Világbiztonság

Nyílt Társaság

A Táltoskirály tanítása - Egyedül is játszható, jobb agyféltekés társasjáték. Őseink hitvilága, a nyelvi gyökrendszer és a tudomány képeinek rejtett összefüggései, a képi gondolkodás fejlesztése! A mozgó fényre kattintva!Pír, piros, pirkad, parázs, pernye, pörzsöl, táltosparipa, ... Ugye látjuk az ősképeket amik összekötik és mozgásba hozzák ezeket a kifejezéseket? Nyelvünk ősi szerkezete, a mássalhangzó vázakra épülő gyökrendszer. A gyökrendszert az őselemeken és a téridő szerkezetén keresztül lehet legkönnyebben megérteni. Tudatos használatához több dimenzióban kell gondolkodni. Látni kell az ősképeket, melyek a mássalhangzó párokhoz, illetve a hangképzés szabályai szerinti átmenetekhez kötődnek! Ne feledjük, hogy sok ősi írás (pl. sumér, egyiptomi) valamint héber, arab, stb. csak mássalhangzókat használ(t). Modern változataikban a magánhangzók ki vannak pontozva. A nyelvek összefüggéseinek vizsgálatakor a mássalhangzó váz tehát kiemelten fontos. Ugyanakkor a magyar nyelv szerkezeti felépítésének megértéséhez is kiemelten fontos megismerni az ősi szavak kapcsolatrendszerét és azután a magánhangzók fontosságát. Gondoljunk csak az S-T-N gyökre: Isten szavunk több információt hordoz mint a sátán szó. Utóbbi a két á-val a másolásra is utal, mássalhangzó vázuk mégis megegyező. Bolyai János világhírű matematikus a magyar nyelv és a matematika összefüggéseit is kutatta; A magyar ragozó nyelv. Képmegjelenítő, képíró tulajdonságokkal bír. Ez azt jelenti, hogy képesek vagyunk képekben gondolkodni, lelki szemeinkkel látjuk amit mondunk. Elképesztő logikai rétegeket tartalmaz! Az ősgyökrendszer segítségével felbontjuk a szavakat és szógyökök, illetve hangok jelentéstartalmát vizsgáljuk. Szófordulatok segítségével egy élő, képi világ jelenik meg előttünk. Az összefüggések alátámasztásához a rovás jelkészletet is vizsgáljuk. A képekre kattintva böngészhető képi kulcsszavak és további információ érhető el. Egyes képek jelképkereső alkalmazással vannak ellátva. Jelenleg 175 képes leírás böngészhető 15 oldalon. Feliratkozás hírlevére: hirlevel@vilagbiztonsag.hu
Noe-fa-cimerrel.jpg
Énképhalom: Az emberi agy rendszereA három a halom száma is (hármashalom). A két agyfélteke és a köztiagy kapcsolati rendszere illetve egysége. Amikor képekben és hangokban tudatosan egyszerre gondolkodunk (a magyar nyelvi ősgyökrendszert használjuk), akkor aktív a teljes rendszer. Ilyenkor az eszünket és a szívünket is használjuk. Szakrális megközelítésben pedig úton vagyunk a koronacsakra megnyitása felé, tehát akár testen kívüli élményben is részünk lehet.
A címerünkben is megtalálható ez az információ. A kettőskereszt az egységet jelenti az éggel. Rovás GY-betű, az Egy jelképe.

Énképhálós énképhalom: Az agy hálózata a neuronhálózat. Az agy (más néven agyvelő; ógörögül ἐγκέφαλον, enképhalon, „a koponyában”)

A középagy (Mesencephalon) "mese énképhalom" vagy más néven enkephalos "énképhálós".

A tobozmirigy termeli a melatonin hormont, mely az alvással, a meséléssel, a révüléssel és a meditációs képi gyakorlatokkal is szorosan összefügg. A test hőszabályozásáért és az immunrendszerért is felel.

