Világbiztonság

Nyílt Társaság

A Táltoskirály tanítása - Egyedül is játszható, jobb agyféltekés társasjáték. Őseink hitvilága, a nyelvi gyökrendszer és a tudomány képeinek rejtett összefüggései, a képi gondolkodás fejlesztése! A mozgó fényre kattintva!Pír, piros, pirkad, parázs, pernye, pörzsöl, táltosparipa, ... Ugye látjuk az ősképeket amik összekötik és mozgásba hozzák ezeket a kifejezéseket? Nyelvünk ősi szerkezete, a mássalhangzó vázakra épülő gyökrendszer. A gyökrendszert az őselemeken és a téridő szerkezetén keresztül lehet legkönnyebben megérteni. Tudatos használatához több dimenzióban kell gondolkodni. Látni kell az ősképeket, melyek a mássalhangzó párokhoz, illetve a hangképzés szabályai szerinti átmenetekhez kötődnek! Ne feledjük, hogy sok ősi írás (pl. sumér, egyiptomi) valamint héber, arab, stb. csak mássalhangzókat használ(t). Modern változataikban a magánhangzók ki vannak pontozva. A nyelvek összefüggéseinek vizsgálatakor a mássalhangzó váz tehát kiemelten fontos. Ugyanakkor a magyar nyelv szerkezeti felépítésének megértéséhez is kiemelten fontos megismerni az ősi szavak kapcsolatrendszerét és azután a magánhangzók fontosságát. Gondoljunk csak az S-T-N gyökre: Isten szavunk több információt hordoz mint a sátán szó. Utóbbi a két á-val a másolásra is utal, mássalhangzó vázuk mégis megegyező. Bolyai János világhírű matematikus a magyar nyelv és a matematika összefüggéseit is kutatta; A magyar ragozó nyelv. Képmegjelenítő, képíró tulajdonságokkal bír. Ez azt jelenti, hogy képesek vagyunk képekben gondolkodni, lelki szemeinkkel látjuk amit mondunk. Elképesztő logikai rétegeket tartalmaz! Az ősgyökrendszer segítségével felbontjuk a szavakat és szógyökök, illetve hangok jelentéstartalmát vizsgáljuk. Szófordulatok segítségével egy élő, képi világ jelenik meg előttünk. Az összefüggések alátámasztásához a rovás jelkészletet is vizsgáljuk. A képekre kattintva böngészhető képi kulcsszavak és további információ érhető el. Egyes képek jelképkereső alkalmazással vannak ellátva. Jelenleg 175 képes leírás böngészhető 15 oldalon. Feliratkozás hírlevére: hirlevel@vilagbiztonsag.hu
rovastarsas_keretes_ki-be_osszerovas.jpg
Négyből ötbe (Táltoskirály társasjáték - www.taltoskiraly.hu)A szakrális geometria egyetemes díszítőművészetének megértésében is segít a rovás. A dimenziók kapcsolatrendszere: a síkból a térbe való átmenet is ide tartozik.
A ki és a be irányok jelképrendszerét mutatja a rovás-k és rovás-b betű összevonása. A felülnézeti világképben négy négyzetből formálódik az ötödik.

Már létezik a négy irány a síkban, majd létrejön a ki és a be. Beleesünk a képbe, létrejön a 3. dimenzió.

A szakrális geometriában a harmadik dimenzióba való születés egyik ábrázolása. A kitáguló és a beszűkülő Univerzum állapotai.

A négy elemből létrejövő ötödik elem jelképe is.
Ide kapcsolódik a kiterjesztett Rubik-kocka jelképrendszere és működése, valamint a magyar köb és az angol cube szó.
Egyensúlyában a béke...
WOWSecurity0000000000
(0 szavazat)
szikes.jpg
A magyar gyökrendszer összefüggései a föld-elemen keresztül Ősi szavaink rendszerét a képeken keresztül lehet megérteni.

A kiinduló gyök az SZ-K: Szikkadt, szakaszos, szakadt, szűk, stb. Az SZ hangképzése átmehet az S-be, a Z-be és a C-be.

A föld-elem a szilárd halmazállapot megfelelője. A száraz, álló, málló anyag, melyből eltávozott a víz a levegőn keresztül a tűző nap hatására.
1 hozzászólásRCHARD0000000000
(0 szavazat)
Ceiling-of-Dolat-abad-Yazd.jpg
Iráni mecsetekSheikh lotfollah mecset, Isfahan a 4-dimenziós hiperkocka megjelenítésével.

Ezeket a formákat hangrezgéssel is létre lehet hozni. Apró szemcsékkel és dob segítségével, vagy fémlemezzel és aranyporral (cymatics). Így lényegében láthatatlan erőtereket jelenítünk meg az anyaggal.

