Világbiztonság

Nyílt Társaság

A Táltoskirály tanítása - Egyedül is játszható, jobb agyféltekés társasjáték. Őseink hitvilága, a nyelvi gyökrendszer és a tudomány képeinek rejtett összefüggései, a képi gondolkodás fejlesztése! A mozgó fényre kattintva!Pír, piros, pirkad, parázs, pernye, pörzsöl, táltosparipa, ... Ugye látjuk az ősképeket amik összekötik és mozgásba hozzák ezeket a kifejezéseket? Nyelvünk ősi szerkezete, a mássalhangzó vázakra épülő gyökrendszer. A gyökrendszert az őselemeken és a téridő szerkezetén keresztül lehet legkönnyebben megérteni. Tudatos használatához több dimenzióban kell gondolkodni. Látni kell az ősképeket, melyek a mássalhangzó párokhoz, illetve a hangképzés szabályai szerinti átmenetekhez kötődnek! Ne feledjük, hogy sok ősi írás (pl. sumér, egyiptomi) valamint héber, arab, stb. csak mássalhangzókat használ(t). Modern változataikban a magánhangzók ki vannak pontozva. A nyelvek összefüggéseinek vizsgálatakor a mássalhangzó váz tehát kiemelten fontos. Ugyanakkor a magyar nyelv szerkezeti felépítésének megértéséhez is kiemelten fontos megismerni az ősi szavak kapcsolatrendszerét és azután a magánhangzók fontosságát. Gondoljunk csak az S-T-N gyökre: Isten szavunk több információt hordoz mint a sátán szó. Utóbbi a két á-val a másolásra is utal, mássalhangzó vázuk mégis megegyező. Bolyai János világhírű matematikus a magyar nyelv és a matematika összefüggéseit is kutatta; A magyar ragozó nyelv. Képmegjelenítő, képíró tulajdonságokkal bír. Ez azt jelenti, hogy képesek vagyunk képekben gondolkodni, lelki szemeinkkel látjuk amit mondunk. Elképesztő logikai rétegeket tartalmaz! Az ősgyökrendszer segítségével felbontjuk a szavakat és szógyökök, illetve hangok jelentéstartalmát vizsgáljuk. Szófordulatok segítségével egy élő, képi világ jelenik meg előttünk. Az összefüggések alátámasztásához a rovás jelkészletet is vizsgáljuk. A képekre kattintva böngészhető képi kulcsszavak és további információ érhető el. Egyes képek jelképkereső alkalmazással vannak ellátva. Jelenleg 175 képes leírás böngészhető 15 oldalon. Feliratkozás hírlevére: hirlevel@vilagbiztonsag.hu
ebrudalas2.jpg
Amikor kiebrudalnak valakit (két ebrúddal) - Médiafigyelés, tudományos fantasztikumA "Csillagközi romboló" című filmsorozatban az emberek megalkotják a mesterséges intelligenciával rendelkező gépeket. A gépek maguktól továbbfejlődnek, majd alkotóik ellen fordulnak. Később képesek lesznek emberi alakot ölteni és beépülni az emberek közé is. Hatalmas űrcsaták és népirtás következik. A kolóniákról elmenekült emberek egyesülnek egy űrflottában és új hazát keresnek. A flotta hatalmas zászlóshajója az egyetlen megmaradt romboló, a Csillagközi.
A film egyik érdekessége, hogy a gépek társadalmában az egyistenhit, míg az emberekében a többistenhit dominál. 12 bolygó a 12 csillagképről elnevezve az embereknél, és 12 emberszerű modell a cylonoknál. Az elveszett 13. törzs bolygója felé menekülnek, melynek neve: Föld. A főszereplők nevei: Apollón, Kara, Adama, Saul, és még sok más mitológiai alak.
A filmsorozat sokak szerint a mormon hitvilágra épül.

Ősgyökrendszer: eb, ebrúd, kiebrudal. - A veszett kutyák befogására használt eszköz.
RCHARD0000000000
(0 szavazat)
koszonni_szepen_nagykep800.jpg
Köszönni szépenKöszönni, megköszönni, az ég felé fordított kezekkel hálát adni.
Miként találkoznak a világban, hívhatják egymást ismerősnek, családnak, barátnak vagy párnak. A távolból kézzel intenek, mielőtt összeérnek a tekintetek. Ahogy a legjobb barátok, a családtagok és a szerelmesek is: egymással lelki párok.

