Világbiztonság

Nyílt Társaság

A Táltoskirály tanítása - Egyedül is játszható, jobb agyféltekés társasjáték. Őseink hitvilága, a nyelvi gyökrendszer és a tudomány képeinek rejtett összefüggései, a képi gondolkodás fejlesztése! A mozgó fényre kattintva!Pír, piros, pirkad, parázs, pernye, pörzsöl, táltosparipa, ... Ugye látjuk az ősképeket amik összekötik és mozgásba hozzák ezeket a kifejezéseket? Nyelvünk ősi szerkezete, a mássalhangzó vázakra épülő gyökrendszer. A gyökrendszert az őselemeken és a téridő szerkezetén keresztül lehet legkönnyebben megérteni. Tudatos használatához több dimenzióban kell gondolkodni. Látni kell az ősképeket, melyek a mássalhangzó párokhoz, illetve a hangképzés szabályai szerinti átmenetekhez kötődnek! Ne feledjük, hogy sok ősi írás (pl. sumér, egyiptomi) valamint héber, arab, stb. csak mássalhangzókat használ(t). Modern változataikban a magánhangzók ki vannak pontozva. A nyelvek összefüggéseinek vizsgálatakor a mássalhangzó váz tehát kiemelten fontos. Ugyanakkor a magyar nyelv szerkezeti felépítésének megértéséhez is kiemelten fontos megismerni az ősi szavak kapcsolatrendszerét és azután a magánhangzók fontosságát. Gondoljunk csak az S-T-N gyökre: Isten szavunk több információt hordoz mint a sátán szó. Utóbbi a két á-val a másolásra is utal, mássalhangzó vázuk mégis megegyező. Bolyai János világhírű matematikus a magyar nyelv és a matematika összefüggéseit is kutatta; A magyar ragozó nyelv. Képmegjelenítő, képíró tulajdonságokkal bír. Ez azt jelenti, hogy képesek vagyunk képekben gondolkodni, lelki szemeinkkel látjuk amit mondunk. Elképesztő logikai rétegeket tartalmaz! Az ősgyökrendszer segítségével felbontjuk a szavakat és szógyökök, illetve hangok jelentéstartalmát vizsgáljuk. Szófordulatok segítségével egy élő, képi világ jelenik meg előttünk. Az összefüggések alátámasztásához a rovás jelkészletet is vizsgáljuk. A képekre kattintva böngészhető képi kulcsszavak és további információ érhető el. Egyes képek jelképkereső alkalmazással vannak ellátva. Jelenleg 175 képes leírás böngészhető 15 oldalon. Feliratkozás hírlevére: hirlevel@vilagbiztonsag.hu
Nadas-Nandor-A-Tarot-es-a-magyar-nyelv.jpg
Nádas Nándor: A Tarot és a magyar nyelv című előadásaNádas Nándor a tarot-ból és a magyar nyelvből kiindulva fejlesztette ki képolvasó – filozófiai és önismereti – rendszerét, melynek segítségével feleleveníthetjük és újratanulhatjuk képi látásmódunkat.

Kisfilm:

RCHARD10101010101010101010
(4 szavazat)
berzsenyi.jpg
Berzsenyi Dániel 1825-ben jegyezte a következőket„Régóta gyanús előttem az a régi előítélet, amely szerint többnyire azt hittük, hogy mindazon szavaink, melyek az idegenekhez hasonlítanak, kölcsönzöttek és idegenek, arra határoztam magamat, hogy némely szavaink származattját minden figyelemmel megtekintsem, s nyelvünk becsületét e részben is oltalmazzam. Bukdozásaim haszon nélkül nem maradtak, sőt örömmel tapasztaltam, hogy mindenütt többet találtam, mint kerestem, elannyira, hogy csakhamar általlátám azt, hogy a magyar nyelv tán az egész óvilág nyelveinek gyökere és anyja, mert nyilván tapasztalám azt, hogy a legközönségesebb természeti tárgyoknak nevezeteit nemcsak az igen rokon déli és keleti, de még az egészen idegennek vélt európai nyelvekben is általában magyar gyökerekből lehet származtatni."Arch10101010101010101010
(3 szavazat)
konyvek-3-72.jpg
Magyar nyelvünk tökélyéről és a rovásrólKönyvajánló ősi nyelvünkről (Kosztolányi Dezső tollából) és a rovásról.

Tászok-tetőtől a bosnyák piramisokig, szerző: Friedrich Klára- Szakács Gábor.

A legősibb írásos emlékről, a tatárlakai amulettről, a bosnyák piramisokról, az ősgyökrendszerről mely más nyelveken a hivatalos nyelvtanulás része, nálunk pedig csak néhány iskolában merik tanítani...

