Világbiztonság

Nyílt Társaság
Pír, piros, pirkad, parázs, pernye, pörzsöl, táltosparipa, ... Ugye látjuk az ősképeket amik összekötik és mozgásba hozzák ezeket a kifejezéseket? Nyelvünk ősi szerkezete, a mássalhangzó vázakra épülő gyökrendszer. A gyökrendszert az őselemeken és a téridő szerkezetén keresztül lehet legkönnyebben megérteni. Tudatos használatához több dimenzióban kell gondolkodni. Látni kell az ősképeket, melyek a mássalhangzó párokhoz, illetve a hangképzés szabályai szerinti átmenetekhez kötődnek! Ne feledjük, hogy sok ősi írás (pl. sumér, egyiptomi) valamint héber, arab, stb. csak mássalhangzókat használ(t). Modern változataikban a magánhangzók ki vannak pontozva. A nyelvek összefüggéseinek vizsgálatakor a mássalhangzó váz tehát kiemelten fontos. Ugyanakkor a magyar nyelv szerkezeti felépítésének megértéséhez is kiemelten fontos megismerni az ősi szavak kapcsolatrendszerét és azután a magánhangzók fontosságát. Gondoljunk csak az S-T-N gyökre: Isten szavunk több információt hordoz mint a sátán szó. Utóbbi a két á-val a másolásra is utal, mássalhangzó vázuk mégis megegyező. Bolyai János világhírű matematikus a magyar nyelv és a matematika összefüggéseit is kutatta; A magyar ragozó nyelv. Képmegjelenítő, képíró tulajdonságokkal bír. Ez azt jelenti, hogy képesek vagyunk képekben gondolkodni, lelki szemeinkkel látjuk amit mondunk. Elképesztő logikai rétegeket tartalmaz! Az ősgyökrendszer segítségével felbontjuk a szavakat és szógyökök, illetve hangok jelentéstartalmát vizsgáljuk. Szófordulatok segítségével egy élő, képi világ jelenik meg előttünk. Az összefüggések alátámasztásához a rovás jelkészletet is vizsgáljuk. A képekre kattintva böngészhető képi kulcsszavak és további információ érhető el. Egyes képek jelképkereső alkalmazással vannak ellátva. Jelenleg 175 képes leírás böngészhető 15 oldalon. Feliratkozás hírlevére: hirlevel@vilagbiztonsag.hu
ozsvath_sandor_magyar_nyelv_titkai.jpg
Ozsváth Sándor - A magyar beszéd és a magyar gondolkodásmód összefüggéseiA finnugor-elmélet hivatalos, tudományos cáfolata. Elfogadott, külföldi, tudományos-szaklapban megjelent professzori munka.

Beszéljünk helyesen magyarul!

A magyar beszéd közben, egyedülálló módon, az egész hangképző rendszert használjuk. Az állunk leesik, a nyelv minden változatban mozog.
(Pszicholingvisztika)

Az ár mennyit ér? A Hármaskörös árja elérte a tavalyi szintet...
Kétfajta ügyvéd van: az egyik véd, a másik vád-ol.
Gyökszavaink ellentétes jelentéseket is hordoznak.

Előadás kisfilmen:

3 hozzászólásArch0000000000
(0 szavazat)
kokori_nyelv.jpg
A baszk nyelv kőkori eredeteSok nyelvész szerint a baszk nyelv eredete a kőkorba nyúlik vissza.
Néhány szó ízelítőül:

Anya: 'ama'
Apa, Atya: 'aita'
Otthon (lak): 'lekua'
Beszéd, szólás: 'solas'
A fény energiája: 'iz'.
Nap: 'eguzki, eki'
Szikra: 'txinda'
Víz: ‘ura’
Ősapa (ős): 'asaba'
Tűzhely: 'sutondo'

"Tudomásom szerint eddig nem jelent meg magyar nyelvû baszk nyelvtan. Hivatalos nyelvészeink ezt a nyelvet titokban tartják. Gondolkozásra ösztöklő észrevételekre vezet a baszk nyelvtan törvényeinek tanulmányozása. Felmerül a magyar-baszk nyelv hasonlatosság, esetleg a nyelvrokonság kérdése. Ez akadémiailag szigorúan tilos. Az utolsó tanulmány erről a kérdésről ezelőtt 130 évvel jelent meg, az is francia nyelven, francia kiadásban. Azóta mély hallgatás." (Dennis Sugar y Frank)

Szótár (baszk-angol):

http://www.lexicool.com/basque-dictionary-translation.asp
3 hozzászólásArch0000000000
(0 szavazat)
cimer_olvasas_egy_vele_k.jpg
Címerünk képírásos olvasata: Légy Egy Véle!Képolvasásnál vagy szimbólumok elemzésénél ne feledjük, hogy sok ősi nyelvet mássalhangzókkal írnak. Így lényeges az e-betűsítéssel való egyszerűsítés valamint a magánhangzók forgatása. A halom betűje az L.

