Világbiztonság

Nyílt Társaság

A Táltoskirály tanítása - Egyedül is játszható, jobb agyféltekés társasjáték. Őseink hitvilága, a nyelvi gyökrendszer és a tudomány képeinek rejtett összefüggései, a képi gondolkodás fejlesztése! A mozgó fényre kattintva!Pír, piros, pirkad, parázs, pernye, pörzsöl, táltosparipa, ... Ugye látjuk az ősképeket amik összekötik és mozgásba hozzák ezeket a kifejezéseket? Nyelvünk ősi szerkezete, a mássalhangzó vázakra épülő gyökrendszer. A gyökrendszert az őselemeken és a téridő szerkezetén keresztül lehet legkönnyebben megérteni. Tudatos használatához több dimenzióban kell gondolkodni. Látni kell az ősképeket, melyek a mássalhangzó párokhoz, illetve a hangképzés szabályai szerinti átmenetekhez kötődnek! Ne feledjük, hogy sok ősi írás (pl. sumér, egyiptomi) valamint héber, arab, stb. csak mássalhangzókat használ(t). Modern változataikban a magánhangzók ki vannak pontozva. A nyelvek összefüggéseinek vizsgálatakor a mássalhangzó váz tehát kiemelten fontos. Ugyanakkor a magyar nyelv szerkezeti felépítésének megértéséhez is kiemelten fontos megismerni az ősi szavak kapcsolatrendszerét és azután a magánhangzók fontosságát. Gondoljunk csak az S-T-N gyökre: Isten szavunk több információt hordoz mint a sátán szó. Utóbbi a két á-val a másolásra is utal, mássalhangzó vázuk mégis megegyező. Bolyai János világhírű matematikus a magyar nyelv és a matematika összefüggéseit is kutatta; A magyar ragozó nyelv. Képmegjelenítő, képíró tulajdonságokkal bír. Ez azt jelenti, hogy képesek vagyunk képekben gondolkodni, lelki szemeinkkel látjuk amit mondunk. Elképesztő logikai rétegeket tartalmaz! Az ősgyökrendszer segítségével felbontjuk a szavakat és szógyökök, illetve hangok jelentéstartalmát vizsgáljuk. Szófordulatok segítségével egy élő, képi világ jelenik meg előttünk. Az összefüggések alátámasztásához a rovás jelkészletet is vizsgáljuk. A képekre kattintva böngészhető képi kulcsszavak és további információ érhető el. Egyes képek jelképkereső alkalmazással vannak ellátva. Jelenleg 175 képes leírás böngészhető 15 oldalon. Feliratkozás hírlevére: hirlevel@vilagbiztonsag.hu
nomads-nine-small.jpg
Oroszlán türk és mongol nyelveken: Arsalan, AslanArsalan, Aslan és Arslan keresztnevek Afganisztánban, Albániában, Azerbajdzsánban, Grúziában, Iránban, Pakisztánban, Törökországban, különböző Észak-kaukázusi területeken és ritkábban Közel-keleti országokban mint Libanon, Szíria, Palesztina.

Ősgyökrendszeri elemzés:
Sörényes ős őr lény. Erős állat, régies megnevezése: urusz, orosz. Ragadozó, orzó, őrző...

Lelet: szkíta (Tillya Tepe).
RCHARD10101010101010101010
(3 szavazat)
v100902.jpg
Az emberi DNS-t sugároznák a világűrbe (A láthatatlan információ-sugárzás és az anyag kapcsolata a teremtésben, a kiáradó férfi és a befogadó anyagi - női minőség találkozása)A világhírű SETI kutató csillagász, Seth Shostak úgy véli, hogy az emberek már ma is képesek a csillagközi űrutazásra. Ehhez nem embereket szállító, fénysebességgel száguldó űrhajókra van szükség, hanem csak az emberi genomot kellene szétsugározni a világűrbe.

DNS-utazás

Az emberi genom nagyjából 3,3 milliárd bázispárból áll. Mivel a pároknak csupán négy típusa van, ez nagyjából 0,8 gigabájt információt jelent, amely egy CD-re felfér. Ennyi adat pár perc alatt kisugározható az űrbe egy mikrohullámú rádióadóval, méghozzá fénysebességgel.
Felmerül a kérdés, hogy vajon mit tud kezdeni az adatokkal az, aki fogja az adást. Ésszerűnek tűnik a feltételezés, hogy bármely szerves életnek van egy „tervrajzmolekulája” (vagy molekulakészlete), amely meghatározza az öröklött szerkezetet. Ez persze lehet egészen más is, mint a DNS, de attól még más világokban is lehet egy általános jellemzője az életnek.
Ha pedig ez a helyzet, akkor talán az éter tele lehet rádióhullámokkal szétsugárzott fajokkal.

