Világbiztonság

Nyílt Társaság

A Táltoskirály tanítása - Egyedül is játszható, jobb agyféltekés társasjáték. Őseink hitvilága, a nyelvi gyökrendszer és a tudomány képeinek rejtett összefüggései, a képi gondolkodás fejlesztése! A mozgó fényre kattintva!Pír, piros, pirkad, parázs, pernye, pörzsöl, táltosparipa, ... Ugye látjuk az ősképeket amik összekötik és mozgásba hozzák ezeket a kifejezéseket? Nyelvünk ősi szerkezete, a mássalhangzó vázakra épülő gyökrendszer. A gyökrendszert az őselemeken és a téridő szerkezetén keresztül lehet legkönnyebben megérteni. Tudatos használatához több dimenzióban kell gondolkodni. Látni kell az ősképeket, melyek a mássalhangzó párokhoz, illetve a hangképzés szabályai szerinti átmenetekhez kötődnek! Ne feledjük, hogy sok ősi írás (pl. sumér, egyiptomi) valamint héber, arab, stb. csak mássalhangzókat használ(t). Modern változataikban a magánhangzók ki vannak pontozva. A nyelvek összefüggéseinek vizsgálatakor a mássalhangzó váz tehát kiemelten fontos. Ugyanakkor a magyar nyelv szerkezeti felépítésének megértéséhez is kiemelten fontos megismerni az ősi szavak kapcsolatrendszerét és azután a magánhangzók fontosságát. Gondoljunk csak az S-T-N gyökre: Isten szavunk több információt hordoz mint a sátán szó. Utóbbi a két á-val a másolásra is utal, mássalhangzó vázuk mégis megegyező. Bolyai János világhírű matematikus a magyar nyelv és a matematika összefüggéseit is kutatta; A magyar ragozó nyelv. Képmegjelenítő, képíró tulajdonságokkal bír. Ez azt jelenti, hogy képesek vagyunk képekben gondolkodni, lelki szemeinkkel látjuk amit mondunk. Elképesztő logikai rétegeket tartalmaz! Az ősgyökrendszer segítségével felbontjuk a szavakat és szógyökök, illetve hangok jelentéstartalmát vizsgáljuk. Szófordulatok segítségével egy élő, képi világ jelenik meg előttünk. Az összefüggések alátámasztásához a rovás jelkészletet is vizsgáljuk. A képekre kattintva böngészhető képi kulcsszavak és további információ érhető el. Egyes képek jelképkereső alkalmazással vannak ellátva. Jelenleg 175 képes leírás böngészhető 15 oldalon. Feliratkozás hírlevére: hirlevel@vilagbiztonsag.hu
Celestial_God_Museo_Nacional_de_Antropologia2C_Mexico_City_Maya_Culture2C_Mexico_.jpg
Mennyei istenség (angolul: Celestial God) - Mi cél, mi szél hozta?Kezében csillaggal és maggal. Hasonló a kacsacsőrű emlőshöz.
Latin caelestis, spanyol celeste, francia céleste jelentése: égi, mennyei. CLST
Magyar gyökrendszer: Cél, keleszt, rovás-C: felfelé nyíl ↑, nyílhegy+pálca (bot, mely a nyílhegyet, a ↑-t ellöke: celőke).
Kapcsolódó szavak a mássalhangzó képzés alapján: c-éleszt, c-élezd, szelez, keleszté, cél esete, cél eleste, cél ez te, célozta, szél hozta, c-él edze, szél esete, cél oszta...
Távolabbiak: cselez, színez, szerez, szenez, szín: este, ...

SZ-C hangjaink nagyon közeli zöngétlen foghangok, így a rovásban is közeliek (| és ↑ ), mégis az SZ mint oldal-rés hang, jól megkülönböztethető a zár-rés C-től.

Ha valami széles, az könnyen célozható, míg ha a környezet szeles, úgy a dolog nehezebb, egységet kíván a természettel. Ugyanakkor a szélesebb helyek, mint például a puszta és tenger: szelesebbek is.
A "Magyar Etimológiai Nagyszótár" szerint:
Az irodalmi német Ziel (cél) korai és nyelvjárási megfelelőiből, a zel, zil változatokból ered.
RCHARD0000000000
(0 szavazat)
Szuzmaria-ora-pro-nobis.jpg
Magyarok Nagyasszonya, Pir-palastu-as-an: a Napba Öltözött Asszony - Pír Palástú AsszonyA trónon ülő, gyermekét átölelő Madonna előtt a szentek:
Szent István, Imre, László, Erzsébet, Gellért és Margit térdepelnek.
A nagy nyilvánosság számára nem látogatható bécsi Pázmáneumban található.
Szent István halála előtt Magyarországot a Boldogságos Szűzanyának ajánlotta fel. (Bizonyos kutatók szerint a korabeli szokás szerint tulajdonába adta.) Ezért nevezik Magyarországot Mária országának.

