Világbiztonság

Nyílt Társaság

A Táltoskirály tanítása - Egyedül is játszható, jobb agyféltekés társasjáték. Őseink hitvilága, a nyelvi gyökrendszer és a tudomány képeinek rejtett összefüggései, a képi gondolkodás fejlesztése! A mozgó fényre kattintva!Pír, piros, pirkad, parázs, pernye, pörzsöl, táltosparipa, ... Ugye látjuk az ősképeket amik összekötik és mozgásba hozzák ezeket a kifejezéseket? Nyelvünk ősi szerkezete, a mássalhangzó vázakra épülő gyökrendszer. A gyökrendszert az őselemeken és a téridő szerkezetén keresztül lehet legkönnyebben megérteni. Tudatos használatához több dimenzióban kell gondolkodni. Látni kell az ősképeket, melyek a mássalhangzó párokhoz, illetve a hangképzés szabályai szerinti átmenetekhez kötődnek! Ne feledjük, hogy sok ősi írás (pl. sumér, egyiptomi) valamint héber, arab, stb. csak mássalhangzókat használ(t). Modern változataikban a magánhangzók ki vannak pontozva. A nyelvek összefüggéseinek vizsgálatakor a mássalhangzó váz tehát kiemelten fontos. Ugyanakkor a magyar nyelv szerkezeti felépítésének megértéséhez is kiemelten fontos megismerni az ősi szavak kapcsolatrendszerét és azután a magánhangzók fontosságát. Gondoljunk csak az S-T-N gyökre: Isten szavunk több információt hordoz mint a sátán szó. Utóbbi a két á-val a másolásra is utal, mássalhangzó vázuk mégis megegyező. Bolyai János világhírű matematikus a magyar nyelv és a matematika összefüggéseit is kutatta; A magyar ragozó nyelv. Képmegjelenítő, képíró tulajdonságokkal bír. Ez azt jelenti, hogy képesek vagyunk képekben gondolkodni, lelki szemeinkkel látjuk amit mondunk. Elképesztő logikai rétegeket tartalmaz! Az ősgyökrendszer segítségével felbontjuk a szavakat és szógyökök, illetve hangok jelentéstartalmát vizsgáljuk. Szófordulatok segítségével egy élő, képi világ jelenik meg előttünk. Az összefüggések alátámasztásához a rovás jelkészletet is vizsgáljuk. A képekre kattintva böngészhető képi kulcsszavak és további információ érhető el. Egyes képek jelképkereső alkalmazással vannak ellátva. Jelenleg 175 képes leírás böngészhető 15 oldalon. Feliratkozás hírlevére: hirlevel@vilagbiztonsag.hu
5_20.jpg
Föld őselem: szikkadt, szikes, szakaszosA K-SZ, illetve SZ-K ősgyök egyúttal a föld elem egyik fő jellemzője is. A szilárd halmazállapotra utal. Tudnunk kell, hogy a föld őselem a szakrális geometriában a kocka. Megjeleníti előttünk a kiszáradt földet amiből eltávozott a víz: szikes, szikla szilárd, mintha szikével, szakajtott lenne, szikkadt. Szakaszosan töredezett, székes.
A nap tüze miatt eltávozik belőle a víz (elszökik), a levegőn keresztül. Így jellemzi az önmagában előforduló föld elemet.
Érdekesség az SZ-K gyök és a szék forma összefüggése között:

Deszkából eszkábálhatnak széket, vagy szakszerűen is készíthetik. Egy sík és 4 szál (láb) kell hozzá. Háttámla nélkül a forma szakasztott olyan mint egy asztal.
Talán nem véletlen, hogy 3 dimenzióban a legegyszerűbb széket két kocka kivonásából lehet előállítani. A legkevesebb lépésből egy nagyobb kockából kivonunk egy kisebbet és már KÉSZ a SZÉK. Legalábbis egy olyan ami a Pantokrátor Krisztus királyi széke, tehát trónja. Lásd Metatron kocka illetve "mérő trón"

2 hozzászólásArany Sárkány10101010101010101010
(2 szavazat)
tarsoly-dorje.jpg
Tibeti dorje, vajra: Az istenek fegyverzete, Indra ökle, villám ökölŐsgyökrendszeri összefüggések: Tár - társ - ár - sóly(om)...

