Világbiztonság

Nyílt Társaság

A Táltoskirály tanítása - Egyedül is játszható, jobb agyféltekés társasjáték. Őseink hitvilága, a nyelvi gyökrendszer és a tudomány képeinek rejtett összefüggései, a képi gondolkodás fejlesztése! A mozgó fényre kattintva!Pír, piros, pirkad, parázs, pernye, pörzsöl, táltosparipa, ... Ugye látjuk az ősképeket amik összekötik és mozgásba hozzák ezeket a kifejezéseket? Nyelvünk ősi szerkezete, a mássalhangzó vázakra épülő gyökrendszer. A gyökrendszert az őselemeken és a téridő szerkezetén keresztül lehet legkönnyebben megérteni. Tudatos használatához több dimenzióban kell gondolkodni. Látni kell az ősképeket, melyek a mássalhangzó párokhoz, illetve a hangképzés szabályai szerinti átmenetekhez kötődnek! Ne feledjük, hogy sok ősi írás (pl. sumér, egyiptomi) valamint héber, arab, stb. csak mássalhangzókat használ(t). Modern változataikban a magánhangzók ki vannak pontozva. A nyelvek összefüggéseinek vizsgálatakor a mássalhangzó váz tehát kiemelten fontos. Ugyanakkor a magyar nyelv szerkezeti felépítésének megértéséhez is kiemelten fontos megismerni az ősi szavak kapcsolatrendszerét és azután a magánhangzók fontosságát. Gondoljunk csak az S-T-N gyökre: Isten szavunk több információt hordoz mint a sátán szó. Utóbbi a két á-val a másolásra is utal, mássalhangzó vázuk mégis megegyező. Bolyai János világhírű matematikus a magyar nyelv és a matematika összefüggéseit is kutatta; A magyar ragozó nyelv. Képmegjelenítő, képíró tulajdonságokkal bír. Ez azt jelenti, hogy képesek vagyunk képekben gondolkodni, lelki szemeinkkel látjuk amit mondunk. Elképesztő logikai rétegeket tartalmaz! Az ősgyökrendszer segítségével felbontjuk a szavakat és szógyökök, illetve hangok jelentéstartalmát vizsgáljuk. Szófordulatok segítségével egy élő, képi világ jelenik meg előttünk. Az összefüggések alátámasztásához a rovás jelkészletet is vizsgáljuk. A képekre kattintva böngészhető képi kulcsszavak és további információ érhető el. Egyes képek jelképkereső alkalmazással vannak ellátva. Jelenleg 175 képes leírás böngészhető 15 oldalon. Feliratkozás hírlevére: hirlevel@vilagbiztonsag.hu
18_foot_Fur_Trade_Style_birch_bark_canoe.jpg
Észak-Amerikai indián kenu: alakja az Egy Ős szimbólum, rajta az Életmag, a Nap, a Teremtés jeleA szakrális geometria térbeli megtestesülése. A kenu formája az Egy Ős jelkép. A kis hajó elején a körben a csillag: Az Életmag.
A nyírfa kérgét mint a bőrét, egyben szedik le a fáról. Ezt rávetik a keretre.
A fakéreg angolul: bark. Ebben a megjelenésben a csónak, kenu, hajó mint bárka jelenik meg előttünk.

Keretre terített (rávetett) réteg. Ősbárkán utazik a lélek.
Napbárka és csillagkapu Hórusszal.Ausztrália, Hakesbury homokkő: Véset az "Egy ős" jelével.A szakrális geometria alapformája: a két kör metszése. Természetesen 3 dimenziós megjelenésében gömbök találkozásáról van szó.

Láthatjuk a Teremtés körökkel ábrázolt Élet-magjában is, így a sejtosztódás folyamatában is elénk tárul a forma.
Rovás jelkészlettel olvasható: Ős, Us, Egy Ős, Egy az Isten.