Hasonló ábrázolás a Pannonhalmi Bencés Főapátság homlokzatán, angyalok között:Nyelvi ősgyökrendszeri összefüggések:
hang - anyag - angyal
angel - angle (angol angyal és szög, fok)
RCHARD0000000000
(0 szavazat)
Mount_Hermon_panorama_from_Manara_on_the_Naftali_heights.jpg
Hermon-hegyÉnok könyvében úgy szerepel, hogy erre a hegyre érkeztek a Figyelők, illetve letaszított angyalok, tehát az Ég és a Föld kapcsolatát is jelképezi.
A Hermon-hegy valójában három hegycsúcs találkozása. Így tehát az egyik leghíresebb hármashegy, három hegy!

A Hermon az Antilibanon nyúlványának legdélibb hegyóriása, Szíria és Libanon között. Legmagasabb pontja 2814 méter. A hegy déli lejtői a Golán-fennsíkra nyúlnak.

Az ókori főníciaiak Szirjonnak vagy más népek Szenirnak is hívták. Hermon (arabul: Jabal al-Shaykh "A fő, vezető hegy") vagy Jabal Haramun, héberül: Har Hermon.

Ősgyökrendszer: A Hermon-hegy neve a három számunk névváltozata.
RCHARD0000000000
(0 szavazat)
fust_milan_vers.jpg
Füst Milán: A magyarokhoz (Elmondja: Mádi Szabó Gábor)

Oh jól vigyázz, mert anyád nyelvét bízták rád a századok
S azt meg kell védened. Hallgass reám. Egy láthatatlan lángolás
Teremté meg e nagy világot s benned az lobog. Mert néked is van lángod:
Szent e nyelv! S több kincsed nincs neked! Oly csodás nyelv a magyar.
Révület fog el, ha rágondolok is.
Ne hagyd hát, hogy elmerüljön, visszasüllyedjen a ködbe, melyből származott
E nemes-szép alakzat… Rossz idők futottak el feletted,
Megbontott a téli gond és romlásodat hozta, megtapodtak,
Megbolygatták hitedet, az eszed megzavarták, szavak áradatával ellepték,
Áradás szennyével borították be kertjeid, vad vízi szörnyek ették virágaid , — majd a vad burjánzás
Mindent ellepett utána, — oly termés volt ez a térségeken emberek!
Hogy üszökké vált minden, aminek sudárrá kelle szöknie…

De légy türelmes, — szólok hozzád, — vedd a Libanon Õs cédrusát, e háromezeréves szűzet, — rá hivatkozom, mert onnan vándoroltam egykor erre.
Tekintsd õt, — türelmes pártájával...
Arch10101010101010101010
(1 szavazat)
scythian_princess.jpg
Szkíta mágus hercegnőA süvegen kos jelképek és a Világfa látható. Az ég és a Föld közötti kapcsolatot jelképezni. A Világfa (Isten fája, Tetejetlen fa, Égigérő fa) megjelenítése a Csodaszarvas szemből nézett képét is elénk tárja. Ebben a nézetben fa lombja az agancs, a feje a törzs. Csavarodó részeiben megfigyelhető a rovás-ő betű (fogazott spirál, dupla napspirál).

A süveg a világ közepével való kapcsolatot is jelképezi. A teteje a teremtés központja felé mutat. A mágus a szintek őrzője.

Mágus szavunk a mag-ős kifejezést is hordozza. Ez az Egy-Mag, a teremtés magja. Magyar: mag erő egy, mag-ár, megér. A Világfa magas, magos, szintes, fokos. A szláv hagyományban a Égigérő fává vált Földanya: Mokos.

A szójáték a nyelvi ősgyökrendszer szabályai alapján is levezethető. A mássalhangzó képzésre (is) épül, valamint az ősképekre melyeket lelki szemünkkel látni kell. A képzés, képesség, képesítés, képtelenség, szavak mind a vizualizációra utalnak.

A perzsák által szakának hívott szkíta kincseket Kazahsztánban találták.
1 hozzászólásRCHARD0000000000
(0 szavazat)
ozsvath_sandor_magyar_nyelv_titkai.jpg
Ozsváth Sándor - A magyar beszéd és a magyar gondolkodásmód összefüggéseiA finnugor-elmélet hivatalos, tudományos cáfolata. Elfogadott, külföldi, tudományos-szaklapban megjelent professzori munka.

Beszéljünk helyesen magyarul!

A magyar beszéd közben, egyedülálló módon, az egész hangképző rendszert használjuk. Az állunk leesik, a nyelv minden változatban mozog.
(Pszicholingvisztika)

Az ár mennyit ér? A Hármaskörös árja elérte a tavalyi szintet...
Kétfajta ügyvéd van: az egyik véd, a másik vád-ol.
Gyökszavaink ellentétes jelentéseket is hordoznak.

