Világbiztonság

Nyílt Társaság

A Táltoskirály tanítása - Egyedül is játszható, jobb agyféltekés társasjáték. Őseink hitvilága, a nyelvi gyökrendszer és a tudomány képeinek rejtett összefüggései, a képi gondolkodás fejlesztése! A mozgó fényre kattintva!A tűz elem megjelenése különböző jelképrendszerekben, az ősi kultúrákban és kapcsolódó tudományos képeken keresztül. Érdekesség: A láng alakjának változása súlytalanságban, mely a Szent Korona tanítási rendszerében is megjelenik!
mag_magia_rovassal.jpg
MAG Mágia rovással 3D-ben!Az animáció bemutatja az M, Á, G -betűk 3-dimenziós magját.

Oda vissza értelmes szó: MAGAM

A kialakuló szabályos test a tűz elem jelképe. Mozgásban, kisfilmen:További fellelhető betűk: T, S, J, K, SZ
Arch0000000000
(0 szavazat)
gabriel-buddha-hindu2.jpg
Elért elem - Értelem - szerbe téve: Szer elem (szent szintek)A nyugati kultúrában élő emberek 90%-a KÉPtelen elKÉPzelni valamit felülről amit oldalról lát. Nem tudnak nézőpontot váltani, mert az agyuk tele van a TV-ből jövő KÉPtelenségekkel. Nem tudják használni a teremtő KÉPességüket, hogy tudatosan alkalmazzák a fény erejét a fejükben.
Harmadik szem a hinduizmusban, megvilágosodás a buddhizmusban, a Szent Korona egységében való tanítási rendszer = angyali tudás a kereszténységben.

Az éter szó a nyelvi ősgyökrendszeri elemzés szerint az ért tér mely etet.. Így ment át a latinba az ősnyelvből, amit a magyar nagyon jól megőrzött, de ezt csak a jézusi értelemben vett alázattal lehet magyarázni.
Éter ahova az ember átér - Űrtér - üres tér amit elérhetünk. Az elért elem egyes számban, szerbe téve pedig a szer elem. A teljes üresség és azon keresztül a Mindenség és örökkévalóság teljes megtapasztalása. A bolygókat, naprendszereket és galaxisokat körülvevő űrön is túl van, hiszen az nem üres. A Világegyetem első és utolsó állapota...
1 hozzászólásArch0000000000
(0 szavazat)
tuz_mikrogravitacioban_micro_gravity_fire.jpg
A tűz alakja a súlytalanságbanMikrogravitációban, tehát súlytalanság állapotában a tűz alakja megváltozik. A „mikro” előtag azt jelenti, hogy van némi gravitáció, de a test súlya nagyon kicsi (a földinek egy milliomod része vagy még kisebb).
A megszokott csepp illetve háromszög alakú láng helyett, a gömb illetve a boltív alakja jelenik meg előttünk.
Az égés közbeni kémiai reakciók sem azonosak. A Földön tapasztalható gravitációban az égés során széndioxid, korom és víz keletkezik. Súlytalanságban viszont az égés során szénmonoxid és formaldehid keletkezik.
Tömegvonzás nélkül a tűz láng nélkül is ég. A kutatók ezt az égést hideg lángnak nevezik, mely 200-tól 540-Celsius fokon ég láng nélkül.

A tűz ősi jelképe, a felfelé mutató háromszög átvált tehát a Nap illetve naprendszer egyik jelképébe, mely a gömb közepén a maggal.

Angol nyelvű kisfilm a Nemzetközi Űrállomáson végzett kísérletről:Figyeljük meg a pártaelemek üzenetét:

1 hozzászólásArch10101010101010101010
(1 szavazat)
Eletmag-jo-szinkod-jpg.jpg
A titkos társaságok jelképrendszere, a keresztény, az iszlám és a zsidó kabbala alapjai magyarul olvashatók! A kép részletei kattinthatók!A titkos társaságok jelképrendszerei, a keresztény, az iszlám és a zsidó kabbala alapjai, melyek összekötik a tudományt az ősi tudással. A Föld legősibb jelképrendszerének szerkesztése magyarul olvasható! A templomok, mecsetek, zsinagógák, sztupák és más szent helyek szakrális építészetében és díszítőelemeiben megtalálható jelképrendszer. Megtanítja, hogy miként lehet megérteni a téridő fizikáját, az elemek és a csakrák rendszerének összefüggéseit.
A helyes színkód az elemekre vonatkozóan:
- Tűz elem, plazma halmazállapot - vörös.
- Föld elem, szilárd halmazállapot - sárga.
- Levegő elem, gáz halmazállapot - fehér
- Víz elem, folyadék halmazállapot - kék
- Éter elem, elért elem, értelem, megvilágosodás, 5. elem, négy láthatatlan elemi erő egysége - lila.


