Világbiztonság

Nyílt Társaság
[b]Szimbólum-kutatás kezdő és szakértői szinten.[/b] Az eredmények összehangolásával egy gyors és pontos szakértői rendszert fejlesztünk. Felhasználóinknak lehetőségük van saját képgyűjtemény létrehozására, melyek kategorikus vagy szimbolikus egyezései alapján megjelenhetnek a főoldalon. A képekhez és albumokhoz további információ és hozzászólások adhatók. Az összefüggéseket több irányból mutatjuk be. Jelképi és szöveges tartalom egyaránt kereshető. Ha tetszik amit találtál [url=http://vilagbiztonsag.hu/keptar/register.php]csatlakozz Te is a fejlesztéshez[/url], vagy csak szavazz, böngéssz szabadon a kategóriákon, kulcsszavakon és szimbólumokon keresztül! [b][url=http://vilagbiztonsag.hu/fejleszt]Világbiztonság Nyílt Társadalom és Társaság [/url][/b] [url=http://vilagbiztonsag.hu/keptar/thumbnails.php?album=lastcom&cat=0]Hozzászólások; [/url][url=http://vilagbiztonsag.hu/keptar/thumbnails.php?search=szimb%C3%B3lum&submit=keres%C3%A9s&album=search&title=on&newer_than=&caption=on&older_than=&keywords=on&type=AND&user1=on&user2=on&album_title=on&category_title=on]Szimbólum sorozatok[/url]
decsy_samuel_szent_istvan_cipo_saru_kesztyu.jpg
Szent István kesztyűje, cipője és harisnyájaDecsy Sámuel (Rimaszombat, 1742. január 12. – Bécs, 1816. január 25.) magyar író, bölcselet- és orvosdoktor rajza. 1792-ben készült, amikor visszakerült a Szent Korona.


Woth Imre előadása: A Szent Korona a legújabb kutatások tükrében (2016)

RCHARD0000000000
(0 szavazat)
szent_korona_leghajo_holegballon.jpg
Elkészült az ország első Szent Korona hőlégballonja!A Szent Korona Ballon megálmodója és létrehozója Mede Ferenc felvidéki vállalkozó. Neve ismerős lehet a szerves művéltség iránt érdeklődő közönség körében, mivel az elmúlt években számtalan magyarsághoz és történelmünkhöz kapcsolódó jó ügyet szolgált támogatóként és létrehozóként egyaránt. Ilyen a Felvidéken évek óta működő Baranta Völgy, ahol egyre nagyobb közösséghez jut el a szerves tudás számos rendezvény, előadás, tábor formájában.

szentkoronaballon.hu
http://szentkoronaballon.hu

Essék néhány szó a Szent Koronáról és magyar királyokról Szántai Lajos előadásában.Mivel a Szent Korona hivatalos (értsd: akadémiai) megítélése több, mondhatnánk nagyon durva csúsztatáson alapszik, a teljesebb megítélés kedvéért erőst javasoljuk a mellékelt előadás megtekintését!1 hozzászólásRCHARD0000000000
(0 szavazat)
tumblr_muzbafu0291r4yioeo1_500.jpg
Koronák összehasonlításaEurópa császári és királyi koronái.

Minden időben és népcsoportnál fontos volt a jelképek alkalmazása. Így az uralkodók illetve vezetők koronáinak jelképrendszerei kiemelten fontos információhordozók. Koronák, koronázási ékszerek a világ minden tájáról. Különböző kultúrák, térben és időben...

