Világbiztonság

Nyílt Társaság

A Táltoskirály tanítása - Egyedül is játszható, jobb agyféltekés társasjáték. Őseink hitvilága, a nyelvi gyökrendszer és a tudomány képeinek rejtett összefüggései, a képi gondolkodás fejlesztése! A mozgó fényre kattintva!Pír, piros, pirkad, parázs, pernye, pörzsöl, táltosparipa, ... Ugye látjuk az ősképeket amik összekötik és mozgásba hozzák ezeket a kifejezéseket? Nyelvünk ősi szerkezete, a mássalhangzó vázakra épülő gyökrendszer. A gyökrendszert az őselemeken és a téridő szerkezetén keresztül lehet legkönnyebben megérteni. Tudatos használatához több dimenzióban kell gondolkodni. Látni kell az ősképeket, melyek a mássalhangzó párokhoz, illetve a hangképzés szabályai szerinti átmenetekhez kötődnek! Ne feledjük, hogy sok ősi írás (pl. sumér, egyiptomi) valamint héber, arab, stb. csak mássalhangzókat használ(t). Modern változataikban a magánhangzók ki vannak pontozva. A nyelvek összefüggéseinek vizsgálatakor a mássalhangzó váz tehát kiemelten fontos. Ugyanakkor a magyar nyelv szerkezeti felépítésének megértéséhez is kiemelten fontos megismerni az ősi szavak kapcsolatrendszerét és azután a magánhangzók fontosságát. Gondoljunk csak az S-T-N gyökre: Isten szavunk több információt hordoz mint a sátán szó. Utóbbi a két á-val a másolásra is utal, mássalhangzó vázuk mégis megegyező. Bolyai János világhírű matematikus a magyar nyelv és a matematika összefüggéseit is kutatta; A magyar ragozó nyelv. Képmegjelenítő, képíró tulajdonságokkal bír. Ez azt jelenti, hogy képesek vagyunk képekben gondolkodni, lelki szemeinkkel látjuk amit mondunk. Elképesztő logikai rétegeket tartalmaz! Az ősgyökrendszer segítségével felbontjuk a szavakat és szógyökök, illetve hangok jelentéstartalmát vizsgáljuk. Szófordulatok segítségével egy élő, képi világ jelenik meg előttünk. Az összefüggések alátámasztásához a rovás jelkészletet is vizsgáljuk. A képekre kattintva böngészhető képi kulcsszavak és további információ érhető el. Egyes képek jelképkereső alkalmazással vannak ellátva. Jelenleg 175 képes leírás böngészhető 15 oldalon. Feliratkozás hírlevére: hirlevel@vilagbiztonsag.hu
vilagbiztonsag_eloadassorozat_tanfolyam.jpg
Tanfolyam! Tisztelt Olvasók! A világ kultúráiba kódolt ősi tudás összeillesztéséről van szó. A tapasztalatok alapján nevezhetjük az Aranykor tudásának is.
Az szeretném megtudni, hogy mekkora az érdeklődés egy tanfolyam iránt, mely a Világbiztonság Nyílt Társaság eddigi eredményeit foglalná össze. 16 éve fejlesztem a képes adatbázist, melynek online változatába már közel 30.000 képes leírás került feltöltésre. Ezek az anyagok több millió szálon vannak összekötve, egy agyi neuronhálózat felépítéséhez hasonlóan, mely adott szempontok alapján könnyen újrarendezhető. A tartalomra levő tekintettel és a megfelelő tisztelettel, de ugyanakkor érthető példával élve: Olyan, mintha 1000 kártyapaklinak megfelelő lappal játszanánk, ráadásul több ezerféle színnel illetve figurával. Ezek a figurák a világ távoli jelképrendszereiből valók de megfelelő sorrendben egymásba alakulnak: így mennek át a kultúrák tanítási rendszerei is egymásba.
Előjelentkezni lehet: tanfolyam(kukac)vilagbiztonsag.hu

