Világbiztonság

Nyílt Társaság
Egyes kutatók összemossák az Őrzők ábrázolásait a bibliai hétfejű sátánnal. Hétfejű ábrázolások a világ kultúráiban. Jelenések könyve 12. rész 3. Láttaték más jel is az égben, és ímé vala egy nagy veres sárkány, a kinek hét feje vala és tíz szarva, és az ő fejeiben hét korona; Sésa az indiai mitológiában; A sokfejű nagák; Hétfejű sárkányok; Hétfejű ló;
10376302_932133393536267_2099174811125169275_n.jpg
Titokzatos hakaszföldi sziklavésetekA sokfejű alak egyúttal magában hordozza a feltartott kezű ember jelét is. bal oldalon rúnák láthatók, jobbján pedig egy sámándob szerű körkereszt jel, négy ponttal.

A Hakasz Köztársaság (oroszul Респу́блика Хака́сия, hakaszul Хакас Республиказы) az Oroszországi Föderáció egyik köztársasága. Fővárosa Abakan. 2010-ben népessége 532 403 fő volt.

Délnyugaton az Altaj Köztársasággal, délen Tuvával, északon és keleten a Krasznojarszki határterülettel, nyugaton pedig a Kemerovói területtel határos.
RCHARD0000000000
(0 szavazat)
etruszk-maja.jpg
Etruszk - maja kapcsolatokAz aranykor kincsei. Távoli kultúrák, melyek hivatalosan nem álltak kapcsolatban egymással. Maja és etruszk civilizáció.

www.RichardCassaro.com
Arch0000000000
(0 szavazat)
hetfeju.jpg
Perzsa hétfejű sárkányA perzsa "Csodák lényekről és furcsa létezőkről" című könyvből. VII. század.

ʿAjā'ib al-makhlūqāt wa gharā'ib al-mawjūdāt (Persian: عجائب المخلوقات و غرائب الموجودات‎‎, meaning Marvels of creatures and Strange things existing) is book in Persian and an important work of cosmography by Zakariya ibn Muhammad ibn Mahmud Abu Yahya al-Qazwini who was born in Qazwin year 600 (AH)/1203.
Arch0000000000
(0 szavazat)
uf_cmaa_051807_450_284_c1.jpg
Sumér táblán a hétfejű sárkány (I.e. 2500-ból)...Hét hegységen kelnek át, mire megtalálják a cédrust, és Gilgames fejszéjével kidönti. ekkor előtoppan Huwawa, a cédrusok őre, „foga sárkány foga, / arca oroszlán arca, / hangja robajló ár, / homloka fát, nádat perzsel, / senki sem térhet ki előle”. Enkidu megijed tőle, sőt Gilgames is megremeg, amikor látja, de bátran odacsap a szörny nyakára. Huwawa érzi, hogy ellenfele erősebb, ezért csellel próbálkozik. Utu fiának mondja magát, és életéért könyörög. Gilgames már megkegyelmezne neki, de Enkidu figyelmezteti kötelességére. A dühöngő Huwawa megvallja, hogy nem Utu, hanem „a hegy sötét mélye” nemzette. Végül megölik, és testét Enlil és Ninlil színe elé viszik.

Egy másik töredékben a csata részletesebb leírását kapjuk: Huwawa hét rettentő sugarat küld Gilgames és serege ellen, ám ezeket Gilgames kivédi, és csapást mér Huwawára. A történet ugyanúgy (Huwawa cselvetésével) folytatódik...
Gilgames eposz
Arch0000000000
(0 szavazat)
hetfeju_sarkany_magyar_nepmesek.jpg
Hétfejű sárkány a magyar népmesékbenA magyar mesevilág specialitása a hétfejű sárkány. Ennek ellenére az egyes mesékben egyfejűtől huszonnégy fejű sárkányig bármi előfordulhat. A fejek számát tekintve a leggyakoribb hetes számon kívül gyakori a hármas és tizenkettes is, ami érthető, mert e számok mindegyike mély szimbolikus tartalommal bír, nemcsak a magyar mesékben, de a legkülönbözőbb népek mitológiáiban és vallásaiban is.