Folyt. lentebb
1 hozzászólásArch10101010101010101010
(2 szavazat)
rovaspalcak.jpg
Összeró hát íven(m), jó másáht, múlóra, bot sorba (rováspálcák)A Teremtés könyvének első sora, mely eredetileg mássalhangzókat tartalmaz:

B R S T B R L H M T H S M J M V T H R C

Vesd össze visszafelé:

Összeró hát ívem, jó másáht, múhlóra, bot sorba

A rováspálcákon a házi áldás szövege olvasható:

HÁZI ÁLDÁS
Hol hit, ott szeretet,
Hol szeretet, ott béke,
Hol béke, ott áldás,
Hol áldás, ott Isten,
Hol Isten, ott szükség nincsen.
RCHARD10101010101010101010
(1 szavazat)
jpg-Buddha-lotusz-Jezus.jpg
A lótusz ülés jelképi hasonlóságaA magyar kultúra megtanítja több nézőpontból értékelni a világot. A jelképi hasonlóságok nem kizárják, hanem erősítik a különböző gondolkodásmódokat.
A Buddhát ábrázoló képek között a Szent Korona alsó Pantokrátor zománcképe látható. Figyelemre méltó a Jézus felé hajló Élet és Tudás fájának ábrázolása, mely a dzsainista Buddha festményen mint fáklya jelenik meg. A két fa egysége a jézusi tudatosodás és lelkesedés útjára, az Égig érő fa egységére is utal.
A két gondolkodásmód, a világi és a szakrális egyensúlya adja az égi tudást és bölcsességet. Ekkor használjuk mindkét agyféltekét egyszerre a meditáció illetve a révülés (éber álom, vallásos élmény) átélése során. Így az ember a szívével és az eszével együtt hozza meg a döntéseit, melyek szabad akaratból, az égi tudás tiszteletben tartásával együtt képződnek és mondatnak. A magyar nyelv képesítő tulajdonsága (képekben való gondolkodás) a legjobb alapokat adja az ősi összefüggések magyarázására. A révülés során a nyelvi ősgyökök kimondásával képeket látunk.
Arch10101010101010101010
(2 szavazat)
Fi1.jpg
Rovás F és Í - A megtermékenyüléshez vezet: Beereszté beéré lehmeth(sz) szemmé "méjem" vette részA körkereszt és az aranymetszés arányú kereszt találkozása a rovás Fí.
Az egészséges hímivarsejt fejének aránya.

A petesejt térfogata kb. 100 000-szerese a spermiuménak.

A megtermékenyítés során a petesejtbe jutó hímivarsejt farok része leválik.Érdekesség: A Teremtés könyvének eredeti első sora csak mássalhangzókat tartalmaz:

BRSTBRLHMTHSMJMVTHRC

BeeReSzTe BeéRe LeHMeTHSz MéJeM VeTHE RéC
Beereszté beéré lehmeth(sz) szemmé méjem vette rész

Visszafelé:
Szeretve méjem szét mellé ér betesz szerbe

Ezután a NŐ értelmezése rovás jelkészlettel:Fér-fi
Fi-ú
Fi-am
2 hozzászólásSzakrális geometria10101010101010101010
(7 szavazat)
image029.jpg
Mellár Mihály: Lüd nyelvi emlékeink összefoglalójaA lüd (Lydian) szövegek olvasása, ha nem is latin betűkkel és nem a mai helyesírással vésték, nem szabadna, hogy gondot okozzon bárkinek. Igen, vésett/rótt szövegekről van szó, tehát világos, hogy a jelekkel spórolós ugratásos, kihagyásos módszert alkalmazta a korabeli (ie. VIII. századtól a II. századig) irnok/vésnök. Érdemes ezzel a kihagyásos módszerrel közelebbről meg­ismerkedni, hiszen elsajátításával az ember azonnal többnyelvűvé válik: azonnal (ük)anyanyelvi szinten beszéli az eteo-krétai, -ciprusi, és -lemnoszi nyelveken kívül a trák, lüki, lüd, kár és még kitudja hány nyelvet.