MAGHUN Világörökség és Hagyomány - Webáruház

maghun.com!
2 hozzászólásmaghun.com0000000000
(0 szavazat)
Istenfa.jpg
Szó szállj - Szól száj - Soul's eye (lélek szeme - a belső látás)A magyar és az angol nyelv összefüggései a Világfa mondandójában és képében. Az ősnyelv ott van mindkét rendszerben, de nem feltétlenül ugyanabban az értelemben. Az értelmezések kiegészítik egymást. Míg a magyarban a világ jelentése a fényhez, tehát a világossághoz kötődik, addig az angol nyelvben a world (világ) jelentése a kimondott szóhoz (word) van közel. Kimondva a világ "uörld" ami a magyarban a Föld szavunk felé visz. A magrévülés útján, a Világfa szintjein utazunk. A szók ősképeket hoznak és fordítva. Belső hangunk és látásunk test nélküli élmények átélése felé vezet.
Lelki szemünk tudatos használata, a harmadik szem megnyitása, a megvilágosodás útja ez. Angol nyelvterületen a legnagyobb elméknek tanítják a képekben való gondolkodás tudatos használatát. Nekünk a nyelvünk tanítja. Képesítéssel fejlesztjük a képességünket.
A képi és a hang alapú gondolkodás találkozásában létrejön a Világfa egysége. Az egység, a kettősség és a hármasság: A két agyfélteke és a köztiagy rendszere, mely szívessé tesz.
3 hozzászólásArch10101010101010101010
(5 szavazat)
nimrod-aranybulla-Szent_Korona.jpg
Videó! Hazatérés csillagösvényenAz Égigérő fa szent szintjei.
Ő szint: Te (őszinte)

Ősfény-Ösvény-Örvény

Szent Korona - Aranybulla jelképrendszer mozgásban:Nimród nevének ősgyökrendszeri elemzése a hozzászólásokban!
2 hozzászólásArch10101010101010101010
(3 szavazat)
A_magyar_nyelv_titka.jpg
A magyar nyelv mint útikönyv az élet nevű túrához című könyv a legutóbbi ezer év legforradalmibb könyve a Magyar nyelvről!A modern kor a tényként beállított hazugságok világa?
Megjelentek a legutóbbi ezer év legforradalmibb könyvei a Magyar nyelvről!

Mert a magyar nyelv – attól függetlenül, hogy napjainkban csak a kommunikációra használjuk, és hogy néhány tudósnak mondott ember azt állítja róla hogy csak kétezer éves – mégis önmagán, a saját logikáján keresztül bebizonyítja bárkinek akit érdekel azt, hogy nem csak egy nyelv. Hanem egy nyelvnek is használható, vagy mondhatjuk inkább úgy is, hogy nyelvnek álcázott filozófiai rendszer…Megvásárolható:
MAGHUN Világörökség és Hagyomány - Webáruház

maghun.com!
Arch10101010101010101010
(1 szavazat)
forgacsolas.jpg
ForgácsRégiesen lehet forgáts. A munkadarabot forgás folyamán éles ékkel gátoljuk (for-gát). Ilyenkor forró lesz az anyag és az ék is (forgó forró forr-gát). Ide tartozik a faragás és fúrás is. Minden ilyen anyagmegmunkálás során jelentős hő, forróság keletkezik.

Hivatalosan: Eredet [forgács < ómagyar: forgács < ősmagyar: fargács, faragács (forgács) < farag + -ács (főnévképző)]
1 hozzászólásArch10101010101010101010
(1 szavazat)
Noe-fa-cimerrel.jpg
Énképhalom: Az emberi agy rendszereA három a halom száma is (hármashalom). A két agyfélteke és a köztiagy kapcsolati rendszere illetve egysége. Amikor képekben és hangokban tudatosan egyszerre gondolkodunk (a magyar nyelvi ősgyökrendszert használjuk), akkor aktív a teljes rendszer. Ilyenkor az eszünket és a szívünket is használjuk. Szakrális megközelítésben pedig úton vagyunk a koronacsakra megnyitása felé, tehát akár testen kívüli élményben is részünk lehet.
A címerünkben is megtalálható ez az információ. A kettőskereszt az egységet jelenti az éggel. Rovás GY-betű, az Egy jelképe.

Énképhálós énképhalom: Az agy hálózata a neuronhálózat. Az agy (más néven agyvelő; ógörögül ἐγκέφαλον, enképhalon, „a koponyában”)

A középagy (Mesencephalon) "mese énképhalom" vagy más néven enkephalos "énképhálós".