Folytatás a hozzászólásokban!
1 hozzászólásArch0000000000
(0 szavazat)
oszinte.jpg
Az őszinte szó ősgyökrendszeri elemzéseEgy nyelv volt valaha. Az ősi írások közül sok csak mássalhangzókat használ. Ezért érdemes a mássalhangzó vázak összefüggéseit vizsgálni.
Az Ősök és szentek igazat szóltak, becsületesek voltak. Ezek a szavak összefüggnek, ehhez nem kell magyarázat.
A gyermek őszinte és a bölcs öreg is az. Az Ősnek, öregnek a véleménye mérvadó, hiszen már tapasztalattal bír, tudja milyen az, ha valaki nem őszinte.
Kapcsolódó kifejezések: "Ős szín" a tiszta fehérben minden szín benne van a fénytan szerint. Ős, ősz, összes, szent szint...
Isteni szint.
Figyeljük meg a többi nyelv ide vonatkozó szavait!
2 hozzászólásArch0000000000
(0 szavazat)
Galactic_Center_1024x1024.jpg
Ősrobbanás: egy kezdeti pont, ahonnan közösen indulhatunk el a megértés útjainMi legyen a központ, honnan kezdjünk az értelmezést egy végtelen rendszerben? K mint kezdet? R mint erő, áradás, energia? Ó mint ősi? Többféleképpen lehet belekezdeni. Lehetne B mint be, vagy K mint ki...
A teremtés rendszerét nyelvünk több szinten, érthetően magyarázza. Érni szeretnénk, megérni, elérni, érteni, beérni. Ez a magyarázat kezdődjön az R hanggal! Mondjuk azért, mert az ősrobbanást tekintjük kezdetnek. Robban, árad az energia, az erő. Erek erednek a központból, az origóból. Sugarak, árak áradnak rend szerint, tehát rendesen rendben. A robbanás egy nagy erejű kiáradás 3-dimenzióban. Ez eddig rendben van, de az ősrobbanás előtt volt egy összehúzódás, a Világegyetem egy pontba sűrűsödött. A galaxisok egy Nap méretű égitestbe, majd a Nap egy atom nagyságúba sűrűsödött és így tovább. Minden anyag egy pici pontba, olyan kicsibe, amiben még egy atom sem férne el, tehát az anyag csak energia.
Sőt, még kisebb pontba sűrűsödött a minden, olyannyira, hogy nem volt még ... (folytatás a hozzászólásokban...)
1 hozzászólásArch0000000000
(0 szavazat)
viz_osszerovas_900px.jpg
Víz összerovás (V-Z)Az M-alakú rovás-V betűnk a Vályú és a Vájat betűje is.

A teremtéstörténetekben égi vizekről és földi vizekről van szó. Az égi víz az éter, vagy űr.

Eső előtt a felfelé szálló légáramlatnak kisebb a nyomása, így a felvitt pára kicsapódik a fenti hűvösebb környezetben. A fel-hő szavunk is erre utal.

Zivatar előtt tehát "szív a-tér" az űr felé. Az éter máshogy, szellemi értelemben véve az ért-tér, ahova az ember átér.

A víz elem ősgyökeihez tartoznak: visz, vesz, vissza, szív, vész, foly, locs, pocs, csap, ér, ár, pára, ...

A pára a tűz elem felé visz (P-R ősgyök). Az ér az ötödik elem felé: éter, űr, mennyei vizek, ért-elem, ...
Ne feledjük, hogy sok ősi írásban csak mássalhangzókkal írtak!

Több szinten is ide tartozik a SZiVárvány és a ZiVatar szó.

