Világbiztonság

Nyílt Társaság
Pír, piros, pirkad, parázs, pernye, pörzsöl, táltosparipa, ... Ugye látjuk az ősképeket amik összekötik és mozgásba hozzák ezeket a kifejezéseket? Nyelvünk ősi szerkezete, a mássalhangzó vázakra épülő gyökrendszer. A gyökrendszert az őselemeken és a téridő szerkezetén keresztül lehet legkönnyebben megérteni. Tudatos használatához több dimenzióban kell gondolkodni. Látni kell az ősképeket, melyek a mássalhangzó párokhoz, illetve a hangképzés szabályai szerinti átmenetekhez kötődnek! Ne feledjük, hogy sok ősi írás (pl. sumér, egyiptomi) valamint héber, arab, stb. csak mássalhangzókat használ(t). Modern változataikban a magánhangzók ki vannak pontozva. A nyelvek összefüggéseinek vizsgálatakor a mássalhangzó váz tehát kiemelten fontos. Ugyanakkor a magyar nyelv szerkezeti felépítésének megértéséhez is kiemelten fontos megismerni az ősi szavak kapcsolatrendszerét és azután a magánhangzók fontosságát. Gondoljunk csak az S-T-N gyökre: Isten szavunk több információt hordoz mint a sátán szó. Utóbbi a két á-val a másolásra is utal, mássalhangzó vázuk mégis megegyező. Bolyai János világhírű matematikus a magyar nyelv és a matematika összefüggéseit is kutatta; A magyar ragozó nyelv. Képmegjelenítő, képíró tulajdonságokkal bír. Ez azt jelenti, hogy képesek vagyunk képekben gondolkodni, lelki szemeinkkel látjuk amit mondunk. Elképesztő logikai rétegeket tartalmaz! Az ősgyökrendszer segítségével felbontjuk a szavakat és szógyökök, illetve hangok jelentéstartalmát vizsgáljuk. Szófordulatok segítségével egy élő, képi világ jelenik meg előttünk. Az összefüggések alátámasztásához a rovás jelkészletet is vizsgáljuk. A képekre kattintva böngészhető képi kulcsszavak és további információ érhető el. Egyes képek jelképkereső alkalmazással vannak ellátva. Jelenleg 175 képes leírás böngészhető 15 oldalon. Feliratkozás hírlevére: hirlevel@vilagbiztonsag.hu
65715_306764379386414_214242604_n.jpg
A Turul és a szarvas "szerelme". Szkíta-kori nyeregtakaróCAFRANG: Díszes takaró, amit a nyeregre, a nyeregbunda alá vagy a nyereg alá terítettek.
Hogy le ne csússzon, a nyeregnél alkalmazott szorító szíjjal, az ún. felrántóval szorították le. A nyeregtakaró befedte a ló farát is, elöl rendszerint lekerekítették a sarkait, hátul viszont hegyesek voltak és bojtban végződtek. A nyeregtakaró olyan széles volt, hogy ne érjen lejjebb a kengyelnél; általában díszítették, zsinórozták.

Nyereg szavunk ősgyökrendszeri elemzése a hozzászólásokban található.
3 hozzászólásK. Andrea10101010101010101010
(2 szavazat)
Sir_Leonard_Wolley.jpg
Sir Leonard Wolley archeológus professzor, ki egész kutatómunkás életét (közel 60 esztendőt) töltött Mezopotámiai ásatásokkal, a következőt mondta“1939 óta kérelmezem a Magyar Tudományos Akadémiát, hogy küldjön nekem egy magyar nyelvészt. A Sumir nyelv – 7.000 éves volta dacára – ma is elképesztő egyezéseket mutat a mai magyar nyelvvel. Kutatásaim alapján tudom, hogy pl. nyelvtanát nézve a Sumir nyelv 56 nyelvtani sajátosságából 53 megvan a mai magyar nyelvben. A török a második legközelebbi a sumirhoz, abban 34 van meg a fentiekből. Míg a török “unokaöcs” fokon áll hasonlóság tekintetében a sumirral. A magyar mondhatni AZONOS, és egyenesági folytatása a sumir nyelvnek. Alapszavakat tekintve több mint 6.000 szógyök egyezik a sumir nyelvből a magyarral.”

