Világbiztonság

Nyílt Társaság

A Táltoskirály tanítása - Egyedül is játszható, jobb agyféltekés társasjáték. Őseink hitvilága, a nyelvi gyökrendszer és a tudomány képeinek rejtett összefüggései, a képi gondolkodás fejlesztése! A mozgó fényre kattintva!Pír, piros, pirkad, parázs, pernye, pörzsöl, táltosparipa, ... Ugye látjuk az ősképeket amik összekötik és mozgásba hozzák ezeket a kifejezéseket? Nyelvünk ősi szerkezete, a mássalhangzó vázakra épülő gyökrendszer. A gyökrendszert az őselemeken és a téridő szerkezetén keresztül lehet legkönnyebben megérteni. Tudatos használatához több dimenzióban kell gondolkodni. Látni kell az ősképeket, melyek a mássalhangzó párokhoz, illetve a hangképzés szabályai szerinti átmenetekhez kötődnek! Ne feledjük, hogy sok ősi írás (pl. sumér, egyiptomi) valamint héber, arab, stb. csak mássalhangzókat használ(t). Modern változataikban a magánhangzók ki vannak pontozva. A nyelvek összefüggéseinek vizsgálatakor a mássalhangzó váz tehát kiemelten fontos. Ugyanakkor a magyar nyelv szerkezeti felépítésének megértéséhez is kiemelten fontos megismerni az ősi szavak kapcsolatrendszerét és azután a magánhangzók fontosságát. Gondoljunk csak az S-T-N gyökre: Isten szavunk több információt hordoz mint a sátán szó. Utóbbi a két á-val a másolásra is utal, mássalhangzó vázuk mégis megegyező. Bolyai János világhírű matematikus a magyar nyelv és a matematika összefüggéseit is kutatta; A magyar ragozó nyelv. Képmegjelenítő, képíró tulajdonságokkal bír. Ez azt jelenti, hogy képesek vagyunk képekben gondolkodni, lelki szemeinkkel látjuk amit mondunk. Elképesztő logikai rétegeket tartalmaz! Az ősgyökrendszer segítségével felbontjuk a szavakat és szógyökök, illetve hangok jelentéstartalmát vizsgáljuk. Szófordulatok segítségével egy élő, képi világ jelenik meg előttünk. Az összefüggések alátámasztásához a rovás jelkészletet is vizsgáljuk. A képekre kattintva böngészhető képi kulcsszavak és további információ érhető el. Egyes képek jelképkereső alkalmazással vannak ellátva. Jelenleg 175 képes leírás böngészhető 15 oldalon. Feliratkozás hírlevére: hirlevel@vilagbiztonsag.hu
Buddha-Jezus-Tibet-Aranybulla-k.jpg
Azonos szent világképek a Föld távoli kultúráiban (A kép egyes részletei jelképkapukat nyitnak meg)A rezgés és az anyag kettősségéből létrejövő fény megjelenése ugyanúgy ide tartozik mint a Magközpontú gondolkodás további szintjeinek értelmezése. Önhasonulóan ismétlődő (fraktális illetve holografikus) szerkezet jellemzi Univerzumunkat.
Ősmag nyelvi összefüggés: Gyertya - Gyere Atya.

Ezt a mozgást a dupla spirállal lehet legjobban megjeleníteni. Kapcsolódó jelkép: a két kígyóból álló Caduceus. (Lásd bővebben a kattintható kulcsszavakkal a kisfilm alatt!) A mozgás vonatkoztatási rendszer kérdése. A Tejút magjához képest a Nap is spirális pályán kering.

Tudjuk, hogy a Szent Koronán bemutatott jelképrendszer a modern tudomány eredményeit is megjeleníti, méghozzá művészi szinteken ábrázolva. A Naprendszer, a helioszférikus mező (csepp és gömb) és a holdsarló alakú napszél is megjelenik. A Tudás és Élet fája tartalmazza a spirált.

Alsó Pantokrátor:Felső Pantokrátor:1 hozzászólásRCHARD10101010101010101010
(8 szavazat)
dob-doboz-toboz-k.jpg
Dobbol lesz a doboz mely zárt, "to"-jásosítva a formáját alakul tobozzá, ez a T-B-Z miatt képes a kinyílásra és önmaga TöBBeZésére, többszörözéséreA szent formák átmenetei több szinten hordozzák a szakrális mondanivalót. Egyúttal képesítenek is.
Visszakanyarodva a dobhoz, a toboroz szavunkban is jelen van a "B-R" befelé hívó illetve húzó energia.
A toborzó felvállalja az ügyet amiért dobol és hívja a többi embert, többszörözi magát az ügy érdekében.
A B-R váltópárja a P-R szógyök mely a kiáradást, a tüzet, a hőt, a piros, fényes képeket hordozó szavainkban van jelen (arcpír, pirkadat, parázs, paripa, pörzsöl, stb.)
Ezen a logikán elindulva, a B-R és P-R gyököket felcserélve a "toporoz" szót kapjuk. Szinte ugyanaz a mozgás mint a toboroznál, de mégis kiáradó, nem gyűjtő, hanem elküldő: toporzékolóra utal.

