Világbiztonság

Nyílt Társadalom és Társaság


koppany.jpg
Mondák - Koppány emlékműKoppány emlékmű a Szentesica - forrásnál
Somogyvár
parf0000000000
(0 szavazat)
Barcanfalva21.jpg
Erdélyi tájakon - BarcánfalvaA templom az "Úr anyja templomba-menetele" nevet viseli.kozmet0000000000
(0 szavazat)
pont_de_arc_lelet.jpg
Pont de ArcBarlangrajzok, karcok, vésetek1 hozzászólásadmin10101010101010101010
(1 szavazat)
tatarlakai_lelet.jpg
Tatárlakai rovásírásos emlékekA tatárlakai lelet a világ egyik korai írásos kultúrájának emléke. A három, piktografikus jelekkel díszített táblácska 1961-ben került elő Erdélyben, Alsótatárlaka (Tărtăria) faluban (Alsócsóra község, Fehér megye). A leletet a Nicolae Vlassa által vezetett román régészcsoport fedezte fel.
Alternatív elméletek:
Adam Falkensteinnek, a Heidelbergi Egyetem asszirológus professzorának 1965-ös tanulmánya szerint Tatárlakán egy olyan írásbeliség létezett, amely sumer hatásra jött létre. Mások szerint a Kárpát-medence népessége már a kőkorszak óta rendelkezett írásbeliséggel (vö. Varga Csaba: A kőkor élő nyelve), amelyet a székelység ill. a kunok őriztek meg az elmúlt századig (székely-magyar rovásírásunk).
Colin Renfrew szerint a sumer jelekhez való hasonlóság csupán véletlen. Ugyanakkor írásról beszélni valószínűleg helytelen, mert nem lehet tudni, hogy a jelek beszédbeli kapcsolat nélkül is érthetőek voltak-e egy másik személy számára.
1 hozzászólásadmin10101010101010101010
(4 szavazat)
tayos_arany_lemez.jpg
Tayosi aranykincsek II.Idõszámításunk elõtt 8000-7000 között megérkeztek Alsó-Mezopotámiába tutajokon, amik balsafából készültek olyan
faanyagból, amit csak Dél-Amerikában lehet találni. Ecuadorban, Azuay tartományban, olyan nevek találhatóak, mint
Shumir, Zumir, Shammar, Mosul és még sok más, amik arra utalnak, hogy ez a régió volt az õsi Sumérok, vagy
Zumirok szülõföldje, akiknek a nyelvét egy õsi un. proto-Magyarból lehet származtatni.

Egy letűnt civilizáció üzenete

1 hozzászólásadmin10101010101010101010
(4 szavazat)
bigmap_ABC-evolution-armanian.jpg
Örmény ABCAz örmény ABC evolúciója2 hozzászólásRCHARD0000000000
(0 szavazat)
kele2.jpg
Egy ezüst tükör hátlapjaKét körben ember és állat ábrázolásokkal.
A híres kelermeszi ezüst tükör hátoldala a félreismerhetetlen elő-ázsiai stílusjegyekkel.

The back view of a round silver mirror with raised edge and the ends of a two-pronged handle in the center. The design has been impressed on the gold leaf which covers the whole of this side.
Silver and gold leaf. 17 cm. diam. Kelermes VII-VI c. B.C.
1 hozzászólásRCHARD0000000000
(0 szavazat)
scy19.jpg
Szkíta bronz plakettDél szibériaRCHARD0000000000
(0 szavazat)
scy24.jpg
Szkíta bronz plakettDél szibériaRCHARD0000000000
(0 szavazat)
scy31.jpg
Bronz eszközDél szibériaRCHARD0000000000
(0 szavazat)
pazy16.jpg
Pazirik, Altáj hegység - Szkíta szőnyeg (Fénymagok: élére állított rombusz és a négy körből álló szakrális formák találkozásai)Rugyenko igen részletes könyve föltárja annak lehetőségét, hogy a díszítőminták geometriáját is tanulmányozhassuk. Az egyik szőnyeg díszítésén összetett síkmintázatot figyelhetünk meg, amelynek cmm típusú hálózatmintája van. A hálózat csomópontjain is kis virágok ülnek és a rombusz alakú mezőket is négyes csoportokba elrendezett négyszirmú virágocskák díszítik. A hálózat "bordáin" azonban E betűformákból álló "fogazás" található. Az E alakok "fésűje" fölfelé áll s így a minta elveszíti a vízszintes irányú tükrözési tengelyeit. A bordákból alkotott almintázat rendje cm. Az egyesített összetett sikmintázat szerkezete tehát cmm//cm típusú (Bérczi, 2008).

Halmozott jelképi egyezések a Szent Korona János apostol zománcképével:Megerősítés egy másik paziriki leleten keresztül (lépcsős spirál)

1 hozzászólásRCHARD9999999999
(4 szavazat)
balalyk1.jpg
Szkíta díszítő elemekSzkíta oldalakról gyűjtve
This group of slides contain the images of several Scythian sites. They include gold ornaments, pottery, wooden objects and horse fittings as well as a picture of Scythian tomb in which some bronze weapons have been unearthed.
RCHARD10101010101010101010
(1 szavazat)
327 fájl 28 oldalon 7