Adám Ádám, vevém Évám?
3 hozzászólásRCHARD10101010101010101010
(2 szavazat)
1504511_625030127560288_1742758784_o.jpg
Elindulunk tisztán, telve hittel, bizalommal... Aztán ahogy múlnak az évek, valami megváltozik...Akik létrehozták valaha ezt a nyelvet és a hozzá tartozó írást, amit ma rovásírásnak nevezünk, azoknak konkrét céljaik voltak. Ahogy nem húztak egyetlen vonalat sem, úgy nem mondtak ki egy hangot sem véletlenül. Az egyetlen és eredeti céljuk, az emlékezet fenntartása volt. - Hogy emlékezzünk arra, hogy miért is jöttünk valójában erre a világra. A modern emberek nagy részében rejlő zavarodottság és frusztráció pont abból fakad, hogy elvesztették a kapcsolatot az eredeti céljaikkal.
Ha valakinek élő a kapcsolata az eredeti céljaival, - amit felvállalt mielőtt leszületett az anyagi világba, - az harmóniában él az egész létezéssel. Ezért előbb utóbb benne, és körülötte is harmónia lesz. Sajnos a fátyol viszont, ami ránk ereszkedik amikor megszületünk az anyagi világba, az nagyon erős és nagyon hamar képes elhomályosítani az eredeti célt, s ha ez elveszik, akkor jön a tévelygés. A tévelygés zavarodottságot szül, a zavarodottság frusztrációt, a frusztráció pedig cinizmust és gonoszságot...
1 hozzászólásmaghun.com10101010101010101010
(1 szavazat)
Golden_Moment.jpg
Párduc pirkadatkor - Nimród hagyománySumer nyelven értelmezhető-e Nimrud neve?
A sumerok NIB-ÚR néven ismerték. Szerintük a Világ Világosságának, EN-LIL-nek a fia volt. Sumerul a NIB-ÚR Párduc Urat jelent. Feltűnő, hogy a görög Herkulestől a mezopotámiai Nimrudig vizsgálódva, mindenhol megleljük a párduc hagyományt. A sumernak nevezett népnél találjuk például, hogy párducbőrből készült kacagányt viseltek mint felségjelvényt már Kr. e. 3000 körül és emlékeztetnünk kell arra, hogy Árpádék is hasonló öltözetet viseltek.

Az Ermitázsban, Nagy Péter cár gyűjteményében található egy aranypárduc, amiről a katalógus azt írja, hogy az egyik legrégibb szkíta királysírban találtak rá, amely a Kr. e. VII. századból való, és az ilyen párducábrázolás igen fontos tényezője volt a későbbi szarmata és hun szimbolizmusnak, tehát valószínűleg az ősmitológia alakja.

A P-R ősgyök szófordulataival: Árpád, parázs, paripa, pirkad, arcpír, piros, pörzsöl, pernye, pereg, por, pár, paradicsom...

Husaria (lengyel huszárok)

2 hozzászólásRCHARD10101010101010101010
(3 szavazat)
Abraham_meets_Melchisedech_-San_Marco-.jpg
Magasságos Isten: Él Eljön - Elyōn (maszoréta), ʾĒl ʿElyōn (szamaritánus) - A Biblia újra és újra hangsúlyosan élő Istennek nevezi IstentIdézetek Mózes első könyvéből (Teremtés könyve, Genezis)
Mózes I. könyve 14. rész
18.
Melkhisédek pedig Sálem királya, kenyeret és bort hoza; ő pedig a Magasságos Istennek papja vala.
19.
És megáldá őt, és monda: Áldott legyen Ábrám a Magasságos Istentől, ég és föld teremtőjétől.
20.
Áldott a Magasságos Isten, a ki kezedbe adta ellenségeidet. És tizedet ada néki mindenből.

Különböző nyelveken: Magasságos Isten, most high God (English - King James), Gottes des Höchsten (Deutsch - Luther), Elyōn (maszoréta), ʾĒl ʿElyōn (szamaritánus).