Érdemes a lelki szemünkkel kutatni nyelvünket, a képzeletünket irányítva, szavakat keresni és forgatni. A rovás
jelkészlet megismerése is képesít. Tobozmirigyünk a harmadik szemünk magja.
A magyar nyelvben a kép (fény) rezgése találkozik a hanggal. Így egy időben mindkét agyfélteke és a köztiagy is aktív. Ez is egy szent hármashalom rendszer
RCHARD10101010101010101010
(3 szavazat)
458px-Sir_John_Bowring_by_John_King.jpg
Sir John Bowring: Petőfi Sándor költeményeit fordította le angolra (németről!)Sir John Bowring (Exeter, 1792. október 17. – Claremont, Nagy-Britannia, 1872. november 23.) angol nyelvész, közgazdász, politikus, író és utazó. Az első angol nyelvű magyar versantológia (Poetry of the Magyars, 1830) összeállítója. Ő fordította angolra a Translations from Alexander Petőfi, the Magyar Poet című, 240 oldalas, szintén németből fordított könyvet, mely tartalmazza a János vitézt is.
Irodalmi antológiájával úttörő szerepet játszott a magyar kultúra angliai megismertetésében. A magyar nyelvet kiválóan ismerte és azt nyilatkozta róla, hogy egy olyan nyelv, amihez nem lehet hozzáadni, de e nyelv sem adhat semmit már a többi nyelvhez, mivel oly egyedülálló és változatlan, mint egy kőszikla.

A magyar nyelv távoli és magányos. Pontos megértéséhez más nyelvek tanulmányozása rendkívül csekély haszonnal jár. Lényegében saját öntőformájából került ki, kialakulása és felépítése bízvást oly korszakra tehető, amikor a mai európai nyelvek többsége vagy nem is létezett, vagy nem hatott a magyarlakta térségre.
1 hozzászólásRCHARD0000000000
(0 szavazat)
TM.pdf
Táncsics Mihály: Legrégibb nyelv a magyarNyíri Ágnes újságíró megtalálta az Országos Széchényi Könyvtárban a legjelentősebb Táncsics-mű, a „Legrégibb nyelv a magyar” című könyv tizenkilenc oldalas kivonatát.
A képre kattintva letölthető dokumentum
Arch10101010101010101010
(6 szavazat)
magyaradorjan.jpg
Magyar Adorján honlap: www.osnyelv.hu/maadorjan „A magyarság ott keletkezett ahol ma él, ahonnan őstörzse soha sehová el nem távozott, de ahonnan hosszú tízezredévek alatt egyes részei ki is költöztek lakatlan tájakra avagy olyanokra amelyeknek gyér és teljesen műveletlen lakossága volt csak, amely tájakon megtelepedve új településeket alapítottak, ...”
„Az igazi magyarság sohasem volt nomád, hanem földművelő és sohasem járt Ázsiában, hanem őshazája Magyarország, valamint az ősmagyarság Európa legrégibb és műveltségalapító ősnépe, Európa közepén ősrégi időkben igen magas, de inkább csak szellemi (nem műszaki) műveltsége volt, az árja népek műveltsége is ebből ered és végül, összes közelebbi rokonnépeink is ezen ősmagyarságból származtak. Árpád honfoglalói szintén egy innen ősidőkben kivándorlott és ide visszatért törzsünk voltak. A magyarság ázsiai és nomád eredetéről szóló tanítások csakis külső és belső ellenségeink által kitaláltak és kárunkra elterjesztettek, amelyek célja önérzetünk aláásása, tekintélyünk rontása és létjogosultságunk elvitatása..."
Arch10101010101010101010
(1 szavazat)
Clipboard03~1.jpg
Ábrák a dobra! Hanggal létrehozott formák az ősi módszerrel (írül a dob: bodhrán)Hang hatására a dobon állóhullámok jönnek létre. A rászórt szemcsék így ábrákat alkotnak. Abrakadabra: ábrák a dobra...

Kisfilm:A körkeresztet, a rovás F betűt is láthatjuk. Apró darabkák a dobra.

