Világbiztonság

Nyílt Társaság

A Táltoskirály tanítása - Egyedül is játszható, jobb agyféltekés társasjáték. Őseink hitvilága, a nyelvi gyökrendszer és a tudomány képeinek rejtett összefüggései, a képi gondolkodás fejlesztése! A mozgó fényre kattintva!Pír, piros, pirkad, parázs, pernye, pörzsöl, táltosparipa, ... Ugye látjuk az ősképeket amik összekötik és mozgásba hozzák ezeket a kifejezéseket? Nyelvünk ősi szerkezete, a mássalhangzó vázakra épülő gyökrendszer. A gyökrendszert az őselemeken és a téridő szerkezetén keresztül lehet legkönnyebben megérteni. Tudatos használatához több dimenzióban kell gondolkodni. Látni kell az ősképeket, melyek a mássalhangzó párokhoz, illetve a hangképzés szabályai szerinti átmenetekhez kötődnek! Ne feledjük, hogy sok ősi írás (pl. sumér, egyiptomi) valamint héber, arab, stb. csak mássalhangzókat használ(t). Modern változataikban a magánhangzók ki vannak pontozva. A nyelvek összefüggéseinek vizsgálatakor a mássalhangzó váz tehát kiemelten fontos. Ugyanakkor a magyar nyelv szerkezeti felépítésének megértéséhez is kiemelten fontos megismerni az ősi szavak kapcsolatrendszerét és azután a magánhangzók fontosságát. Gondoljunk csak az S-T-N gyökre: Isten szavunk több információt hordoz mint a sátán szó. Utóbbi a két á-val a másolásra is utal, mássalhangzó vázuk mégis megegyező. Bolyai János világhírű matematikus a magyar nyelv és a matematika összefüggéseit is kutatta; A magyar ragozó nyelv. Képmegjelenítő, képíró tulajdonságokkal bír. Ez azt jelenti, hogy képesek vagyunk képekben gondolkodni, lelki szemeinkkel látjuk amit mondunk. Elképesztő logikai rétegeket tartalmaz! Az ősgyökrendszer segítségével felbontjuk a szavakat és szógyökök, illetve hangok jelentéstartalmát vizsgáljuk. Szófordulatok segítségével egy élő, képi világ jelenik meg előttünk. Az összefüggések alátámasztásához a rovás jelkészletet is vizsgáljuk. A képekre kattintva böngészhető képi kulcsszavak és további információ érhető el. Egyes képek jelképkereső alkalmazással vannak ellátva. Jelenleg 175 képes leírás böngészhető 15 oldalon. Feliratkozás hírlevére: hirlevel@vilagbiztonsag.hu
Caduceus-kundalini.jpg
Révüléskor az egész agy aktív, mindhárom része használatban van, a szívvel egységbenA hármashalom jelképrendszere több szinten is megjelenik. Nem csak földrajzi helyeken és teremtéstörténetekben, de az ember fejében is. Az agy három részének egysége: a két agyfélteke és agyunk legősibb része, a köztiagy, melyet hüllőagynak hív a tudomány. A meditáció vagy révülés alkalmával, a köztiagyban lévő tobozmirigy aktiválódik. Ide tartozik a lelki szemünk használata, vagy más kultúrákban a harmadik szem megnyitása. A kettőskereszt a végtelen egységet jelenti az éggel. A hétszer vágott Árpád-sáv az emberben lévő 7 csakrára, a korona a koronacsakrára is utal.
A szárnyas Nap, mint a megvilágosodás és az égbemenetel jelképe is ide tartozik.
Evolúciós szempontból nézve, a két agyfélteke közötti köztiagy az agyunk legősibb része. Már a hüllőkben is jelen van.Énképhálós "énképhalom": Az agy hálózata a neuronhálózat. Az agy (más néven agyvelő; ógörögül ἐγκέφαλον, enképhalon, „a koponyában”)
3 hozzászólásArch0000000000
(0 szavazat)
tiszaeszlari_arpadkori_kereszt.jpg
Tiszaeszlári hazatéréskori kereszt - Áldás (rovás-D)A különös, csepp alakú fejforma igen gyakori ezeknél az ábrázolásoknál...

