Világbiztonság

Nyílt Társaság

A Táltoskirály tanítása - Egyedül is játszható, jobb agyféltekés társasjáték. Őseink hitvilága, a nyelvi gyökrendszer és a tudomány képeinek rejtett összefüggései, a képi gondolkodás fejlesztése! A mozgó fényre kattintva!Összehasonlítás. Kapcsolódó jelkép a Metatron-kocka, Metatron-Mérőtrón az angyalok legfelsőbb szintjén.
kozepkori-szam-tablazatok.jpg
A nulla "feltalálása"Már a IV. századi hindu írásos emlékekben előfordul a nullát jelentő "szunja" ( = üresség, űr). Az i. sz. 500 körül kialakult helyiértékes írásmódban hindu csillagászok (pl. Bhászkara) az 1-9 bráhmí számjegyekhez már hozzátették a nullát. Bár nincs rá konkrét bizonyíték, de a hinduk a nullát a görögöktől vették át, majd segítségével kifejlesztették a máig ismert számírási módszert és számolási szabályokat.
Más forrás szerint: A középkorban betiltották a nullát
A nulla a majáknál és a babiloniaknál bukkan fel először a matematika történelmében, de ők csak a nagyobb számok leírásánál használták annak jelzésére, hogy az adott helyiértéken nincs semmi. Mint mondjuk a 302 számban, ahol a nulla azt mutatja, hogy egyetlen tizest sem kell hozzáadni a három százashoz és két egyeshez, hogy megalkossuk a számot.
Matematikai műveletekben használható számként az indiaiak találták fel a nullát, méghozzá egy Brahmagupta nevű csillagász a 7. sz-ban.
Gyökrendszer: semmi - szunja - szunjad unja - zéró (szer o)- hulla - hullám.
1 hozzászólásRCHARD0000000000
(0 szavazat)
adoration_theotokos_marcusandmarcellianus.jpg
Három mágus ábrázolása a római Márk-Marcellinusz katakombábanMágusok (a sumér imga, 'tiszteletreméltó' szóból, az Avesztában atrava, óperzsául magus, gör. magoi):
1. a médek papi osztálya, „a tiszta férfiak”, akik egyszerű, önmegtagadó életet éltek, ismerték és tanították a vallási bölcsességet, és indoiráni kultuszt végeztek. Vsz. éles ellentétben voltak Zaratusztrával, de az akhmenidák korában Ahura Mazda államvallását követték.
2. a Szentírásban a napkeleti bölcsek (Mt 2,1-12), háromkirályok. Az Apostolok Cselekedetei 8,9-11; 13,6-10 negatív jelentéssel (varázsló) használja a szót.
(Magyar Katolikus Lexikon)

A mágusok a szabadság jelképét, a szkíta fejfedőt viselik. Ma frígiai sapka.

Kép: IV. századi festmény.

In this fresco, the three magi appear almost identical to the three youths. Catacomb of Marcus and Marcellianus in Rome.
RCHARD0000000000
(0 szavazat)
rovastarsas_500dpi.jpg
A naprendszer kacskaringós pályájaFent: Jézus és Buddha ábrázolásainak hasonlóságai. A legapróbb részletig hasonul a két kép. Figyeljük meg Jézus Királyi székét (Ítélőszék, Ítélőtrón, Mérőtrón) és a mellette levő fákat! Mindkét fa Jézus felé hajlik és mindkettő törzse spirálos díszítésű, apró magokkal.
Mellette Buddha képe ugyanebben a jelképrendszerben. A két fa helyett a fény és a tűz jelenik meg, de a fáklya törzse természetesen itt is csavarodik. Mindkét láng Buddha felé hajlik, alakja közelít a jinjanghoz.

Lent:
A világfa magasabb szintjéről nézve, a Tejút galaxis nagyságrendjében, így néz ki naprendszerünk.

Kisfilm a naprendszerről:


1 hozzászólásTTF0000000000
(0 szavazat)
Odhin_thron.jpg
Odin két hollója: Hugin és Munin, a gondolkodó és az emlékezőHugin és Munin (más írásmód szerint Huginn és Muninn) két fekete holló, Odin, az északi isten segítői. Minden nap hajnalban útra kelnek, hogy körberepülve a földet híreket gyűjtsenek Odinnak. Estére visszaérvén rátelepszenek Odin vállára, és a fülébe suttogják amit megtudtak. Hugin a „gondolkodó”, Munin pedig az „emlékező”.

