Világbiztonság

Nyílt Társaság

A Táltoskirály tanítása - Egyedül is játszható, jobb agyféltekés társasjáték. Őseink hitvilága, a nyelvi gyökrendszer és a tudomány képeinek rejtett összefüggései, a képi gondolkodás fejlesztése! A mozgó fényre kattintva!Népművészetünk és a rovás olyan értéket őrzött meg nekünk, mely előtt a hivatalos tudománynak is fejet kell hajtani! A modern tudomány és az ősműveltségben megjelenő képek találkozása! A téridő szerkezete magyarul magyarázható! A fizikusok által adott egyszerű hasonlatok egy bonyolult, de mégis jól érthető hagyományos mintarendszerbe vezetnek.
eszeseknek1000.jpg
Rovással olvasható a téridő alapszerkezete!A pontból kialakul a szál. Az "SZ" a legegyszerűbb betű, egy függőleges vonás |. Felülről megkettőzve lesz belőle egy sarok forma - ez a rovás "S" ᴧ.
Mondhatjuk azt is, hogy szerbe téve (szorozva, kettő-ször) alakul ki a szálból a sarok jele.
A sarok jelét megkettőzve kialakul a sík jele: a K-betű káró: ♢. Ebből 3 kell a 3-dimenziós tér ábrázolásához. Illesztésükben megjelenik a rovás "T" betű egy alakváltozata (Y), ami összetart.
Az R, mint láthatatlan mozgató energia, az eRő jele ott van minden hajtásban.
A felhasznált betűk a tér kialakulásához: SZ-R-S-T-K.
Ismerős betűk? Szeressétek, mert a keresett rend-szerben vagyunk: "KRST". A szó jelentése: a felkent. Jézus Krisztus és Hórusz (HR KRST), valamint más szentek neveiben is megtalálható.
A magyar keresztszemes (számolásos) hímzéstechnikák olvasásának alapjai.
4 hozzászólásRCHARD10101010101010101010
(1 szavazat)
terido.jpg
A téridő szerkezete - Tudósok példája a biliárdgolyó és a posztó anyagának kapcsolatávalStephen Hawking, korunk legismertebb fizikusa, a téridő hálóját a biliárdasztal posztójának hasonlatával mutatja be. Megszoktuk már, hogy a csillagokat és bolygókat golyókkal helyettesítik. A téridő szerkezetét pedig kifeszített hálóval szokták szemléltetni.
A tudományos film szerint, az ősrobbanás kezdeti állapotában még nincsenek irányok. Ekkor jönnek létre a dimenziók. Még nincs "ki- és be irány" A téridő szövete csak később alakul ki.
A hagyományőrző megközelítésben is hasonló tanítási rendszer tárul elénk!

Mennyivel érthetőbb a hasonlat, ha hímzett terítőt használunk a bemutatásra? A hímzésekben az őselemek rendszere is megjelenik. Ami a régiségben a tűz, víz, levegő, és föld - az a modern tudományban a 4 halmazállapot (plazma, folyadék, gáz, szilárd). A sujtásokon keresztül az energia és a részecskék kapcsolata is bemutatásra kerül.
Zuhanjunk bele a téridő szerkezetébe!
Őseink tudása, a Mag-központú gondolkodás tanítása a terítőkbe van kódolva. Folyt. a hozzászólásokban!
1 hozzászólásRCHARD0000000000
(0 szavazat)
eszesek.jpg
A téridő alapszerkezete rovással - A szálból kialakuló sarok és sík teresedikSzálból (széles szélből) lesz a sarok, sarokból a sík. Rovás SZ: szál vagy vonal, rovás S: sarok, rovás K: síK.

A széle benne van a sarkában, a sarka a síkjában. A jelek többszörözésével, szerbe tételével alakul ki a rendszer. (Kétszer SZ az S, kétszer S a K.)

Szójátéknál többről van itt szó. Szerepel még a képen az ÉLEK (több síkon létezem) jele ami a rovás L:Szél, szelek, szélek, szeles, széles, szálas, szülős, szőlős.
Szikes, székes, síkos, csíkos, sáv, sál, sor.
Lég, ég, egység, tűz...
Víz, váz, visz, szív, vesz, vész...
Tér, teres, terül, térül, tárol, töröl, tarol, túlrul, Turul...

Arch10101010101010101010
(3 szavazat)
sujtas1.jpg
A népművészetbe kódolt ősi tudományA katonai hagyományőrzésből is jól ismert végtelen csomók egy tanítási rendszerbe vezetnek. A hagyomány szerint az Őselemek jelennek meg bennük. Érdekes, hogy a legmodernebb tudomány is ilyen formákkal írja le az anyag illetve a téridő szerkezetét.

Az anyag alapszerkezete és a sujtás jelképrendszer találkozása.

Ide kapcsolódnak a szabályos testek átalakulásainak "térképei", azok 2-dimenziós megjelenítései több nézőpontban.