Gyökrendszeri elemzés: Áldás
Véleményem szerint az alapgyök ebben az esetben az áld - felszólító mód nélküli változat. Áld "áll-d" - felemelt kézzel, rovás D-betűt formáló, álló testtartás, abból is a szimmetrikus, vízszintes, ahogy áldásra emeli a kezét valaki a szabad ég alatt.

(rovás-d alakváltozatok Fischer)

Ezt orante tartásnak nevezik. Az áldomás és az oldás is szorosan ide tartozik. Áldomást inni csak felállva lehet. A rovás-D, mint az összes betű, számomra mozgást is jelképez, ahogyan átmegy más betűkbe. D-dél-dől -> a dőlés nélküli alakváltozat utal a déli napszakra és a négy égtájra (dél). Az i-vel tehát időt alkot mozgásban, de ez már eléggé elvont mozgókép megjelenítéssel bír, emelkedik is a kereszt...


(rovás-i alakváltozatok)

Kattintható kulcsok lent:
1 hozzászólásRCHARD0000000000
(0 szavazat)
t-d-t1.gif
Rovás T-D: A hangképzés rendszere szerinti átmenetEbben a megközelítésben a D-dől, a T-tart.

A zárhangok közül a D-T zöngés-zöngétlen váltópár, egyúttal foghang párok is.

A rovás T-betű a Tartás és a Tér betűje. Később a D-betű fordul át a szintén nagyon közeli B-be.

A D az idő betűje. Ide-oda dől és fordul. Alakváltozatait a 4-es szimmetria jellemzi, így a felülnézeti világképekben mindig jelen van.
A mássalhangzók közül az Í betű van legközelebb hozzá, ami a kereszt.
Arch0000000000
(0 szavazat)
ngc2467.jpg
A részeire váló hajó: Hajófara csillagkép - Az Aranygyapjúval melyet egy sárkány őrizA csillagkép az egykori Argo Navis (Argonauták hajója) csillagkép három (egyesek szerint négy) részre bontott legnagyobb darabja. A felbontás a Nemzetközi Csillagászati Unió által 1930-ban történt.

Tehát a két világháború között bontották fel a teljes égboltot megjelenítő 48 csillagképet, összesen 88 részre.

A legtöbb részre a Hajó csillagképet bontották: a Hajógerinc csillagkép (Carina), a Vitorla csillagkép (Vela) és a Tájoló csillagkép (Pyxis)).

A csillagképben új csillagok születnek.

Utazás a Hubble űrteleszkóppal az Argonauták hajójának útján (kisfilm):Nyelvi, ősgyökrendszeri összefüggés: ship (sip, hajó), sheep (síp, bárány), fleet (flít, flotta), fleece (flísz, gyapjú).
RCHARD0000000000
(0 szavazat)
eszeseknek1000.jpg
Rovással olvasható a téridő alapszerkezete!A pontból kialakul a szál. Az "SZ" a legegyszerűbb betű, egy függőleges vonás |. Felülről megkettőzve lesz belőle egy sarok forma - ez a rovás "S" ᴧ.
Mondhatjuk azt is, hogy szerbe téve (szorozva, kettő-ször) alakul ki a szálból a sarok jele.
A sarok jelét megkettőzve kialakul a sík jele: a K-betű káró: ♢. Ebből 3 kell a 3-dimenziós tér ábrázolásához. Illesztésükben megjelenik a rovás "T" betű egy alakváltozata (Y), ami összetart.
Az R, mint láthatatlan mozgató energia, az eRő jele ott van minden hajtásban.
A felhasznált betűk a tér kialakulásához: SZ-R-S-T-K.
Ismerős betűk? Szeressétek, mert a keresett rend-szerben vagyunk: "KRST". A szó jelentése: a felkent. Jézus Krisztus és Hórusz (HR KRST), valamint más szentek neveiben is megtalálható.
A magyar keresztszemes (számolásos) hímzéstechnikák olvasásának alapjai.
4 hozzászólásRCHARD10101010101010101010
(1 szavazat)
volga_tatar_nagykep.jpg
Volgai tatár népdalok (magyaros hangzással)A volgai, krími és szibériai tatárok egyaránt a tatár nyelvet beszélik, amely a kun nyelvből ered.