Pir-palastu-as-an: a Napba öltözött asszony (Jelenések 12:1).
A magyarok Nagyasszonya.
Pír Palástú Asszony.

Teljesebb kép:A P-R szógyök fordulatait lásd a lentebbi kulcsszavakra kattintva!
1 hozzászólásRCHARD10101010101010101010
(18 szavazat)
szikhizmus.jpg
A szikhizmus szimbóluma - Magyar vonatkozások - Istenek fegyvereA szikhizmus a hindu és muszlim vallásháborúk környezetében kifejlődött vallás annak a kérdésnek a megválaszolására, hogy mi a helyes hozzáállás az erőszaktól mentes hinduizmusban a „szent háborút” folytató iszlámmal szemben. A szikhizmus magja az egy Istenben és a szentírásukban leírt Tíz Guru tanításaiban való hit.
Jelenleg 23 millióra tehető a szikhek száma. Legtöbben közülük Pandzsáb területén élnek, Északnyugat-Indiában, a vallás keletkezési helyén.

Kapcsolódó jelképek: Egy az Isten, Mag, sólyom, 4 kar, 4 kard, 4 elem, ötödik elem, galaxis, Tejút, térbeli gondolkodás, térülés, tárulás...
Kapcsolódó magyar ősgyökrendszeri kifejezések: szikra, szikla, szilárd, szikes (Föld őselem a körkeresztből illetve gömbből a kockába váltás), szike, szakítás (a szikes föld szakaszos, szakasztott térrendszere)

Irán címere:Közeli magyar jelkép összerovás: Egy az Isten!Dorje - Vajra


2 hozzászólásRCHARD10101010101010101010
(2 szavazat)
Pantokrator_-_Itelo_Krisztus-abrazolas_a_Szent_Koronan.jpg
Pantokrátor Krisztus "Mérőtrón" - Életmag - Fénymag - BölcsességAlsó Pantokrátor - Ítélő Krisztus-ábrázolás a Szent Koronán.
Kezében magot tart, a trón két oldalán 'Élet -és Tudásfa' motívumokkal.
Az élet alapját jelképezik, és a tudást amivel a gondolkodó embernek rendelkeznie kell. Tudományos szempontból az úgynevezett „pánspermia-ősmag” elmélet szerint az élet csírái (magvai) jelen vannak az Univerzumban és speciális körülmények között képesek eljutni egyik bolygóról a másikra (esetleg csillagközi távolságokat is megtehetnek).

A Metatron itt mint királyi szék, "Mérő trón" (Méta-trón) jelenik meg. A metatron kocka értelmét és szógyökrendi elemzését lásd lentebb a hozzászólások között!

8 hozzászólásRCHARD10101010101010101010
(12 szavazat)
annunaki.jpg
Az első kapu (egy kapu) sumír nyelven: ISTEN BABAAz első kapu (egy kapu) sumír nyelven: ISTEN BABA
(angolul: first gate)
Kapcsolódó jelképek:

Szent Korona kereszt 4D (Világbiztonság "O" betűjében...)Csillagkapu (a képen a kapura kattintva)
2 hozzászólásRCHARD10101010101010101010
(6 szavazat)
YellowGold.jpg
Színek - SárigSárig

Az ótörök eredetű sárga színnév régi alakjai. Régi szövegekben, népdalokban hallhatjuk a sárhajú (szőke), sárarany (sárga arany), a sárig virág, sárig hasú kígyó szavakat. A sármány madárnévben is a sár- előtag szerepel.
A sáros (saras) szó a száraz kifejezés nedves, termő változata.
A biológia minden szintjén a víz és a nedvessség az élet alapfeltétele.
dgabi10101010101010101010
(1 szavazat)
0034.jpg
FejérÉrrendszer - Életfa.
Ősgyökrendszeri összefüggés: fejben található ér a fejér.
Agyi neuronhálózatunk olyan mint az Égig érő fa. Az Élet és Tudás fájának egysége. A jobb és bal agyfélteke valamint a köztiagy hármassága: az agy egy.
Agyunk elektromágneses, biológiai és fény alapú...
dgabi10101010101010101010
(1 szavazat)
pegasus.jpg
Pegasus - Pegazus csillagkép - A mén aki a mennyköveket szállítjaMagyar nyelvi, ősgyökrendszeri kapcsolat: Mennykő, villám, mén-kő.

