Világbiztonság

Nyílt Társaság

A Táltoskirály tanítása - Egyedül is játszható, jobb agyféltekés társasjáték. Őseink hitvilága, a nyelvi gyökrendszer és a tudomány képeinek rejtett összefüggései, a képi gondolkodás fejlesztése! A mozgó fényre kattintva!A palmettás magyar süvegcsúcs és hozzá hasonló ábrázolások. Újabb hazatéréskori süvegcsúcsra leltek, ezúttal Jászberény mellett. Baál (Jahve legnagyobb ellenségének) felemelt kezű szobra a Louvre Múzeumból. Szarvdíszek a szürkemarhán. A beregszászi süvegcsúcs.
suvegcs.jpg
Újabb hazatéréskori süvegcsúcsra leltek, ezúttal Jászberény mellettA 10. századból származó tárgyak 2016 tavaszán kerültek elő a földből, a Jászberény melletti homokbányából.
A tárgyak nagy része vasból készült, de van közöttük egy majd 11 centiméter magas, aranyozott ezüstlemezből készült is. A gömbdíszben végződő kúpos tárgy egykor viselője süvegének tetejét díszíthette.
Hasonló süvegcsúcsból eddig még csak egyetlen egy darabot találtak a Kárpát-medencében. A Beregszászon talált, három darabban előkerült süvegcsúcshoz hasonló, palmettás díszítést láthatunk rajta. A jászberényi süvegdísz és a hozzá köthető többi lelet is teljesen épségben megmaradt, így pontosan meg lehet határozni a tárgyak korát.
1 hozzászólásArch0000000000
(0 szavazat)
Baal_Ugarit_Louvre_AO17330.jpg
Baál (Jahve legnagyobb ellenségének) felemelt kezű szobra a Louvre Múzeumból.Baál kultusza a kánaáni területeken erősen kapcsolódott a földműveléshez, amely az eső rendszerességétől és mennyiségétől függött. A Biblia Baált úgy mutatja be, mint YHWH legnagyobb ellenfele. Izrael népét már a Kánaánba való bevonulás előtt áldoztak Baál-Peórnak (Num. 25,1-9), amivel bűnt követtek el. A Bírák Könyvében gyakran elhagyják YHWH-t, Baálért vagy Aseráért (Bír. 2,13; 3,7). A Baál-kultusz a tetőpontját Aháb király és felesége, Jézabel uralkodása alatt érte el. Ebben az időben lépett fel Illés próféta, aki YHWH parancsára kihívta Baál papjait, hogy mindenki számára kiderüljön, YHWH vagy Baál-e az eső forrása.
A Héber Bibliában YHWH Baál számos attribútumát átveszi, pl. felhőkön lovagló (Zolt 68:5), amikor elindul Széírből, akkor csepeg a hegy (Bír 5:4), illetve legyőzi a tengeri szörnyet (Zsolt 74,14); mégis ádáz ellenségekké válnak, ami érdekes jelenség annak a fényében, hogy ugyanakkor Él isten teljes attribútum-készletét, sőt a nevét is magába olvasztotta, beleértve a lokális Él-kultuszokat...
RCHARD0000000000
(0 szavazat)
szurkemarha.jpg
Szarvdíszek a szürkemarhánA süvegcsúcsokhoz hasonló díszítés látható a hajtott állat szarván.

Szent Dömötör-napi behajtási ünnepet tartottak október 25-én Hortobágyon.

Az állatok színe a kortól függően változik. A borjak születéskor „pirók” színűek, s ezen belül több árnyalatot megkülönböztetnek. A leggyakrabban előforduló szín a sötét pirók, pirók vagy világos pirók. A borjak színe két-három hónapos korban elkezd világosodni, majd szürkülni, s 4–6 hónapos korra teljesen szürkék. A kifejlett szürke marha az ezüstszürkétől a sötét daruszínig terjedő színárnyalatokban fordul elő, a következő árnyalatokat különböztetik meg: ezüstfehér, ezüstszürke, kékszőrű, darvas, daru, sötétdaru, rigószőrű. A bika „kormos” színe általában 3-4 éves korra alakul ki teljesen: nyaka, az alkarja elülső része, válla egy része, a marja, a mellkasa és a hasa oldalt és alul fekete színű, vagy feketével színezett. A túlságosan kormos szín nem hiba, de a tenyésztők nem kedvelik. A bikák szeme körül „ókula”, sötét karika van...
RCHARD10101010101010101010
(1 szavazat)
image13419.gif
Művészetek - Életfa, világfa, égigérő fa, az élet virága, az élet világaHonfoglalás (hazatérés) kori süvegdísz.
Honfoglalás:
Ezt a szót a nyelvújításkor Kazinczy, maga is szabadkőművesként, az ő megbízásuk alapján találta ki. A fellelhető korabeli iratok alapján őseink soha nem használták ezt a szót. Mindig hazatérésről, vagy visszatérésről beszéltek.
Az Egyesült Államokban megjelenő tudományos Science folyóirat 2000. novemberben ismertette a genetikai szakterület nemzetközi élvonalának 17 elismert képviselőjének kutatási eredményét. A vizsgálat kiterjedt az USA-tól Ukrajnáig az európai népek származásának és betelepedési idejének felderítésére.

Megállapításuk szerint a magyar fajra jellemző EU19 gén 35-40.000 éve jelen van a Kárpát-medencében. Ez a gén a magyarokban 60%, míg a nyugat-európai népekben legfeljebb alacsony gyakorisággal fordul elő.

Ez az időtartam megfelel a Homo sapiens első európai betelepedése óta eltelt időnek, melynek kezdetén a neandervölgyi ember által benépesült Európa. A magyar a legrégebbi európai génjelző.
1 hozzászólásdgabi0000000000
(0 szavazat)
1818.jpg
Művészetek - Életfa, világfa, égigérő fa, az élet virága, az élet világaA honfoglalás korából származó régészeti leleteken a palmettás díszítés az uralkodó.
A három lelet a zempléni csésze, a rakamazi tarsolylemez és a beregszászi süvegcsúcs.
dgabi10101010101010101010
(1 szavazat)
 
5 fájl 1 oldalon
A Táltoskirály tanítása - Egyedül is játszható, jobb agyféltekés társasjáték. Őseink hitvilága, a nyelvi gyökrendszer és a tudomány képeinek rejtett összefüggései, a képi gondolkodás fejlesztése! A mozgó fényre kattintva!