Kisfilmek:

Baskír:

RCHARD0000000000
(0 szavazat)
moricz_big.jpg
Móricz Zsigmond aláírása rovással (jobbról balra)Móricz Zsigmond (Tiszacsécse, 1879. június 29. – Budapest, Józsefváros, 1942. szeptember 5.) magyar író, újságíró, szerkesztő, a 20. századi realista prózairodalom legismertebb alakja.
1900 októberében Budapestre költözött, a Nádor utca 15-ben bérelt egyetlen szobát. A fővárosban jogot és bölcsészetet tanult, azonban nem tett tanári szakvizsgát.
1903-ban Mikszáth Kálmán vonzására az Újság gyermekrovatának szerkesztője lett. A Kisfaludy Társaság megbízásából népdalgyűjtésbe kezdett, s 1903–1905 folyamán Szatmár falvait járva rengeteg dalt, köszöntőt, találós mesét, játékot gyűjtött. Neki köszönhetjük a kállai kettős szövegét is.
RCHARD0000000000
(0 szavazat)
ebrudalas2.jpg
Amikor kiebrudalnak valakit (két ebrúddal) - Médiafigyelés, tudományos fantasztikumA "Csillagközi romboló" című filmsorozatban az emberek megalkotják a mesterséges intelligenciával rendelkező gépeket. A gépek maguktól továbbfejlődnek, majd alkotóik ellen fordulnak. Később képesek lesznek emberi alakot ölteni és beépülni az emberek közé is. Hatalmas űrcsaták és népirtás következik. A kolóniákról elmenekült emberek egyesülnek egy űrflottában és új hazát keresnek. A flotta hatalmas zászlóshajója az egyetlen megmaradt romboló, a Csillagközi.
A film egyik érdekessége, hogy a gépek társadalmában az egyistenhit, míg az emberekében a többistenhit dominál. 12 bolygó a 12 csillagképről elnevezve az embereknél, és 12 emberszerű modell a cylonoknál. Az elveszett 13. törzs bolygója felé menekülnek, melynek neve: Föld. A főszereplők nevei: Apollón, Kara, Adama, Saul, és még sok más mitológiai alak.
A filmsorozat sokak szerint a mormon hitvilágra épül.

Ősgyökrendszer: eb, ebrúd, kiebrudal. - A veszett kutyák befogására használt eszköz.
RCHARD0000000000
(0 szavazat)
koszonni_szepen_nagykep800.jpg
Köszönni szépenKöszönni, megköszönni, az ég felé fordított kezekkel hálát adni.
Miként találkoznak a világban, hívhatják egymást ismerősnek, családnak, barátnak vagy párnak. A távolból kézzel intenek, mielőtt összeérnek a tekintetek. Ahogy a legjobb barátok, a családtagok és a szerelmesek is: egymással lelki párok.

A barát kölcsönösen megosztja borát és a táborát. A párok lelki szemükkel látják egymást akkor is, ha közöttük nagyok a távok.
Mikor hosszú idő után, két kéz átér a közön és összeér, ilyenkor megszűnik a közöny, a magyar készen áll: kezet fog, kézen-köszön. Ilyenkor két ember egy új találkozást, egységben az éggel megköszön. Hárman vannak, a pár az éggel, és ég az ősi tűz is, a legbelső hévvel. Nincs közöny! Lelki társak ők, öleléskor szívük őszintén szinte összeér, a testvér szívből köszön.

