betűnek van szó eleji, szó közbeni és szóvégi alakja. A magánhangzóknak ezen kívül egyedülálló alakjuk is létezik. Néhány mássalhangzó aszerint is különböző formát ölt, hogy milyen magánhangzó előzi meg, vagy következik utána.
A mandzsu nyelv az altaji nyelvcsaládon belül a mandzsu-tunguz nyelvek családjába tartozik. Legközelebbi rokonai a Szibériában beszélt even és evenki nyelvek és a Kínában 20 ezer ember által beszült sibo nyelv. Kihalófélben levő nyelv: a ma elő közel tízmillió mandzsu nemzetiségű lakosságon belül kevesebb, mint 70 ember beszéli anyanyelvként.
RCHARD0000000000
(0 szavazat)
szerzodes.png
Kara Kotából származó, 13-14. századi mongol nyelvű kölcsönszerződés (Forrás: Жанжив, Ё.: Сонгодог монгол бичгийн өмнөх үеийн дурсгалууд)A selyemút Kelet-Turkesztánon, a Tarim-medencén és a kanszui folyosón átvezető szakasza kultúrák és vallások kereszteződésében helyezkedik el. Évszázadokon át keveredtek az itteni oázisvárosokban a minden irányból érkező hatások, s a manicheizmus, a nesztoriánus kereszténység és a buddhizmus maradandó értékeket hozott itt létre, mint pl. a tunhuangi Ezer Buddha Barlangja. Tunhuang (Dunhuang), Turfán (Turpan) és a többi oázisváros az írásbeliségnek is kimeríthetetlen emléke, több korból, számtalan nyelven és írással írt szövegek kerültek már itt elő, köztük kínai, bráhmi, szanszkrit, tohár, tangut, tibeti, ujgur és mongol szövegek is. A buddhista, vallási témájú mongol szövegek között is számos érdekes és értékes szöveggel találkozni.
A teljes cikk a hozzászólásban.
1 hozzászólásTóthné Brigitta0000000000
(0 szavazat)
vers.png
A Volgánál előkerült, nyírfakéregre írt ujgur-mongol írásos töredék (Forrás: Жанжив, Ё.: Сонгодог монгол бичгийн өмнөх үеийн дурсгалууд)A meglehetősen rossz állapotban, töredékes formában fennmaradt szövegeket nyírfakéregre írták, ujgur írással ujgur és mongol nyelven. A leletek Szentpétervárra, az Ermitázsba kerültek, keletkezésük korát a 14. századra teszik. A nyírfakéreg mint alapanyag nem teljesen szokatlan ezen a területen, Oroszországban több nyírfakéregre írt szöveg is előkerült az orosz, a skandináv és a finnségi nyelvek régi emlékeivel, de Ázsia más területein is használták írások alapanyagaként, pl. Afganisztánban is találtak az 1. századból származó, nyírfakéregre írt, kharoszti írásos buddhista szövegeket.1 hozzászólásTóthné Brigitta0000000000
(0 szavazat)
pajdze~0.jpg
Arab írásos perzsa, valamint phagpa és ujgur írásos mongol felirattal ellátott pajdze (Forrás: Wikimedia Commons / RadioFan / CC BY-SA 3.0)Az Arany Horda más kánjainak idejéből is fennmaradt egy-egy pajdze, így Togtoga (1290–1312), Özbeg (1312–1340) és Keldibeg (1360–1361) kán idejéből is fennmaradt egy-egy pajdze, az előbb idézett – de időben több évtizeddel későbbi – darabéval a név változásán kívül pontosan megegyező felirattal:
Az örök ég erejéből, a nagy lélek kegyelmében Togtoga/Özbeg/Keldibeg parancsa. Aki nem tiszteli, az vétkezik és meghal.
Egy másik, arab írásos perzsa, illetve phagpa és ujgur írásos mongol feliratot is tartalmazó, egy Jüan uralkodó által kibocsátott pajdze mongol szövege eltér az előbbitől, s meglehetősen lakonikusan csak ennyit közöl: Figyelmeztetés: óvakodj a rossztól!