A magyar népművészetben:Székely kapun:Fontos kiegészítések a hozzászólásokban!
1 hozzászólásArch10101010101010101010
(7 szavazat)
menny-es-gyogy.jpg
Mennyei gyógyításA rovás Gyógy és Menny összevonásokból.

Hermész botja átvezet bennünket a következő jelképrendbe:Akhet hieroglifa: Harmakhet=Hármashegy. A hármashalom és a szárnyas nap jelképrendszere.
A horizonton megjelenő és eltűnő Nap jelképe. Hórusz a horizonton. (Horizont= Orion zónája, Ozirisz zónája)
Az Orion csillagkép megegyezik Ozirisz csillagképével, a Vadász csillagképpel. Alakja nagy "H" illetve rovás R.
Harmakhet ("Horus in the Horizon")
1 hozzászólásRCHARD10101010101010101010
(2 szavazat)
gyogy.jpg
A gyógyítás szimbóluma rovásból: Egy az Isten, Jó Jészus gyógyít!Aki gyógyulni kíván ezen az úton elindulva nem fog csalódni. A kimondott szó és az elképzelt folyamat képi megjelenítése összhangban van és fokozottan fejti ki hatását. A hang és a fény rezgésének találkozása nyelvünkben!

A DNS spirálon és a jinjang szimbólumon keresztül a sejtosztódás folyamata tárul elénk. Szent neveink gyógyítanak még ha magunkban mondjuk akkor is!

Az osztódási orsó kialakulása, alakja a rovás US (ős):Sejtosztódás valós időben:Énlakai rovás kazetta - A sejtosztódás olvasata"Jó" (LY és Ó összerovás - ligatúra):Az Élet-magjának szerkesztésekor a Teremtés első napjának felel meg:A képzelet fényerejével és képíró nyelvünk segítségével gyógyulunk.
6 hozzászólásRCHARD10101010101010101010
(11 szavazat)
menny.jpg
Menny összerovásA rovás Gyógy és Menny összevonásokból.Merkúr (Hermész) botja a mennyei gyógyítás szimbóluma átvezet bennünket a következő jelképrendbe:Akhet hieroglifa: Harmakhet=Hármashegy. A hármashalom és a szárnyas nap jelképrendszere.
A horizonton megjelenő és eltűnő Nap jelképe. Hórusz a horizonton. (Horizont= Orion zónája, Ozirisz zónája)
Az Orion csillagkép megegyezik Ozirisz csillagképével, a Vadász csillagképpel. Alakja nagy "H" illetve rovás R.
Harmakhet ("Horus in the Horizon")

A zoroasztrizmus legismertebb jelképe a Farvahar (őrangyal), ami az isteni és mennyei dicsőség szimbóluma. Kezében az örök élet szimbólumával a Shen gyűrűvel:


1 hozzászólásRCHARD10101010101010101010
(1 szavazat)
WLANL_-_23dingenvoormusea_-_Suryabeeldje.jpg
A hindu napisten neve magyarul értelmezhető: a bőrünkön érezzük amikor tűz: SzúrjaSzúrja (dévanágari: सूर्य IAST: Sūrya) a napisten a hinduizmus istenei között. A védákban a legfontpsabb istennek számított, apja Djausz, vagy Indra a vihar és a harc istene. Arany színű hajával és fénylő karjaival áll szekerén, amelyet hét ló húz. Lótuszvirágot tart kezében, miközben megállás nélkül körbejárja a földet, hogy fényt és világosságot árasszon a világban. Néha vörösre festett testtel ábrázolják.

Anyja Aditi anyaistennő. Indrával, és testvérével Agnival, a tűz istnével korai trimúrtit alkotott. Létezik olyan mítosz is, amelyben Purusa, az ősóriás szeméből szökött elő, ezért Szúrja maga a szem, amely tekintetével átfogja a világmindenséget.