Rovás-V alakváltozatok:Rovás-z alakváltozatokRovás-i:www.taltoskiraly.hu
1 hozzászólásArch0000000000
(0 szavazat)
O_Foldanya.jpg
Föld - Ősföld- Óföld - Földanya magyar képírássalA Föld szóban szerepel az öld felszólítás, de ugyanakkor a Föld öld -összefüggést még tovább bontva, az öl már önmagában végtelenül kétértelmű. Utal az anyaölre amiből születünk. Az él szóba megy át. Innentől kezdve az egyensúly megértése felé vezet a szó. Ugyanúgy mint a STN ősgyök. A nyelvünk a kettősség megtapasztalását is tanítja, a végletek találkozását egy-egy szóban, vagy ősgyökben. A Föld szó rovásképeiben a körkereszt, Isten pecsétje jelenik meg, majd egy forgó spirál benne, (ó-ból ő). Ez a születő életre is utal, mert a magzat képe a rovás-ő. Ezután a hármashalom (L) és a DŐLő kereszt (D) növekszik. Természetesen lentről fölfelé építve a képet, összességében úgy néz ki mint a gömb alakú Földből kinövő hármashalom, tetején egy kereszttel.
Figyeljük meg Szűz Mária lábai alatt a kígyót, mely a Földre tekeredik. Lábainál a holdsarló: a rovás-ny betű is látható.

Térben, mozgásban megjelenítve:

1 hozzászólásArch0000000000
(0 szavazat)
Caduceus-kundalini.jpg
Révüléskor az egész agy aktív, mindhárom része használatban van, a szívvel egységbenA hármashalom jelképrendszere több szinten is megjelenik. Nem csak földrajzi helyeken és teremtéstörténetekben, de az ember fejében is. Az agy három részének egysége: a két agyfélteke és agyunk legősibb része, a köztiagy, melyet hüllőagynak hív a tudomány. A meditáció vagy révülés alkalmával, a köztiagyban lévő tobozmirigy aktiválódik. Ide tartozik a lelki szemünk használata, vagy más kultúrákban a harmadik szem megnyitása. A kettőskereszt a végtelen egységet jelenti az éggel. A hétszer vágott Árpád-sáv az emberben lévő 7 csakrára, a korona a koronacsakrára is utal.
A szárnyas Nap, mint a megvilágosodás és az égbemenetel jelképe is ide tartozik.
Evolúciós szempontból nézve, a két agyfélteke közötti köztiagy az agyunk legősibb része. Már a hüllőkben is jelen van.Énképhálós "énképhalom": Az agy hálózata a neuronhálózat. Az agy (más néven agyvelő; ógörögül ἐγκέφαλον, enképhalon, „a koponyában”)
3 hozzászólásArch0000000000
(0 szavazat)
tiszaeszlari_arpadkori_kereszt.jpg
Tiszaeszlári hazatéréskori kereszt - Áldás (rovás-D)A különös, csepp alakú fejforma igen gyakori ezeknél az ábrázolásoknál...

Gyökrendszeri elemzés: Áldás
Véleményem szerint az alapgyök ebben az esetben az áld - felszólító mód nélküli változat. Áld "áll-d" - felemelt kézzel, rovás D-betűt formáló, álló testtartás, abból is a szimmetrikus, vízszintes, ahogy áldásra emeli a kezét valaki a szabad ég alatt.

(rovás-d alakváltozatok Fischer)

Ezt orante tartásnak nevezik. Az áldomás és az oldás is szorosan ide tartozik. Áldomást inni csak felállva lehet. A rovás-D, mint az összes betű, számomra mozgást is jelképez, ahogyan átmegy más betűkbe. D-dél-dől -> a dőlés nélküli alakváltozat utal a déli napszakra és a négy égtájra (dél). Az i-vel tehát időt alkot mozgásban, de ez már eléggé elvont mozgókép megjelenítéssel bír, emelkedik is a kereszt...


(rovás-i alakváltozatok)

Kattintható kulcsok lent:
1 hozzászólásRCHARD0000000000
(0 szavazat)
t-d-t1.gif
Rovás T-D: A hangképzés rendszere szerinti átmenetEbben a megközelítésben a D-dől, a T-tart.

A zárhangok közül a D-T zöngés-zöngétlen váltópár, egyúttal foghang párok is.

A rovás T-betű a Tartás és a Tér betűje. Később a D-betű fordul át a szintén nagyon közeli B-be.