Kép: Ábrahám találkozása Melkhisédekkel (San Marco mozaikja)
2 hozzászólásArch10101010101010101010
(2 szavazat)
602846_458127624298075_935493921_n.jpg
Arató István: A világ nyelve (részlet)Képzeljünk el egy ismeretlen nyelv- és számművészt, aki az alábbiak szerint alkotja meg egy nyelv szókincsét. Veszi az alapvető dolgokat, fogalmakat. Ezekre rövid, tömör és érzékletes egyszótagú szavakat alkot. Ezen szavakat alapszavaknak, gyököknek nevezi. Mondjuk 1000 ilyet csinál. Majd ezek közül kiválasztja azokat a dolgokat, fogalmakat, amelyeket a leggyakrabban fűzünk, kötünk más szavakhoz, legtöbbször használunk más szavakkal együtt. Tegyük fel, hogy 20 ilyet talál. Ezeket elnevezi képzőknek.

A nyelv további - kétszótagú - szavait úgy képzi, hogy az egyszótagú alapszavak mindegyikéhez hozzáfűzi ezen 20 képzőt. Vagyis, minden egyes gyökszóból 20 új szót képez. Ily módon 1000x20, azaz 20.000 szót kap. Már hallani az önkéntelen kérdést, hogy tudna egy ember ennyi szót megjegyezni? A válasz roppant egyszerű: ezen 20.000 szó megtanulásához mindössze 1000 szót és a 20 képzőt, azaz összesen 1020 szót kell megjegyeznünk! Hiszen nyelvművészünk úgy alkotta meg a szavakat...
Folytatás a hozzászólásokban!
1 hozzászólásRCHARD0000000000
(0 szavazat)
Khatchkar_at_Goshavank_Monastery_in_Armenia.jpg
Kacskaringós (khachkar vagy khatchkar) díszítésAz örmények díszített kőkeresztjeinek elnevezése khachkar vagy khatchkar. Ezek a keresztek forgókkal, díszes végtelen csomókkal, illetve ornamentikus, kacskaringós ábrázolásokkal vannak ellátva. A kelta keresztekhez nagyos sok hasonlít.

Magyar nyelvi, ősgyökrendszeri összefüggés: A szent ábrázolásokban gyakran használt szőlővel kapcsolatos kacs, kacs-kar amivel kapaszkodik, kacskaringó formát ad.

A Tudás és Élet fájának együttes ábrázolásakor gyakori elem a felfutó szőlő:(Bizánci elefántcsont emlék, a Louvre őrzi Párizsban. X. sz.)
RCHARD10101010101010101010
(1 szavazat)
Canopus.jpg
A Canopus csillag neve az Ókori Kínában öreg ember, a hinduknál Agastya (magyarul agastyán, ágas atya) - Özönvíz kapcsolat!A 19. századig Alpha Argus néven volt ismert, a neve az 1930-as Nemzetközi Csillagászati Unió közgyűlésén változott meg, amikor az Argo csillagképet több kisebb részre bontották.
Magyarországról nem látható, ahogyan az utolsó néhány ezer évben az ókori Róma vagy Görögország számára sem volt az. Az ókori Egyiptomból látható volt.
R. H. Allen (1899) szerint egy ókori egyiptomi vallási költő a versében „Karbana” néven említi a csillagot. Az írás III. Thotmesz fáraó idejéből származik, kb. 1500 évvel Sztrabón előttről.
Az ókori Kínában a csillag neve „Laou Csin” (老人星 , Lǎorénxīng), vagyis „öreg ember” volt, és imádása egészen i.e. 100-ig tartott.
Az ókori hinduk a csillagot „Agastya” névvel illették, aki egyike volt a risiknek. Ő az Argha nevű hajó kormányosa volt (a hajó neve hasonló a görög Argóhoz, aminek a csillagképében a Canopus található). Ezzel a hajóval egy nagy áradást éltek túl. Agastya Varuna, a vizek istennőjének fia volt. Az özönvíz után Agastya a víz varázslatos tisztítását hajtotta végre.
1 hozzászólásRCHARD10101010101010101010
(2 szavazat)
csillagember.jpg
Kapcsolatteremtés a Tudat-felettivel azaz 4 dimenziós létezőnkkel (Agyi neuronhálózatunk, az Univerzum szerkezete és az Égig érő fa)A kapcsolat alapja a fény. A szabad akaratból eredő képesség, tehát a teremtő erővel bíró gondolatok képi megjelenítése.
A sík és a tér, majd világok kialakítása...