A barát kölcsönösen megosztja borát és a táborát. A párok lelki szemükkel látják egymást akkor is, ha közöttük nagyok a távok.
Mikor hosszú idő után, két kéz átér a közön és összeér, ilyenkor megszűnik a közöny, a magyar készen áll: kezet fog, kézen-köszön. Ilyenkor két ember egy új találkozást, egységben az éggel megköszön. Hárman vannak, a pár az éggel, és ég az ősi tűz is, a legbelső hévvel. Nincs közöny! Lelki társak ők, öleléskor szívük őszintén szinte összeér, a testvér szívből köszön.

Fordulhat úgy az idő kereke, hogy csak távolról tudjuk köszönteni egymást, mert elválaszt bennünket a táv, a köz helye. Ilyenkor a köszöntés módja nem az érintés, hanem a kéz-intés. Ekkor, mint az égi köszöntés...
2 hozzászólásArany Sárkány0000000000
(0 szavazat)
massalhangzo_kepzes_tablazat.jpg
Mássalhangzó átmenetek a hangképzés szerintEgy nyelv volt valaha, melyből az ősi szavak elágaztak. A szavak mássalhangzó vázát is vizsgáljuk, hiszen ez a nyelvek összefüggéseinél is fontos szempont. Az ősi iratok mássalhangzó írással készültek, a magánhangzókat punktálták, (kipontozták) így készült a mai Biblia is. Vannak a hangképzés szerinti váltópárak mint például az M-N, B-P, F-V, S-SZ, - így torzultak az ősi szavak ahogy egyik nyelvből átmentek a másikba. Ez a módszer arra is jó, hogy összetett magyar szavak mélyebb jelentéstartalmát vizsgáljuk. A szavak alkotó elemei az ősgyökök, melyek ősképeket hordoznak.

Köszönések - Köszöntések: Kézfogás, kéz intés, kéz szent, köz szűn (a távolság megszűnése kézfogás és ölelés esetén), kész kéz önt (áldomás a borral, vízzel és anyafölddel), kéz-szint változás (kéz felemelése illetve kéztartás változása, mely jelenthet távolságtartást, elköszönést vagy elhívást is)...

Ember: A perzsáknál a nő és a férfi minőség egy szóban, az angolban a parázs. Utóbbi a magyarban a házas-páros parázsra is utal, melyben...
1 hozzászólásRCHARD0000000000
(0 szavazat)
tiszaboi_teremtes_jelkep.jpg
Tiszabői teremtésjelkép: a Világfa felülnézetbőlA magyar felülnézeti világképben négyszer, négy irányban jelenik meg a Világfa elölnézeti képe:Középen a tér forrása, a terem.
Egy terem, két tő, három halom, négy égtáj, öt elem, hat alom, hét törzs, Egy Teremtő.
Körben egy minta fut végig, melyet az ÓSZÓ - ősszó összerovás képez.
Középen a rovás K-alakú térből egy kereszt növekszik. A teremtés központjából több irányba kiereszt, kinőnek a Világfa részei.

Keresztet kiereszt!

A négy irányban növekvő világkép egyúttal az egyik legszentebb Távol-keleti jelképet, a vajra-t is megjeleníti:Más néven: Dorje, Bajra, Kongōsho, Bazar, Ocsir.
A Világfa törzse.
Arch0000000000
(0 szavazat)
cosmic_deer.jpg
Második eljövetelKépzeld el azt, hogy kívülről látod a Világegyetemet! Gyermekként vagy jelen, még ártatlanul. Jézusi minőségedben látod az Univerzumot. Olyan erővel érkezik a szeretet hozzád, amit eddig elképzelni sem tudtál. Ha minden érzékszervedre egyszerre hatna valami, az elviselhetőség határán túl, akkor sem érne fel ezzel az erővel. Álomtestedben vagy jelen és nem csak látod, de érzed: egy vagy a végtelen Világmindenséggel.
Látod, hogy csillagokból van és körbe is tudod utazni egy pillanat alatt. Felfogod, hogy nem csak 3- de 4-dimenzióban is érzékeled. Hiszen ott vagy benne is, a megszámlálhatatlan mennyiségű minden csillagában, a bolygókon, a létezés minden síkján egyszerre. Kívülről látod de belülről is érzed.
Rájössz, hogy a sok apró fényforrás mely a több dimenziós képét alkotja, nem is csak csillagokból áll. Galaxishalmazok halmazai alkotják. Milliárdszor akkora mint amit eddig el tudtál képzelni. Végtelen, mint a szeretet ereje, mely benned is, sejtjeid irányában is folytatódik.
A szarvas a szerv-ős is...
2 hozzászólásArch0000000000
(0 szavazat)
Isten_szent_nevei.jpg
Isten szent neveiből épülő világkép: Minél több nyelven ismerjük az Egy szót és Isten neveit, annál érdekesebbé válik ez a kutatásAdjon Isten - Fogadj Isten - Óh Istenem - Van Isten - Egy Isten - Jó Isten

