Világbiztonság

Nyílt Társaság

A Táltoskirály tanítása - Egyedül is játszható, jobb agyféltekés társasjáték. Őseink hitvilága, a nyelvi gyökrendszer és a tudomány képeinek rejtett összefüggései, a képi gondolkodás fejlesztése! A mozgó fényre kattintva!Bakoc-Tamas-medici.jpg
1513-ban Bakócz Tamás magyar pápa helyett sátánista bankárpápát választottakII. Gyula váratlanul hunyt el 1513. február 20-án. A széküresedés idejére háromtagú bíborosi tanácsot választottak a Pápai Állam élére, melynek tagja lett Bakócz Tamás is, így komoly esélye volt arra, hogy II. Gyula utóda legyen.
X. Leó pápa (eredeti nevén: Giovanni di Lorenzo de’ Medici, megválasztása után első rendelkezésével bevezeti a bűnbocsánatot pénzért szolgáltatást. Az elismervény neve: búcsúcédula.


RCHARD10101010101010101010
(1 szavazat)
Bakocz_Tamas_archbishop_2.jpg
Bakócz Tamás a magyar pápajelöltBakócz Tamás (Erdőd, 1442 – Esztergom, 1521. június 15.), névváltozata: Bakács Tamás, dominikánus pap, bíboros, egri püspök, majd esztergomi érsek, névleges konstantinápolyi pátriárka. Évtizedekig Magyarország legnagyobb hatalmú ura. Az egyetlen magyar pap 2013 februárjáig, akinek komoly esélye volt, hogy pápa legyen.

Királyi titkár lett Mátyás mellett, a királyi kancellár helyettese. 1486-ban, titeli javadalmát megtartva, győri püspökké nevezték ki, és királyi tanácsosi rangot kapott. A Mátyást követő II. Ulászló mellett 1490-től kancellár lett.

II. Gyula pápa halála után 1513. Március 10-én kezdődtek a szavazások, de az első körben egyik jelölt sem szerezte meg a szükséges kétharmadot. Végül a fiatal olasz bíborosok döntötték el a kérdést. Giovanni de' Medici személyében egy olyan művészetek iránti mecénást is láttak, aki a békés fejlődés esélyét hordozza magában. Az eredmény már este megszületett. Az új pápa a X. Leó nevét vette fel és hivatalosan 1513. március 19-én iktatták be Szent Péter trónjára.
1 hozzászólásRCHARD0000000000
(0 szavazat)
Certificate_of_having_gone_to_confession2.png
A bankárpápa (Giovanni di Lorenzo de’ Medici) pénzért bűnbocsánatot hirdetettA búcsúcédula a középkori katolikus egyházban pénzért árusított bűnbocsánati lehetőség volt.
X. Leó pápa 1515-ben búcsút hirdetett azoknak, akik a Szent Péter-bazilika befejezéséhez pénzadományokkal hozzájárultak. Ha valaki megvásárolta a búcsúcédulát, akkor a pápa (vagy megbízottja) megbocsátotta a vétket, sőt elengedhette az imák elmondásából, böjtöléséből és zarándoklatból álló egyházi büntetést.

A búcsúcédulákkal kapcsolatos visszaélések felismerése arra ösztönözte Luther Márton Ágoston-rendi szerzetest, hogy nyilvános tézisekben foglaljon állást a búcsúk ügyében, és általában az egyház életének kérdéseiben. Az ezzel kapcsolatos 95 tételét Philipp Melanchthon írása szerint úgy hozta nyilvánosságra, hogy azokat kiszögezte a wittenbergi vártemplom kapujára 1517. október 31-én. Ehhez a naphoz köthető a reformáció kezdete.

A búcsúcédulák pénzért történő árusítását a tridenti zsinat szüntette meg.
RCHARD0000000000
(0 szavazat)
rena_002.jpg
A vallásháborúk hátterében bankárok álltak már a XV. században is - Pap Gábor előadásaKép: A Medici bankárcsalád pápai címerében: 6 db. 3D-s félgömb az üresség körül. A világ legszentebb jelképrendszerében (szakrális geometria) ez a teremtés tagadását és az égi kapcsolat megszakítását jelenti.

A Medici és Fugger bankárcsaládok megállapodtak az akkori Európa felosztásában. Azonban a Medici család a pápaság intézményéig jutott és bevezette a pénzért árusított bűnbocsánati lehetőséget: a búcsúcédulát!

X. Leó pápa (eredeti nevén: Giovanni di Lorenzo de’ Medici; Firenze, 1475. december 11. – Róma, 1521. december 1.) a 217. római pápa 1513-tól haláláig.

Első intézkedéseként kiadja a "búcsúcédulákat", így a Fugger bankárcsaláddal kötött egyezséget megszegve, így a Medici család az Alpokon túlról is jövedelemhez jutott.