Folytatás a hozzászólásokban!
1 hozzászólásRCHARD10101010101010101010
(1 szavazat)
5_20.jpg
Föld őselem: szikkadt, szikes, szakaszosA K-SZ, illetve SZ-K ősgyök egyúttal a föld elem egyik fő jellemzője is. A szilárd halmazállapotra utal. Tudnunk kell, hogy a föld őselem a szakrális geometriában a kocka. Megjeleníti előttünk a kiszáradt földet amiből eltávozott a víz: szikes, szikla szilárd, mintha szikével, szakajtott lenne, szikkadt. Szakaszosan töredezett, székes.
A nap tüze miatt eltávozik belőle a víz (elszökik), a levegőn keresztül. Így jellemzi az önmagában előforduló föld elemet.
Érdekesség az SZ-K gyök és a szék forma összefüggése között:

Deszkából eszkábálhatnak széket, vagy szakszerűen is készíthetik. Egy sík és 4 szál (láb) kell hozzá. Háttámla nélkül a forma szakasztott olyan mint egy asztal.
Talán nem véletlen, hogy 3 dimenzióban a legegyszerűbb széket két kocka kivonásából lehet előállítani. A legkevesebb lépésből egy nagyobb kockából kivonunk egy kisebbet és már KÉSZ a SZÉK. Legalábbis egy olyan ami a Pantokrátor Krisztus királyi széke, tehát trónja. Lásd Metatron kocka illetve "mérő trón"

2 hozzászólásArany Sárkány10101010101010101010
(2 szavazat)
tarsoly-dorje.jpg
Tibeti dorje, vajra: Az istenek fegyverzete, Indra ökle, villám ökölŐsgyökrendszeri összefüggések: Tár - társ - ár - sóly(om)...

Rakamazi tarsolylemezünk (balra) és a tibeti
dorje (1.) jelképi kapcsolata szembetűnő.
A sejtosztódást és a Világegyetem láthatatlan
alapszerkezetét tárja fel ez a formavilág.
Lent: A legújabb kutatási eredmények alapján a plazmasugárzás mágnesek keltette formája (2.) Elsődleges mezők c. film.
A Tejút magját körülvevő gammasugárzás buborékok (3.) Harvard-Smithsonian Asztrofizikai központ.

Szeretnénk készíteni egy olyan képet, mely bemutatja világunkat és egyben tartalmazza a következőket:

Az élet kialakulásának képei, a sejtosztódással, a kromoszómákkal és az örökítő DNS-el. Ezen kívül a csillagok születése és egybeolvadásuk, a galaxisok létrejötte.

Folytatás a hozzászólásokban!
2 hozzászólásSzakrális geometria10101010101010101010
(5 szavazat)
fa.jpg
Egy-által-án azért lehet értelmezése annak, hogy Te és Én, mert van Teremtő Isten aki világot (világos helyet is) adott rajtunk kívülIsten: Is te, Te is, Én is létezünk. Tennenmagad megértéséhez is vezető végtelen út. Végtelen tenger is.
Érdekes, hogy amennyiben a magyar világképet, mint Égigérő fát, illetve a keleti világtojást is lelki szemünk előtt tartjuk, akkor Isten szavunkra az angol nyelv titka is megnyílik. "Is Ten" egy kérdés angolul. "Is" - kimondva "iz", a Van létige, "Ten" a 10-es, isteni szám, a minden és a semmi egyben. Az alfa és az omega, visszafelé ugyanakkor hálót is jelent (net). Az izteni kérdés tehát úgy hangzik, hogy van tíz? Iz ten?
A magyar "van" szóhoz igen közeli az angol egy: One. A magyar "Egy" pedig kötődik az angol "egg"-hez ami tojást jelent. A Világtojásból lett a menny és a föld.
Az Égig érő fa, illetve Tetejetlen fa a legtöbb régészeti leletünkön két tőről ered, hiszen a az Élet és Tudás fájának egysége, de a GYökér eGY.
Két tő: kettő a tő, angolul two (tú).
A fa a egy szent hármasságban megjelenő egység, mint a kettőskeresztben is megjelenik az 1, a 2 és a 3 is. Angolul a 3 "three" míg a fa tree.
1 hozzászólásArch10101010101010101010
(3 szavazat)
no1.jpg
Nő összerovás (ligatúra) - Mitől vagyis kitől lesz Nő a nő? (Termékenység képesítés)Attól nő, aki számára a nagy Ő. A szülésig egyek ők, áldott állapotban vannak. A nő nem terhes, hiszen ez a kifejezés csak a mai, beteg, új világ terméke, ahol a nő és a gyermek csak gazdasági eszköz, vásárlóerő.

Nő szavunk (régiesen szónk) igézően vezet bennünket a teremtés és a végtelen megértése felé.
Rovás értelmezésben, összerovásban: N GY Ő.