6 hozzászólásArch10101010101010101010
(4 szavazat)
Egikorona-Szent_korona-buddha-Jezus-Atya.jpg
Képes vagy egymásra képzelni az ábrákat? Képesítsd magad! - Ősi szent világképek találkozása a magyar Szent Korona jelképrendjében- A széleken: A buddhizmusban és hinduizmusban megjelenő 5 elem és Gábriel arkangyal szobra a Hősök terén. Ugyanaz az elrendezés, mely az Őselemeket hordozza. A Föld, Víz, Tűz, Levegő és Éter elem jelenik meg alulról felfelé. Az elért elem az éter elem, magyarul: értelem. Ami a buddhizmusban a megvilágosodás, a hinduizmusban a harmadik szem megnyitása, az ezen a szobron keresztül az angyali tudásként jelenik meg. A képességünk, a képekben való gondolkodás fejlesztése ez. Nézőpontunk kivetítése képzeletünk segítségével.

- Buddha (Búda) mellett a fáklyák alakja, csavart tővel és hajlított csepp alakú lánggal, a fény és az anyagi világ találkozására is utal. Ugyanez jelenik meg a Szent Korona első Pantokrátor képén, a kínai teremtésmítosz istenpárjának ábrázolásában, valamint a tudományban is. A Tejút magjából nézve naprendszerünk pályája spirál alakú. Középen, a rovás-TY mint az Atya jele is ezt tartalmazza.
1 hozzászólásSzakrális geometria10101010101010101010
(10 szavazat)
sujtas.jpg
Sujtások a népművészetből és a részecskegyorsítók adataiból...Elemek a hagyományban és a tudományos elméletekben.
A Földünkön megtalálható régészeti leletek, hitvilágok és vallások szimbolikájának vizsgálata, szakértői csoportok és amatőr közösségek által. Intelligens képtárunk segítségével a mai napig fennmaradt kulturális örökségünk részét képező jelképrendszereket is elemezzük.
Szakrális geometria kategória:
Az anyag alapszerkezete több dimenzióban - tudományos
elmélet: Atom és atommag szerkezetek periódusos rendszerben ábrázolva. Magfizika, ősi és modern jelképrendszerek találkozása. Magyar népi hímzések, sujtások, végtelen csomók.
Vetületi szinten ide tartoznak a szabályos testek és duális párjaik átalakulásai.
1 hozzászólásRCHARD10101010101010101010
(1 szavazat)
szakralis_geometria_IEOIE.jpg
DE MINIMA MAGNUS SCINTILLA NASCITUR IGNIS - A KICSI SZIKRÁBÓL IS NAGY TŰZ KELETKEZHETAz egyistenhit és a buddhizmus jelképeinek találkozása
a téridő fizikában. Ez a jelképrendszer legalább olyan pontossággal
képes leírni a fizikai valóságot ahogyan a modern tudomány.
Az Őselemeken keresztül a Föld ősi hitvilágaiban jelenlévő tudás.

Kocka, gömb, háromszög, holdsarló (elágazás), csepp.
Ezek az elemek megfelelői: Föld, víz, tűz, levegő, éter.
Az éter az ért tér, vagy űrtér, vagy elért elem: értelem.

Szellemi utak a különböző vallásokban, ugyanazon 3D-s jelrendszerrel: Megvilágosodás, harmadik szem, angyali tudás.

A modern fizikában a téridő szerkezete a halmazállapot-változásokkal összhangban: szilárd-folyadék-plazma-gáz. Az ötödik tartalmazza mind a négyet láthatatlan formában (erőterek, elemi erők rendszere).

Meglepő vagy sem, de a legmodernebb, 3D-s megjelenítésekkel ezek a formák pontosan leírják a fizikai valóságot!

Folytatás az anyag alapszerkezetével a hozzászólásokban!
3 hozzászólásRCHARD10101010101010101010
(3 szavazat)
pir.jpg
"P-R" szógyökSzófordulatok, magánhangzó fordítás.
Ősi szent kifejezéseinkre a Napra és a tűzre utal.
Ugyanakkor a magánhangzók pörgetésével egy teljes folyamat tárul elénk!
pír;piros;pirkadat;paradicsom;parázs;pernye;pörzsölés;porítás;párolgás;...

Másodlagos értelmezések: peremes piramis a tűz elem szimbóluma számos szakrális rendszerben.

