Világbiztonság

Nyílt Társaság

A Táltoskirály tanítása - Egyedül is játszható, jobb agyféltekés társasjáték. Őseink hitvilága, a nyelvi gyökrendszer és a tudomány képeinek rejtett összefüggései, a képi gondolkodás fejlesztése! A mozgó fényre kattintva!Pír, piros, pirkad, parázs, pernye, pörzsöl, táltosparipa, ... Ugye látjuk az ősképeket amik összekötik és mozgásba hozzák ezeket a kifejezéseket? Nyelvünk ősi szerkezete, a mássalhangzó vázakra épülő gyökrendszer. A gyökrendszert az őselemeken és a téridő szerkezetén keresztül lehet legkönnyebben megérteni. Tudatos használatához több dimenzióban kell gondolkodni. Látni kell az ősképeket, melyek a mássalhangzó párokhoz, illetve a hangképzés szabályai szerinti átmenetekhez kötődnek! Ne feledjük, hogy sok ősi írás (pl. sumér, egyiptomi) valamint héber, arab, stb. csak mássalhangzókat használ(t). Modern változataikban a magánhangzók ki vannak pontozva. A nyelvek összefüggéseinek vizsgálatakor a mássalhangzó váz tehát kiemelten fontos. Ugyanakkor a magyar nyelv szerkezeti felépítésének megértéséhez is kiemelten fontos megismerni az ősi szavak kapcsolatrendszerét és azután a magánhangzók fontosságát. Gondoljunk csak az S-T-N gyökre: Isten szavunk több információt hordoz mint a sátán szó. Utóbbi a két á-val a másolásra is utal, mássalhangzó vázuk mégis megegyező. Bolyai János világhírű matematikus a magyar nyelv és a matematika összefüggéseit is kutatta; A magyar ragozó nyelv. Képmegjelenítő, képíró tulajdonságokkal bír. Ez azt jelenti, hogy képesek vagyunk képekben gondolkodni, lelki szemeinkkel látjuk amit mondunk. Elképesztő logikai rétegeket tartalmaz! Az ősgyökrendszer segítségével felbontjuk a szavakat és szógyökök, illetve hangok jelentéstartalmát vizsgáljuk. Szófordulatok segítségével egy élő, képi világ jelenik meg előttünk. Az összefüggések alátámasztásához a rovás jelkészletet is vizsgáljuk. A képekre kattintva böngészhető képi kulcsszavak és további információ érhető el. Egyes képek jelképkereső alkalmazással vannak ellátva. Jelenleg 175 képes leírás böngészhető 15 oldalon. Feliratkozás hírlevére: hirlevel@vilagbiztonsag.hu
Clipboard03~1.jpg
Ábrák a dobra! Hanggal létrehozott formák az ősi módszerrel (írül a dob: bodhrán)Hang hatására a dobon állóhullámok jönnek létre. A rászórt szemcsék így ábrákat alkotnak. Abrakadabra: ábrák a dobra...

Kisfilm:A körkeresztet, a rovás F betűt is láthatjuk. Apró darabkák a dobra.

A dob ősi ír elnevezése: bod-hrán (ősgyökrendszeri összefüggés a dob-szavunkkal).
3 hozzászólásArch9999999999
(7 szavazat)
Clipboard01~6.jpg
Czuczor-Fogarasi konferencia, Budaörs, 2012. október 6-7. 2012 október 6-7-én nemzetközi hírű nyelvész professzorok részvételével Czuczor-Fogarasi emlékkonferenciát rendeztek Budaörsön a szótár első megjelenésének 150. évfordulója alkalmából.
Kiderül, hogy azok a gyerekek akik az ősi gyökrendszer szerinti oktatásban részesülnek, sorra nyerik meg a különböző tanulmányi versenyeket. A rovás jelkészlet megismerése sikerélményt ad és könnyebben megtanulnak olvasni is vele.
Kisfilm:

RCHARD10101010101010101010
(3 szavazat)
330px-Thothbw1.JPG
Thoth nevei: Asten, Isten, Astes, Astennu és IsdesA napot mint égitestet, az Egyiptomiak - Ra-nak (ejtsd rá, vagy ré), és - itn-nek (ejtsd: iten) nevezték.
Thoth majom alakban a következő neveken szerepel az egyiptomi Halottaskönyvben: Asten, Isten, Astes, és Isdes.
A Halottaskönyv 17-ik részében Astennu a Hold.
1 hozzászólásArch0000000000
(0 szavazat)
image002_4.jpg
Kiss Dénes nyelvkutató Isten szavunkrólEgy az Isten. Maga a szó talán az ŐSTAN szóval, inkább jelentéssel függ össze. Szanszkrit nyelvben - Kőrösi Csoma Sándor szótára nyomán - az Isten = ishte, uralkodni, isten - rules (to be a God) - illetve ishtam (the desired) God = Isten. (Közli a perzsa szót is, jazdán - God - Isten) A TESZ H-Ó, 242. oldal szerint bizonytalan eredetű ez a szavunk. Jelzik, hogy a nőstény szavunkban is megvan ez a képző együttes. Még szép! Kőrösi Csoma Sándor külön fölhívja a figyelmünket arra, hogy igazán a magyarok számára érdekes és érdemes tanulmányozni a szanszkrit nyelvet, mert például szanszkrit nyelven a Kárpát-medence földrajzi nevei értelmezhetők!