Pegazus (görögül: forrásló), a görög mítosz mesés állata, szárnyas ló, melyet Poszeidón a gorgók egyikével, Medúzával az Ókeanosz forrásainál nemzett. Hésziodosz szerint nyomban születése után az Olümposzra röppent, ahol Zeusz számára a villámokat és mennyköveket szállítja. Későbbieknél Éósz lova, és mint ilyen, a csillagképek egyike. Bellerophontes Poszeidóntól ajándékba kapja és segítségével legyőzi a kimérát, nemkülönben az amazonokat is. A monda Pegazust a múzsák lovának is tekintette, amennyiben azt hitte, hogy a Helikont, mely a múzsák éneke felett érzett gyönyörűségtől az égbe akart emelkedni, patkója ütésével a földhöz szegezte, egyúttal pedig a Hippokrene forrást a földből kicsalta (ezt némelyek Troizénben keresték). Az újabb időkben Pegazus a költők lova, melyen ihletettségükben az ég felé emelkednek, modern mítosz, mely a Bellerophonról és Hippokrenéről szóló mondáknak összekeveréséből keletkezett.
1 hozzászólásdgabi10101010101010101010
(3 szavazat)
Birth_Into_4th_Dimension_Sacred_Geometry_by_ieoie.youtube
Születés a 4. dimenzióba a Szent Korona kereszttel Bevezetés a szakrális geometriába a Szent Korona kereszt szimbolikáján keresztül.
Igemag - Image (angolul a kép) - Ősgyökrendszeri összefüggés.
A következő szavak a téridő geometriájának alapszavai: Él, Élek, Alak, Mag, Nő, Megnő, Kereszt, Körosztás, Térül, Terül, Tárul, Sík, Csík, ...

Az Élet magjának szokásos 2 dimenziós ábrája itt 3 dimenziós térben, gömbökkel tárul elénk. A szokásos 6-os szimmetria négyszirmú virágként tűnik fel.Az Élet magjából szerkesztett Élet virága és az 5 szabályos test kialakulása. Őselemek, téridő modellek szerkesztése magyar zenére:Brahms: Magyar tánc Nr. 5.
4 hozzászólásadmin10101010101010101010
(21 szavazat)
Turul_Gabriel_800.jpg
A Turul és Gábriel arkangyal ábrázolásainak szimbolikus egyezéseiMegjelenő tudományos témakörök: Téridő, anyag, halmazállapotok, intelligencia, fraktál, Végtelen, tudat

Gábriel arkangyal szobra a Hősök terén található Millenniumi emlékmű oszlopán:
Fibonacci (aranymetszés arány) spirál, kocka,gömb (2 dimenzióban körkereszt),szárnyas, szent, repülésre képes lény
Turul:
A baloldali képen európa legnagyobb madár szobra, a tatabányai Turul Szent Koronával és karddal.
A középső képen a Millenniumi emlékművel egy időben épült turul ábrázolás látható.
Fibonacci (aranymetszés arány) spirál, kocka,gömb (Föld),kígyó omega alakban,szárnyas, szent, repülésre képes lény.
Egyezés: Szeplőtelen fogantatás bejelentése.
Turul: Árpád-házi mondakör, Emese álma.
Gábriel: Biblia (Lk 1,26-38).
8 hozzászólásadmin10101010101010101010
(26 szavazat)
0090.jpg
Szent István kézjegyeSzent István kézjegye a Pannonhalmi Főapátság alapítóleveléről

Az Alapítólevél másolatáról:
"A legfelségesebb úr Isten nevében István, a legfelsőbb kegyelem gondviseléséből a magyarok királya … Pannónia hegyén lévő Szent Márton monostornak ... olyan kiváltságot engedélyeztünk, amilyet Montecassino Szent Benedek monostora kapott."

Kézjegye tartalmazza Hórusz ősi elnevezését:
HR KRST illetve Mithras (Mithrász) és Kerecsen (Karácsony) nevet. Hórusz és Mithrász születését december 25-éhez kötik. Szent Istvánt egyes források szerint 1000. december 25-én koronázták királlyá Esztergom városában.
Más források szerint december 24-én.

A Kegyelem szó ősgyökrendszeri elemzése a hozzászólásokban!
3 hozzászólásadmin8888888888
(4 szavazat)
12.jpg
Gábriel arkangyalA görög korona alsó részén nyolc négyszögletű, színes zománclemez váltakozik sima mezôkkel, amelyek mindegyikében egy-egy nagyobb drágakô látható. A középsô koronatengely két oldalán, jobbról és balról, két arkangyal mellképe tűnik fel: Mihályé és Gábrielé. Mindketten a korona középsô tengelye felé, azaz elôre néznek. Kezükben három ágban végzôdô hírnöki pálca látható.

Az angyal szó ősgyökrendszeri értelmezéséhez:
A következő ősgyökrendszeri összefüggéseket érdemes vizsgálni az angyal szóval kapcsolatosan: ángy (férfirokon feleségét is jelenti, ezért már a nemeket mint nő és férfi feltételező világ állapotára utal); nagy; hang; GY-al mint közvetlenül Egy-alatti; a neveikben szerepel az ÉL kifejezés ami a teremtés geometriájából megközelítve is rendesen érdekes.
admin10101010101010101010
(2 szavazat)
194 fájl 17 oldalon 16
A Táltoskirály tanítása - Egyedül is játszható, jobb agyféltekés társasjáték. Őseink hitvilága, a nyelvi gyökrendszer és a tudomány képeinek rejtett összefüggései, a képi gondolkodás fejlesztése! A mozgó fényre kattintva!