A dob ősi ír elnevezése: bod-hrán (ősgyökrendszeri összefüggés a dob-szavunkkal).
3 hozzászólásArch9999999999
(7 szavazat)
Clipboard01~6.jpg
Czuczor-Fogarasi konferencia, Budaörs, 2012. október 6-7. 2012 október 6-7-én nemzetközi hírű nyelvész professzorok részvételével Czuczor-Fogarasi emlékkonferenciát rendeztek Budaörsön a szótár első megjelenésének 150. évfordulója alkalmából.
Kiderül, hogy azok a gyerekek akik az ősi gyökrendszer szerinti oktatásban részesülnek, sorra nyerik meg a különböző tanulmányi versenyeket. A rovás jelkészlet megismerése sikerélményt ad és könnyebben megtanulnak olvasni is vele.
Kisfilm:

RCHARD10101010101010101010
(3 szavazat)
330px-Thothbw1.JPG
Thoth nevei: Asten, Isten, Astes, Astennu és IsdesA napot mint égitestet, az Egyiptomiak - Ra-nak (ejtsd rá, vagy ré), és - itn-nek (ejtsd: iten) nevezték.
Thoth majom alakban a következő neveken szerepel az egyiptomi Halottaskönyvben: Asten, Isten, Astes, és Isdes.
A Halottaskönyv 17-ik részében Astennu a Hold.
1 hozzászólásArch0000000000
(0 szavazat)
image002_4.jpg
Kiss Dénes nyelvkutató Isten szavunkrólEgy az Isten. Maga a szó talán az ŐSTAN szóval, inkább jelentéssel függ össze. Szanszkrit nyelvben - Kőrösi Csoma Sándor szótára nyomán - az Isten = ishte, uralkodni, isten - rules (to be a God) - illetve ishtam (the desired) God = Isten. (Közli a perzsa szót is, jazdán - God - Isten) A TESZ H-Ó, 242. oldal szerint bizonytalan eredetű ez a szavunk. Jelzik, hogy a nőstény szavunkban is megvan ez a képző együttes. Még szép! Kőrösi Csoma Sándor külön fölhívja a figyelmünket arra, hogy igazán a magyarok számára érdekes és érdemes tanulmányozni a szanszkrit nyelvet, mert például szanszkrit nyelven a Kárpát-medence földrajzi nevei értelmezhetők!

Folytatás a hozzászólásokban!
1 hozzászólásArany Sárkány10101010101010101010
(2 szavazat)
RECEBOGA.jpg
Rece boga (руки бога rúki bógá) Isten kezeŐsi szláv napszimbólum a szvasztika jelképrendből.
Ősgyökrendszeri összefüggés: recés, bogos.

A Világtojás és a Világkígyó találkozása:Antaboga a világsárkány az iszlám előtti jávai hagyományban.
Antaboga meditált és megteremtette a Világteknőst Bedawang-t.

Nagá: Magyar ősgyökrendszeri értelmezése: Nagy ágú, ágas-bogas ágyas világkígyó.
Arch10101010101010101010
(2 szavazat)
Jer013_a.jpg
Jeruzsálem neve: HierosolymaHiero jelentése szent, hős.
Görög (bibliai): Ιερουσαλήμ Hierousalēm, Ierousalēm, Ιεροσόλυμα Hierosolyma, Ierosolyma.
Latin: Hierosolyma Ierusalem.
Korai szír Bibliában: ܐܘܪܫܠܡ Ūrišlem.

A kerecsensólyom elnevezései különböző nyelveken:

Szakrális

Saker (angol, német); Falcó sacre (katalán); Faucon sacre (francia); Saker faucon (skót); Sakervalk (holland)...

Előadás kisfilmen:
Pap Gábor: Ószövetség másképp / Kereszténység NEM = Judeo-Krisztianizmus

4 hozzászólásRCHARD10101010101010101010
(9 szavazat)
Clipboard01~4.jpg
Világ-panoráma Mandics György írástörténészKisfilm:Téma: Eltitkolt, üldözött ősforrásaink. Alapvető baj, hogy a magyar történelmet alapvetően azért nem ismerhetjük, mert azok, akik írták, nem magyarok voltak, illetve nem is a magyar érdekeket szolgálták. Olyanok írták történelmünket, akik eleve meg kívánták hamisítani azt.

Műsor:
Világ-Panoráma

Műsorvezető: Szaniszló Ferenc

Vendég: Mandics György írástörténész
2 hozzászólásRCHARD10101010101010101010
(2 szavazat)
194 fájl 17 oldalon 8
A Táltoskirály tanítása - Egyedül is játszható, jobb agyféltekés társasjáték. Őseink hitvilága, a nyelvi gyökrendszer és a tudomány képeinek rejtett összefüggései, a képi gondolkodás fejlesztése! A mozgó fényre kattintva!