Szent Korona kereszt: Születés a 4. dimenzióba
Élet-magja gömbökkel, 3 dimenzióban megjelenítve. Így nézve 4 szirmú virágot, alakot alkot.

Térfordulatok az örök élet és a halál szimbólumán keresztül:

Sol (latinul Nap) Sóly-om az én Napom, a bennem élő fény.Én a fény vagyok, a szabad, szárnyaló képzelet. Az Égígérő fa vagyok, az ágaimon fészket raknak az ég madarai.Összpontosítok, fészket rakok. Mag-tudatú jel-én-lét-ben vagyok. A szer-etet.
A "tört-én-elem-et" összerakom a magyar nyelv ősgyökrendszerével.Élek, szakrális sark-árnyak, elemekEgy az Isten!
1 hozzászólásRCHARD10101010101010101010
(3 szavazat)
abrakadabra-k.jpg
Lebegés hanggal - Abrakadabra - Ábrák a dobra Hangrezgés keltette állóhullámok a térben.
Ezt a tudást nem vehetik el tőlünk. Ez belülről fakad!
A Világegyetem egyetemes rezgése ami megjelenik előttünk. Az anyagi világ ettől létezik. Az emberi tudat az összekötő kapocs az éteri és az anyagi világ között.

Az eljárást egy lemezen szemléltetjük. Apró szemcsék olyan formákat alkotnak melyek a világ számos szent jelképrendszerében megjelennek. A Szent Korona felülnézeti képét is láthatjuk.Megfelelő helyzetű hangforrásokkal lebegtetni lehet tárgyakat:
A Világegyetem rezgése az ami a sejtek alkotóelemeit, a fehérjéket is összeilleszti.
2 hozzászólásRCHARD10101010101010101010
(11 szavazat)
The_Ancient_Javanese-Balinese_Dragon_Antaboga.gif
Ősi balinéz (jávai) világsárkányAntaboga a világsárkány az iszlám előtti jávai hagyományban.
Antaboga meditált és megteremtette a világteknőst Bedawang-t.

Nagá: Magyar ősgyökrendszeri értelmezése: Nagy ágú, ágas-bogas, ágyas világkígyó.

Kapcsolódó jelképrend:Meru-hegy /mérő hegy/ (szanszkrit nyelven Sumeru) - A Tejút magja. Nimród csillagképén, a Vadász csillagképen keresztül jutunk csillagösvényen a Tejút közepébe. Felülnézeti és oldalnézeti világképeken bemutatva.

Bővebben:

http://vilagbiztonsag.hu/keptar/displayimage.php?pid=21883
Indiai kultúra10101010101010101010
(1 szavazat)
kettoskeresztnyelv.jpg
Nyelvünkről a kettőskereszt összefüggéseivelNyelvünk, így ősi írásunk a rovás jelkészlete is több szinten hordozza az információt. A különböző értelmezések és felismerések nem zárják ki egymást. Az egyén, a család, a nemzet és az emberiség egészséges viselkedési mintáival fogunk találkozni. Egy varázslatos, élő nyelvet vizsgálunk hangi és képi megjelenéseiben. Legyünk türelmesek egymással és a titkok megfejtéseivel kapcsolatosan is! Nyugalmat, figyelmet, fegyelmet és kitartást igényel a több szinten zajló információ-elemzés. A FiGY-elem és a FeGY-elem nagyon ősi rovás összevonásban találkozik. Az "F" a körkereszt, és a "GY" mint kettőskereszt adja a királyi jelképek egy részét, az országalmát!

Összefoglaló cikk: http://www.vilagbiztonsag.hu/fejleszt/szakralis/nyelvunkrol-a-kettoskereszt-osszefuggeseivel.html
Arch10101010101010101010
(1 szavazat)
194 fájl 17 oldalon 9
A Táltoskirály tanítása - Egyedül is játszható, jobb agyféltekés társasjáték. Őseink hitvilága, a nyelvi gyökrendszer és a tudomány képeinek rejtett összefüggései, a képi gondolkodás fejlesztése! A mozgó fényre kattintva!