A nyelvbe kódolt tanítási rendszer az ősi világképeink megismerésével bontakozik ki.
A Világegyetem szerkezeti megjelenítése az Égigérő fával, mely két tőről ered, de csak egységben ér az égig. Az Élet és Tudás fájának egysége.
Egy-két-há: Egy a tér (a gyökér), kettő a tő, három halom (ha lomb). A levél erezete hordozza a fa képét.
Ugyanez a rendszer a kép és hang alapú gondolkodás illetve memória egysége is. A két agyfélteke és a köztiagy hármashalom rendje.

Az angol és a magyar nyelv rejtett összefüggései a következő képen keresztül:Érdemes tanulmányozni a mássalhangzók hangképzési rendszerét. A Gy-hang párja a G mellett a D is.

A lágy mássalhangzók ismét egy teljes rendszert adnak: GYermek, ATYa, ANYa, "LYó". A családi hármasságból a LeL-jük a jót.

A Végtelen és az Egy a különböző nyelveken lentebb!

5 hozzászólásArch0000000000
(0 szavazat)
Bolyai_Janos_28Markos_Ferenc_festmenye29.jpg
Bolyai János világhírű matematikus a magyar nyelv és a matematika összefüggéseit is kutatta„...nyelvünk gyökszavait kell kifürkészni: mit, ahhozi józan tapintattal többnyire ugyan nem is bajos elérni, ha szinte van is néha oly származatnak látszó szó is, melynek származását, s tehát értelmét, gyökét elég biztoson ma már nem tudhatni, vagyis melynek gyöke, eredeti, vagy hajdoni értelme homályos, és csak hozzávetőleg kísértődhetik meg annak jelentése kipuhatolása....még fiatal koromban valami tani eszméimet akarván, mégpedig lehető jól, tehát jó írásmóddal följegyezni, s csakhamar észrevévén a nyelv tökélyetlenségét, azonnal átláttam s meg is állítottam önszámomra a fő elveket is 1823-ban."

Kijelenthetjük, hogy Bolyai János nyelvészeti munkásságának igen komoly bizonyítékait őrzi az a közel tizenöt ezer oldalnyi kézirat, ami Marosvásárhelyen áll- feldolgozatlanul.
2 hozzászólásRCHARD0000000000
(0 szavazat)
rovastarsas-feny-k.jpg
Fény ligatúra (összerovás)Fenn a fény, a megfoghatatlan láthatatlan űr, és az anyagi világ találkozásában. Ugyanezt az értelmezést kapjuk a Földön állva is, ha tudjuk, hogy a Föld gömbölyű...

Rovás F (Föld) alakváltozatok:Rovás NY (Anya) alakváltozatok:Rovás É alakváltozatok:Fischer Károly Antal gyűjtése nyomán.

A fény tömörebb ligatúrája a napkereszt:Olvasataiban még: Fenn a fényed - éned.
1 hozzászólásArch8888888888
(5 szavazat)
Ozirisz_Izisz_sujtas_ank.jpg
Ozirisz és Ízisz Az egyiptomiak úgy tartották, hogy az istenek az Orion csillagképből és a mellette található Szíriuszból érkeztek a Földre.

Az egyiptomiak hittek abban, hogy Ozirisz visszatér az Orionból egy napon.