Megjegyezném, Sir Leonard Wolley professzor később eljött Budapestre, ahol magánúton megtanult magyarul, mivel soha semmi támogatást kutatásaihoz a Magyar Tudományos Akadémiától nem kapott. Sőt, az MTA elítélte őt, mondván “a MTA soha nem fogja elismerni, hogy a magyar nyelvnek bármi kapcsolata lenne a sumirral.”
Folytatás a hozzászólásokban!
2 hozzászólásArch10101010101010101010
(8 szavazat)
akhet.jpg
Akhet hieroglifa: Harmakhet=HármashegyA hármashalom és a szárnyas nap jelképrendszere.
A horizonton megjelenő és eltűnő Nap jelképe. Hórusz a horizonton. (Horizont= Orion zónája, Ozirisz zónája)
Az Orion csillagkép megegyezik Ozirisz csillagképével, a Vadász csillagképpel. Alakja nagy "H" illetve rovás R.
Harmakhet ("Horus in the Horizon").
Az agy hármas rendszerét is jelképezi, a két agyfélteke és a vizuális gondolkodás alapját képező köztiagy kapcsolatrendszerrét.
A köztiagy tudományos neve hüllőagy, mivel az agy legősibb része, mely már a hüllőkben is jelen van.
1 hozzászólásRCHARD10101010101010101010
(4 szavazat)
gyik_ligatura.jpg
Gyík összerovásGyík ligatúra székely-magyar rovás segítségével.

"Képzeljünk el egy ismeretlen nyelv- és számművészt, aki az alábbiak szerint alkotja meg egy nyelv szókincsét. Veszi az alapvető dolgokat, fogalmakat. Ezekre rövid, tömör és érzékletes egy szótagú szavakat alkot. Ezen szavakat alapszavaknak, gyököknek nevezi. Mondjuk 1000 ilyet csinál. Majd ezek közül kiválasztja azokat a dolgokat, fogalmakat, amelyeket a leggyakrabban fűzünk, kötünk más szavakhoz, legtöbbször használunk más szavakkal együtt. Tegyük fel, hogy 20 ilyet talál. Ezeket elnevezi képzőknek.

A nyelv további - kétszótagú - szavait úgy képzi, hogy az egyszótagú alapszavak mindegyikéhez hozzáfűzi ezen 20 képzőt. Vagyis, minden egyes gyökszóból 20 új szót képez. Ily módon 1000x20, azaz 20.000 szót kap. Már hallani az önkéntelen kérdést, hogy tudna egy ember ennyi szót megjegyezni? A válasz roppant egyszerű: ezen 20.000 szó megtanulásához mindössze 1000 szót és a 20 képzőt, azaz összesen 1020 szót kell megjegyeznünk!
Folytatása a hozzászólásokban!
1 hozzászólásArch10101010101010101010
(2 szavazat)
Sir_Leonard_Wolley.jpg
Sir Leonard Wolley archeológus professzor: A Sumir nyelv – 7.000 éves volta dacára – ma is elképesztő egyezéseket mutat a mai magyar nyelvvel.Sir Leonard Wolley archeológus professzor, ki egész kutatómunkás életét (közel 60 esztendőt) töltött Mezopotámiai ásatásokkal, a következőt mondta: “1939 óta kérelmezem a Magyar Tudományos Akadémiát, hogy küldjön nekem egy magyar nyelvészt. A Sumir nyelv – 7.000 éves volta dacára – ma is elképesztő egyezéseket mutat a mai magyar nyelvvel. Kutatásaim alapján tudom, hogy pl. nyelvtanát nézve a Sumir nyelv 56 nyelvtani sajátosságából 53 megvan a mai magyar nyelvben. A török a második legközelebbi a sumirhoz, abban 34 van meg a fentiekből. Míg a török “unokaöcs” fokon áll hasonlóság tekintetében a sumirral. A magyar mondhatni AZONOS, és egyenesági folytatása a sumir nyelvnek. Alapszavakat tekintve több mint 6.000 szógyök egyezik a sumir nyelvből a magyarral.”
Megjegyezném, Sir Leonard Wolley professzor később eljött Budapestre, ahol magánúton megtanult magyarul, mivel soha semmi támogatást kutatásaihoz a Magyar Tudományos Akadémiától nem kapott. Sőt, az MTA elítélte őt, mondván “a MTA soha nem fogja elismerni...
4 hozzászólásadmin10101010101010101010
(3 szavazat)
Cleve-van_construction-tower-babel.jpg
Lehet, hogy létezett a bábeli zűrzavar - Rejtélyes kapcsolat a világ nyelvei között (hivatalos, nyugati kutatási eredmény)A jelenleg beszélt nyelvek kétharmadának elemzése során kiderült, hogy bizonyos tárgyakra és fogalmakra hasonló hangokat használunk a világ minden táján. Az ok rejtélyes.

