Világbiztonság

Nyílt Társaság

A Táltoskirály tanítása - Egyedül is játszható, jobb agyféltekés társasjáték. Őseink hitvilága, a nyelvi gyökrendszer és a tudomány képeinek rejtett összefüggései, a képi gondolkodás fejlesztése! A mozgó fényre kattintva!Jelrendszerek, sorozatok. Ősi ABC-k gyűjteménye. Szimbólumok mozgásban...
mandzsu.gif
Mandzsu írásA mandzsu, mongol és kalmük nyelv írása, amely az arabhoz hasonlító folyóírás, de függőlegesen halad. Betűírás, amelyben a mássalhangzók alakot változtatnak a hozzájuk csatolt magánhangzóktól függően. Kalmük nyelvű példa.
A Csing-dinasztia megalapítása után körülbelül kétszáz évig a mandzsu volt a kínai kormányzat elsődleges nyelve.
RCHARD0000000000
(0 szavazat)
cseroki.gif
Cseroki írásEurópai hatásra kialakult szótagírás a cseroki és más indián nyelvek számára. Betűformái sokban emlékeztetnek a latin betűkre, de azokat nem eredeti jelentésük szerint használja. Dene nyelvű példa.RCHARD0000000000
(0 szavazat)
szingalez.gif
Szingaléz írás A Srí Lankán beszélt szingaléz nyelv írása, amely a déli bráhmi csoportba tartozik.RCHARD0000000000
(0 szavazat)
Lontara_script.jpg
Lontara ABCBUGINÉZ. A Celebesz szigetén beszélt buginéz és makaszar nyelv írása, a keleti bráhmi írások közé tartozik.RCHARD0000000000
(0 szavazat)
indian_symbols.jpg
Indián jelképekEndrődi Sándor gyűjtéséből.1 hozzászólásEndrődi Sándor10101010101010101010
(3 szavazat)
Rohoni.jpg
A Rohonci-kódex-ről (Nyíri Attila)Megszólal 150 év után a ROHONCI-KÓDEX ?
Eddig ismeretlennek tartott középkori írás megfejtési lehetősége.
(rövid tanulmány)
1 hozzászólásRCHARD10101010101010101010
(1 szavazat)
800px-Glagolica.png
A glagolita és a mai cirill ábécé összekapcsolása(felül a glagolita, alul a cirill betű)

A glagolita írásnak két változata alakult ki. Az úgynevezett obla glagoljica, mely jelentése "kerek, kerekített" (fölső táblázat) és az uglata vagy hrvatska glagoljica, azaz szögletes illetve horvát glagolita írás:

Arch10101010101010101010
(1 szavazat)
bolgar-abc.jpg
A glagolita egy negyven önálló és egy kiegészítő jelből álló szláv ábécéA glagolita írásnak két változata alakult ki. Az úgynevezett obla glagoljica, mely jelentése "kerek, kerekített" (fölső táblázat) és az uglata vagy hrvatska glagoljica, azaz szögletes illetve horvát glagolita írás (alsó kép).
Metód 885-ben bekövetkezett halála után V. István pápa betiltotta a szláv liturgikus nyelvet, Metód tanítványai ezért Borisz-Mihail (852-888) bolgár fejedelem udvarába menekültek. Évekkel később, már Simeon bolgár cár (893-927) udvarában, Preszlavban komoly irodalmi központ alakult ki. Itt alkotott Kliment Ohridszki (†916), majd Konsztantin presbiter és Ioann exarcha. Ők Cirill betűtípusát továbbfejlesztve kidolgoztak az új ábécét egy X. századi görög unciális írástípus alapján. Ez viszonylagos elszigeteltsége miatt megőrizte eredeti kirillica formáját, melyet A. Vaillant kutatásai szerint később megkülönböztetésül róluk neveztek el. A glagolica terminus ugyanis a horvát szerkesztésű egyházi szlávból származik, mivel a horvát (katolikus) papok neve: glagoljasi (beszél = glagoljati ige).
Arch0000000000
(0 szavazat)
szamolas7-ig-4D-ben.jpg
Számolás 7-ig a 4D-s téridő szerkezetébenNézd meg a videót, olvass! Utána tisztítsd meg a tudatod, űzd el a kívülről érkező hatásokat. Meditálj, ernyedj el sötétben és csendben. Válj eggyé a semmivel és mindenné leszel. Utazol, oda és ahhoz akihez szeretnél, akit szeretsz...

Rovásírás ABC-k összehasonlítása.

Szakrális geometria kisfilm (IEOIE)12 székely magyar rovás ABC összehasonlítása
Fischer Károly Antal gyűjtése nyománA Föld kultúráit összekötő szakrális geometria

2 hozzászólásArch9999999999
(11 szavazat)
SUN_CROSS_OF_HITTO-PHOENICIANS_IS_ORIGIN_OF_PRE-CHRISTIAN_CROSS.jpg
A hitto-föníciai kereszt a kereszténység előtti kereszt forrása...A hitto-föníciai nyelv a korai mezopotámiai egyik ága volt és a régi föníciai betük lényegében megfelelnek azoknak a formáknak, amelyek a sumér lineáris képírásra jellemzőek, s amelyek már jelzik a sajátos magán-, és mássalhangzós értékeket és hangokat. Pl. a Kr.e. 4000 körüli legrégebbi sumér írásos emlék Udug papkirály ősapjának nevét őrizte meg Za-ga-ga formában, aminek olvasata Zagg, mert a mássalhangzókhoz magánhangzókat is jelöltek. A Védák Indra istenének neve ennek alapján Sakko. A hiti szó a Khati, Khatti kései formája, a Bibliában a hiti forma jelenik meg és ez nem más, mint a régi, anatóliai szumeroidák elnevezése. A hiti romanizált változata a hittita. A S’aka-föld, vagy a Sacae, Scytha, Getae-föld az Indus folyó völgyének a régi elnevezése. (A géták egyik ága a kis géták, dahák, vagy dákok). Ez a terület érméken a Kr. e.-i 700 táján történt „Khattiyo-szíria-föníciai terjeszkedés folytán a 7. századig megőrizte a „hiti” elnevezést.2 hozzászólásArch10101010101010101010
(1 szavazat)
ANCIENT_BRITON_FORMS_OF_THE_CROSS.jpg
Ősi briton keresztekA britonok királya címet ókori és középkori uralkodók birtokolták, akik Nagy-Britannia területének déli részén uralkodtak. A britonok uralkodóinak névsorát több évezreden keresztül vezették, és nagyrészt nem alapozható valódi történelmi eseményekre. A régi uralkodók listája erősen keveredett mitológiai alakokkal, sokan közülük más kelta uralkodók, földbirtokosok és hősök közül kerültek ki, sőt a római császárok is könnyen belekerülhettek ebbe a névsorba. Ezek az uralkodók mégis igen fontos szereppel bírtak a középkori Anglia történetében. A hagyományok és mitológiai törvények gyakran befolyásolták a valós történelem eseményeit. Ezért fontos, hogy ismerjük ezen uralkodók sorát.
Arch0000000000
(0 szavazat)
european_petrosymbols.jpg
Afrikai, Ázsiai, Európai, és Észak-Amerikai barlangrajzokösszehasonlításBarlangrajzkutatás8888888888
(2 szavazat)
80 fájl 7 oldalon 1
A Táltoskirály tanítása - Egyedül is játszható, jobb agyféltekés társasjáték. Őseink hitvilága, a nyelvi gyökrendszer és a tudomány képeinek rejtett összefüggései, a képi gondolkodás fejlesztése! A mozgó fényre kattintva!