A kettőskereszt, mint GY-betű az egységet jelképezi,
tehát ad egy e-hangot az alapvető olvasatoknak.
A korona legegyszerűbb képjele a rovás-V (M).
1 hozzászólásRCHARD0000000000
(0 szavazat)
hajlek_keszitese~0.jpg
Hajlék készítés, tervezés képírássalElőkészítünk egy kb. 2.5 m átmérőjű, kör alakú területet. Leverünk a földbe 8 fadarabot, majd melléjük ékeljük az ágakat. A meghajlított ágakat léggyökerekkel összekötözzük. Hajlít és ékel: ez a hajlék szavunk jelentése. Erre az egyszerű felépítményre kerülnek a leveles ágak, a kis hajlékunk héja, haja. Kész is az új lak-hely: a haj-lék
Hajlék tájszokásilag: hajlak, hajlok.

A tervrajz egy körből áll, a hajlítás és az ékelés képjeleivel, ahogyan a rovás betűk is...

A mássalhangzók kiemelése rovással:

Rovás H:Rovás Ly:Rovás L:Rovás K:Az építés kisfilmen:

1 hozzászólásRCHARD0000000000
(0 szavazat)
fenyed.jpg
Fény - Fényed összevonás Magyar képírás rovással.

Mozgásban:"Az a tény, hogy anyanyelvem magyar, és magyarul beszélek, gondolkozom, írok, életem legnagyobb eseménye, melyhez nincs fogható. Nem külsőséges valami, mint a kabátom, még olyan sem, mint a testem. Mélyen bennem van, vérem csöppjeiben, idegeim dúcában, metafizikai rejtélyként."
Kosztolányi Dezső: Ábécé a nyelvről és lélekről
RCHARD0000000000
(0 szavazat)
picture-0063.jpg
Ősi játék a FŐZ szóval, mely főzni tanít! (Kép: Nyers Csaba ősi üstben főz - Nyílzápor 2009)Forgatjuk a mássalhangzó vázban a magánhangzókat, majd a hangképzés szerinti párok is segítenek. Az ősi szavak ősképek is.
Mikor FŐZünk, nem FÁZunk, hiszen meleget is csinálunk. A TŰZzel és a VÍZzel ÍZeket összeFŰZünk, segít a tüzünk és vizünk, így ízeket össze tűzünk, egybe viszünk. A természetben ehhez fát is gyűjteni kellett, hogy főzzünk és ne fázzunk, száradt, lehullott "szárakat", fagallyakat gyűjtöttünk: FÁZtunk. Tán előtte meg is áztunk, akkor aztán dideregve fáztunk. Kell még hozzá fazék (fazik, fazok), mely lehetett vas, réz, vagy épp egy ép cserép. Utóbbit gyakrabban kell cserélni, ha repedt és nem ép, de könnyű elkészíteni, s másik neve: sárfazék.
Fő, hogy az étel mikor fő, jól átázzon, a tűz, a víz, a lég, és a Föld adta étel valami még többet csináljon.
Az égő fa felett a hő és a láng leng. Levegő nélkül nincs tűz, lény-egében a levegő is ég, de száll is az ég felé: a lég ég. Közben fő a lé az edényben.Először az ember fát gyűjt (fázik), majd száraz füvet és fát gyújt.
Folyt. a hozzászólásokban
2 hozzászólásRCHARD0000000000
(0 szavazat)
vilagbiztonsag_eloadassorozat_tanfolyam.jpg
Tanfolyam! Tisztelt Olvasók! A világ kultúráiba kódolt ősi tudás összeillesztéséről van szó. A tapasztalatok alapján nevezhetjük az Aranykor tudásának is.
Az szeretném megtudni, hogy mekkora az érdeklődés egy tanfolyam iránt, mely a Világbiztonság Nyílt Társaság eddigi eredményeit foglalná össze. 16 éve fejlesztem a képes adatbázist, melynek online változatába már közel 30.000 képes leírás került feltöltésre. Ezek az anyagok több millió szálon vannak összekötve, egy agyi neuronhálózat felépítéséhez hasonlóan, mely adott szempontok alapján könnyen újrarendezhető. A tartalomra levő tekintettel és a megfelelő tisztelettel, de ugyanakkor érthető példával élve: Olyan, mintha 1000 kártyapaklinak megfelelő lappal játszanánk, ráadásul több ezerféle színnel illetve figurával. Ezek a figurák a világ távoli jelképrendszereiből valók de megfelelő sorrendben egymásba alakulnak: így mennek át a kultúrák tanítási rendszerei is egymásba.
Előjelentkezni lehet: tanfolyam(kukac)vilagbiztonsag.hu