A Munin szó gyökerei az óészaki emlékezet szóig vezethetőek vissza. E hollóknak köszönhetően nevezték később Odint holló-istennek is.

Idézet az Edda, Grímnir-énekből:

Elme és Emlékezet
nap mint nap felderíti
a földi tájakat;
aggódom, nem tér majd
vissza egyszer az Elme,
bár Emlékezetért
szívem még szorongóbb.
Arch0000000000
(0 szavazat)
pantokrator.jpg
A Világfa angyali szintjei és a fény tudatos használata képzeletünkkelAz Élet és Tudás fájának egysége a Világfa vagy Isten-fája, a Tetejetlen fa. Jelenti a világ kettősségének megértése felé vezető utakat, a fény kettős természetének felfogását is. Azt is jelenti, hogy tisztában legyünk a szeretet fontosságával, és azzal is, hogy nem hagyhatjuk, hogy tudatlanok vagy gonosz emberek visszaéljenek vele. A szakralitás és az anyagi világ kihívásainak megélése, az egyensúly megtalálása a jézusi tudatosodás és lelkesedés útja. A szakrális és a tudományos világképek találkozása, a jin-jang-ba való átmenet is ebbe a jelképrendszerbe tartozik. Mindkét fában ott van a másik, hiszen két tőről ered. Ha eléred, éred, megéred megérted. Két tő a kettő, mely is-is: ősnyelvi összefüggés a két tő, így érthető meg angolul a two és a too (kimondva tú).

Távol-keleti kapcsolatok:A két fa mint a Világfa naprendszer jelképe mozgásban, kisfilmen:


1 hozzászólásRCHARD0000000000
(0 szavazat)
tortenelmunkhoz-magyarul~0.jpg
Történelmünkhöz bővebben magyarul (könyv)Agyunkat naponta támadják, történelmi emlékeinket igyekeznek kitörölni, beszennyezni! A tör- ténelemkönyveket mindig a győzők, a hódítók írják. Ötszáz éve, Mátyás király óta, a legyőzöttek félelmével nem mertük és sokáig nem tudtuk valós történelmünket megírni! Elérkezett a pillanat, a kizökkent idő visszaállni látszik. Kezdeti, fontos, megkerülhetetlen első lépéseket megtettük.

Önök olyan történelemkönyvet tartanak a kezükben, amelyet Magyarok írtak Magyar tudattal, Magyar emlékekkel. Gyermekeink csak ilyen könyvekből tanulhatják a Magyar Történelmet! A sátáni idők végéhez közelednek! A teremtő kegyelme a Magyarokkal.

Megrendelhető: http://goo.gl/otRWlU
maghun.com0000000000
(0 szavazat)
Jezus_Buddha_feny1000.jpg
Élet -és Tudás fájaAz anyagi világ és a láthatatlan erőterek találkozásában megjelenő isteni értelem.
A fény kettős természete is megjelenik a szent alakok mellett. Az egyszerre jelenlévő hullám és részecske jelképrendszere adja a Buddha mellett csavarodó fáklyákat és a Jézus melletti csavarodó fákat. Egységük maga az emberi testben jelenlévő szent, teremtő minőség. Csillagkapuként is ábrázolják őket.
A fény adja a Világegyetem szintjeinek határát, lsd. fénysebesség. Az anyagi és a láthatatlan világ találkozásában is a fény adja a világosságot, a világot. A fény mely információt hordoz a kezdetektől fogva a végig.
RCHARD0000000000
(0 szavazat)
AN00013613_001_l.jpg
Egyiptomi tükör hátoldalaRéz tükör elefántcsont füllel. Bronz tartóra karcolt díszítés melyen Mut (Nut) trónol. Szentély ábrázolással és két sornyi hieroglif szöveggel.
Forrás: Brit Múzeum
Arch0000000000
(0 szavazat)
tumblr_mz11cq3dXI1qf42k7o1_500.jpg
Már a középkorban is cifrán káromkodott a magyarA fentebb említett szövegemlék I. Lajos magyar király (1342-1382) uralkodási idejéhez köthető. 1355-ben járunk, amikor a IV. Károly német-római császár és cseh király oldalán harcoló II. Albert osztrák herceg az Anjou királyhoz folyamodik, katonai segítséget remélve a Zürich és szövetségesei elleni küzdelemben. Nagy Lajos négyszáz íjásszal Laczkfi Pált küldte a forrongó Svábországba, ahol augusztus 11-én Zürich körül hatalmas vérontás vette kezdetét.