Buddha és az elemek

Kék: Ég/Űr;
Fehér: Víz;
Vörös: Tűz;
Zöld: Levegő/Szél;
Sárga: FöldKapcsolódó vizsgálat:

http://vilagbiztonsag.hu/keptar/displayimage.php?pid=19315

Legismertebb rovás p: és r:

Rovás p:
Rovás r:
Rovás R:

(12 székely magyar rovás ABC összehasonlítása
Fischer Károly Antal gyűjtése nyomán)

Pirkad szavunkkal a kelta Birghid istennő neve egyeztethető.
Perzeusz isten nevét a párszi vallásban...
3 hozzászólásRCHARD10101010101010101010
(5 szavazat)
4stupa.jpg
A sztúpa (szanszkrit stūpa, halom) a buddhista építészet egyik jellegzetes alakjaEgy sztúpa alapvetően az alábbi öt építőelemből áll:
egy négyszögletes alap
egy félgömb alakú boltozat
egy kúp alakú csúcs
egy sarló
egy korong
Mindegyik elemnek gazdag szimbolikája van, és megfelel az öt elem (föld, víz, tűz, levegő, űr) valamelyikének.
Egyike a legrégebbi buddhista vallási építményeknek, kezdetben egyszerű földhalom volt, amelybe Buddha relikviáit temették. A legenda szerint Buddha halála után a testét elhamvasztották, és a hamvait nyolc sztúpába osztották szét. Az i. e. 3. században Asóka felnyittatta ezeket a sztúpákat, és a hamvakat szétosztotta az általa épített több ezer sztúpában. A buddhizmus terjedésével más ázsiai országok is átvették a sztúpát, de közben funkciója és kinézete megváltozott; ennek eredménye a pagoda.
RCHARD10101010101010101010
(1 szavazat)
Kepler_s_diagram_of_The_Law_connecting_the_relative_distances_of_the_planets.jpg
Kepler ábrája: A bolygók relatív távolságaiVilágképek a Földek könyvéből. Ősi feljegyzések és térképek alapján összeállított könyv 1928-ból. (The Book of Earths, by Edna Kenton)RCHARD10101010101010101010
(1 szavazat)
rubik-kockak.jpg
A Rubik-kocka módosított változatai a 4. dimenzió, a tiltott jelképek és az ősi szakrális tudás megértése felé vezetnekA szabályos vagy platóni testek ősidők óta ismertek. Már a neolitikus ember is készített ilyen kockákat, amelyekről Skócia régészeti leletei tanúskodnak ezer évvel Platón előtt (Atiyah and Sutcliffe, 2003).
A platóni testek fontos szerepet játszottak Platón filozófiájában. Ezekről Platón a Timaiosz című munkájában ír, Kr. e. 360 táján. Az öt szabályos test közül négynek az őselemeket feleltette meg: a földet a kockának, a levegőt az oktaédernek, a vizet az ikozaédernek és a tüzet a tetraédernek. Az ötödikről, a dodekaéderről Platón homályosan nyilatkozik. Arisztotelész ezt az ötödik elemet az éterrel azonosította, azzal az anyaggal, ami az égi szférákat alkotja. Euklidész is megadta az öt szabályos test matematikai leírását az Elemekben.
Bizonyították, hogy elméletileg bármely keverés után legfeljebb 20 tekerésből kirakható, de az összetettsége miatt összesen 43 252 003 274 489 856 000-féle eltérő állás hozható létre.
Püthagorasz, Kepler, Leonardo da Vinci, és Teller Ede is ezzel a térrendszerrel dolgozott.
3 hozzászólásRCHARD10101010101010101010
(6 szavazat)
szarvas-gomb-gula.jpg
Szkíta Csodaszarvas Ordoszból"Honnan jöttünk, kik vagyunk, hová tartunk?"

Ősemlékezés a szellemi aranykorra. A hun-szkíta ordoszi lelet ékes aranyló válaszai (Belső-Mongólia, Kína).

Tűzpiramisból kinövő, áttörő, a Tökéletesség gömbjén álló Griff-fejű Csodaszarvas. A szarvas ősi jelkép az iráni népeknél. Aranyló tüzes agancsai az Ősanyát és az Életfa ágait jelképezik.
RCHARD9999999999
(5 szavazat)
17 fájl 2 oldalon 1
A Táltoskirály tanítása - Egyedül is játszható, jobb agyféltekés társasjáték. Őseink hitvilága, a nyelvi gyökrendszer és a tudomány képeinek rejtett összefüggései, a képi gondolkodás fejlesztése! A mozgó fényre kattintva!