Több mint 100 korona összehasonlítása:

http://vilagbiztonsag.hu/keptar/thumbnails.php?album=793

Arch10101010101010101010
(2 szavazat)
KORUNOVACNE_SLAVNOSTI_V_BRATISLAVE.jpg
A Szent Korona mint az Égi város lebeg Pozsony felettA Szent Koronát csak koronázások alkalmával láthatták. A tetején lévő jelképrendszert pedig akkor is csak azok akik a király fejére helyezték. Beavató korona, így egyébként elzárva tartották.
A kép a következő könyv borítóján is szerepel: Jana Luková: Koronázási ünnepség Pozsonyban.
Keressük a kép eredeti változatának forrását.
RCHARD8888888888
(5 szavazat)
The_Holy_Crown_of_Hungary_in_the_Fugger-chronicle_in_Munich2C_1440.jpg
A Fugger-krónikában ábrázolt Szent KoronaFugger-krónika, a Fugger bankárcsalád müncheni krónikája 1440-ből. Több magyar vonatkozása is van. A Szentkorona első ábrázolása ebben található.
Mai világunk kialakításában hatalmas szerepe volt egy augsburgi bankárcsaládnak, a Fuggereknek. A dinasztiát 1367-ben alapította egy szegény, vidéki takács, Hans Fugger. Alig százötven évvel később már a Német-római Birodalom vagyonának egytizede az ő kezükben volt. Pápák, királyok és császárok ostromolták őket folyamatosan újabb és újabb hitelekért, amelyeket minden esetben busás haszon ellenében folyósítottak.
RCHARD0000000000
(0 szavazat)
Szent-Korona-kodex.jpg
A Szent Korona legkorábbi hiteles ábrázolásaA Szent Korona legrégibb hiteles képe egy napjainkban Münchenben őrzött kétkötetes munka első részében maradt fenn; ennek kezdőlapján az 1555-ös évszám olvasható. A korona annak illusztrációjaként díszeleg ott, hogy a szerző elmeséli, miként szerezte vissza 1463 júliusának végén, a bécsújhelyi tárgyalásokat követően Hunyadi Mátyás király III. Frigyes császártól a magyar felségjelvényt. Azt ugyanis még 1440-ben Habsburg Albert magyar király özvegye, Erzsébet királyné ellopatta Visegrádról az udvarhölgyével (Kottanner Jánosnéval), majd a csecsemő V. László megkoronázása után Ausztriába vitte. A kétkötetes kódex az 1570-es évek elején a Fugger család könyvtárából került a müncheni bajor hercegi, majd később a Bajor Állami Könyvtárba.
Mindeközben egykori Fugger-birtoklásának köszönhetően a magyar kutatás túlnyomó többsége a munkát a Fugger család történetének, röviden Fugger-krónikának tartja.
2 hozzászólásRCHARD10101010101010101010
(2 szavazat)
139_68399_2.jpg
Gyémántberakású nemzeti kincs került előA magyar királyi udvarmester pálcája I. Ferenc 1792. évi budai koronázásáról (Magyar Nemzeti Múzeum). A nemzeti kincs a magyar állam anyagi támogatásával kerülhetett haza.

A Szent Korona Kutatócsoport amellett, hogy nemzeti kincseink titkait tárja fel, valójában társadalmi szerepvállalást is végez. Sorozatunk második részében szó esik a kutatók első kiállításáról, de egy előkerült rendkívül értékes koronázási kincset is bemutatunk.

A kép forrása a dorotheum.com aukciós oldal (érték: 61.300 €).

RCHARD10101010101010101010
(1 szavazat)
Szent-Janos-k.jpg
Maja Világegyetem modell, azték kereszt jelképrend a Szent Korona zománcképeinSzent János apostol képén a lépcsős kereszt (Chakana) a spirállal együtt szerepel. Hasonlóan a maják Világegyetem jelképéhez.
A Szent Korona világképe elénk tárja a szakrális geometriát, a rezgés keltette energiaformák világát, valamint a főbb és kisebb vallások jelképrendszerét.
További összefüggések összefoglaló cikk formájában:
http://vilagbiztonsag.hu/fejleszt/szakralis/vilagvallasok-es-szent-korona.html
Arch10101010101010101010
(5 szavazat)
Szent_Korona-teljes1-szimbolumokkal.jpg
A világ egyetlen Szent Koronájának jelképrendszereVilágunk kultúráinak szent jelképrendszerei a Korona szimbolikáján keresztül!
A Szent Korona részletei és az alsó sávon felsorolt jelképek is kattintással kereshetők!