Ősgyökrendszeri nyelvi összefüggések:

Felkelő Nap: HePeR - magyarul Pír, Hajnalpír
Delelő Nap: Rá, Ré - ERő
Lenyugvó Nap: ATuN - magyarul: Tűnő

Ozirisz és Ízisz nevében is jelen van az is-is (így is úgy is -mindkettőre utal) és az sz-z ősgyök mely a szűzre utal. Az ősi szövegeket Egyiptomban is mássalhangzóírással örökítették meg!

Folytatás a hozzászólásokban!
2 hozzászólásOktató9999999999
(1 szavazat)
marcz_lszl__a_finnugor_elmlet_tarthatatlansga_nyelvszeti_szempontbl.pdf
Marácz László: A finnugor elmélet tarthatatlansága nyelvészeti szempontbólI. A Magyar fordulat a magyar nyelvrokonság kutatásáról
1995 novemberében megjelent a Magyar fordulat - Politikai vélemények Közép-Európáról c. könyvem hollandul. A Magyar fordulat célja a kárpát-medencei magyarságot sújtó elnyomás és kultúráját övező hírzárlat többszörös tabu-gyűrű megtörése, az igazság kimondása volt, ideértve a trianoni békediktátum igazságtalanságát is. Nyelvészként felvetettem a magyar nyelv finnugor rokonságának a kérdését is. Azt a következtetést vontam le, hogy az elmélet nyelvészeti szempontból is tarthatatlan. A Magyar fordulatban a következő 10 pontban foglaltam össze a magyar nyelv finnugor rokonságára vonatkozó bírálatomat.

A teljes dokumentum letölthető a képre kattintva!
RCHARD0000000000
(1 szavazat)
mitokondrialis_DNS_uroborosz.jpg
A kétféle DNS összefüggő jelképrendszereA biológiailag halhatatlan élőlények (pl. őssejtek és hidrák) csak a kör alakú Mitokondriális DNS-t használják.

Mitológiai vonatkozások:
Az uroborosz, a saját farkába harapó kígyó a megújulást és az örök körforgást jelképezi. Sokan az örök élet szimbólumaként tekintenek rá. A sumér és egyiptomi ábrázolásokban a Shen gyűrű az örök élet jelképe, mely egy egyenesnek látszó spirálból és egy körből épül fel. Az alfa és az omega együttes jelképe is. Magában hordozza tehát mindkét DNS-fajta képét.Hermész botja a két kígyót formáló caduceus. A gyógyítás és a hosszú élet jelképe is. Hermész közismert volt az olümposziak között furfangjáról és ravaszságáról. A költészetet sem vetette meg, és ezért Apollón egyik legközelibb barátja volt. Apollón küldte a hollót az örök élet vízéért. Ebben a történetben és a hollóhoz kapcsolódó fontos jelképek között ismét a kétféle kígyó illetve DNS rajzolódik ki előttünk.

Nyelvi gyökrendszer: Kerykeion - "kerülj-kerülj"
WOWSecurity10101010101010101010
(1 szavazat)
tumblr_n9lufefJ1g1tg6wrzo1_1280.jpg
Szkíta kereszt, rajta a nap-spirál, melynek rovásos olvasata: ÓSZÓ Magyarországon fellelt szkíta kereszt kettős, S-alakú nap-spirállal.

A spirál önmagában a rovás Ó. Ez a "szó" alapja is. Isten egyik szent neve (Ó Istenem, angolul "Oh my God", Ohm, Ó Isten: Öregisten).Két spirált egy egyenes szakasz köt össze. Az egyenes rész a rovás SZ.A Napspirál olvasata így a legősibb szó: ÓSZÓ (Jó szólj: JÓSZÓJ).

A jelképrend kozmológiai példán szemléltetve, egy kisfilmben:

Neutroncsillag ütközés (más szinteken is két világ találkozása)Középen egy ékkő lehetett. A nyolcas elrendezésű körökkel megy át az indiai Navaratna naprendszer szimbólumba.
(lásd a kattintható kulcsszavakat lentebb!)
1 hozzászólásRCHARD10101010101010101010
(2 szavazat)
194 fájl 17 oldalon 5
A Táltoskirály tanítása - Egyedül is játszható, jobb agyféltekés társasjáték. Őseink hitvilága, a nyelvi gyökrendszer és a tudomány képeinek rejtett összefüggései, a képi gondolkodás fejlesztése! A mozgó fényre kattintva!