Az ív mint rovásjel a nő jele. Egyértelműen az első nőre: Évára (angolul kiejtve ív) utal. A magyar kultúrában a holdsarló szerű íves jelek a nőre, a befogadó illetve az anyagi világban a fényt visszatükröző minőségre utalnak. A fényt kívülről nem is látjuk anyag nélkül.

Népművészetünkben az ív a befogadó és visszatükröző, a holdsarló, a női minőség jele.

Rovás N:

Szülés után a nő már Anya is. Ő adta testéből az anyagot a gyermeknek és ő is neveli tovább.
A félkör felület mint terület a rovás NY. A félholddá növekvő ív az Anya jele. Szül szavunkban szer

Rovás NY:

Aki kitölti, belőle testet ölt.
3 hozzászólásRCHARD10101010101010101010
(10 szavazat)
Adam-Adam.jpg
Az ember teremtésének ősgyökrendszeri értelmezéseiAdám Ádám a világnak, vevém belőle ívét (bordáját) Évát.
Adás-Vétel-Kiáradás (A paradicsomból, pár a dicső honból).

A nevek a szakrális geometria alapjait, a téridő szerkezetének kialakulását is szemléltetik. A fény kettős természete a hullám és részecske valamint az egyenes és spirális terjedés is ide tartozik.

Az "ő képére" kifejezés két alkalommal fordul elő a Bibliában.

1. 1Móz 1,27
Teremté tehát az Isten az embert az ő képére, Isten képére teremté őt: férfiúvá és asszonynyá teremté őket.
2. 1Móz 5,3
Élt vala pedig Ádám száz harmincz esztendőt, és nemze fiat az ő képére és hasonlatosságára és nevezé annak nevét Séthnek.

(Károli Gáspár fordítása)

Adás-Vétel-Teremtés mint tudományos kapcsolat: Az emberi DNS-t sugároznák a világűrbeBővebben:

http://goo.gl/nyYe4j
5 hozzászólásArany Sárkány10101010101010101010
(2 szavazat)
Gyenyame.jpg
Részlet az "Egy Ős" jelképi elemzéséből- A sejtosztódás (mitózis) állapotai tudományos képeken keresztül bemutatva.
- Szakrális geometria videók.
- Nyugat-Afrikai szimbólumokon keresztül:
- GYE NYAME "except for God" Kivéve Istennek;
Isten Király - NYAME YE OHENE felség, fenség, magasztosság, Isten fennhatósága;
Isten a mennyekben van. A remény szimbóluma NYAME BIRIBI WO SORO;
Isten fája - oltár, Isten jelenlétének és védelmének szimbóluma, NYAME DUA

Teljes cikk:

http://vilagbiztonsag.hu/fejleszt/szakralis/egy-s.html
Arany Sárkány10101010101010101010
(3 szavazat)
gamma-ray-burst-bubbles_28507_990x742.jpg
Rejtélyes szerkezetű buborék a Tejút magjábólKét hatalmas, gamma-sugárzást kibocsátó buborékot fedeztek fel a tudósok, galaxisunk magjából gomolyogva.
A sugárzást a NASA Fermi űrtávcsővel fedezték fel. Kiterjedésük 25.000 fényév, a galaktikus magtól mérve.
Sok kérdést vet fel ez a felfedezés.
A buborékok forró, feltöltődött gázból állnak, mégis olyan mennyiségű gamma-sugárzást bocsátanak ki mint 100.000 felrobbanó csillag. Hogyan és honnan tud ez a hatalmas mennyiségű energia előjönni a galaxisból? Szupermasszív fekete lyuk, vagy csillagok szupernovává válása okozza?

Több tudományos elmélet szerint a Tejút spirálgalaxis magjában egy hatalmas fekete lyuk található. Így megállja a helyét a nyelvi gyökrendszeri összefüggés: nyilas - nyílás.

(A kép kortárs művész ábrázolása az új felfedezés alapján.)
Arany Sárkány0000000000
(0 szavazat)
194 fájl 17 oldalon 7
A Táltoskirály tanítása - Egyedül is játszható, jobb agyféltekés társasjáték. Őseink hitvilága, a nyelvi gyökrendszer és a tudomány képeinek rejtett összefüggései, a képi gondolkodás fejlesztése! A mozgó fényre kattintva!