Világbiztonság

Nyílt Társaság
Pír, piros, pirkad, parázs, pernye, pörzsöl, táltosparipa, ... Ugye látjuk az ősképeket amik összekötik és mozgásba hozzák ezeket a kifejezéseket? Nyelvünk ősi szerkezete, a mássalhangzó vázakra épülő gyökrendszer. A gyökrendszert az őselemeken és a téridő szerkezetén keresztül lehet legkönnyebben megérteni. Tudatos használatához több dimenzióban kell gondolkodni. Látni kell az ősképeket, melyek a mássalhangzó párokhoz, illetve a hangképzés szabályai szerinti átmenetekhez kötődnek! Ne feledjük, hogy sok ősi írás (pl. sumér, egyiptomi) valamint héber, arab, stb. csak mássalhangzókat használ(t). Modern változataikban a magánhangzók ki vannak pontozva. A nyelvek összefüggéseinek vizsgálatakor a mássalhangzó váz tehát kiemelten fontos. Ugyanakkor a magyar nyelv szerkezeti felépítésének megértéséhez is kiemelten fontos megismerni az ősi szavak kapcsolatrendszerét és azután a magánhangzók fontosságát. Gondoljunk csak az S-T-N gyökre: Isten szavunk több információt hordoz mint a sátán szó. Utóbbi a két á-val a másolásra is utal, mássalhangzó vázuk mégis megegyező. Bolyai János világhírű matematikus a magyar nyelv és a matematika összefüggéseit is kutatta; A magyar ragozó nyelv. Képmegjelenítő, képíró tulajdonságokkal bír. Ez azt jelenti, hogy képesek vagyunk képekben gondolkodni, lelki szemeinkkel látjuk amit mondunk. Elképesztő logikai rétegeket tartalmaz! Az ősgyökrendszer segítségével felbontjuk a szavakat és szógyökök, illetve hangok jelentéstartalmát vizsgáljuk. Szófordulatok segítségével egy élő, képi világ jelenik meg előttünk. Az összefüggések alátámasztásához a rovás jelkészletet is vizsgáljuk. A képekre kattintva böngészhető képi kulcsszavak és további információ érhető el. Egyes képek jelképkereső alkalmazással vannak ellátva. Jelenleg 175 képes leírás böngészhető 15 oldalon. Feliratkozás hírlevére: hirlevel@vilagbiztonsag.hu
0090.jpg
Szent István kézjegyeSzent István kézjegye a Pannonhalmi Főapátság alapítóleveléről

Az Alapítólevél másolatáról:
"A legfelségesebb úr Isten nevében István, a legfelsőbb kegyelem gondviseléséből a magyarok királya … Pannónia hegyén lévő Szent Márton monostornak ... olyan kiváltságot engedélyeztünk, amilyet Montecassino Szent Benedek monostora kapott."

Kézjegye tartalmazza Hórusz ősi elnevezését:
HR KRST illetve Mithras (Mithrász) és Kerecsen (Karácsony) nevet. Hórusz és Mithrász születését december 25-éhez kötik. Szent Istvánt egyes források szerint 1000. december 25-én koronázták királlyá Esztergom városában.
Más források szerint december 24-én.

A Kegyelem szó ősgyökrendszeri elemzése a hozzászólásokban!
3 hozzászólásadmin8888888888
(4 szavazat)
12.jpg
Gábriel arkangyalA görög korona alsó részén nyolc négyszögletű, színes zománclemez váltakozik sima mezôkkel, amelyek mindegyikében egy-egy nagyobb drágakô látható. A középsô koronatengely két oldalán, jobbról és balról, két arkangyal mellképe tűnik fel: Mihályé és Gábrielé. Mindketten a korona középsô tengelye felé, azaz elôre néznek. Kezükben három ágban végzôdô hírnöki pálca látható.

Az angyal szó ősgyökrendszeri értelmezéséhez:
A következő ősgyökrendszeri összefüggéseket érdemes vizsgálni az angyal szóval kapcsolatosan: ángy (férfirokon feleségét is jelenti, ezért már a nemeket mint nő és férfi feltételező világ állapotára utal); nagy; hang; GY-al mint közvetlenül Egy-alatti; a neveikben szerepel az ÉL kifejezés ami a teremtés geometriájából megközelítve is rendesen érdekes.
admin10101010101010101010
(2 szavazat)
orszagalma.jpg
Koronázási ékszerek: OrszágalmaKiemelt jelképi egyezések rovás jelkészlettel:

Gömb, kör, körkereszt: Föld - "F"
Gömb, kör, lyuk: Nap és naprendszer jelkép: Lyuk (a mindenségre), Rovás "Ly" mely hangalakilag azonos a "J"-vel.
Kettőskereszt vagy apostoli kereszt: rovás "Gy"

F és GY: figy, fegy, fogy, ... szógyökrend szerint fogyásra, figyelemre, fegyelemre utal.
admin10101010101010101010
(2 szavazat)
Jacopo_Tintoretto.jpg
A Tejút (galaxis) eredete (The Origin of the Milky Way) 1575-1580Figyeljük meg a képen a tej útját! (a kép kattintással nagyítható)
Milyen formát ír le az éltető teljesség jelképe? Hasonlót egy szent jelképhez, melyet Dorje, vagy Vajra néven ismerhetünk. Az érkező madár is ezt hozza.

Gyökrendszeri elemzés:
A mell legszentebb ábrázolásakor a teljességet adó tejjel. Mell ki, mellek íve, mell kivéve, ömlő-emelő, emlő...
A tej az emlőkből emelődik ki, két irányba ömlő és csillagok születnek belőle. A kozmológiában a következő képen:


A Tejút galaxis neve angolul: Milky Way, még 100 fordítás a hozzászólásokban!

3 hozzászólásadmin10101010101010101010
(3 szavazat)
   
184 fájl 16 oldalon 16