A magyar hagyományban a vitézcsomók (katonai hagyományőrzés, huszárok viseleteinek díszítőmotívumai), sujtások és végtelen csomók.
A hagyomány szerint ezek az őselemek megjelenítései. Ez igaz, de hogy mennyire, azt a részecskegyorsítók modellezései alapján elámulva láthatjuk.
1 hozzászólásArch8888888888
(11 szavazat)
icos-dodec.png
A téridő szerkezetében a víz és az éter elem megfelelője - Biblia kapcsolatAz arany arány "rejtve" jelenik meg a 12 oldalú szabályos test párjában, a 20 oldalúban (nem a lapjaiban, hanem benne, 3 síkban, téglalapok formájában). Együtt egy 4 dimenziós változó alakzatot is elénk tárnak...A 12 oldalú, 20 szögű teresített ötszög (dodekaéder) kioltó párja az ikozaéder (képzeletben egymásba helyezhető szabályos alakzatuk van, hiszen utóbbi 20 oldallal és 12 lappal rendelkezik). Az ikozaéder ebben a rendszerben a víz elem jelképe. Az Égi víz megfeleltethető az éternek, a földi víz pedig a hagyományos folyadéknak.

A Károli Gáspár féle XVI. századi Bibliában:
1Móz 1,6
És monda Isten: Legyen mennyezet a víz között, a mely elválaszsza a vizeket a vizektől.
1Móz 1,7
Teremté tehát Isten a mennyezetet, és elválasztá a mennyezet alatt való vizeket, a mennyezet felett való vizektől. És úgy lőn.

2 hozzászólásArch10101010101010101010
(1 szavazat)
Jezus-halak.jpg
Jézus jele a hal alakBenne a Teremtés ábrázolása a szakrális geometrián keresztül.
Hallak és látlak. Szeretlek, szerrel etetlek. Haladás csak akkor van, ha hal adáskor hálóadás is történik. Ezért jár a hálaadás.

Márk Evangyélioma 1. rész
"15.
És mondván: Bétölt az idő, és elközelített az Istennek országa; térjetek meg, és higyjetek az evangyéliomban.
16.
Mikor pedig Galilea tengere mellett járt, látá Simont és Andrást, annak testvérét, a mint a tengerbe hálót vetének; mert halászok valának.
17.
És monda nékik Jézus: Kövessetek engem, és én azt mívelem, hogy embereket halászszatok."

A kép egyes részletei szimbólumkapukat nyitnak meg!
4 hozzászólásRCHARD10101010101010101010
(7 szavazat)
universos_paralelos6.jpg
Számítógépes szimulációban élünk?A kérdés 2003-ban fogalmazódott meg, amikor egy brit filozófus közzétett egy elemzést, ami annak lehetőségét boncolgatta, hogy mindannyian egy számítógép szimulációban élünk. Következtetése, mely szerint valószínűsíthető, hogy egy szimuláció részei vagyunk, a Washington Egyetem fizikus csoportja hamarosan tesztelhető lesz.
Az Oxford Egyetem filozófusa, Nick Bostrom eredeti munkájában azt bizonygatja, hogy az emberi elme játékossága, kíváncsisága és kísérletező kedve el fog vezetni oda, hogy múltját nem könyveken vagy a televízió képernyőjén keresztül akarja majd megtanulni, hanem létrehozva egy virtuális világot, egész egyszerűen átélné. A szimulációkban belebújhat a letűnt korok szereplőinek bőrébe, közvetlen tapasztalással vizsgálva, tanulva és tanítva a történelmet. Minderre a számítástechnika fejlődésével meg is lesz a lehetősége - sőt Bostrom szerint 20 százalék az esélye, hogy mindez már meg is történt és jelenlegi világunk is csak egy szimuláció, feltehetően nem is az egyetlen.
Arch10101010101010101010
(1 szavazat)
rubik-kockak.jpg
A Rubik-kocka módosított változatai a 4. dimenzió, a tiltott jelképek és az ősi szakrális tudás megértése felé vezetnekA szabályos vagy platóni testek ősidők óta ismertek. Már a neolitikus ember is készített ilyen kockákat, amelyekről Skócia régészeti leletei tanúskodnak ezer évvel Platón előtt (Atiyah and Sutcliffe, 2003).
A platóni testek fontos szerepet játszottak Platón filozófiájában. Ezekről Platón a Timaiosz című munkájában ír, Kr. e. 360 táján. Az öt szabályos test közül négynek az őselemeket feleltette meg: a földet a kockának, a levegőt az oktaédernek, a vizet az ikozaédernek és a tüzet a tetraédernek. Az ötödikről, a dodekaéderről Platón homályosan nyilatkozik. Arisztotelész ezt az ötödik elemet az éterrel azonosította, azzal az anyaggal, ami az égi szférákat alkotja. Euklidész is megadta az öt szabályos test matematikai leírását az Elemekben.
Bizonyították, hogy elméletileg bármely keverés után legfeljebb 20 tekerésből kirakható, de az összetettsége miatt összesen 43 252 003 274 489 856 000-féle eltérő állás hozható létre.
Püthagorasz, Kepler, Leonardo da Vinci, és Teller Ede is ezzel a térrendszerrel dolgozott.
3 hozzászólásRCHARD10101010101010101010
(6 szavazat)
rovas-veg-k.jpg
Vizsgálat: Rovás K (vég-k) - Milyen rovás "K"-val kell kezdődjön az ószövetségi Biblia? 12 hun-magyar rovás ABC összehasonlításából
(Fischer Károly Antal gyűjtése)