Tóthné Brigitta0000000000
(0 szavazat)
kotabla.png
Möngke nagykán számára 1257-ben állított kő mongol és kínai felirattal (Forrás: Жанжив, Ё.: Сонгодог монгол бичгийн өмнөх үеийн дурсгалууд)A 13-14. századból származó kőbe vésett feliratokat több helyen is találtak a mongol birodalom területén, az ilyenek állítása általános szokás lehetett akkoriban. Mongólia területéről, Hövszgöl megye Arbulag járásában került elő 1954-ben egy Möngke nagykánt dicsőítő, kőbe vésett felirat. Az alján törött kövön hosszabb kínai szöveg mellett három ujgur-mongol írásos sor látható, melyből a középső vége a törés miatt hiányos. A kínai szöveg alapján a kő állítása 1257-re datálható, a mongol szöveg fordítása pedig a következő: Utódainak utódai által, számtalan nemzedékig, tíz- és tízezer évig éljen Möngke nagykán! Ezt mondván Barsz-tüge állíttatta ...-ig , erény legyen!1 hozzászólásTóthné Brigitta0000000000
(0 szavazat)
fa_konyv.png
Kőbe vésett adományTörögene kánné 1240-ben kiadott engedélyének kőbe vésett változata. Bal oldalt három sornyi mongol szöveg, jobbra pedig az eredeti irat kínai fordítása
(Forrás: Жанжив, Ё.: Сонгодог монгол бичгийн өмнөх үеийн дурсгалууд.))
Töregene kánné Ögödej nagykán felesége volt, aki a kán 1241-es halála után régensként irányította a birodalmat az utódlás eldöntéséig, azaz 1246-ig, mikor legidősebb fia, Güjük került a trónra. A napjainkban ismert és máig fennmaradt legkorábbi ujgur-mongol írásos mongol nyelvemlék (legfeljebb a Dzsingisz köve előzheti meg) is Töregene nevéhez kötődik egy általa kibocsátott engedély formájában, de még férje életéből, 1240-ből. Az iratot egy Tu Feng nevű illető számára állították ki, aki engedélyt kapott taoista könyvek fanyomatos nyomódúcainak elkészítésére. Az eredeti irat bizonyára papíron, mongol nyelven és ujgur-mongol írással készült, de ez nem maradt fenn, hanem Kína Henan tartományából, egy kőtáblára vésve került elő az irat kínai nyelvű fordítása valamint egy háromsoros részlet.
1 hozzászólásTóthné Brigitta0000000000
(0 szavazat)
Nepal_osszes_271.jpg
Végtelen csomó NepálbólKözismert, hogy Kőrösi Csoma Sándor célkitűzése a magyarok őshazájának felkutatása, történetük és nyelvük homályba vesző múltjának megvilágítása volt.
Azon a jól ismert tényen kívül, hogy a magyarság valahonnan keletről, a korai történetírás szerint a legendás Szkítiából vándorolt a Kárpát-medencébe, Csoma korában már más, tudományosabb elméletek is ismeretesek voltak. Ezek között a legfontosabb, amelyre később Csoma többször is hivatkozik, a jugar elmélet volt. Az elmélet szerint a magyarság idegen elnevezései között felbukkanó ungar stb. kifejezések kapcsolatba hozhatók a Kína és Mongólia határvidékén élő ujgurok hasonlóan csengő jugar/jugur népnevével. Amint Németh Gyula rámutatott, ezzel a korabeli divatos teóriával még Nagyenyeden, Újfalvy óráin találkozhatott, majd Göttingenben az elméletet valló neves orientalista, J. G. Eichhorn újból megerősítette benne.
1 hozzászólásHunEdi10101010101010101010
(2 szavazat)
 
8 fájl 1 oldalon
A Táltoskirály tanítása - Egyedül is játszható, jobb agyféltekés társasjáték. Őseink hitvilága, a nyelvi gyökrendszer és a tudomány képeinek rejtett összefüggései, a képi gondolkodás fejlesztése! A mozgó fényre kattintva!