A D az idő betűje. Ide-oda dől és fordul. Alakváltozatait a 4-es szimmetria jellemzi, így a felülnézeti világképekben mindig jelen van.
A mássalhangzók közül az Í betű van legközelebb hozzá, ami a kereszt.
Arch0000000000
(0 szavazat)
ngc2467.jpg
A részeire váló hajó: Hajófara csillagkép - Az Aranygyapjúval melyet egy sárkány őrizA csillagkép az egykori Argo Navis (Argonauták hajója) csillagkép három (egyesek szerint négy) részre bontott legnagyobb darabja. A felbontás a Nemzetközi Csillagászati Unió által 1930-ban történt.

Tehát a két világháború között bontották fel a teljes égboltot megjelenítő 48 csillagképet, összesen 88 részre.

A legtöbb részre a Hajó csillagképet bontották: a Hajógerinc csillagkép (Carina), a Vitorla csillagkép (Vela) és a Tájoló csillagkép (Pyxis)).

A csillagképben új csillagok születnek.

Utazás a Hubble űrteleszkóppal az Argonauták hajójának útján (kisfilm):Nyelvi, ősgyökrendszeri összefüggés: ship (sip, hajó), sheep (síp, bárány), fleet (flít, flotta), fleece (flísz, gyapjú).
RCHARD0000000000
(0 szavazat)
eszeseknek1000.jpg
Rovással olvasható a téridő alapszerkezete!A pontból kialakul a szál. Az "SZ" a legegyszerűbb betű, egy függőleges vonás |. Felülről megkettőzve lesz belőle egy sarok forma - ez a rovás "S" ᴧ.
Mondhatjuk azt is, hogy szerbe téve (szorozva, kettő-ször) alakul ki a szálból a sarok jele.
A sarok jelét megkettőzve kialakul a sík jele: a K-betű káró: ♢. Ebből 3 kell a 3-dimenziós tér ábrázolásához. Illesztésükben megjelenik a rovás "T" betű egy alakváltozata (Y), ami összetart.
Az R, mint láthatatlan mozgató energia, az eRő jele ott van minden hajtásban.
A felhasznált betűk a tér kialakulásához: SZ-R-S-T-K.
Ismerős betűk? Szeressétek, mert a keresett rend-szerben vagyunk: "KRST". A szó jelentése: a felkent. Jézus Krisztus és Hórusz (HR KRST), valamint más szentek neveiben is megtalálható.
A magyar keresztszemes (számolásos) hímzéstechnikák olvasásának alapjai.
4 hozzászólásRCHARD10101010101010101010
(1 szavazat)
volga_tatar_nagykep.jpg
Volgai tatár népdalok (magyaros hangzással)A volgai, krími és szibériai tatárok egyaránt a tatár nyelvet beszélik, amely a kun nyelvből ered.

Kisfilmek:

Baskír:

RCHARD0000000000
(0 szavazat)
moricz_big.jpg
Móricz Zsigmond aláírása rovással (jobbról balra)Móricz Zsigmond (Tiszacsécse, 1879. június 29. – Budapest, Józsefváros, 1942. szeptember 5.) magyar író, újságíró, szerkesztő, a 20. századi realista prózairodalom legismertebb alakja.
1900 októberében Budapestre költözött, a Nádor utca 15-ben bérelt egyetlen szobát. A fővárosban jogot és bölcsészetet tanult, azonban nem tett tanári szakvizsgát.
1903-ban Mikszáth Kálmán vonzására az Újság gyermekrovatának szerkesztője lett. A Kisfaludy Társaság megbízásából népdalgyűjtésbe kezdett, s 1903–1905 folyamán Szatmár falvait járva rengeteg dalt, köszöntőt, találós mesét, játékot gyűjtött. Neki köszönhetjük a kállai kettős szövegét is.
RCHARD0000000000
(0 szavazat)
194 fájl 17 oldalon 4
A Táltoskirály tanítása - Egyedül is játszható, jobb agyféltekés társasjáték. Őseink hitvilága, a nyelvi gyökrendszer és a tudomány képeinek rejtett összefüggései, a képi gondolkodás fejlesztése! A mozgó fényre kattintva!