Megválasztása előtt a legesélyesebb pápajelölt Bakócz Tamás esztergomi érsek volt.

Pap Gábor: Bankár Uralom - Vallás Háborúk - Parazitus:

RCHARD10101010101010101010
(2 szavazat)
Szent_Bertalan_szobra_a_milanoi_domban.jpg
Hogyan lehetséges, hogy Bertalan apostol neve a bőrtelenségre utal?Az apostol akit megnyúztak... Az ősi szent iratok csak mássalhangzó vázakat tartalmaznak. A magánhangzók a nyelvekben felcserélődnek. Ennek ellenére Bertalan neve magyarul a legfontosabb tulajdonságára utal: bőrtelen. Bartholomew, neve arámiul ezt jelenti: Talmai fia (Bar-Talmaj).

Bertalanról Marco d'Agrate híres szobra emlékezik meg, amely a milánói dómban látható. Karján tartja lenyúzott bőrét. Ábrázolásain jobb kezében késsel és a lehúzott bőrrel, baljában könyvvel láthatjuk. Templomai sok városban megtalálhatók, Rómában, Velencében, Brassóban. Hírhedt-híres emlékeztető az 1572-es Szent Bertalan-éj. Ekkor Párizsban és Párizs környékén több mint tízezer protestánst, hugenottát öltek meg. Ünnepét XII. Piusz pápa vezette be 1955-ben.
Folytatás a hozzászólásokban!
3 hozzászólásRCHARD10101010101010101010
(1 szavazat)
Francois_Dubois_001.jpg
Katolikusok irtják a reformátusokat (protestáns hugenottákat) a francia vallásháborúban1572 – Szent Bertalan éjszakája Párizsban: Augusztus 23-áról 24-ére virradó éjszakán Medici Katalin francia királyné anyakirályné utasítására legyilkolják a Párizsban tartózkodó hugenották nagy részét.
Az 1562–től 1598-ig tartó francia vallásháborúban 2-4 millióan haltak meg.
RCHARD0000000000
(0 szavazat)
Coat_of_arms_of_the_House_of_de__Medici.png
A Medici család címereA Medici (illetve teljes névalakkal de’ Medici) család eredetileg firenzei bankárcsalád volt, akik a nagyrészt mezőgazdasággal foglalkozó Mugello tartományból származnak. Az első említés a családról egy 1260-as dokumentumban esik. A család tagjai az ún. „néppárt” (popolani) élén harcoltak a nemesek ellen, s többször viselték Firenze első méltóságának, a gonfalionere-nek tisztét. Ilyen volt Averardo (1314), Salvestro (1378) és ennek unokája Giovanni (1421), aki 1429-ben halt meg. Fia, Cosimo de’ Medici alapította meg a Medici-család hatalmát Firenzében.
A Mediciek hercegsége I. Cosimo de’ Medici uralma alatt vált Toszkánai Nagyhercegséggé, 1569. augusztus 27-én. A nagy hatalmú nemzetség képviselői nem voltak mindenkivel jóindulatúak, alkalomadtán kíméletlenül üldözték, sőt megkínoztatták politikai ellenfeleiket. Az emiatt is összeesküvések, gyilkosságok sújtotta Medici-nemzetség 1737-ben a kicsapongó életű Gian Gastonéval halt ki, akinek utódául - két évvel korábban - Franciaország és Ausztria Lotaringiai...
Magánnyomozó0000000000
(0 szavazat)
Hermelin-kereszt_negy_kereszt_alakban_elrendezett_hermelinfarok.jpg
Hermelin heraldikaA hermelinfoltot (de: Hermelinschwanzen, Schwänzchen) általában (a modern heraldikában) három ponttal jelölik, melyből három vonal fut lefelé. A drága hermelinprém eredetileg magas rangot jelentett. A hermelinfolt felső része, a három pont megfelel az ősi három kör szimbólumnak, mely magas (vallási) rangot jelölt és a kereszténységbe a Szentháromság egyik jelképeként került át. A három aranypont a zálogosokat és a pénzkölcsönzőket is jelölte. Ennek fordított változata a heraldikában a gazdag Medici bankárcsalád címerében is megtalálható, ezért a pénzkölcsönzők és a zálogosok jelképe lett. Egyik változatában a pontokat szárak kötötték össze.Arch10101010101010101010
(1 szavazat)
 
8 fájl 1 oldalon
A Táltoskirály tanítása - Egyedül is játszható, jobb agyféltekés társasjáték. Őseink hitvilága, a nyelvi gyökrendszer és a tudomány képeinek rejtett összefüggései, a képi gondolkodás fejlesztése! A mozgó fényre kattintva!