Folytatás a hozzászólásokban!
1 hozzászólásArany Sárkány10101010101010101010
(2 szavazat)
RECEBOGA.jpg
Rece boga (руки бога rúki bógá) Isten kezeŐsi szláv napszimbólum a szvasztika jelképrendből.
Ősgyökrendszeri összefüggés: recés, bogos.

A Világtojás és a Világkígyó találkozása:Antaboga a világsárkány az iszlám előtti jávai hagyományban.
Antaboga meditált és megteremtette a Világteknőst Bedawang-t.

Nagá: Magyar ősgyökrendszeri értelmezése: Nagy ágú, ágas-bogas ágyas világkígyó.
Arch10101010101010101010
(2 szavazat)
Jer013_a.jpg
Jeruzsálem neve: HierosolymaHiero jelentése szent, hős.
Görög (bibliai): Ιερουσαλήμ Hierousalēm, Ierousalēm, Ιεροσόλυμα Hierosolyma, Ierosolyma.
Latin: Hierosolyma Ierusalem.
Korai szír Bibliában: ܐܘܪܫܠܡ Ūrišlem.

A kerecsensólyom elnevezései különböző nyelveken:

Szakrális

Saker (angol, német); Falcó sacre (katalán); Faucon sacre (francia); Saker faucon (skót); Sakervalk (holland)...

Előadás kisfilmen:
Pap Gábor: Ószövetség másképp / Kereszténység NEM = Judeo-Krisztianizmus

4 hozzászólásRCHARD10101010101010101010
(9 szavazat)
Clipboard01~4.jpg
Világ-panoráma Mandics György írástörténészKisfilm:Téma: Eltitkolt, üldözött ősforrásaink. Alapvető baj, hogy a magyar történelmet alapvetően azért nem ismerhetjük, mert azok, akik írták, nem magyarok voltak, illetve nem is a magyar érdekeket szolgálták. Olyanok írták történelmünket, akik eleve meg kívánták hamisítani azt.

Műsor:
Világ-Panoráma

Műsorvezető: Szaniszló Ferenc

Vendég: Mandics György írástörténész
2 hozzászólásRCHARD10101010101010101010
(2 szavazat)
nomads-nine-small.jpg
Oroszlán türk és mongol nyelveken: Arsalan, AslanArsalan, Aslan és Arslan keresztnevek Afganisztánban, Albániában, Azerbajdzsánban, Grúziában, Iránban, Pakisztánban, Törökországban, különböző Észak-kaukázusi területeken és ritkábban Közel-keleti országokban mint Libanon, Szíria, Palesztina.

Ősgyökrendszeri elemzés:
Sörényes ős őr lény. Erős állat, régies megnevezése: urusz, orosz. Ragadozó, orzó, őrző...

Lelet: szkíta (Tillya Tepe).
RCHARD10101010101010101010
(3 szavazat)
v100902.jpg
Az emberi DNS-t sugároznák a világűrbe (A láthatatlan információ-sugárzás és az anyag kapcsolata a teremtésben, a kiáradó férfi és a befogadó anyagi - női minőség találkozása)A világhírű SETI kutató csillagász, Seth Shostak úgy véli, hogy az emberek már ma is képesek a csillagközi űrutazásra. Ehhez nem embereket szállító, fénysebességgel száguldó űrhajókra van szükség, hanem csak az emberi genomot kellene szétsugározni a világűrbe.

DNS-utazás

Az emberi genom nagyjából 3,3 milliárd bázispárból áll. Mivel a pároknak csupán négy típusa van, ez nagyjából 0,8 gigabájt információt jelent, amely egy CD-re felfér. Ennyi adat pár perc alatt kisugározható az űrbe egy mikrohullámú rádióadóval, méghozzá fénysebességgel.
Felmerül a kérdés, hogy vajon mit tud kezdeni az adatokkal az, aki fogja az adást. Ésszerűnek tűnik a feltételezés, hogy bármely szerves életnek van egy „tervrajzmolekulája” (vagy molekulakészlete), amely meghatározza az öröklött szerkezetet. Ez persze lehet egészen más is, mint a DNS, de attól még más világokban is lehet egy általános jellemzője az életnek.
Ha pedig ez a helyzet, akkor talán az éter tele lehet rádióhullámokkal szétsugárzott fajokkal.

