Világbiztonság

Nyílt Társadalom és Társaság


img158.jpg
1814.-ben a molekulák ábrázolásaDalton az atomokat gömb alakúaknak képzelte el.Ez alapján egy-egy molekula síkbeli ábrázolása új jelölési rendszerbe került.Tóthné Brigitta10101010101010101010
(1 szavazat)
img139.jpg
Most megélése" Az életet élni kell és szeretni, szeretve lenni.
A jelenben benne van a múlt s jövő, s a kezdet s a vég.
Hisz miníg teremtesz újat s minden egyszer véget ér."

Gábriel arkangyal üzenete, szimbólummal megerősítve.
Tóthné Brigitta0000000000
(0 szavazat)
rovasos_medal.jpeg
rovásos fali díszKészítette Lénárth András
Jászberény
Tóthné Brigitta0000000000
(0 szavazat)
rovasos_fali_disz.jpeg
rovásos fali díszkészítette: Lénárth András
Jászberény
1 hozzászólásTóthné Brigitta10101010101010101010
(1 szavazat)
2.jpg
Őstörténeti párhuzamok a Kárpát-medence és Dél- Afrika közöttSzentkatolnai Kovács László Székelyföldön élő tanár ismerteti tanulmányában az újkőkori lelőhelyen előkerült égetett agyagkorongot, melynek átmérője 7,3-7,4 cm., vastagsága 1,3-1, 4 cm. Kovács László feltételezése, hogy naptárként szolgált. A fénykép a tanulmányából származik.
Tóthné Brigitta0000000000
(0 szavazat)
1.jpg
Őstörténeti párhuzamok a Kárpát-medence és Dél- Afrika közöttTellinger-Heine: Sumer kereszt, mely ezrével található Driekopseiland-nál, Dél Afrikában, a legkeményebb kőzetek egyikébe, andezitbe vésve. Ugyanez a szimbólum az egész világon megtalálható.1 hozzászólásTóthné Brigitta0000000000
(0 szavazat)
Pantokrator-felso-.jpg
Felső Pantokrátor kép (A Szent Korona tetejét csak a koronázást végző személyek láthatták)A Magyarok Nagyasszonya - aki egyben a Világ Győzelmes Királynője (Ennek kifejezését megtaláljuk Szent István felajánlásában, de természetesen csak akkor, ha a hiteles Intelmekkel és nem a félremagyarázottal hozzuk összhangba!) - Magyarország patrónusa, minden magyarok Úrnője, a Szent Koronának, amelyben Isten Égi és földi birodalmának az egybeszövődése fejeződik ki, a harmadik központi alakja. Ennek a felfogásnak dogmatikai alapja Mária mennybe fölvétele. Történelmi alapja a ma­gyar nép ősi Boldogasszony hagyománya, továbbá annak bizonyossága, hogy Magyarországot Szent István a Szent Szűz oltalmába ajánlotta. Valamint az, hogy a Szent Korona tanának megalkotása után a magyar nemzet hitében: a Regnum Marianum gyönyörű eszméjében megzavarhatatlan összhangzással váltak megbonthatatlan egységgé az angyal hozta Szent Korona (aki Isten gondolata a magyar népről: akit Isten küldött a Magyar nemzetnek azzal a magasztos üzenettel, hogy vállaljon szent küldetést az Élő Égi Igazság szolgálatában) és a Nagyasszony...1 hozzászólásRCHARD10101010101010101010
(2 szavazat)
One_of_the_three_Tartaria_tablets2C_dated_5300_BC.PNG
Ősi erdélyi leletekA tatárlakai amulettadmin0000000000
(0 szavazat)
Julian_the_Apostata_augustus~0.jpg
Iulianus római császárIulianus "Apostata" a Római Birodalom császára volt három évig, 361 és 363 között. Iulianus úgy gondolta, hogy ő az egyetlen császár, aki képes visszaszerezni, a Római Birodalom elveszett dicsőségét. Ariánusok tanítottak fiatalkorában, grammatikára Nicocles, retorikára Hecebolius. Császárrá történő kikiáltását követően azonban felhagyott Arius tanainak követésével és uralkodása alatt a továbbiakban az ősi görög-római vallási hagyományokat ápolta és pártfogolta. Az kereszténység ügye veszélyben forgott, miután Atanáz alexandriai püspököt száműzte püspöki székéből.Arch0000000000
(0 szavazat)
Hosok_Tere_500.jpg
Millenniumi emlékmű szimbolikaAz emlékmű eklektikus stílusban épült, félköríves alakban, 85 méter széles, 25 m mély, magassága 13 m, a két oszlopcsarnok között a távolság 20 méter. A bal és a jobb oszlopcsarnokban a magyar történelem 7–7 neves személyiségének bronzszobra áll, míg a nyitott szoborfülkék kőlábazatán elhelyezett domborművek az adott személyiség korára vagy tevékenységére jellemző történelmi jelenetet ábrázolják.RCHARD10101010101010101010
(1 szavazat)
Angyal1.jpg
Gábriel arkangyalGábriel, vagy magyarosan Gábor (héberül: Gábri-Él, melynek jelentése: "Isten embere", "Isten ereje" vagy "Isten erősnek bizonyult") a Bibliában egy angyal, a keresztény hagyományban pedig főangyal.

Gábriel az Ószövetségben és az Újszövetségben is szerepel. Az Ószövetségben Gábriel angyal magyarázta meg Dániel próféta látomásának értelmét (Dán 8,16-26) és a 70 évről szóló prófécia jelentését (Dán 9,21-27). Lukács evangéliuma Gábrielt úgy említi, mint Isten hírvivőjét, küldöttjét. Előbb Zakariás papnak adja hírül Keresztelő János születését, aki nagy tetteket fog végrehajtani (Lk 1,5-20). Itt magáról azt mondja, hogy az Úr színe előtt áll. Ezután Názáretben Máriánál is megjelenik, hogy közölje vele a szeplőtelen fogantatást, Jézus születését és jövendő, messiási hivatását (Lk 1,26-38).
Egyes apokrif iratok szerint a Szodomát és Gomorát elpusztító angyalok között is ott volt.
1 hozzászólásRCHARD0000000000
(0 szavazat)
haboru.jpg
A háború allegórikus szobraMillenniumi emlékmű, Budapest, Hősök tere.

A millennium latin elnevezés, jelentése magyarul: ezredév, évezred, ezeréves évforduló. A millenáris jelentése: ezredévi, ezredéves.

Magyarország 1896-ban ünnepelte a honfoglalás ezeréves évfordulóját, 2000–ben pedig az államalapítás ezeréves évfordulóját. Mindkét millenniumi ünnepség alkalmából a magyar országgyűlés törvénybe foglalta az évfordulók jelentőségét.
A képviselőház 1896. április 21-én ünnepélyes ülésen tárgyalta és egybehangzóan elfogadta azt a törvényjavaslatot, mely az ezredéves ünnepet törvénykönyvbe iktatja, s a törvényt az 1896. június 8-ai ünnepélyes ülésen felolvastatni, az új országházban kőbe vésni rendeli.
Azt az ezer éves időszakot öleli fel amely a Krisztus eljövetele és a végső ítélet között van. Ebben az időszakban Sátán meg lesz kötözve ezer esztendeig.
1 hozzászólásRCHARD0000000000
(0 szavazat)
328 fájl 28 oldalon 7