A kezdő-vég és "köz" rovás K-betűk egy fontos tanításra világítanak rá! A négyzet, a rombusz és a dupla szabályos háromszög található meg bennük. Az anyag alap illetve Kristályszerkezetéről is szó lesz...
Az oktaéder tartalmazza azokat a szabályos térhálókat melyek 2 dimenzióban teljes fedésbe tudnak kerülni.

Olyan térhálóhoz mely szabályos ötszögből épül fel, már három dimenzió szükségeltetik.Példák: 3 dimenzióban az ötágú csillag, a Dávid-csillag és a nyilaskereszt! - Duálisok (3 dimenzióban 3 féle létezik)Kristályrendszerek táblázata:Rubik kocka változatai (térháló fordulások):Szent Péter és Szent Pál zománcképei a Szent koronán:Folytatás a hozzászólásokban!
5 hozzászólásRCHARD10101010101010101010
(4 szavazat)
spacetime_3D.jpg
A téridő 3-dimenziós görbületeA téridő a fizikában egy matematikai modell, ami egy sokaságban egyesíti a teret és az időt. A téridő általában egy négydimenziós koordináta-rendszer, három tér- és egy idődimenzióval; a rendszer pontjai egy-egy eseménynek felelnek meg. A relativitáselmélet előtti fizika a téridő geometriáját euklideszinek, a tér- és idődimenziókat egymástól és a bennük elhelyezkedő testektől függetlennek tekintette; a speciális relativitáselmélet szerint azonban a téridő Minkowski-geometriával írható le, és a benne egymáshoz képest mozgó megfigyelők mást-mást érzékelnek térnek és időnek; a pontos összefüggést a Lorentz-transzformáció adja meg. Az általános relativitáselmélet szerint pedig az anyag meggörbíti maga körül a téridőt, ami egy Riemann-geometriával jellemezhető. Egyes modern kozmológiai elképzelések, mint például a húrelmélet pedig négynél több dimenziót feltételeznek, noha ezek az extra dimenziók kompaktak, a Planck-hosszal összemérhetően kis méretűek, ezért a makroszkopikus hétköznapi életben nem látjuk őket.RCHARD8888888888
(5 szavazat)
illus_3dspace1.jpg
Téridő szerkezet 3-dimenzióbanA téridő görbületének háromdimenziós analógiája. Az anyag megváltoztatja a téridő geometriáját, a görbült téridőt gravitációként érzékeljük. A vörös vonalak a téridő koordináta-rendszerét jelölik, ami sík téridőben egy négyzetrács lenne.

Javított kép, a wikipédiában rosszabb példa szerepel!
RCHARD0000000000
(0 szavazat)
turul_fold_kigyo3-600.jpg
Kerecsensólyom és kígyó omega alakbanVilágbiztonság címer:
Sólyom küzdelme a Föld köré tekeredő kígyóval. 3 dimenziós kép a háttérben valamint 2 dimenziós vetülete az előtérben. A végzetet jelképező kígyó omega alakban végződik.
Hórusz-Turul-Kerecsen (Ka-rács-on) sólyom; Hármashalom; Rovásírás K-R-CS ( T-S, n – a napba öltözött Hórusz ősi neve: HR KRST a felkent, mely Szent István kézjegyéből szintén kiolvasható); Az aranymetszés (arany-arány) alapját adó Fibonacci spirálok jelképezik a téridő hálót (térítő-terítő), és a szerkezetében létrejövő idő illetve „dimenziókapukat”. Az ábrázolás alapját adó szoborcsoport az Erzsébet híd budai hídfőjénél található szent Gellért szobránál, a vízesés két oldalán.
Hórusz ősi elnevezése szerinti összerovás: KRST.
A hármashalom szögletes változatával.
Téridő háló: Térítő-terítő
Kapcsolat: Szűz Mária akit földgömbbel és kígyóval gyakran ábrázolnak.
A kerecsensólyom elnevezései különböző nyelveken:
Szakrális
Saker (angol, német); Falcó sacre (katalán); Faucon sacre (francia); Saker faucon (skót); Sakervalk...
1 hozzászólásArch10101010101010101010
(9 szavazat)
15 fájl 2 oldalon 1
A Táltoskirály tanítása - Egyedül is játszható, jobb agyféltekés társasjáték. Őseink hitvilága, a nyelvi gyökrendszer és a tudomány képeinek rejtett összefüggései, a képi gondolkodás fejlesztése! A mozgó fényre kattintva!