Puszta véletlennek tartotta eddig a nyelvtudomány

A manapság elfogadott elmélet szerint bizonyos eseteket, így a hangutánzó szavakat leszámítva

a szavak jelentése és hangalakjuk között nem valódi, hanem önkényes a kapcsolat, vagyis az évezredek során az adott népcsoport tagjainak megegyezése nyomán alakult ki, hogy egy-egy fogalomra milyen hangokat használnak.

A svájci, dán, német, holland nyelvészekből, matematikusokból és pszichológusokból álló kutatócsoport 100 alapszót hasonlított össze a jelenleg beszélt nyelvek 62 százalékában, amivel a nyelvi rokonságok 85 százalékát lefedték.

Folytatás a hozzászólásokban!
2 hozzászólásRCHARD0000000000
(0 szavazat)
B_Escorial_18.jpg
Pár a dicső honban, a Paradicsomban... Ősgyökrendszer szerinti egyezésekÁdám íves bordájából lett Éva teremtve. Ív: hangalakilag azonos az angol Évával (Eve=ív).
Az ív a magyar rovásban az "N". A Nő szavunk első betűje az Ív tehát.

Rovás "N":


A fában az "Egy Ős" jelképet láthatjuk. Szimbolikusan az Egy jele: rovás "Gy" a kettőskeresztet formálja. A sejtosztódás folyamatának megjelenése két ívbe foglalva.

kép: Ádám és Éva az Escorial Beatus (spanyol) képekkel illusztrált kéziratban - kb. 950-bőlHa megnézted a kisfilmet, kattints az Egy Ős jelképre a fa közepén!

Az első két tő (kettő) a 'Tudás fájának' és az 'Élet fájának' a rendszere. A két fa együtt alkotja az 'Ég ígérő fát' illetve 'Égig érő fát'. A GYökér Egy! Az emberpár a kertész, a pár a dicső honban, a Paradicsomban!

Pantokrátor Krisztus ábrázolása a Szent KoronánFolyt. lentebb!
7 hozzászólásMagánnyomozó10101010101010101010
(7 szavazat)
ill.jpg
"ILL" szógyök Villám, pillanat, elillan, csillag, villan, csillan, szempilla, ...Ragyog és reggel szavunk töve az egyiptomi Rá (vagy Ré) napisten nevével azonos. Ezt az egyeztetést igazolja az is, hogy a napisten nevét jelölő egyiptomi „rá” hieroglifa a magyar népi képjelek között is gyakori s nálunk is a napot szimbolizálja. Rá neve megtalálható a rügy, ragya, ránt, szikra és csíra szavainkban (az egyiptomi Si-Ra am. a „Nap fia”!). (Szőcs/1999/53).

Bakos Attila szerint a napisten neve rejtőzik a reggel (Ré kel) szavunkban is (Bakos/2004/201).

Bakos Attila - Magyarország harmadik szemmel

4 hozzászólásRCHARD10101010101010101010
(1 szavazat)
pir.jpg
"P-R" szógyökSzófordulatok, magánhangzó fordítás.
Ősi szent kifejezéseinkre a Napra és a tűzre utal.
Ugyanakkor a magánhangzók pörgetésével egy teljes folyamat tárul elénk!
pír;piros;pirkadat;paradicsom;parázs;pernye;pörzsölés;porítás;párolgás;...

Másodlagos értelmezések: peremes piramis a tűz elem szimbóluma számos szakrális rendszerben.