A Szent Korona a világnak

Reméljük tudta is mit mond az amerikai őrnagy, de megvalósítani csak mi lehetünk képesek, nőjetek fel hozzá.A koronáknak három típusát ismerjük:

1. a házi korona, melyre semmiféle megkötés nem vonatkozik;
2. az országló korona, melyet az uralkodóknak meghatározott alkalmakkor viselni kellett, és
3. a beavató korona, melynek analógiái csak Belső-Ázsiában vannak; európai képviselője egyedül a Magyar Szent Korona. Ezt az uralkodó csak koronázáskor viselheti, amúgy két koronaőr őrzi. Rajtuk kívül csak a nádorispán nyúlhat hozzá, aki koronázáskor párnán a helyszínre viszi és az érsek helyezi a király fejére. A magyarok királyainak koronája az államiság jelképe lett, ebből alakult ki a világon egyedülálló Szentkorona Tan.

5 hozzászólásadmin10101010101010101010
(19 szavazat)
Szent_Korona-teljes1.jpg
A Szent Korona„Imádkozzunk magyarok Istenéhez, Adja vissza ős jogát hős népének!”
(magyar katonadal)
A Szent Korona nagyfelbontású képe.
RCHARD9999999999
(7 szavazat)
Sacra_Regni_hungariae_Corona.jpg
Révay PéterSzklabinai és blathniczai báró Révay Péter (Szklabinya, 1568. február 2. – Trencsén, 1622. június 25.) Turóc vármegyei főispán, koronaőr.
Révay Mihály harmadik gyermeke, Révay Ferenc unokája. 1598-ban kinevezik Turóc vármegye főispánjává, 1604-től királyi tanácsos, majd táblabíró. 1608-tól koronaőr, 1610-től főudvarmester, 1615-től főajtónálló, végül 1619-től főasztalnok. Két művet írt latinul a koronáról. Az egyik a Commentarius Petri de Rewa comitis comitatus de Turócz, de sacra regni Hungariae corona ad nostra usque tempora continuatus...
1596. január 25-én nőül vette ghymesi és gácsi báró Forgách Máriát, akivel 13 gyermekük született
RCHARD10101010101010101010
(2 szavazat)
Pantokrator-felso-.jpg
Felső Pantokrátor kép (A Szent Korona tetejét csak a koronázást végző személyek láthatták)A Magyarok Nagyasszonya - aki egyben a Világ Győzelmes Királynője (Ennek kifejezését megtaláljuk Szent István felajánlásában, de természetesen csak akkor, ha a hiteles Intelmekkel és nem a félremagyarázottal hozzuk összhangba!) - Magyarország patrónusa, minden magyarok Úrnője, a Szent Koronának, amelyben Isten Égi és földi birodalmának az egybeszövődése fejeződik ki, a harmadik központi alakja. Ennek a felfogásnak dogmatikai alapja Mária mennybe fölvétele. Történelmi alapja a ma­gyar nép ősi Boldogasszony hagyománya, továbbá annak bizonyossága, hogy Magyarországot Szent István a Szent Szűz oltalmába ajánlotta. Valamint az, hogy a Szent Korona tanának megalkotása után a magyar nemzet hitében: a Regnum Marianum gyönyörű eszméjében megzavarhatatlan összhangzással váltak megbonthatatlan egységgé az angyal hozta Szent Korona (aki Isten gondolata a magyar népről: akit Isten küldött a Magyar nemzetnek azzal a magasztos üzenettel, hogy vállaljon szent küldetést az Élő Égi Igazság szolgálatában) és a Nagyasszony...1 hozzászólásRCHARD10101010101010101010
(2 szavazat)
74 fájl 7 oldalon 1