Rakamazi tarsolylemezünk (balra) és a tibeti
dorje (1.) jelképi kapcsolata szembetűnő.
A sejtosztódást és a Világegyetem láthatatlan
alapszerkezetét tárja fel ez a formavilág.
Lent: A legújabb kutatási eredmények alapján a plazmasugárzás mágnesek keltette formája (2.) Elsődleges mezők c. film.
A Tejút magját körülvevő gammasugárzás buborékok (3.) Harvard-Smithsonian Asztrofizikai központ.

Szeretnénk készíteni egy olyan képet, mely bemutatja világunkat és egyben tartalmazza a következőket:

Az élet kialakulásának képei, a sejtosztódással, a kromoszómákkal és az örökítő DNS-el. Ezen kívül a csillagok születése és egybeolvadásuk, a galaxisok létrejötte.

Folytatás a hozzászólásokban!
2 hozzászólásSzakrális geometria10101010101010101010
(5 szavazat)
fa.jpg
Egy-által-án azért lehet értelmezése annak, hogy Te és Én, mert van Teremtő Isten aki világot (világos helyet is) adott rajtunk kívülIsten: Is te, Te is, Én is létezünk. Tennenmagad megértéséhez is vezető végtelen út. Végtelen tenger is.
Érdekes, hogy amennyiben a magyar világképet, mint Égigérő fát, illetve a keleti világtojást is lelki szemünk előtt tartjuk, akkor Isten szavunkra az angol nyelv titka is megnyílik. "Is Ten" egy kérdés angolul. "Is" - kimondva "iz", a Van létige, "Ten" a 10-es, isteni szám, a minden és a semmi egyben. Az alfa és az omega, visszafelé ugyanakkor hálót is jelent (net). Az izteni kérdés tehát úgy hangzik, hogy van tíz? Iz ten?
A magyar "van" szóhoz igen közeli az angol egy: One. A magyar "Egy" pedig kötődik az angol "egg"-hez ami tojást jelent. A Világtojásból lett a menny és a föld.
Az Égig érő fa, illetve Tetejetlen fa a legtöbb régészeti leletünkön két tőről ered, hiszen a az Élet és Tudás fájának egysége, de a GYökér eGY.
Két tő: kettő a tő, angolul two (tú).
A fa a egy szent hármasságban megjelenő egység, mint a kettőskeresztben is megjelenik az 1, a 2 és a 3 is. Angolul a 3 "three" míg a fa tree.
1 hozzászólásArch10101010101010101010
(3 szavazat)
no1.jpg
Nő összerovás (ligatúra) - Mitől vagyis kitől lesz Nő a nő? (Termékenység képesítés)Attól nő, aki számára a nagy Ő. A szülésig egyek ők, áldott állapotban vannak. A nő nem terhes, hiszen ez a kifejezés csak a mai, beteg, új világ terméke, ahol a nő és a gyermek csak gazdasági eszköz, vásárlóerő.

Nő szavunk (régiesen szónk) igézően vezet bennünket a teremtés és a végtelen megértése felé.
Rovás értelmezésben, összerovásban: N GY Ő.

Az ív mint rovásjel a nő jele. Egyértelműen az első nőre: Évára (angolul kiejtve ív) utal. A magyar kultúrában a holdsarló szerű íves jelek a nőre, a befogadó illetve az anyagi világban a fényt visszatükröző minőségre utalnak. A fényt kívülről nem is látjuk anyag nélkül.

Népművészetünkben az ív a befogadó és visszatükröző, a holdsarló, a női minőség jele.

Rovás N:

Szülés után a nő már Anya is. Ő adta testéből az anyagot a gyermeknek és ő is neveli tovább.
A félkör felület mint terület a rovás NY. A félholddá növekvő ív az Anya jele. Szül szavunkban szer

Rovás NY:

Aki kitölti, belőle testet ölt.
3 hozzászólásRCHARD10101010101010101010
(10 szavazat)
Adam-Adam.jpg
Az ember teremtésének ősgyökrendszeri értelmezéseiAdám Ádám a világnak, vevém belőle ívét (bordáját) Évát.
Adás-Vétel-Kiáradás (A paradicsomból, pár a dicső honból).

A nevek a szakrális geometria alapjait, a téridő szerkezetének kialakulását is szemléltetik. A fény kettős természete a hullám és részecske valamint az egyenes és spirális terjedés is ide tartozik.

Az "ő képére" kifejezés két alkalommal fordul elő a Bibliában.