Buddha és az elemek

Kék: Ég/Űr;
Fehér: Víz;
Vörös: Tűz;
Zöld: Levegő/Szél;
Sárga: FöldKapcsolódó vizsgálat:

http://vilagbiztonsag.hu/keptar/displayimage.php?pid=19315

Legismertebb rovás p: és r:

Rovás p:
Rovás r:
Rovás R:

(12 székely magyar rovás ABC összehasonlítása
Fischer Károly Antal gyűjtése nyomán)

Pirkad szavunkkal a kelta Birghid istennő neve egyeztethető.
Perzeusz isten nevét a párszi vallásban...
3 hozzászólásRCHARD10101010101010101010
(5 szavazat)
solyom.jpg
Turul szófordulatokAgyunk két féltekéje és a köztiagy egy szent hármas rendszer. Hármashalom, ógörögül ἐγκέφαλον, én-kép-halom.

A sólyom közel 400 km/órás zuhanórepüléssel és az ehhez kifejlesztett reflexeivel a leggyorsabb képekben gondolkodó lény a Földön!

Olyan mint egy gyors számítógép. A nevének forgatásában az agy működése is benne van. A ragadozó madarak leggyorsabb és legveszélyesebb képviselője a sólyom. A levegő királya. Ezek után nem is lepődünk meg azon, hogy a turul szóforgatásában az összes szükséges művelet szerepel ami egy számítógép alapjaihoz szükséges!

Töröl: nagyon fontos minőség! A dögevő madarak áldásos tevékenységére hívja fel a figyelmet. A felületes ismeretekkel rendelkezők negatív jelképet látnak benne, pedig nélkülük a fertőzésveszély és az új antitestek kifejlődése sem menne olyan gyorsan mint ahogy szükséges!

Turul, terül, térül, tárol, töröl, tarol, ...
Holografikus adattárolás.
Folytatás, összefoglaló:
http://www.vilagbiztonsag.hu/fejleszt/szakralis/solyom.html
1 hozzászólásRCHARD10101010101010101010
(5 szavazat)
Szent_Bertalan_szobra_a_milanoi_domban.jpg
Hogyan lehetséges, hogy Bertalan apostol neve a bőrtelenségre utal?Az apostol akit megnyúztak... Az ősi szent iratok csak mássalhangzó vázakat tartalmaznak. A magánhangzók a nyelvekben felcserélődnek. Ennek ellenére Bertalan neve magyarul a legfontosabb tulajdonságára utal: bőrtelen. Bartholomew, neve arámiul ezt jelenti: Talmai fia (Bar-Talmaj).

Bertalanról Marco d'Agrate híres szobra emlékezik meg, amely a milánói dómban látható. Karján tartja lenyúzott bőrét. Ábrázolásain jobb kezében késsel és a lehúzott bőrrel, baljában könyvvel láthatjuk. Templomai sok városban megtalálhatók, Rómában, Velencében, Brassóban. Hírhedt-híres emlékeztető az 1572-es Szent Bertalan-éj. Ekkor Párizsban és Párizs környékén több mint tízezer protestánst, hugenottát öltek meg. Ünnepét XII. Piusz pápa vezette be 1955-ben.
Folytatás a hozzászólásokban!
3 hozzászólásRCHARD10101010101010101010
(1 szavazat)
480798_368267189902799_2126317257_n.jpg
Egy nyelv volt valaha-Varga Csaba értekezése Egy nyelv volt valaha...

Tegyük egymás mellé ezt a két állítást: A Bibliában az áll, hogy valaha egy nyelv volt: „Mind az egész földnek pedig egy nyelve és egyféle beszéde vala.” (Mózes I. 11. 1-9.) 1991-ben pedig Teller Ede ezt mondta a magyar nyelvről: „...Új jeles felfedezésem, miszerint egy nyelv van, s az a magyar.” (Mai Nap, Budapest, 1991. 9.)
Lehet-e összefüggés valami módon a két megállapítás között?
Nézzünk további véleményeket is. Ove Berglund svéd orvos és műfordító észrevétele a magyar nyelvről: „Ma már, hogy van fogalmam a nyelv struktúrájáról, az a véleményem: a magyar nyelv az emberi logika csúcsterméke.” (Magyar Nemzet 2003. XII. 2. 5. o.) Lényegében ezt mondta Grimm Jakab meseíró és egyben az első német nyelvtan megalkotója is a 19. században: „A magyar nyelv logikus és tökéletes felépítése felülmúl minden más nyelvet”.
Mi e megállapítások közös magja? ... (folytatás lentebb)

MAGHUN Világörökség és Hagyomány - Webáruház

maghun.com!
2 hozzászólásK. Andrea10101010101010101010
(3 szavazat)
184 fájl 16 oldalon 11