Előadás kisfilmen:

3 hozzászólásArch0000000000
(0 szavazat)
kokori_nyelv.jpg
A baszk nyelv kőkori eredeteSok nyelvész szerint a baszk nyelv eredete a kőkorba nyúlik vissza.
Néhány szó ízelítőül:

Anya: 'ama'
Apa, Atya: 'aita'
Otthon (lak): 'lekua'
Beszéd, szólás: 'solas'
A fény energiája: 'iz'.
Nap: 'eguzki, eki'
Szikra: 'txinda'
Víz: ‘ura’
Ősapa (ős): 'asaba'
Tűzhely: 'sutondo'

"Tudomásom szerint eddig nem jelent meg magyar nyelvû baszk nyelvtan. Hivatalos nyelvészeink ezt a nyelvet titokban tartják. Gondolkozásra ösztöklő észrevételekre vezet a baszk nyelvtan törvényeinek tanulmányozása. Felmerül a magyar-baszk nyelv hasonlatosság, esetleg a nyelvrokonság kérdése. Ez akadémiailag szigorúan tilos. Az utolsó tanulmány erről a kérdésről ezelőtt 130 évvel jelent meg, az is francia nyelven, francia kiadásban. Azóta mély hallgatás." (Dennis Sugar y Frank)

Szótár (baszk-angol):

http://www.lexicool.com/basque-dictionary-translation.asp
3 hozzászólásArch0000000000
(0 szavazat)
cimer_olvasas_egy_vele_k.jpg
Címerünk képírásos olvasata: Légy Egy Véle!Képolvasásnál vagy szimbólumok elemzésénél ne feledjük, hogy sok ősi nyelvet mássalhangzókkal írnak. Így lényeges az e-betűsítéssel való egyszerűsítés valamint a magánhangzók forgatása. A halom betűje az L.

A kettőskereszt, mint GY-betű az egységet jelképezi,
tehát ad egy e-hangot az alapvető olvasatoknak.
A korona legegyszerűbb képjele a rovás-V (M).
1 hozzászólásRCHARD0000000000
(0 szavazat)
hajlek_keszitese~0.jpg
Hajlék készítés, tervezés képírássalElőkészítünk egy kb. 2.5 m átmérőjű, kör alakú területet. Leverünk a földbe 8 fadarabot, majd melléjük ékeljük az ágakat. A meghajlított ágakat léggyökerekkel összekötözzük. Hajlít és ékel: ez a hajlék szavunk jelentése. Erre az egyszerű felépítményre kerülnek a leveles ágak, a kis hajlékunk héja, haja. Kész is az új lak-hely: a haj-lék
Hajlék tájszokásilag: hajlak, hajlok.

A tervrajz egy körből áll, a hajlítás és az ékelés képjeleivel, ahogyan a rovás betűk is...

A mássalhangzók kiemelése rovással:

Rovás H:Rovás Ly:Rovás L:Rovás K:Az építés kisfilmen:

1 hozzászólásRCHARD0000000000
(0 szavazat)
fenyed.jpg
Fény - Fényed összevonás Magyar képírás rovással.

Mozgásban:"Az a tény, hogy anyanyelvem magyar, és magyarul beszélek, gondolkozom, írok, életem legnagyobb eseménye, melyhez nincs fogható. Nem külsőséges valami, mint a kabátom, még olyan sem, mint a testem. Mélyen bennem van, vérem csöppjeiben, idegeim dúcában, metafizikai rejtélyként."
Kosztolányi Dezső: Ábécé a nyelvről és lélekről
RCHARD0000000000
(0 szavazat)
picture-0063.jpg
Ősi játék a FŐZ szóval, mely főzni tanít! (Kép: Nyers Csaba ősi üstben főz - Nyílzápor 2009)Forgatjuk a mássalhangzó vázban a magánhangzókat, majd a hangképzés szerinti párok is segítenek. Az ősi szavak ősképek is.
Mikor FŐZünk, nem FÁZunk, hiszen meleget is csinálunk. A TŰZzel és a VÍZzel ÍZeket összeFŰZünk, segít a tüzünk és vizünk, így ízeket össze tűzünk, egybe viszünk. A természetben ehhez fát is gyűjteni kellett, hogy főzzünk és ne fázzunk, száradt, lehullott "szárakat", fagallyakat gyűjtöttünk: FÁZtunk. Tán előtte meg is áztunk, akkor aztán dideregve fáztunk. Kell még hozzá fazék (fazik, fazok), mely lehetett vas, réz, vagy épp egy ép cserép. Utóbbit gyakrabban kell cserélni, ha repedt és nem ép, de könnyű elkészíteni, s másik neve: sárfazék.
Fő, hogy az étel mikor fő, jól átázzon, a tűz, a víz, a lég, és a Föld adta étel valami még többet csináljon.
Az égő fa felett a hő és a láng leng. Levegő nélkül nincs tűz, lény-egében a levegő is ég, de száll is az ég felé: a lég ég. Közben fő a lé az edényben.Először az ember fát gyűjt (fázik), majd száraz füvet és fát gyújt.
Folyt. a hozzászólásokban
2 hozzászólásRCHARD0000000000
(0 szavazat)
194 fájl 17 oldalon 3
A Táltoskirály tanítása - Egyedül is játszható, jobb agyféltekés társasjáték. Őseink hitvilága, a nyelvi gyökrendszer és a tudomány képeinek rejtett összefüggései, a képi gondolkodás fejlesztése! A mozgó fényre kattintva!