Adám Ádám, vevém Évám?
3 hozzászólásRCHARD10101010101010101010
(2 szavazat)
1504511_625030127560288_1742758784_o.jpg
Elindulunk tisztán, telve hittel, bizalommal... Aztán ahogy múlnak az évek, valami megváltozik...Akik létrehozták valaha ezt a nyelvet és a hozzá tartozó írást, amit ma rovásírásnak nevezünk, azoknak konkrét céljaik voltak. Ahogy nem húztak egyetlen vonalat sem, úgy nem mondtak ki egy hangot sem véletlenül. Az egyetlen és eredeti céljuk, az emlékezet fenntartása volt. - Hogy emlékezzünk arra, hogy miért is jöttünk valójában erre a világra. A modern emberek nagy részében rejlő zavarodottság és frusztráció pont abból fakad, hogy elvesztették a kapcsolatot az eredeti céljaikkal.
Ha valakinek élő a kapcsolata az eredeti céljaival, - amit felvállalt mielőtt leszületett az anyagi világba, - az harmóniában él az egész létezéssel. Ezért előbb utóbb benne, és körülötte is harmónia lesz. Sajnos a fátyol viszont, ami ránk ereszkedik amikor megszületünk az anyagi világba, az nagyon erős és nagyon hamar képes elhomályosítani az eredeti célt, s ha ez elveszik, akkor jön a tévelygés. A tévelygés zavarodottságot szül, a zavarodottság frusztrációt, a frusztráció pedig cinizmust és gonoszságot...
1 hozzászólásmaghun.com10101010101010101010
(1 szavazat)
Golden_Moment.jpg
Párduc pirkadatkor - Nimród hagyománySumer nyelven értelmezhető-e Nimrud neve?
A sumerok NIB-ÚR néven ismerték. Szerintük a Világ Világosságának, EN-LIL-nek a fia volt. Sumerul a NIB-ÚR Párduc Urat jelent. Feltűnő, hogy a görög Herkulestől a mezopotámiai Nimrudig vizsgálódva, mindenhol megleljük a párduc hagyományt. A sumernak nevezett népnél találjuk például, hogy párducbőrből készült kacagányt viseltek mint felségjelvényt már Kr. e. 3000 körül és emlékeztetnünk kell arra, hogy Árpádék is hasonló öltözetet viseltek.

Az Ermitázsban, Nagy Péter cár gyűjteményében található egy aranypárduc, amiről a katalógus azt írja, hogy az egyik legrégibb szkíta királysírban találtak rá, amely a Kr. e. VII. századból való, és az ilyen párducábrázolás igen fontos tényezője volt a későbbi szarmata és hun szimbolizmusnak, tehát valószínűleg az ősmitológia alakja.

A P-R ősgyök szófordulataival: Árpád, parázs, paripa, pirkad, arcpír, piros, pörzsöl, pernye, pereg, por, pár, paradicsom...

Husaria (lengyel huszárok)

2 hozzászólásRCHARD10101010101010101010
(3 szavazat)
Abraham_meets_Melchisedech_-San_Marco-.jpg
Magasságos Isten: Él Eljön - Elyōn (maszoréta), ʾĒl ʿElyōn (szamaritánus) - A Biblia újra és újra hangsúlyosan élő Istennek nevezi IstentIdézetek Mózes első könyvéből (Teremtés könyve, Genezis)
Mózes I. könyve 14. rész
18.
Melkhisédek pedig Sálem királya, kenyeret és bort hoza; ő pedig a Magasságos Istennek papja vala.
19.
És megáldá őt, és monda: Áldott legyen Ábrám a Magasságos Istentől, ég és föld teremtőjétől.
20.
Áldott a Magasságos Isten, a ki kezedbe adta ellenségeidet. És tizedet ada néki mindenből.

Különböző nyelveken: Magasságos Isten, most high God (English - King James), Gottes des Höchsten (Deutsch - Luther), Elyōn (maszoréta), ʾĒl ʿElyōn (szamaritánus).

Kép: Ábrahám találkozása Melkhisédekkel (San Marco mozaikja)
2 hozzászólásArch10101010101010101010
(2 szavazat)
187 fájl 16 oldalon 8
A Táltoskirály tanítása - Egyedül is játszható, jobb agyféltekés társasjáték. Őseink hitvilága, a nyelvi gyökrendszer és a tudomány képeinek rejtett összefüggései, a képi gondolkodás fejlesztése! A mozgó fényre kattintva!