A magyar sárkányok – külföldi rokonaikhoz hasonlóan – orrlikaikon vagy szájukon keresztül gyakorta tüzet, de legalábbis füstöt okádnak. A hétfejű tűzokádó sárkány című mesében a sárkánynak elapad a tüze, mert nem őrizte a lángot, hanem mind a hét feje elaludt. Csak akkor éled fel a tüze újból, ha olyantól kér segítséget, aki legalább egy jót tett életében.

Magyar népmesék: Sárkányölő Sebestyén (kisfilm)


Arch0000000000
(0 szavazat)
seven_head_ten_crown.jpg
Hétfejű szörnyeteg (Sátán a Bibliában)A hétfejű szörnyeteg tíz koronával. Egy szentet tapos.
Franciaország kb. 1325-1350.

Bibliai idézetek a Jelenések könyvéből:

Jel 12,3
Láttaték más jel is az égben, és ímé vala egy nagy veres sárkány, a kinek hét feje vala és tíz szarva, és az ő fejeiben hét korona;

Jel 13,1
És láték egy fenevadat feljőni a tengerből, a melynek hét feje és tíz szarva vala, és az ő szarvain tíz korona, és az ő fejein a káromlásnak neve.


Seven-headed beast trampling saint. France c.1325-50. Royal 19 BL
Arch0000000000
(0 szavazat)
Simargl-1.jpg
Semargl vagy Simargl a szláv mitológiában - Egyes kutatók szerint a hétfejű sátánI. Vlagyimir kijevi nagyfejedelem panteonjában is megtalálható.
Vyacheslav Vsevolodovich Ivanov és Vladimir Toporov Sedmor szerint az elnevezés a szláv (o)-golvъ (hétfejű) szóból ered.

A világ más kultúráit is vizsgálva, a hétfejűvel való azonosítás nevetséges félrevezetési próbálkozásnak tűnik. Az indok valószínűleg az őrző ábrázolások és a bibliai sátán összekeverését célozzák.

Lásd az összefüggéseket "szimurgh" és "szimurg" kulcsszavakra kattintva!

A jelkép a turulba, a griffbe és a szárnyas oroszlánba megy át.
RCHARD0000000000
(0 szavazat)
800px-La_Bete_de_la_Mer.jpg
Jelenések könyve 12. rész1.
És láttaték nagy jel az égben: egy asszony, a ki a napba vala felöltözve, és lábai alatt vala a hold, és az ő fejében tizenkét csillagból korona;
2.
A ki terhes vala, és akarván szűlni, kiált vala, és kínlódik vala a szűlésben.
3.
Láttaték más jel is az égben, és ímé vala egy nagy veres sárkány, a kinek hét feje vala és tíz szarva, és az ő fejeiben hét korona;
4.
És a farka utána vonszá az ég csillagainak harmadrészét, és a földre veté azokat; és álla az a sárkány a szűlő asszony elé, hogy mikor szűl, annak fiát megegye.
5.
És szűle fiú-magzatot, a ki vasvesszővel legeltet minden nemzetet; és ragadtaték annak fia Istenhez és az ő királyiszékéhez.
6.
Az asszony pedig elfuta a pusztába, hol Istentől készített helye van, hogy ott táplálják őt ezer kétszáz hatvan napig.
7.
És lőn az égben viaskodás: Mihály és az ő angyalai viaskodnak vala a sárkánynyal; és a sárkány is viaskodik vala és az ő angyalai;
8.
De nem vehetének diadalmat, és az ő helyök sem találtaték többé a mennyben.
...
1 hozzászólásRCHARD0000000000
(0 szavazat)
309581_975203906_big.jpg
A sötétség végtelenjében egyes-egyedül a Legfelsőbb Értelem, a Nagy Önlétező Hatalom, a Teremtő, a Hétfejű Kígyó rezdültNaacal tábláról (Naga) a kép csak illusztráció.