Fordulhat úgy az idő kereke, hogy csak távolról tudjuk köszönteni egymást, mert elválaszt bennünket a táv, a köz helye. Ilyenkor a köszöntés módja nem az érintés, hanem a kéz-intés. Ekkor, mint az égi köszöntés...
2 hozzászólásArany Sárkány0000000000
(0 szavazat)
massalhangzo_kepzes_tablazat.jpg
Mássalhangzó átmenetek a hangképzés szerintEgy nyelv volt valaha, melyből az ősi szavak elágaztak. A szavak mássalhangzó vázát is vizsgáljuk, hiszen ez a nyelvek összefüggéseinél is fontos szempont. Az ősi iratok mássalhangzó írással készültek, a magánhangzókat punktálták, (kipontozták) így készült a mai Biblia is. Vannak a hangképzés szerinti váltópárak mint például az M-N, B-P, F-V, S-SZ, - így torzultak az ősi szavak ahogy egyik nyelvből átmentek a másikba. Ez a módszer arra is jó, hogy összetett magyar szavak mélyebb jelentéstartalmát vizsgáljuk. A szavak alkotó elemei az ősgyökök, melyek ősképeket hordoznak.

Köszönések - Köszöntések: Kézfogás, kéz intés, kéz szent, köz szűn (a távolság megszűnése kézfogás és ölelés esetén), kész kéz önt (áldomás a borral, vízzel és anyafölddel), kéz-szint változás (kéz felemelése illetve kéztartás változása, mely jelenthet távolságtartást, elköszönést vagy elhívást is)...

Ember: A perzsáknál a nő és a férfi minőség egy szóban, az angolban a parázs. Utóbbi a magyarban a házas-páros parázsra is utal, melyben...
1 hozzászólásRCHARD0000000000
(0 szavazat)
tiszaboi_teremtes_jelkep.jpg
Tiszabői teremtésjelkép: a Világfa felülnézetbőlA magyar felülnézeti világképben négyszer, négy irányban jelenik meg a Világfa elölnézeti képe:Középen a tér forrása, a terem.
Egy terem, két tő, három halom, négy égtáj, öt elem, hat alom, hét törzs, Egy Teremtő.
Körben egy minta fut végig, melyet az ÓSZÓ - ősszó összerovás képez.
Középen a rovás K-alakú térből egy kereszt növekszik. A teremtés központjából több irányba kiereszt, kinőnek a Világfa részei.

Keresztet kiereszt!

A négy irányban növekvő világkép egyúttal az egyik legszentebb Távol-keleti jelképet, a vajra-t is megjeleníti:Más néven: Dorje, Bajra, Kongōsho, Bazar, Ocsir.
A Világfa törzse.
Arch0000000000
(0 szavazat)
cosmic_deer.jpg
Második eljövetelKépzeld el azt, hogy kívülről látod a Világegyetemet! Gyermekként vagy jelen, még ártatlanul. Jézusi minőségedben látod az Univerzumot. Olyan erővel érkezik a szeretet hozzád, amit eddig elképzelni sem tudtál. Ha minden érzékszervedre egyszerre hatna valami, az elviselhetőség határán túl, akkor sem érne fel ezzel az erővel. Álomtestedben vagy jelen és nem csak látod, de érzed: egy vagy a végtelen Világmindenséggel.
Látod, hogy csillagokból van és körbe is tudod utazni egy pillanat alatt. Felfogod, hogy nem csak 3- de 4-dimenzióban is érzékeled. Hiszen ott vagy benne is, a megszámlálhatatlan mennyiségű minden csillagában, a bolygókon, a létezés minden síkján egyszerre. Kívülről látod de belülről is érzed.
Rájössz, hogy a sok apró fényforrás mely a több dimenziós képét alkotja, nem is csak csillagokból áll. Galaxishalmazok halmazai alkotják. Milliárdszor akkora mint amit eddig el tudtál képzelni. Végtelen, mint a szeretet ereje, mely benned is, sejtjeid irányában is folytatódik.
A szarvas a szerv-ős is...
2 hozzászólásArch0000000000
(0 szavazat)
187 fájl 16 oldalon 4
A Táltoskirály tanítása - Egyedül is játszható, jobb agyféltekés társasjáték. Őseink hitvilága, a nyelvi gyökrendszer és a tudomány képeinek rejtett összefüggései, a képi gondolkodás fejlesztése! A mozgó fényre kattintva!