A tobozmirigy termeli a melatonin hormont, mely az alvással, a meséléssel, a révüléssel és a meditációs képi gyakorlatokkal is szorosan összefügg. A test hőszabályozásáért és az immunrendszerért is felel.

Folyt. lentebb
1 hozzászólásArch10101010101010101010
(2 szavazat)
rovaspalcak.jpg
Összeró hát íven(m), jó másáht, múlóra, bot sorba (rováspálcák)A Teremtés könyvének első sora, mely eredetileg mássalhangzókat tartalmaz:

B R S T B R L H M T H S M J M V T H R C

Vesd össze visszafelé:

Összeró hát ívem, jó másáht, múhlóra, bot sorba

A rováspálcákon a házi áldás szövege olvasható:

HÁZI ÁLDÁS
Hol hit, ott szeretet,
Hol szeretet, ott béke,
Hol béke, ott áldás,
Hol áldás, ott Isten,
Hol Isten, ott szükség nincsen.
RCHARD10101010101010101010
(1 szavazat)
jpg-Buddha-lotusz-Jezus.jpg
A lótusz ülés jelképi hasonlóságaA magyar kultúra megtanítja több nézőpontból értékelni a világot. A jelképi hasonlóságok nem kizárják, hanem erősítik a különböző gondolkodásmódokat.
A Buddhát ábrázoló képek között a Szent Korona alsó Pantokrátor zománcképe látható. Figyelemre méltó a Jézus felé hajló Élet és Tudás fájának ábrázolása, mely a dzsainista Buddha festményen mint fáklya jelenik meg. A két fa egysége a jézusi tudatosodás és lelkesedés útjára, az Égig érő fa egységére is utal.
A két gondolkodásmód, a világi és a szakrális egyensúlya adja az égi tudást és bölcsességet. Ekkor használjuk mindkét agyféltekét egyszerre a meditáció illetve a révülés (éber álom, vallásos élmény) átélése során. Így az ember a szívével és az eszével együtt hozza meg a döntéseit, melyek szabad akaratból, az égi tudás tiszteletben tartásával együtt képződnek és mondatnak. A magyar nyelv képesítő tulajdonsága (képekben való gondolkodás) a legjobb alapokat adja az ősi összefüggések magyarázására. A révülés során a nyelvi ősgyökök kimondásával képeket látunk.
Arch10101010101010101010
(2 szavazat)
Fi1.jpg
Rovás F és Í - A megtermékenyüléshez vezet: Beereszté beéré lehmeth(sz) szemmé "méjem" vette részA körkereszt és az aranymetszés arányú kereszt találkozása a rovás Fí.
Az egészséges hímivarsejt fejének aránya.

A petesejt térfogata kb. 100 000-szerese a spermiuménak.

A megtermékenyítés során a petesejtbe jutó hímivarsejt farok része leválik.Érdekesség: A Teremtés könyvének eredeti első sora csak mássalhangzókat tartalmaz:

BRSTBRLHMTHSMJMVTHRC

BeeReSzTe BeéRe LeHMeTHSz MéJeM VeTHE RéC
Beereszté beéré lehmeth(sz) szemmé méjem vette rész

Visszafelé:
Szeretve méjem szét mellé ér betesz szerbe

Ezután a NŐ értelmezése rovás jelkészlettel:Fér-fi
Fi-ú
Fi-am
2 hozzászólásSzakrális geometria10101010101010101010
(7 szavazat)
image029.jpg
Mellár Mihály: Lüd nyelvi emlékeink összefoglalójaA lüd (Lydian) szövegek olvasása, ha nem is latin betűkkel és nem a mai helyesírással vésték, nem szabadna, hogy gondot okozzon bárkinek. Igen, vésett/rótt szövegekről van szó, tehát világos, hogy a jelekkel spórolós ugratásos, kihagyásos módszert alkalmazta a korabeli (ie. VIII. századtól a II. századig) irnok/vésnök. Érdemes ezzel a kihagyásos módszerrel közelebbről meg­ismerkedni, hiszen elsajátításával az ember azonnal többnyelvűvé válik: azonnal (ük)anyanyelvi szinten beszéli az eteo-krétai, -ciprusi, és -lemnoszi nyelveken kívül a trák, lüki, lüd, kár és még kitudja hány nyelvet.

Folytatás a hozzászólásokban!
1 hozzászólásRCHARD10101010101010101010
(1 szavazat)
189 fájl 16 oldalon 6
A Táltoskirály tanítása - Egyedül is játszható, jobb agyféltekés társasjáték. Őseink hitvilága, a nyelvi gyökrendszer és a tudomány képeinek rejtett összefüggései, a képi gondolkodás fejlesztése! A mozgó fényre kattintva!