1. 1Móz 1,27
Teremté tehát az Isten az embert az ő képére, Isten képére teremté őt: férfiúvá és asszonynyá teremté őket.
2. 1Móz 5,3
Élt vala pedig Ádám száz harmincz esztendőt, és nemze fiat az ő képére és hasonlatosságára és nevezé annak nevét Séthnek.

(Károli Gáspár fordítása)

Adás-Vétel-Teremtés mint tudományos kapcsolat: Az emberi DNS-t sugároznák a világűrbeBővebben:

http://goo.gl/nyYe4j
5 hozzászólásArany Sárkány10101010101010101010
(2 szavazat)
Gyenyame.jpg
Részlet az "Egy Ős" jelképi elemzéséből- A sejtosztódás (mitózis) állapotai tudományos képeken keresztül bemutatva.
- Szakrális geometria videók.
- Nyugat-Afrikai szimbólumokon keresztül:
- GYE NYAME "except for God" Kivéve Istennek;
Isten Király - NYAME YE OHENE felség, fenség, magasztosság, Isten fennhatósága;
Isten a mennyekben van. A remény szimbóluma NYAME BIRIBI WO SORO;
Isten fája - oltár, Isten jelenlétének és védelmének szimbóluma, NYAME DUA

Teljes cikk:

http://vilagbiztonsag.hu/fejleszt/szakralis/egy-s.html
Arany Sárkány10101010101010101010
(3 szavazat)
gamma-ray-burst-bubbles_28507_990x742.jpg
Rejtélyes szerkezetű buborék a Tejút magjábólKét hatalmas, gamma-sugárzást kibocsátó buborékot fedeztek fel a tudósok, galaxisunk magjából gomolyogva.
A sugárzást a NASA Fermi űrtávcsővel fedezték fel. Kiterjedésük 25.000 fényév, a galaktikus magtól mérve.
Sok kérdést vet fel ez a felfedezés.
A buborékok forró, feltöltődött gázból állnak, mégis olyan mennyiségű gamma-sugárzást bocsátanak ki mint 100.000 felrobbanó csillag. Hogyan és honnan tud ez a hatalmas mennyiségű energia előjönni a galaxisból? Szupermasszív fekete lyuk, vagy csillagok szupernovává válása okozza?

Több tudományos elmélet szerint a Tejút spirálgalaxis magjában egy hatalmas fekete lyuk található. Így megállja a helyét a nyelvi gyökrendszeri összefüggés: nyilas - nyílás.

(A kép kortárs művész ábrázolása az új felfedezés alapján.)
Arany Sárkány0000000000
(0 szavazat)
Buddha-Jezus-Tibet-Aranybulla-k.jpg
Azonos szent világképek a Föld távoli kultúráiban (A kép egyes részletei jelképkapukat nyitnak meg)A rezgés és az anyag kettősségéből létrejövő fény megjelenése ugyanúgy ide tartozik mint a Magközpontú gondolkodás további szintjeinek értelmezése. Önhasonulóan ismétlődő (fraktális illetve holografikus) szerkezet jellemzi Univerzumunkat.
Ősmag nyelvi összefüggés: Gyertya - Gyere Atya.

Ezt a mozgást a dupla spirállal lehet legjobban megjeleníteni. Kapcsolódó jelkép: a két kígyóból álló Caduceus. (Lásd bővebben a kattintható kulcsszavakkal a kisfilm alatt!) A mozgás vonatkoztatási rendszer kérdése. A Tejút magjához képest a Nap is spirális pályán kering.

Tudjuk, hogy a Szent Koronán bemutatott jelképrendszer a modern tudomány eredményeit is megjeleníti, méghozzá művészi szinteken ábrázolva. A Naprendszer, a helioszférikus mező (csepp és gömb) és a holdsarló alakú napszél is megjelenik. A Tudás és Élet fája tartalmazza a spirált.

Alsó Pantokrátor:Felső Pantokrátor:1 hozzászólásRCHARD10101010101010101010
(8 szavazat)
dob-doboz-toboz-k.jpg
Dobbol lesz a doboz mely zárt, "to"-jásosítva a formáját alakul tobozzá, ez a T-B-Z miatt képes a kinyílásra és önmaga TöBBeZésére, többszörözéséreA szent formák átmenetei több szinten hordozzák a szakrális mondanivalót. Egyúttal képesítenek is.
Visszakanyarodva a dobhoz, a toboroz szavunkban is jelen van a "B-R" befelé hívó illetve húzó energia.
A toborzó felvállalja az ügyet amiért dobol és hívja a többi embert, többszörözi magát az ügy érdekében.
A B-R váltópárja a P-R szógyök mely a kiáradást, a tüzet, a hőt, a piros, fényes képeket hordozó szavainkban van jelen (arcpír, pirkadat, parázs, paripa, pörzsöl, stb.)
Ezen a logikán elindulva, a B-R és P-R gyököket felcserélve a "toporoz" szót kapjuk. Szinte ugyanaz a mozgás mint a toboroznál, de mégis kiáradó, nem gyűjtő, hanem elküldő: toporzékolóra utal.