Egy mítosz szerint felesége, Szandnya megszökött tőle, mivel férje forróságát képtelen volt elviselni. Szúrja a keresésére indult, egy mezőn akadt rá, hol az kanca alakjában legelt. Szúrja a mezőn magáévá tette, így fogantak Révanta a harcos, és a két Asvin testvér, a hajnal hirnökei...
1 hozzászólásIndiai kultúra10101010101010101010
(3 szavazat)
774118_586487624702036_1365134652_o.jpg
Székely szójelekkel írt mondatok. A világ legszebb hieroglifikus írása.Varga Géza munkája.1 hozzászólásRCHARD9999999999
(8 szavazat)
kuthi.jpg
Kuthy Lajos 162 évvel ezelőtti jövendölése Magyarország rabszolgaságáról Kuthy Lajos (1813-1864), akinek nevét ma már az iskolákban sem tanítják, pedig a 19. század negyvenes éveiben a legsikeresebb, legkeresettebb íróink közé tartozott, akinek stílusa nagy hatással volt kortársaira, köztük a fiatal Jókaira is.

Elfelejtették munkáit, híres novelláit, regényeit, és őt magát is. Utolérte a magyar tehetségek sorsa, és szegényen, mindenkitől elhagyatva halt meg. Diószegi szőlőjében lévő sírján már csak gaz és dudva terem, és intelmei olyanok voltak, mint a vízre írott betű. Az irodalmi lexikonok - ha egyáltalán megemlítik - egyformán azt tanítják a balliberális szalmán kérődzőknek, hogy unalmas, zavaros könyveket írt, munkái tele vannak szertelenségekkel, és gyenge jellemű ember volt, mert állást vállalt a Bach-korszak alatt.

A lezser illetve liberális szavunk ősgyökrendszer szerinti elemzése, és folytatás a hozzászólásokban!
2 hozzászólásRCHARD10101010101010101010
(1 szavazat)
amagyarnyelv-mintutikonyv.jpg
A magyar nyelv mint útikönyv - A magyar nyelv régi fényéértMert a magyar nyelv – attól függetlenül, hogy napjainkban csak a kommunikációra használjuk, és hogy néhány tudósnak mondott ember azt állítja róla hogy csak kétezer éves – mégis önmagán, a saját logikáján keresztül bebizonyítja bárkinek akit érdekel azt, hogy nem csak egy nyelv. Hanem egy nyelvnek is használható, vagy mondhatjuk inkább úgy is, hogy nyelvnek álcázott filozófiai rendszer…

A tudományos elit szó szerint hülyére vesz minket, többek között anyanyelvünkkel kapcsolatban is. Ma még mindezt könnyedén, mosolyogva megtehetik. Hazugságáradattal sokkolják gyermekeinket az iskolában, aminek az eredménye, hogy cinikus, hazug és beteg generációk sora nő fel, akik a hazugságot már természetes közegüknek érzik. Majd ennek a beteg rendnek – bár lelkük mélyén érzik, tudják, hogy nem helyes, – mégis hű katonái lesznek. Valakinek változni kell! Vajon ki kezdje el?
Itt kapható:
http://maghun.com


6 hozzászólásRCHARD10101010101010101010
(3 szavazat)
65715_306764379386414_214242604_n.jpg
A Turul és a szarvas "szerelme". Szkíta-kori nyeregtakaróCAFRANG: Díszes takaró, amit a nyeregre, a nyeregbunda alá vagy a nyereg alá terítettek.
Hogy le ne csússzon, a nyeregnél alkalmazott szorító szíjjal, az ún. felrántóval szorították le. A nyeregtakaró befedte a ló farát is, elöl rendszerint lekerekítették a sarkait, hátul viszont hegyesek voltak és bojtban végződtek. A nyeregtakaró olyan széles volt, hogy ne érjen lejjebb a kengyelnél; általában díszítették, zsinórozták.