Folytatás a hozzászólásokban!
1 hozzászólásArch0000000000
(0 szavazat)
oszinte.jpg
Az őszinte szó ősgyökrendszeri elemzéseEgy nyelv volt valaha. Az ősi írások közül sok csak mássalhangzókat használ. Ezért érdemes a mássalhangzó vázak összefüggéseit vizsgálni.
Az Ősök és szentek igazat szóltak, becsületesek voltak. Ezek a szavak összefüggnek, ehhez nem kell magyarázat.
A gyermek őszinte és a bölcs öreg is az. Az Ősnek, öregnek a véleménye mérvadó, hiszen már tapasztalattal bír, tudja milyen az, ha valaki nem őszinte.
Kapcsolódó kifejezések: "Ős szín" a tiszta fehérben minden szín benne van a fénytan szerint. Ős, ősz, összes, szent szint...
Isteni szint.
Figyeljük meg a többi nyelv ide vonatkozó szavait!
2 hozzászólásArch0000000000
(0 szavazat)
Galactic_Center_1024x1024.jpg
Ősrobbanás: egy kezdeti pont, ahonnan közösen indulhatunk el a megértés útjainMi legyen a központ, honnan kezdjünk az értelmezést egy végtelen rendszerben? K mint kezdet? R mint erő, áradás, energia? Ó mint ősi? Többféleképpen lehet belekezdeni. Lehetne B mint be, vagy K mint ki...
A teremtés rendszerét nyelvünk több szinten, érthetően magyarázza. Érni szeretnénk, megérni, elérni, érteni, beérni. Ez a magyarázat kezdődjön az R hanggal! Mondjuk azért, mert az ősrobbanást tekintjük kezdetnek. Robban, árad az energia, az erő. Erek erednek a központból, az origóból. Sugarak, árak áradnak rend szerint, tehát rendesen rendben. A robbanás egy nagy erejű kiáradás 3-dimenzióban. Ez eddig rendben van, de az ősrobbanás előtt volt egy összehúzódás, a Világegyetem egy pontba sűrűsödött. A galaxisok egy Nap méretű égitestbe, majd a Nap egy atom nagyságúba sűrűsödött és így tovább. Minden anyag egy pici pontba, olyan kicsibe, amiben még egy atom sem férne el, tehát az anyag csak energia.
Sőt, még kisebb pontba sűrűsödött a minden, olyannyira, hogy nem volt még ... (folytatás a hozzászólásokban...)
1 hozzászólásArch0000000000
(0 szavazat)
viz_osszerovas_900px.jpg
Víz összerovás (V-Z)A víz elem ősgyökeihez tartoznak: visz, vesz, vissza, szív, vész, foly, locs, pocs, csap, ér, ár, pára, ...
A pára a tűz elem felé visz (P-R ősgyök). Az ér az ötödik elem felé: éter, űr, mennyei vizek, ért-elem, ...
Ne feledjük, hogy sok ősi írásban csak mássalhangzókkal írtak!

Rovás-V alakváltozatok:Rovás-z alakváltozatokRovás-i:

1 hozzászólásArch0000000000
(0 szavazat)
O_Foldanya.jpg
Föld - Ősföld- Óföld - Földanya magyar képírássalA Föld szóban szerepel az öld felszólítás, de ugyanakkor a Föld öld -összefüggést még tovább bontva, az öl már önmagában végtelenül kétértelmű. Utal az anyaölre amiből születünk. Az él szóba megy át. Innentől kezdve az egyensúly megértése felé vezet a szó. Ugyanúgy mint a STN ősgyök. A nyelvünk a kettősség megtapasztalását is tanítja, a végletek találkozását egy-egy szóban, vagy ősgyökben. A Föld szó rovásképeiben a körkereszt, Isten pecsétje jelenik meg, majd egy forgó spirál benne, (ó-ból ő). Ez a születő életre is utal, mert a magzat képe a rovás-ő. Ezután a hármashalom (L) és a DŐLő kereszt (D) növekszik. Természetesen lentről fölfelé építve a képet, összességében úgy néz ki mint a gömb alakú Földből kinövő hármashalom, tetején egy kereszttel.
Figyeljük meg Szűz Mária lábai alatt a kígyót, mely a Földre tekeredik. Lábainál a holdsarló: a rovás-ny betű is látható.

Térben, mozgásban megjelenítve:

1 hozzászólásArch0000000000
(0 szavazat)
Caduceus-kundalini.jpg
Révüléskor az egész agy aktív, mindhárom része használatban van, a szívvel egységbenA hármashalom jelképrendszere több szinten is megjelenik. Nem csak földrajzi helyeken és teremtéstörténetekben, de az ember fejében is. Az agy három részének egysége: a két agyfélteke és agyunk legősibb része, a köztiagy, melyet hüllőagynak hív a tudomány. A meditáció vagy révülés alkalmával, a köztiagyban lévő tobozmirigy aktiválódik. Ide tartozik a lelki szemünk használata, vagy más kultúrákban a harmadik szem megnyitása. A kettőskereszt a végtelen egységet jelenti az éggel. A hétszer vágott Árpád-sáv az emberben lévő 7 csakrára, a korona a koronacsakrára is utal.
A szárnyas Nap, mint a megvilágosodás és az égbemenetel jelképe is ide tartozik.
Evolúciós szempontból nézve, a két agyfélteke közötti köztiagy az agyunk legősibb része. Már a hüllőkben is jelen van.Énképhálós "énképhalom": Az agy hálózata a neuronhálózat. Az agy (más néven agyvelő; ógörögül ἐγκέφαλον, enképhalon, „a koponyában”)
3 hozzászólásArch0000000000
(0 szavazat)
184 fájl 16 oldalon 3