Érdemes a lelki szemünkkel kutatni nyelvünket, a képzeletünket irányítva, szavakat keresni és forgatni. A rovás
jelkészlet megismerése is képesít. Tobozmirigyünk a harmadik szemünk magja.
A magyar nyelvben a kép (fény) rezgése találkozik a hanggal. Így egy időben mindkét agyfélteke és a köztiagy is aktív. Ez is egy szent hármashalom rendszer
RCHARD10101010101010101010
(3 szavazat)
458px-Sir_John_Bowring_by_John_King.jpg
Sir John Bowring: Petőfi Sándor költeményeit fordította le angolra (németről!)Sir John Bowring (Exeter, 1792. október 17. – Claremont, Nagy-Britannia, 1872. november 23.) angol nyelvész, közgazdász, politikus, író és utazó. Az első angol nyelvű magyar versantológia (Poetry of the Magyars, 1830) összeállítója. Ő fordította angolra a Translations from Alexander Petőfi, the Magyar Poet című, 240 oldalas, szintén németből fordított könyvet, mely tartalmazza a János vitézt is.
Irodalmi antológiájával úttörő szerepet játszott a magyar kultúra angliai megismertetésében. A magyar nyelvet kiválóan ismerte és azt nyilatkozta róla, hogy egy olyan nyelv, amihez nem lehet hozzáadni, de e nyelv sem adhat semmit már a többi nyelvhez, mivel oly egyedülálló és változatlan, mint egy kőszikla.

A magyar nyelv távoli és magányos. Pontos megértéséhez más nyelvek tanulmányozása rendkívül csekély haszonnal jár. Lényegében saját öntőformájából került ki, kialakulása és felépítése bízvást oly korszakra tehető, amikor a mai európai nyelvek többsége vagy nem is létezett, vagy nem hatott a magyarlakta térségre.
1 hozzászólásRCHARD0000000000
(0 szavazat)
TM.pdf
Táncsics Mihály: Legrégibb nyelv a magyarNyíri Ágnes újságíró megtalálta az Országos Széchényi Könyvtárban a legjelentősebb Táncsics-mű, a „Legrégibb nyelv a magyar” című könyv tizenkilenc oldalas kivonatát.
A képre kattintva letölthető dokumentum
Arch10101010101010101010
(6 szavazat)
magyaradorjan.jpg
Magyar Adorján honlap: www.osnyelv.hu/maadorjan „A magyarság ott keletkezett ahol ma él, ahonnan őstörzse soha sehová el nem távozott, de ahonnan hosszú tízezredévek alatt egyes részei ki is költöztek lakatlan tájakra avagy olyanokra amelyeknek gyér és teljesen műveletlen lakossága volt csak, amely tájakon megtelepedve új településeket alapítottak, ...”
„Az igazi magyarság sohasem volt nomád, hanem földművelő és sohasem járt Ázsiában, hanem őshazája Magyarország, valamint az ősmagyarság Európa legrégibb és műveltségalapító ősnépe, Európa közepén ősrégi időkben igen magas, de inkább csak szellemi (nem műszaki) műveltsége volt, az árja népek műveltsége is ebből ered és végül, összes közelebbi rokonnépeink is ezen ősmagyarságból származtak. Árpád honfoglalói szintén egy innen ősidőkben kivándorlott és ide visszatért törzsünk voltak. A magyarság ázsiai és nomád eredetéről szóló tanítások csakis külső és belső ellenségeink által kitaláltak és kárunkra elterjesztettek, amelyek célja önérzetünk aláásása, tekintélyünk rontása és létjogosultságunk elvitatása..."
Arch10101010101010101010
(1 szavazat)
187 fájl 16 oldalon 7
A Táltoskirály tanítása - Egyedül is játszható, jobb agyféltekés társasjáték. Őseink hitvilága, a nyelvi gyökrendszer és a tudomány képeinek rejtett összefüggései, a képi gondolkodás fejlesztése! A mozgó fényre kattintva!