Nyereg szavunk ősgyökrendszeri elemzése a hozzászólásokban található.
3 hozzászólásK. Andrea10101010101010101010
(2 szavazat)
Sir_Leonard_Wolley.jpg
Sir Leonard Wolley archeológus professzor, ki egész kutatómunkás életét (közel 60 esztendőt) töltött Mezopotámiai ásatásokkal, a következőt mondta“1939 óta kérelmezem a Magyar Tudományos Akadémiát, hogy küldjön nekem egy magyar nyelvészt. A Sumir nyelv – 7.000 éves volta dacára – ma is elképesztő egyezéseket mutat a mai magyar nyelvvel. Kutatásaim alapján tudom, hogy pl. nyelvtanát nézve a Sumir nyelv 56 nyelvtani sajátosságából 53 megvan a mai magyar nyelvben. A török a második legközelebbi a sumirhoz, abban 34 van meg a fentiekből. Míg a török “unokaöcs” fokon áll hasonlóság tekintetében a sumirral. A magyar mondhatni AZONOS, és egyenesági folytatása a sumir nyelvnek. Alapszavakat tekintve több mint 6.000 szógyök egyezik a sumir nyelvből a magyarral.”

Megjegyezném, Sir Leonard Wolley professzor később eljött Budapestre, ahol magánúton megtanult magyarul, mivel soha semmi támogatást kutatásaihoz a Magyar Tudományos Akadémiától nem kapott. Sőt, az MTA elítélte őt, mondván “a MTA soha nem fogja elismerni, hogy a magyar nyelvnek bármi kapcsolata lenne a sumirral.”
Folytatás a hozzászólásokban!
2 hozzászólásArch10101010101010101010
(8 szavazat)
akhet.jpg
Akhet hieroglifa: Harmakhet=HármashegyA hármashalom és a szárnyas nap jelképrendszere.
A horizonton megjelenő és eltűnő Nap jelképe. Hórusz a horizonton. (Horizont= Orion zónája, Ozirisz zónája)
Az Orion csillagkép megegyezik Ozirisz csillagképével, a Vadász csillagképpel. Alakja nagy "H" illetve rovás R.
Harmakhet ("Horus in the Horizon").
Az agy hármas rendszerét is jelképezi, a két agyfélteke és a vizuális gondolkodás alapját képező köztiagy kapcsolatrendszerrét.
A köztiagy tudományos neve hüllőagy, mivel az agy legősibb része, mely már a hüllőkben is jelen van.
1 hozzászólásRCHARD10101010101010101010
(4 szavazat)
gyik_ligatura.jpg
Gyík összerovásGyík ligatúra székely-magyar rovás segítségével.

"Képzeljünk el egy ismeretlen nyelv- és számművészt, aki az alábbiak szerint alkotja meg egy nyelv szókincsét. Veszi az alapvető dolgokat, fogalmakat. Ezekre rövid, tömör és érzékletes egy szótagú szavakat alkot. Ezen szavakat alapszavaknak, gyököknek nevezi. Mondjuk 1000 ilyet csinál. Majd ezek közül kiválasztja azokat a dolgokat, fogalmakat, amelyeket a leggyakrabban fűzünk, kötünk más szavakhoz, legtöbbször használunk más szavakkal együtt. Tegyük fel, hogy 20 ilyet talál. Ezeket elnevezi képzőknek.

A nyelv további - kétszótagú - szavait úgy képzi, hogy az egyszótagú alapszavak mindegyikéhez hozzáfűzi ezen 20 képzőt. Vagyis, minden egyes gyökszóból 20 új szót képez. Ily módon 1000x20, azaz 20.000 szót kap. Már hallani az önkéntelen kérdést, hogy tudna egy ember ennyi szót megjegyezni? A válasz roppant egyszerű: ezen 20.000 szó megtanulásához mindössze 1000 szót és a 20 képzőt, azaz összesen 1020 szót kell megjegyeznünk!
Folytatása a hozzászólásokban!
1 hozzászólásArch10101010101010101010
(2 szavazat)
194 fájl 17 oldalon 11
A Táltoskirály tanítása - Egyedül is játszható, jobb agyféltekés társasjáték. Őseink hitvilága, a nyelvi gyökrendszer és a tudomány képeinek rejtett összefüggései, a képi gondolkodás fejlesztése! A mozgó fényre kattintva!