„Eredetileg a mindenség csak egy szellem, egy értelem volt.
Nyugalom, csend volt, minden rezdülés nélkül. Üres és sötét volt a végtelen, a felfoghatatlan tér. A sötétség végtelenjében egyes-egyedül a Legfelsőbb Értelem, a Nagy Önlétező Hatalom, a Teremtő, a Hétfejű Kígyó rezdült. Vágya támadt világokat teremteni és teremtett világokat. Vágya támadt a föld teremtésére az azon való élő teremtésekkel és megteremté a Földet mindennel, ami abban vagy azon vagyon. A Teremtő hét felülmúlhatatlan Értelme hét rendelkezést tett (idézet a naacal-táblák titkos, papok részére fenntartott értelmezéséből...


Évezredeken át, a kortalan mindenségen keresztül utaznak a lelkek. Bizonyos helyeken megállunk, tapasztalatokat szerzünk majd megértjük azokat és gazdagítjuk az Atya
megismerését. Univerzumok sora teremti a lehetőségeket a megtapasztalásra és naprendszerek milliárdjai adnak otthont az utazónak.

Folytatás a hozzászólásokban!
1 hozzászólásRCHARD10101010101010101010
(1 szavazat)
10428374_794135690629713_4575527656512865738_o.jpg
Középkori hétfejű ló ábrázolás Hohenwerfen várábanHohenwerfen (Ausztria, Salzburg tartomány) várában találtam az alábbi érdekes ábrázolást. Nem ismerem úgy a történetet és a magyarázatot, ahogyan kellene és a neten sem találtam semmit. Az a lényeg, hogy valamikor megtalálták a kápolna előtti folyosó falán ezt a középkori falfestményt. Amely többek között egy hétfejű és eredetileg (most négy van megfestve a többi csak kibogozható) tízlábú lovat ábrázol.

További képek a hozzászólásban!
1 hozzászólásRCHARD10101010101010101010
(1 szavazat)
576px-Nagayon_Paya.JPG
Nagayon Paya jelentése: sárkánnyal fedett Buddha (Mianmar)A buddhizmusban a nágákat gyakran ábrázolják bejáratok őreiként vagy - miként Tibetben - alacsonyabb rangú istenségekként. Mucsalinda kígyókirályt, aki a mély meditációba merült Buddhát hét napon át védelmezte az esőtől, érzékletesen jelenítik meg a IX-XIII. század között Sziámban (ma Thaiföld) és Kambodzsában készült mon-khmer Buddha-ábrázolásokon. A dzsainizmus egyik, ún. ösvénycsináló mesterét (Pársvanátha tirthankarát) feje fölött kobrapalásttal ábrázolják.
A kobrát gyakran hét fejjel jelenítik meg.
Indiai kultúra0000000000
(0 szavazat)
Patanjali.jpg
Adi-Sesha a nagák királyaAnanta Sésa a nágák, vagyis a kígyók királya. Anantának nevezik, ami azt jelenti: "örökkévaló". A Patala nevű Föld alatti régiókban elhelyezkedő, alsó bolygórendszerek irányítója. Sok ezer csuklyája van. Visnut gyakran láthatjuk, amint fejével Sésa mellkasára dőlve pihen. Sésa az anyagi világon túli Okozati-óceánban lakik, és Visnut azzal szolgálja, hogy tekervényei által kényelmes "kígyóágyat" képez számára. Erre lepihenve Visnu megteremti az univerzumokat, beindítva a teremtés bonyolult folyamatát. Sésa ez idő alatt sok száz fejének csuklyájával védőernyőt alkot Visnu feje fölött.

Patanjali as Adi-Sesha.
Indiai kultúra0000000000
(0 szavazat)
15 fájl 2 oldalon 1