A magyarok "Szent királyok segítsetek!" jelszóval indultak csatába, ahol a kútfők szerint "úgy hullottak le a szájas németek a magyarok előtt, mint ökrök a vágóhídon. A magyarok ugyanis azt a parancsot kapták, hogy egy németet se fogjanak el, hanem mindnyájukat részegítsék meg a halál poharából". A Dubnici krónika így folytatódik: "Wezteg kwrwanewfya zaros nemeth, iwttatok werenkewht, ma yzzywk thy wertheketh", azaz: Veszteg, kurvanő fia szaros német, ittátok vérünket, ma isszuk ti véreteket.
RCHARD10101010101010101010
(1 szavazat)
Ananke.jpg
AnankéAnanké (görögül Ἀνάγκη) neve megfellebezhetetlen szükségszerűséget, sorsot, kikerülhetetlen végzetet jelent. Ő a végzet és az elkerülhetetlen sors istennője a görög mitológiában. A Moirák és Adraszteia anyja. Ez utóbbi a jutalmazás és a büntetés elosztója volt. Ananké két térde között orsó pörög, amelynek tengelye a világ tengelye, s a Moirák időnként segítenek pörgetni az orsót. A római mitológiában Necessitasként („szükség”) volt ismert.RCHARD10101010101010101010
(1 szavazat)
A2Bakocz_Tamas_281442-152129_ersek.jpg
Bakócz Tamás konstantinápolyi pátriárka a pápa utáni legmagasabb szintű főpap1497-ben elnyerte az egri püspökséget, amely a leggazdagabb magyar püspöki javadalom volt. Még ez évben megalkudott Estei Hippolyt bíbornokkal, akivel pozíciót cserélt, s így esztergomi érsekké, Magyarország prímásává emelkedett. Bakócz politikai és egyházi ambíciói messze túlmutattak a középkori Magyar Királyság határain. Nemzetközi előrelépésének első döntő változása az volt, amikor 1500-ban Velence támogatásával bíborossá, majd rá 10 évre konstantinápolyi pátriárkává nevezték ki (utóbbi cím névleges volt, hiszen Rómának nem volt valós egyházszervezete Konstantinápolyban; ugyanakkor a cím birtokosa a pápa utáni második legmagasabb rangú főpapnak számított). Ezzel Bakócz óhatatlanul bekapcsolódott az Itáliát dúló háborúba, így gyakran egyensúlyoznia kellett az állandóan változó összetételű koalíciók között.
1513. február 21-ém meghalt II. Gyula pápa utódjaként a legesélyesebb jelölt volt, de helyette a Medici bankárcsalád jelöltje, Giovanni de' Medici nyerte el Szent Péter trónját, a pápaságot.
RCHARD0000000000
(0 szavazat)
kotta.jpg
Kotta a Pray Györgyről elnevezett középkori Pray-kódexbenMár önmagában felfoghatatlanul izgalmas, hogy egy 800 éves zeneművet ma azért el tudunk játszani, mert egy korabeli honfitársunk lejegyezte azt. A lejegyzés módja is megér egy misét, ugyanis olasz, francia és német elemekből, Magyarországon létrehozott rendszerről van szó, amelyet a 17. századig alkalmaztak nálunk. Hogy elődeink ezt a kottaírást mikor fejlesztették ki, nem tudjuk pontosan, de a Pray-kódexbeli forrás olyan kiforrott módszerről tanúskodik, amely jelzi: középkori zenekultúránk egyenértékű volt a nyugat-európai színvonalával. További érdekességet jelentenek a kódexben a magyar szentekhez szóló könyörgések, az esketési és temetési szöveg, a szülést megkönnyítő ima és a színjátszás elődjének számító misztériumjáték pedig jelzi, hogy az egyház az emberek hétköznapi életével is szerves kapcsolatban álló intézmény volt.1 hozzászólásArch0000000000
(0 szavazat)
106 fájl 9 oldalon 1
A Táltoskirály tanítása - Egyedül is játszható, jobb agyféltekés társasjáték. Őseink hitvilága, a nyelvi gyökrendszer és a tudomány képeinek rejtett összefüggései, a képi gondolkodás fejlesztése! A mozgó fényre kattintva!